جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سنندج

سنندج | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سنندج


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٥:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٠

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنندج (شهرستان سنندج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر سنندج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سنندج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنندج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

فرناندو پسوا
هر غروب خورشید، غروب خورشید است؛ ضرورتی وجود ندارد كه انسان غروب خورشید را در قسطنطنیه تماشا كند. اگر رهایی در درونم نباشد در هیچ جای دیگری هم نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنندج

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنندج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنندج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سنندج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنندج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنندج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٤:٥١١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٣:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٩:٢٨٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٣٣:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٩:١٩٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٣٢:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣١:٣٢١٣:١٩:١٢٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٢:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٩:٠٤٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٣٢:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٩:٢٤١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١٤٠٠:٣١:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٨:٤٦٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣١:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٨:٤١٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣١:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٥١٠٠:٣١:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٨:٣٢٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٠:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٨:٢٩٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٠:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٨:٢٦٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٠:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢١:٤٢١٣:١٨:٢٤٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣٠:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٨:٢٢٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٩:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٩:٥٩١٣:١٨:٢١٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٩:١٠١٣:١٨:٢١٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢٩:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٥٠٦:١٨:٢٢١٣:١٨:٢١٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٧:٣٦١٣:١٨:٢٢٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٢٩:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٦:٥١١٣:١٨:٢٣٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٢٩:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٨:٢٥٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤١:١٢٠٠:٢٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٥:٢٥١٣:١٨:٢٧٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٢:٠١٠٠:٢٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٤:٤٥١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٢٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٤:٠٦١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٢٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٣:٢٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٢٨:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٩٠٦:١٢:٥٣١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٥:١٤٠٠:٢٨:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١٢:١٨١٣:١٨:٤٧٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٢٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:١٣٠٦:١١:٤٦١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٢٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنندج

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سنندج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنندج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنندج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سنندج

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنندج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنندج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سنندج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سنندج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنندج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سنندج

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٧:١١١٣:٢٤:٤٣٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٤٠:٢٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٧:٥٦١٣:٢٤:٢٨٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٠٤٠٠:٤٠:١٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٨:٤٢١٣:٢٤:١١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٤٣٠٠:٤٠:٠٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٩:٢٧١٣:٢٣:٥٥١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٢٣٠٠:٣٩:٥٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٥٠:١٢١٣:٢٣:٣٨١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٠١٠٠:٣٩:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٥٠:٥٧١٣:٢٣:٢٠١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٣٩٠٠:٣٩:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٣:٠٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:١٦٠٠:٣٩:٢٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٢:٢٧١٣:٢٢:٤٥١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥٣٠٠:٣٩:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٣:١٢١٣:٢٢:٢٦١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٣٩:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٣:٥٧١٣:٢٢:٠٧١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٣٨:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٤:٤٢١٣:٢١:٤٨١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٤١٠٠:٣٨:٣٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٥:٢٧١٣:٢١:٢٩١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:١٥٠٠:٣٨:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٦:١١١٣:٢١:٠٩١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٣٨:١١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٦:٥٦١٣:٢٠:٥٠١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٣٧:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٧:٤٠١٣:٢٠:٢٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٣٧:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٨:٢٤١٣:٢٠:٠٩١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣١٠٠:٣٧:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٩:٠٩١٣:١٩:٤٨١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٠٤٠٠:٣٧:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٢٠٦:٥٩:٥٣١٣:١٩:٢٨١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣٦:٥٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٧٠٧:٠٠:٣٧١٣:١٩:٠٧١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:١٠٠٠:٣٦:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠١:٢١١٣:١٨:٤٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٤٢٠٠:٣٦:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٢:٠٦١٣:١٨:٢٤١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:١٥٠٠:٣٦:٠٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٢:٥٠١٣:١٨:٠٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣٥:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٣:٣٤١٣:١٧:٤٢١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:١٩٠٠:٣٥:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٤:١٨١٣:١٧:٢٠١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٥:١٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٥:٠٢١٣:١٦:٥٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٢٣٠٠:٣٥:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٥:٤٧١٣:١٦:٣٧١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٥٥٠٠:٣٤:٤٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٦:٣١١٣:١٦:١٦١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٢٧٠٠:٣٤:٢٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٧:١٦١٣:١٥:٥٤١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٥٩٠٠:٣٤:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٣٠٧:٠٨:٠٠١٣:١٥:٣٣١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٣١٠٠:٣٣:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٨:٤٥١٣:١٥:١١١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٠٣٠٠:٠٣:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٩:٣٠١٢:١٤:٥٠١٨:١٩:٣٧١٨:٣٧:٣٥٢٣:٣٣:١١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سنندج شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سنندج شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنندج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنندج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنندج

سَنَندَج دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات (به کردی: سِنَه، کورسان[۱۱])، دومین شهر بزرگ کرد نشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران، مرکز استان کردستان در غرب ایران است. نام سنندج دگرگون شدهٔ سنه‌دژ است و سنه دژ نیز دگرگون شده نام سینه دژاست و به این علت این نام را انتخاب کردند زیرا در وسط و مرکز یا سینه دژ (کوه)های آبیدر و رشته کوه زاگرس است. شهرسنندج به شهر هزارتپه معروف است و همچنین به سنندج شهر مساجد نیز می‌گویند

شهر سنندج در ویکیپدیا

شهر سنندج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنندج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنندج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنندج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنندج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنندج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنندج
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنندج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنندج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنندج رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سنندج
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنندج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنندج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سنندج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سنندج
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنندج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنندج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنندج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنندج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو