جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سنگان سیستان

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سنگان سیستان


اذان صبح: ٠٤:٥٣:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٥
اذان ظهر: ١٢:١٩:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٢٦:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٤٣:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٢٠

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر سنگان سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سنگان سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنگان سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

جان بونیان
اگر برای كسی كه نتواند لطف شما را جبران كند كاری انجام ندهید، امروز را زندگی نكرده اید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنگان سیستان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنگان سیستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگان سیستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سنگان سیستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگان سیستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنگان سیستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٨:٢٠١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٧:١٣١٩:١٤:٤٣٢٣:٤٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٧:٢٥١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٢١٢٣:٤٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٢:١٦١٨:٥٨:٢٥١٩:١٥:٥٩٢٣:٤٠:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٥:٣٩١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:٣٧٢٣:٤٠:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:١٥٢٣:٣٩:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٣:٥٧١٢:٢١:٥٣١٩:٠٠:١٣١٩:١٧:٥٤٢٣:٣٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:١١٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:٤٩١٩:١٨:٣٢٢٣:٣٩:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٢:١٨١٢:٢١:٤٠١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:١١٢٣:٣٩:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤١:٣٠١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٤٩٢٣:٣٩:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢١:٢٩١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٢٨٢٣:٣٨:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٥٠٥:٣٩:٥٨١٢:٢١:٢٥١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٠٧٢٣:٣٨:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٣٩:١٣١٢:٢١:٢١١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٤٥٢٣:٣٨:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢١:١٧١٩:٠٤:٢٧١٩:٢٢:٢٤٢٣:٣٨:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:١١٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢١:١٤١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٣:٠٣٢٣:٣٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:١٥٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢١:١٢١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٨:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢١:١٠١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٧:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٥:٤٧١٢:٢١:٠٩١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٤:٥٩٢٣:٣٧:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢١:٠٩١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٣٧٢٣:٣٧:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢١:٠٩١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:١٦٢٣:٣٧:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٣:٥٨١٢:٢١:٠٩١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:٥٤٢٣:٣٧:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٣:٢٤١٢:٢١:١١١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٣٣٢٣:٣٧:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٢:٥١١٢:٢١:١٣١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٨:١١٢٣:٣٧:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢١:١٥١٩:١٠:٢٩١٩:٢٨:٤٩٢٣:٣٧:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣١:٥٠١٢:٢١:١٨١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٢٦٢٣:٣٧:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣١:٢١١٢:٢١:٢١١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٠٤٢٣:٣٧:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢١:٢٥١٩:١٢:١٥١٩:٣٠:٤١٢٣:٣٧:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٠:٢٧١٢:٢١:٣٠١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:١٨٢٣:٣٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٠٩٠٥:٣٠:٠٢١٢:٢١:٣٥١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٥٥٢٣:٣٦:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٢٩:٣٩١٢:٢١:٤١١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٣١٢٣:٣٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگان سیستان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سنگان سیستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنگان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سنگان سیستان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنگان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سنگان سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سنگان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سنگان سیستان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٨:٠٢١٢:٢٧:٣٢١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٥٢٢٣:٤٧:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٨:٣٣١٢:٢٧:١٦١٨:٥٥:٣٤١٩:١٢:٤٧٢٣:٤٦:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٥٠٥:٥٩:٠٤١٢:٢٧:٠٠١٨:٥٤:٣١١٩:١١:٤٢٢٣:٤٦:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٥:٥٩:٣٥١٢:٢٦:٤٣١٨:٥٣:٢٧١٩:١٠:٣٦٢٣:٤٦:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٠:٠٥١٢:٢٦:٢٦١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٢٩٢٣:٤٦:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٠:٣٦١٢:٢٦:٠٩١٨:٥١:١٦١٩:٠٨:٢٢٢٣:٤٦:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠١:٠٦١٢:٢٥:٥١١٨:٥٠:١١١٩:٠٧:١٥٢٣:٤٥:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠١:٣٧١٢:٢٥:٣٣١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٦:٠٧٢٣:٤٥:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٢:٠٧١٢:٢٥:١٥١٨:٤٧:٥٧١٩:٠٤:٥٨٢٣:٤٥:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٢:٣٧١٢:٢٤:٥٦١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٣:٤٩٢٣:٤٥:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٣:٠٧١٢:٢٤:٣٧١٨:٤٥:٤١١٩:٠٢:٤٠٢٣:٤٤:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٣:٣٧١٢:٢٤:١٨١٨:٤٤:٣٣١٩:٠١:٣٠٢٣:٤٤:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٤:٠٦١٢:٢٣:٥٨١٨:٤٣:٢٤١٩:٠٠:٢٠٢٣:٤٤:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٤:٣٦١٢:٢٣:٣٨١٨:٤٢:١٥١٨:٥٩:٠٩٢٣:٤٤:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٥:٠٥١٢:٢٣:١٨١٨:٤١:٠٥١٨:٥٧:٥٨٢٣:٤٣:٥٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٥:٣٥١٢:٢٢:٥٨١٨:٣٩:٥٥١٨:٥٦:٤٧٢٣:٤٣:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٦:٠٤١٢:٢٢:٣٧١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٥:٣٥٢٣:٤٣:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٦:٣٣١٢:٢٢:١٧١٨:٣٧:٣٤١٨:٥٤:٢٤٢٣:٤٣:٠٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٧:٠٢١٢:٢١:٥٦١٨:٣٦:٢٣١٨:٥٣:١٢٢٣:٤٢:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:٠٧:٣١١٢:٢١:٣٤١٨:٣٥:١١١٨:٥٢:٠٠٢٣:٤٢:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٠٨:٠١١٢:٢١:١٣١٨:٣٤:٠٠١٨:٥٠:٤٧٢٣:٤٢:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٠٨:٣٠١٢:٢٠:٥٢١٨:٣٢:٤٨١٨:٤٩:٣٥٢٣:٤١:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٠٨:٥٩١٢:٢٠:٣١١٨:٣١:٣٦١٨:٤٨:٢٢٢٣:٤١:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٠٩:٢٨١٢:٢٠:٠٩١٨:٣٠:٢٥١٨:٤٧:١٠٢٣:٤١:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٠٩:٥٧١٢:١٩:٤٨١٨:٢٩:١٢١٨:٤٥:٥٧٢٣:٤٠:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٠:٢٦١٢:١٩:٢٦١٨:٢٨:٠٠١٨:٤٤:٤٤٢٣:٤٠:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٠:٥٥١٢:١٩:٠٥١٨:٢٦:٤٨١٨:٤٣:٣٢٢٣:٤٠:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١١:٢٤١٢:١٨:٤٣١٨:٢٥:٣٦١٨:٤٢:١٩٢٣:٤٠:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١١:٥٤١٢:١٨:٢٢١٨:٢٤:٢٤١٨:٤١:٠٦٢٣:٣٩:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٢:٢٣١٢:١٨:٠٠١٨:٢٣:١٢١٨:٣٩:٥٤٢٣:٠٩:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٢٠٥:١٢:٥٣١١:١٧:٣٩١٧:٢٢:٠٠١٧:٣٨:٤٢٢٢:٣٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سنگان سیستان شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سنگان سیستان شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنگان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنگان سیستان

سنگان (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر سنگان سیستان در ویکیپدیا

شهر سنگان سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنگان سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنگان سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنگان سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنگان سیستان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سنگان سیستان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سنگان سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنگان سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنگان سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنگان سیستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنگان سیستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنگان سیستان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سنگان سیستان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگان سیستان
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنگان سیستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سنگان سیستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنگان سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو