جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سنگان سیستان

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سنگان سیستان


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٤٠
اذان ظهر: ١١:٣٧:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:١٦
اذان مغرب: ١٧:٤١:٠٧
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٢٧

شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
٠٥ رجب ١٤٤١ قمری
٢٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ اسفند ٩٨ شهر سنگان سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سنگان سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنگان سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
برای اینكه فروشنده ی خوبی باشید، باید برای كالاهایی كه می فروشید، شور و شوق داشته باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنگان سیستان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنگان سیستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگان سیستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سنگان سیستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگان سیستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنگان سیستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٠:١١١٢:٢٢:٥٤١٨:٥٦:٠٢١٩:١٣:٢٨٢٣:٤١:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٤٩:١٥١٢:٢٢:٤٤١٨:٥٦:٣٧١٩:١٤:٠٥٢٣:٤١:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٨:٢٠١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٧:١٣١٩:١٤:٤٣٢٣:٤٠:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٧:٢٥١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٢١٢٣:٤٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٢:١٦١٨:٥٨:٢٥١٩:١٥:٥٩٢٣:٤٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٥:٣٩١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:٣٧٢٣:٤٠:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:١٥٢٣:٣٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٣:٥٧١٢:٢١:٥٣١٩:٠٠:١٣١٩:١٧:٥٤٢٣:٣٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:١١٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:٤٩١٩:١٨:٣٢٢٣:٣٩:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٢:١٨١٢:٢١:٤٠١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:١١٢٣:٣٩:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤١:٣٠١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٤٩٢٣:٣٩:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢١:٢٩١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٢٨٢٣:٣٨:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٥٠٥:٣٩:٥٨١٢:٢١:٢٥١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٠٧٢٣:٣٨:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٣٩:١٣١٢:٢١:٢١١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٤٥٢٣:٣٨:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢١:١٧١٩:٠٤:٢٧١٩:٢٢:٢٤٢٣:٣٨:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:١١٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢١:١٤١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٣:٠٣٢٣:٣٨:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:١٥٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢١:١٢١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٨:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢١:١٠١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٧:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٥:٤٧١٢:٢١:٠٩١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٤:٥٩٢٣:٣٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢١:٠٩١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٣٧٢٣:٣٧:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢١:٠٩١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:١٦٢٣:٣٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٣:٥٨١٢:٢١:٠٩١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:٥٤٢٣:٣٧:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٣:٢٤١٢:٢١:١١١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٣٣٢٣:٣٧:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٢:٥١١٢:٢١:١٣١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٨:١١٢٣:٣٧:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢١:١٥١٩:١٠:٢٩١٩:٢٨:٤٩٢٣:٣٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣١:٥٠١٢:٢١:١٨١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٢٦٢٣:٣٧:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣١:٢١١٢:٢١:٢١١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٠٤٢٣:٣٧:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢١:٢٥١٩:١٢:١٥١٩:٣٠:٤١٢٣:٣٧:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٠:٢٧١٢:٢١:٣٠١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:١٨٢٣:٣٦:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٠٩٠٥:٣٠:٠٢١٢:٢١:٣٥١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٥٥٢٣:٣٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگان سیستان

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر سنگان سیستان

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر سنگان سیستان

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٦٠٥:٥٤:٤١١١:٣٧:٥٧١٧:٢١:٣٧١٧:٣٨:٣٢٢٢:٥٩:٠٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٣:٤٢١١:٣٧:٤٨١٧:٢٢:١٧١٧:٣٩:١١٢٢:٥٨:٥٦
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٢:٤٢١١:٣٧:٣٨١٧:٢٢:٥٧١٧:٣٩:٥٠٢٢:٥٨:٤٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥١:٤٢١١:٣٧:٢٧١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٠:٢٩٢٢:٥٨:٣٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٠:٤٠١١:٣٧:١٦١٧:٢٤:١٦١٧:٤١:٠٧٢٢:٥٨:٢٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٤٩:٣٩١١:٣٧:٠٤١٧:٢٤:٥٥١٧:٤١:٤٥٢٢:٥٨:١٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣١:٣٨٠٥:٤٨:٣٦١١:٣٦:٥٢١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٢:٢٢٢٢:٥٨:٠٥
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٤٧:٣٣١١:٣٦:٤٠١٧:٢٦:١١١٧:٤٢:٥٩٢٢:٥٧:٥٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٤٦:٢٩١١:٣٦:٢٧١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٣:٣٦٢٢:٥٧:٤٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٢٨:٣١٠٥:٤٥:٢٥١١:٣٦:١٣١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٤:١٣٢٢:٥٧:٢٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٤:٢٠١١:٣٥:٥٩١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٤:٤٩٢٢:٥٧:١٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٤٣:١٤١١:٣٥:٤٥١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٥:٢٦٢٢:٥٦:٥٩
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٢:٠٩١١:٣٥:٣٠١٧:٢٩:١٧١٧:٤٦:٠١٢٢:٥٦:٤٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٤١:٠٢١١:٣٥:١٥١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٦:٣٧٢٢:٥٦:٢٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٣٩:٥٦١١:٣٤:٥٩١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٧:١٣٢٢:٥٦:١٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢١:٥٦٠٥:٣٨:٤٨١١:٣٤:٤٤١٧:٣١:٠٤١٧:٤٧:٤٨٢٢:٥٥:٥٦
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٣٧:٤١١١:٣٤:٢٨١٧:٣١:٤٠١٧:٤٨:٢٣٢٢:٥٥:٣٩
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:١٩:٣٩٠٥:٣٦:٣٣١١:٣٤:١١١٧:٣٢:١٥١٧:٤٨:٥٨٢٢:٥٥:٢٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:١٨:٢٩٠٥:٣٥:٢٥١١:٣٣:٥٥١٧:٣٢:٥٠١٧:٤٩:٣٣٢٢:٥٥:٠٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:١٧:١٩٠٥:٣٤:١٧١١:٣٣:٣٨١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٠:٠٧٢٢:٥٤:٤٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:١٦:٠٩٠٥:٣٣:٠٨١١:٣٣:٢١١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٠:٤٢٢٢:٥٤:٢٩
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٤:٥٨٠٥:٣١:٥٩١١:٣٣:٠٣١٧:٣٤:٣٤١٧:٥١:١٦٢٢:٥٤:١٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٠:٥٠١١:٣٢:٤٦١٧:٣٥:٠٨١٧:٥١:٥١٢٢:٥٣:٥١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٢٩:٤١١١:٣٢:٢٩١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٢:٢٥٢٢:٥٣:٣٢
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١١:٢٢٠٥:٢٨:٣٢١١:٣٢:١١١٧:٣٦:١٦١٧:٥٢:٥٩٢٣:٢٣:١٢
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٠:٠٩٠٦:٢٧:٢٢١٢:٣١:٥٣١٨:٣٦:٥٠١٨:٥٣:٣٤٢٣:٥٢:٥٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٦:١٣١٢:٣١:٣٥١٨:٣٧:٢٤١٨:٥٤:٠٨٢٣:٥٢:٣٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٥:٠٣١٢:٣١:١٧١٨:٣٧:٥٨١٨:٥٤:٤٢٢٣:٥٢:١٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٣:٥٤١٢:٣٠:٥٩١٨:٣٨:٣١١٨:٥٥:١٦٢٣:٥١:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنگان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سنگان سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سنگان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سنگان سیستان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٥:٥٩:٢٣١١:٣٨:٣٥١٧:١٨:٠٩١٧:٣٥:١١٢٢:٥٩:٣٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٥:٥٨:٢٨١١:٣٨:٢٨١٧:١٨:٥١١٧:٣٥:٥٢٢٢:٥٩:٢٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٧٠٥:٥٧:٣٣١١:٣٨:٢١١٧:١٩:٣٣١٧:٣٦:٣٢٢٢:٥٩:٢٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٥:٥٦:٣٦١١:٣٨:١٤١٧:٢٠:١٥١٧:٣٧:١٣٢٢:٥٩:١٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٥:٥٥:٣٩١١:٣٨:٠٦١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٧:٥٢٢٢:٥٩:١١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٦٠٥:٥٤:٤١١١:٣٧:٥٧١٧:٢١:٣٧١٧:٣٨:٣٢٢٢:٥٩:٠٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٣:٤٢١١:٣٧:٤٨١٧:٢٢:١٧١٧:٣٩:١١٢٢:٥٨:٥٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٢:٤٢١١:٣٧:٣٨١٧:٢٢:٥٧١٧:٣٩:٥٠٢٢:٥٨:٤٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥١:٤٢١١:٣٧:٢٧١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٠:٢٩٢٢:٥٨:٣٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٠:٤٠١١:٣٧:١٦١٧:٢٤:١٦١٧:٤١:٠٧٢٢:٥٨:٢٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٤٩:٣٩١١:٣٧:٠٤١٧:٢٤:٥٥١٧:٤١:٤٥٢٢:٥٨:١٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٥:٤٨:٣٦١١:٣٦:٥٢١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٢:٢٢٢٢:٥٨:٠٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٤٧:٣٣١١:٣٦:٤٠١٧:٢٦:١١١٧:٤٢:٥٩٢٢:٥٧:٥٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٤٦:٢٩١١:٣٦:٢٧١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٣:٣٦٢٢:٥٧:٤٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣١٠٥:٤٥:٢٥١١:٣٦:١٣١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٤:١٣٢٢:٥٧:٢٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٤:٢٠١١:٣٥:٥٩١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٤:٤٩٢٢:٥٧:١٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٤٣:١٤١١:٣٥:٤٥١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٥:٢٦٢٢:٥٦:٥٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٢:٠٩١١:٣٥:٣٠١٧:٢٩:١٧١٧:٤٦:٠١٢٢:٥٦:٤٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:١١٠٥:٤١:٠٢١١:٣٥:١٥١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٦:٣٧٢٢:٥٦:٢٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٣٩:٥٦١١:٣٤:٥٩١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٧:١٣٢٢:٥٦:١٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٣٨:٤٨١١:٣٤:٤٤١٧:٣١:٠٤١٧:٤٧:٤٨٢٢:٥٥:٥٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٣٧:٤١١١:٣٤:٢٨١٧:٣١:٤٠١٧:٤٨:٢٣٢٢:٥٥:٣٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٣٦:٣٣١١:٣٤:١١١٧:٣٢:١٥١٧:٤٨:٥٨٢٢:٥٥:٢٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٣٥:٢٥١١:٣٣:٥٥١٧:٣٢:٥٠١٧:٤٩:٣٣٢٢:٥٥:٠٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٣٤:١٧١١:٣٣:٣٨١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٠:٠٧٢٢:٥٤:٤٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٣٣:٠٨١١:٣٣:٢١١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٠:٤٢٢٢:٥٤:٢٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٣١:٥٩١١:٣٣:٠٣١٧:٣٤:٣٤١٧:٥١:١٦٢٢:٥٤:١٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٠:٥٠١١:٣٢:٤٦١٧:٣٥:٠٨١٧:٥١:٥١٢٢:٥٣:٥١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٤٠٥:٢٩:٤١١١:٣٢:٢٩١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٢:٢٥٢٢:٥٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سنگان سیستان شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سنگان سیستان شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنگان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنگان سیستان

سنگان (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر سنگان سیستان در ویکیپدیا

شهر سنگان سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنگان سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنگان سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنگان سیستان بر روی نقشه

شهر سنگان سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنگان سیستان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سنگان سیستان + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر سنگان سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنگان سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنگان سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سنگان سیستان
جدول اوقات شرعی امروز فردا سنگان سیستان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگان سیستان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سنگان سیستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنگان سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنگان سیستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنگان سیستان
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سنگان سیستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو