جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سنندج

سنندج | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سنندج


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٣٨:٥٠

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنندج (شهرستان سنندج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر سنندج)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سنندج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنندج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
فكر به خودكشی راهی موثر برای تسلی خاطر است و با آن می توان به خوبی از پس برخی شبهای سخت برآمد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنندج

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنندج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنندج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سنندج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنندج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنندج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٧:٠٨١٣:١٩:٥٥٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:١٥٠٠:٣٤:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٣:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٤:٥١١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٣:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٩:٢٨٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٣٣:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٩:١٩٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٣٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣١:٣٢١٣:١٩:١٢٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٢:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٩:٠٤٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٣٢:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٩:٢٤١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٢:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١٤٠٠:٣١:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٨:٤٦٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣١:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٨:٤١٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣١:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٥١٠٠:٣١:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٨:٣٢٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٠:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٨:٢٩٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٠:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٨:٢٦٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢١:٤٢١٣:١٨:٢٤٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣٠:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٨:٢٢٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٩:٥٩١٣:١٨:٢١٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٩:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٩:١٠١٣:١٨:٢١٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢٩:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٥٠٦:١٨:٢٢١٣:١٨:٢١٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢٩:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٧:٣٦١٣:١٨:٢٢٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٢٩:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٦:٥١١٣:١٨:٢٣٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٢٩:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٨:٢٥٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤١:١٢٠٠:٢٩:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٥:٢٥١٣:١٨:٢٧٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٢:٠١٠٠:٢٨:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٤:٤٥١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٢٨:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٤:٠٦١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٢٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٣:٢٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٢٨:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٩٠٦:١٢:٥٣١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٥:١٤٠٠:٢٨:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١٢:١٨١٣:١٨:٤٧٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٢٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنندج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سنندج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنندج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنندج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سنندج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنندج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنندج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سنندج

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سنندج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنندج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سنندج

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٧:٣٧١٣:٢٣:٥٦٢٠:٤٠:١٤٢١:٠١:١٨٠٠:٣١:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٦٠٦:٠٧:٥٢١٣:٢٤:٠٩٢٠:٤٠:٢٤٢١:٠١:٢٨٠٠:٣١:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠٨:٠٧١٣:٢٤:٢٢٢٠:٤٠:٣٣٢١:٠١:٣٧٠٠:٣١:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠٨:٢٤١٣:٢٤:٣٤٢٠:٤٠:٤١٢١:٠١:٤٤٠٠:٣١:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٨:٤٣١٣:٢٤:٤٧٢٠:٤٠:٤٧٢١:٠١:٤٩٠٠:٣٢:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٩٠٦:٠٩:٠٣١٣:٢٥:٠٠٢٠:٤٠:٥١٢١:٠١:٥٣٠٠:٣٢:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٩:٢٤١٣:٢٥:١٢٢٠:٤٠:٥٤٢١:٠١:٥٥٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٩:٤٧١٣:٢٥:٢٤٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠١:٥٥٠٠:٣٢:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٦:١٠:١٠١٣:٢٥:٣٦٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠١:٥٤٠٠:٣٣:١١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٧٠٦:١٠:٣٥١٣:٢٥:٤٨٢٠:٤٠:٥٣٢١:٠١:٥٠٠٠:٣٣:٢٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٢٠٦:١١:٠٢١٣:٢٦:٠٠٢٠:٤٠:٤٩٢١:٠١:٤٥٠٠:٣٣:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٨٠٦:١١:٢٩١٣:٢٦:١١٢٠:٤٠:٤٣٢١:٠١:٣٨٠٠:٣٤:٠٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٦:١١:٥٧١٣:٢٦:٢٢٢٠:٤٠:٣٦٢١:٠١:٣٠٠٠:٣٤:١٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٦:١٢:٢٧١٣:٢٦:٣٣٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠١:١٩٠٠:٣٤:٣٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٦:١٢:٥٨١٣:٢٦:٤٣٢٠:٤٠:١٦٢١:٠١:٠٧٠٠:٣٤:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٦:١٣:٢٩١٣:٢٦:٥٣٢٠:٤٠:٠٤٢١:٠٠:٥٣٠٠:٣٥:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٦:١٤:٠٢١٣:٢٧:٠٣٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠٠:٣٧٠٠:٣٥:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:١٤:٣٥١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٩:٣٤٢١:٠٠:١٩٠٠:٣٥:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:١٥:٠٩١٣:٢٧:٢١٢٠:٣٩:١٦٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٣٥:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٥:٤٤١٣:٢٧:٢٩٢٠:٣٨:٥٧٢٠:٥٩:٣٨٠٠:٣٦:١٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٦:٢٠١٣:٢٧:٣٧٢٠:٣٨:٣٦٢٠:٥٩:١٤٠٠:٣٦:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٧:٤٤٢٠:٣٨:١٣٢٠:٥٨:٤٩٠٠:٣٦:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٧:٣٥١٣:٢٧:٥١٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٣٦:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٨:١٣١٣:٢٧:٥٧٢٠:٣٧:٢٣٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٣٧:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٨:٥٢١٣:٢٨:٠٣٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٧:٢٤٠٠:٣٧:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٩:٣١١٣:٢٨:٠٩٢٠:٣٦:٢٥٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٣٧:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:٢٠:١١١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٦:١٨٠٠:٣٧:٥٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٨:١٨٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٥:٤٢٠٠:٣٨:١١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٢١:٣٣١٣:٢٨:٢١٢٠:٣٤:٤٧٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٣٨:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٢٢:١٥١٣:٢٨:٢٥٢٠:٣٤:١١٢٠:٥٤:٢٧٠٠:٣٨:٣٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٨:٢٧٢٠:٣٣:٣٤٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٣٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سنندج شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سنندج شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنندج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنندج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سنندج

سَنَندَج دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات (به کردی: سِنَه، کورسان[۱۱])، دومین شهر بزرگ کرد نشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران، مرکز استان کردستان در غرب ایران است. نام سنندج دگرگون شدهٔ سنه‌دژ است و سنه دژ نیز دگرگون شده نام سینه دژاست و به این علت این نام را انتخاب کردند زیرا در وسط و مرکز یا سینه دژ (کوه)های آبیدر و رشته کوه زاگرس است. شهرسنندج به شهر هزارتپه معروف است و همچنین به سنندج شهر مساجد نیز می‌گویند

شهر سنندج در ویکیپدیا

شهر سنندج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنندج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنندج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنندج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنندج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنندج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنندج
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنندج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنندج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنندج رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنندج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سنندج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنندج
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنندج
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنندج
زمان پخش اذان زنده به افق سنندج
جدول اوقات شرعی امروز فردا سنندج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنندج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنندج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو