جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سنندج

سنندج | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سنندج


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٣٧

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنندج (شهرستان سنندج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر سنندج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سنندج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنندج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
پرخوری، قلب را سخت می¬كند (باعث می¬شود، تمام توجّه آن شخص به خودش بوده و از حال دیگران غافل باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنندج

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنندج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنندج ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سنندج (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنندج ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنندج ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥١:٠٥١٣:٢٢:١٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٣٣٠٠:٣٨:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٩:٤٦١٣:٢٢:٠١١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٢٤٠٠:٣٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٨:٢٩١٣:٢١:٤٧١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١٥٠٠:٣٧:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٧:١٢١٣:٢١:٣٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٠٧٠٠:٣٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٥:٥٦١٣:٢١:٢٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٥٨٠٠:٣٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٤:٤٠١٣:٢١:٠٧١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٥٠٠٠:٣٦:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٣:٢٦١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٤٢٠٠:٣٥:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤٢:١٢١٣:٢٠:٤٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٣٣٠٠:٣٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٩٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٠:٣٠٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣٥:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٩:٤٦١٣:٢٠:١٨٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٤:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٨:٣٥١٣:٢٠:٠٨٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٤:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠١٠٠:٣٤:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٦:١٥١٣:١٩:٤٧٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٣:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٩:٣٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٣:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٩:٢٩٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣٣:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٢:٥٢١٣:١٩:٢٠٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٣٢:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣١:٤٦١٣:١٩:١٢٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣٢:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٢٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:١٥٠٠:٣٢:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٣٢:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٨:٣٦١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣١:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٨:٤٦٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣١:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٨:٤١٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣١:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٣٧٠٠:٣١:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٨:٣٢٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٠:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٨:٢٩٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٨:٢٦٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٠:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢١:٥٤١٣:١٨:٢٤٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٣٠:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢١:٠٢١٣:١٨:٢٢٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٣٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٠:١١١٣:١٨:٢١٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنندج

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سنندج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنندج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنندج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سنندج

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنندج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنندج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سنندج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنندج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنندج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سنندج

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٣:٢٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٢٨:٣٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:١٢:٥٣١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٥:١٤٠٠:٢٨:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١٢:١٨١٣:١٨:٤٧٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٢٨:٢٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:١١:٤٦١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٢٨:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:١١:١٥١٣:١٨:٥٩٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٢٨:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:١٠:٤٥١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:١٦٠٠:٢٨:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:١٠:١٧١٣:١٩:١٣٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٩:٠٠٠٠:٢٨:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٩:٥١١٣:١٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٤٣٠٠:٢٨:١٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٩:٢٦١٣:١٩:٢٨٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٢٨:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٩:٣٧٢٠:٣٠:٢٨٢٠:٥١:٠٦٠٠:٢٨:١٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٩:٤٥٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥١:٤٧٠٠:٢٨:١٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٨:٢٢١٣:١٩:٥٤٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥٢:٢٦٠٠:٢٨:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٨:٠٤١٣:٢٠:٠٤٢٠:٣٢:١٩٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٢٨:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٧:٤٨١٣:٢٠:١٤٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٣:٤٢٠٠:٢٨:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٧:٣٣١٣:٢٠:٢٤٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٤:١٨٠٠:٢٨:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٧:٢٠١٣:٢٠:٣٥٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٤:٥٣٠٠:٢٨:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٧:٠٩١٣:٢٠:٤٥٢٠:٣٤:٣٥٢٠:٥٥:٢٧٠٠:٢٨:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٦:٥٩١٣:٢٠:٥٦٢٠:٣٥:٠٦٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٢٨:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٦:٥١١٣:٢١:٠٨٢٠:٣٥:٣٦٢٠:٥٦:٣١٠٠:٢٨:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٦:٤٥١٣:٢١:٢٠٢٠:٣٦:٠٥٢٠:٥٧:٠٢٠٠:٢٨:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٦:٤٠١٣:٢١:٣١٢٠:٣٦:٣٢٢٠:٥٧:٣١٠٠:٢٩:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٦:٠٦:٣٧١٣:٢١:٤٤٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٢٩:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٦:٠٦:٣٥١٣:٢١:٥٦٢٠:٣٧:٢٤٢٠:٥٨:٢٥٠٠:٢٩:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٦:٣٥١٣:٢٢:٠٨٢٠:٣٧:٤٨٢٠:٥٨:٤٩٠٠:٢٩:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٦:٣٧١٣:٢٢:٢١٢٠:٣٨:١١٢٠:٥٩:١٣٠٠:٢٩:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٦:٤١١٣:٢٢:٣٤٢٠:٣٨:٣٢٢٠:٥٩:٣٥٠٠:٢٩:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٦:٤٦١٣:٢٢:٤٧٢٠:٣٨:٥٢٢٠:٥٩:٥٦٠٠:٣٠:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٦:٥٢١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٩:١١٢١:٠٠:١٥٠٠:٣٠:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٧:٠٠١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٩:٢٨٢١:٠٠:٣٢٠٠:٣٠:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٦:٠٧:١٠١٣:٢٣:٢٦٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠٠:٤٨٠٠:٣٠:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٦:٠٧:٢١١٣:٢٣:٣٩٢٠:٣٩:٥٨٢١:٠١:٠٢٠٠:٣٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سنندج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سنندج شهر سنندج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سنندج شهر سنندج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنندج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنندج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنندج

سَنَندَج دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات (به کردی: سِنَه، کورسان[۱۱])، دومین شهر بزرگ کرد نشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران، مرکز استان کردستان در غرب ایران است. نام سنندج دگرگون شدهٔ سنه‌دژ است و سنه دژ نیز دگرگون شده نام سینه دژاست و به این علت این نام را انتخاب کردند زیرا در وسط و مرکز یا سینه دژ (کوه)های آبیدر و رشته کوه زاگرس است. شهرسنندج به شهر هزارتپه معروف است و همچنین به سنندج شهر مساجد نیز می‌گویند

شهر سنندج در ویکیپدیا

شهر سنندج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنندج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنندج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنندج بر روی نقشه

شهر سنندج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنندج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنندج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنندج
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سنندج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنندج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنندج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنندج رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنندج
زمان پخش اذان زنده به افق سنندج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سنندج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنندج
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سنندج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سنندج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنندج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سنندج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنندج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو