جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سنگان سیستان

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سنگان سیستان

اذان صبح: ٠٣:٥٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:١٦:١٨
اذان ظهر: ١١:١٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٦:٥٣

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر سنگان سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنگان سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنگان سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

فرناندو پسوا
كاهلی بیش از هر چیزی آرامش بخش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنگان سیستان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنگان سیستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگان سیستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سنگان سیستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگان سیستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سنگان سیستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:١٠٠٥:٥٩:٢٦١٢:٢٤:٥٠١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٧:٤٨٢٣:٤٤:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٨:٢٣١٢:٢٤:٣٥١٨:٥١:١٤١٩:٠٨:٢٤٢٣:٤٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٤:٢٢١٨:٥١:٤٨١٩:٠٩:٠٠٢٣:٤٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٦:١٩١٢:٢٤:٠٨١٨:٥٢:٢٣١٩:٠٩:٣٧٢٣:٤٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٥:١٩١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٢:٥٧١٩:١٠:١٣٢٣:٤٣:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٤:١٨١٢:٢٣:٤٢١٨:٥٣:٣٢١٩:١٠:٥٠٢٣:٤٢:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٣:١٩١٢:٢٣:٣٠١٨:٥٤:٠٧١٩:١١:٢٧٢٣:٤٢:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٢:٢٠١٢:٢٣:١٨١٨:٥٤:٤٢١٩:١٢:٠٤٢٣:٤٢:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥١:٢٢١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:٤١٢٣:٤١:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٠:٢٥١٢:٢٢:٥٦١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:١٨٢٣:٤١:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:١١٠٥:٤٩:٢٨١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٦:٢٨١٩:١٣:٥٥٢٣:٤١:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٨:٣٣١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٧:٠٣١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٠:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٤٧:٣٨١٢:٢٢:٢٦١٨:٥٧:٣٩١٩:١٥:١١٢٣:٤٠:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢٢:١٧١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:٤٨٢٣:٤٠:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٢٦٢٣:٤٠:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٤:٥٩١٢:٢٢:٠١١٨:٥٩:٢٦١٩:١٧:٠٥٢٣:٣٩:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٤:٠٨١٢:٢١:٥٣١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٤٣٢٣:٣٩:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٣:١٨١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:٣٩١٩:١٨:٢١٢٣:٣٩:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٢:٢٩١٢:٢١:٤٠١٩:٠١:١٥١٩:١٩:٠٠٢٣:٣٩:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤١:٤١١٢:٢١:٣٤١٩:٠١:٥١١٩:١٩:٣٨٢٣:٣٩:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢١:٢٩١٩:٠٢:٢٨١٩:٢٠:١٧٢٣:٣٨:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٠:٠٨١٢:٢١:٢٥١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:٥٦٢٣:٣٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:١٩٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢١:٢١١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٣٥٢٣:٣٨:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢١:١٧١٩:٠٤:١٧١٩:٢٢:١٤٢٣:٣٨:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٣٧:٥٧١٢:٢١:١٤١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:٥٣٢٣:٣٨:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٨٠٥:٣٧:١٥١٢:٢١:١٢١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:٣٢٢٣:٣٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢١:١٠١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:١٠٢٣:٣٧:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٥:٥٦١٢:٢١:٠٩١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٤:٤٩٢٣:٣٧:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٥:١٨١٢:٢١:٠٩١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٥:٢٨٢٣:٣٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگان سیستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنگان سیستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنگان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنگان سیستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنگان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگان سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سنگان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگان سیستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگان سیستان شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگان سیستان شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سنگان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگان سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگان سیستان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٩٠٥:١٣:١٧١١:١٧:٢٤١٧:٢١:٠٦١٧:٣٧:٤٨٢٢:٣٨:٤٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٢٠٥:١٣:٤٧١١:١٧:٠٣١٧:١٩:٥٤١٧:٣٦:٣٦٢٢:٣٨:٣٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:١٤:١٧١١:١٦:٤٢١٧:١٨:٤٢١٧:٣٥:٢٤٢٢:٣٨:١٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٨٠٥:١٤:٤٧١١:١٦:٢٢١٧:١٧:٣١١٧:٣٤:١٢٢٢:٣٧:٥١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١١٠٥:١٥:١٧١١:١٦:٠١١٧:١٦:١٩١٧:٣٣:٠١٢٢:٣٧:٣٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٤٠٥:١٥:٤٨١١:١٥:٤١١٧:١٥:٠٨١٧:٣١:٥٠٢٢:٣٧:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:١٦:١٨١١:١٥:٢٠١٧:١٣:٥٧١٧:٣٠:٣٩٢٢:٣٦:٥٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٩٠٥:١٦:٤٩١١:١٥:٠٠١٧:١٢:٤٧١٧:٢٩:٢٨٢٢:٣٦:٣٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:١٧:٢٠١١:١٤:٤١١٧:١١:٣٦١٧:٢٨:١٨٢٢:٣٦:١٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٣٠٥:١٧:٥١١١:١٤:٢١١٧:١٠:٢٦١٧:٢٧:٠٨٢٢:٣٥:٥٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٥٠٥:١٨:٢٣١١:١٤:٠٢١٧:٠٩:١٦١٧:٢٥:٥٩٢٢:٣٥:٣٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٧٠٥:١٨:٥٤١١:١٣:٤٣١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٤:٥٠٢٢:٣٥:١٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٠٠٥:١٩:٢٦١١:١٣:٢٥١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٣:٤٢٢٢:٣٥:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:١٩:٥٩١١:١٣:٠٦١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٢:٣٤٢٢:٣٤:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٢٠:٣١١١:١٢:٤٩١٧:٠٤:٤١١٧:٢١:٢٦٢٢:٣٤:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٢١:٠٤١١:١٢:٣١١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٠:١٩٢٢:٣٤:٠٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٢١:٣٨١١:١٢:١٤١٧:٠٢:٢٧١٧:١٩:١٣٢٢:٣٣:٤٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٢٢:١١١١:١١:٥٨١٧:٠١:٢٠١٧:١٨:٠٧٢٢:٣٣:٣٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٢٢:٤٥١١:١١:٤٢١٧:٠٠:١٥١٧:١٧:٠٢٢٢:٣٣:١٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٢٣:٢٠١١:١١:٢٧١٦:٥٩:٠٩١٧:١٥:٥٨٢٢:٣٢:٥٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٢٣:٥٤١١:١١:١٢١٦:٥٨:٠٥١٧:١٤:٥٤٢٢:٣٢:٤٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٢٤:٣٠١١:١٠:٥٧١٦:٥٧:٠١١٧:١٣:٥٢٢٢:٣٢:٢٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٢٥:٠٥١١:١٠:٤٣١٦:٥٥:٥٨١٧:١٢:٤٩٢٢:٣٢:١٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٢٥:٤١١١:١٠:٣٠١٦:٥٤:٥٥١٧:١١:٤٨٢٢:٣١:٥٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٢٦:١٧١١:١٠:١٧١٦:٥٣:٥٣١٧:١٠:٤٧٢٢:٣١:٤٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٢٦:٥٤١١:١٠:٠٥١٦:٥٢:٥٢١٧:٠٩:٤٨٢٢:٣١:٣٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٢٧:٣١١١:٠٩:٥٣١٦:٥١:٥٢١٧:٠٨:٤٩٢٢:٣١:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٢٨:٠٩١١:٠٩:٤٢١٦:٥٠:٥٣١٧:٠٧:٥١٢٢:٣١:٠٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٦٠٥:٢٨:٤٧١١:٠٩:٣٢١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٦:٥٤٢٢:٣٠:٥٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٢٩:٢٥١١:٠٩:٢٢١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٥:٥٨٢٢:٣٠:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سنگان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگان سیستان شهر سنگان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگان سیستان شهر سنگان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنگان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنگان سیستان

سنگان (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر سنگان سیستان در ویکیپدیا

شهر سنگان سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنگان سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنگان سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنگان سیستان بر روی نقشه

شهر سنگان سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنگان سیستان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنگان سیستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سنگان سیستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنگان سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنگان سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سنگان سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنگان سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنگان سیستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگان سیستان
افق شرعی امروز فردا سنگان سیستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنگان سیستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنگان سیستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سنگان سیستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سنگان سیستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنگان سیستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنگان سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو