جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سنندج

سنندج | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سنندج

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٢
اذان ظهر: ١٢:١٣:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:١٤:١١
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:٠٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنندج (شهرستان سنندج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر سنندج)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنندج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنندج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى می‌كنى، و براى آخرتت به گونه‌اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنندج

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنندج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنندج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سنندج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنندج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سنندج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٩:٤٦١٣:٢٢:٠١١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٢٤٠٠:٣٧:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٨:٢٩١٣:٢١:٤٧١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١٥٠٠:٣٧:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٧:١٢١٣:٢١:٣٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٠٧٠٠:٣٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٥:٥٦١٣:٢١:٢٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٥٨٠٠:٣٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٤:٤٠١٣:٢١:٠٧١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٥٠٠٠:٣٦:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٣:٢٦١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٤٢٠٠:٣٥:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤٢:١٢١٣:٢٠:٤٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٣٣٠٠:٣٥:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٩٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٠:٣٠٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣٥:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٩:٤٦١٣:٢٠:١٨٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٤:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٨:٣٥١٣:٢٠:٠٨٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٤:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠١٠٠:٣٤:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٦:١٥١٣:١٩:٤٧٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٣:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٩:٣٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٣:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٩:٢٩٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣٣:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٢:٥٢١٣:١٩:٢٠٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٣٢:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣١:٤٦١٣:١٩:١٢٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣٢:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٢٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:١٥٠٠:٣٢:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٣٢:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٨:٣٦١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣١:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٨:٤٦٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣١:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٨:٤١٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣١:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٣٧٠٠:٣١:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٨:٣٢٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٠:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٨:٢٩٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٠:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٨:٢٦٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢١:٥٤١٣:١٨:٢٤٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٣٠:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢١:٠٢١٣:١٨:٢٢٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٣٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٠:١١١٣:١٨:٢١٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٩:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٩:٢٢١٣:١٨:٢١٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٢٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنندج

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنندج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنندج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنندج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنندج

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنندج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنندج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنندج

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سنندج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنندج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنندج

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنندج شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنندج شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سنندج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنندج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنندج

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنندج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنندج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنندج

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٠:٠٦١٢:١٤:٣٦١٨:١٨:٣٢١٨:٣٦:٣٠٢٣:٣٢:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٠:٥١١٢:١٤:١٤١٨:١٧:٠٥١٨:٣٥:٠٢٢٣:٣٢:٤٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١١:٣٦١٢:١٣:٥٤١٨:١٥:٣٨١٨:٣٣:٣٥٢٣:٣٢:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٢:٢٢١٢:١٣:٣٣١٨:١٤:١١١٨:٣٢:٠٨٢٣:٣٢:٠٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٣:٠٧١٢:١٣:١٢١٨:١٢:٤٤١٨:٣٠:٤٢٢٣:٣١:٤٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٣:٥٣١٢:١٢:٥٢١٨:١١:١٨١٨:٢٩:١٥٢٣:٣١:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٤:٣٩١٢:١٢:٣٢١٨:٠٩:٥١١٨:٢٧:٤٩٢٣:٣١:٠٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٥:٢٥١٢:١٢:١٢١٨:٠٨:٢٥١٨:٢٦:٢٣٢٣:٣٠:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١١٠٦:١٦:١١١٢:١١:٥٢١٨:٠٧:٠٠١٨:٢٤:٥٨٢٣:٣٠:٣٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٥٨١٢:١١:٣٢١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٣:٣٣٢٣:٣٠:١١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٧:٤٥١٢:١١:١٣١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٢:٠٨٢٣:٢٩:٥٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٨:٣٢١٢:١٠:٥٤١٨:٠٢:٤٥١٨:٢٠:٤٤٢٣:٢٩:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٩:١٩١٢:١٠:٣٦١٨:٠١:٢١١٨:١٩:٢١٢٣:٢٩:١٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٠:١٨١٧:٥٩:٥٧١٨:١٧:٥٨٢٣:٢٨:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٠:٥٤١٢:١٠:٠٠١٧:٥٨:٣٤١٨:١٦:٣٥٢٣:٢٨:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢١:٤٣١٢:٠٩:٤٣١٧:٥٧:١١١٨:١٥:١٣٢٣:٢٨:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٢:٣١١٢:٠٩:٢٦١٧:٥٥:٤٩١٨:١٣:٥٢٢٣:٢٨:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٣:٢٠١٢:٠٩:٠٩١٧:٥٤:٢٧١٨:١٢:٣١٢٣:٢٧:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٤:٠٩١٢:٠٨:٥٣١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:١١٢٣:٢٧:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٤:٥٩١٢:٠٨:٣٨١٧:٥١:٤٦١٨:٠٩:٥٢٢٣:٢٧:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٥:٤٨١٢:٠٨:٢٣١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٨:٣٤٢٣:٢٧:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٦:٣٩١٢:٠٨:٠٩١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:١٦٢٣:٢٦:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٧:٢٩١٢:٠٧:٥٥١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٥:٥٩٢٣:٢٦:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٨:٢٠١٢:٠٧:٤١١٧:٤٦:٣٢١٨:٠٤:٤٣٢٣:٢٦:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٩:١٢١٢:٠٧:٢٩١٧:٤٥:١٦١٨:٠٣:٢٨٢٣:٢٦:٠٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٠:٠٣١٢:٠٧:١٦١٧:٤٤:٠٠١٨:٠٢:١٤٢٣:٢٥:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٠:٥٥١٢:٠٧:٠٥١٧:٤٢:٤٥١٨:٠١:٠٠٢٣:٢٥:٣٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣١:٤٨١٢:٠٦:٥٤١٧:٤١:٣١١٧:٥٩:٤٨٢٣:٢٥:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٢:٤٠١٢:٠٦:٤٤١٧:٤٠:١٨١٧:٥٨:٣٦٢٣:٢٥:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٣:٣٣١٢:٠٦:٣٤١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٧:٢٦٢٣:٢٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنندج شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنندج شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنندج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنندج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنندج

سَنَندَج دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات (به کردی: سِنَه، کورسان[۱۱])، دومین شهر بزرگ کرد نشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران، مرکز استان کردستان در غرب ایران است. نام سنندج دگرگون شدهٔ سنه‌دژ است و سنه دژ نیز دگرگون شده نام سینه دژاست و به این علت این نام را انتخاب کردند زیرا در وسط و مرکز یا سینه دژ (کوه)های آبیدر و رشته کوه زاگرس است. شهرسنندج به شهر هزارتپه معروف است و همچنین به سنندج شهر مساجد نیز می‌گویند

شهر سنندج در ویکیپدیا

شهر سنندج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنندج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنندج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنندج بر روی نقشه

شهر سنندج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنندج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنندج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنندج
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سنندج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنندج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنندج رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنندج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنندج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنندج
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنندج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنندج
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سنندج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنندج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سنندج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنندج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو