جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سنقر

سنقر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز سنقر

اذان صبح: ٠٥:١٤:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠٣:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٥٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٣٩

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنقر (شهرستان سنقر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر سنقر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سنقر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنقر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنقر

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنقر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنقر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سنقر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنقر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سنقر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٩:١٥١٣:١٩:٥٢١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٣٥:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٧:٥٨١٣:١٩:٣٧١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٦٠٠:٣٥:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٦:٤٢١٣:١٩:٢٣١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٠٦٠٠:٣٥:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٥:٢٦١٣:١٩:٠٩١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٦٠٠:٣٤:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٤:١١١٣:١٨:٥٦١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٤٦٠٠:٣٤:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٢:٥٧١٣:١٨:٤٣١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٣٦٠٠:٣٤:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٢٣٠٦:٤١:٤٣١٣:١٨:٣٠١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٢٧٠٠:٣٣:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٥٤٠٦:٤٠:٣١١٣:١٨:١٨١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:١٧٠٠:٣٣:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٩:١٩١٣:١٨:٠٦١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٠٨٠٠:٣٣:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٨:٠٨١٣:١٧:٥٥١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥٩٠٠:٣٢:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٧:٤٤١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٤٩٠٠:٣٢:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٧:٣٣١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣٢:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٣١٠٠:٣١:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٧:١٤٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣١:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:١٣٠٠:٣١:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣١:٢١١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٣١:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٠:١٦١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣٠:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٩:١٣١٣:١٦:٤١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٠:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٨:١١١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣٠:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٧:١٠١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٩:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٦:١٠١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٩:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٥:١١١٣:١٦:١٧٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٩:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٤:١٣١٣:١٦:١٢٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٩:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٣:١٧١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٦:٠٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٨:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢١:٢٨١٣:١٦:٠٢٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٨:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٦:٠٠٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٨:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٩:٤٤١٣:١٥:٥٨٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٨:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٨:٥٤١٣:١٥:٥٧٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنقر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سنقر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنقر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنقر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سنقر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سنقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنقر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنقر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنقر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سنقر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنقر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنقر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سنقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنقر شهر سنقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنقر شهر سنقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سنقر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنقر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سنقر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنقر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنقر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سنقر

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣١:٢٦١٢:٠٤:٠١١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٤:٢٢٢٣:٢٢:٤١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٢:١٨١٢:٠٣:٥٣١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٣:١٥٢٣:٢٢:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٣:١١١٢:٠٣:٤٥١٧:٣٣:٥١١٧:٥٢:٠٩٢٣:٢٢:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٤:٠٤١٢:٠٣:٣٨١٧:٣٢:٤٤١٧:٥١:٠٤٢٣:٢٢:١١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٤:٥٨١٢:٠٣:٣٢١٧:٣١:٣٨١٧:٥٠:٠٠٢٣:٢٢:٠٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٥:٥٢١٢:٠٣:٢٦١٧:٣٠:٣٣١٧:٤٨:٥٧٢٣:٢١:٥٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٦:٤٦١٢:٠٣:٢١١٧:٢٩:٣٠١٧:٤٧:٥٦٢٣:٢١:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٤١١٢:٠٣:١٧١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٦:٥٥٢٣:٢١:٣٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٨:٣٥١٢:٠٣:١٤١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٥:٥٦٢٣:٢١:٣٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٩:٣١١٢:٠٣:١١١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٤:٥٩٢٣:٢١:٢٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٠:٢٦١٢:٠٣:١٠١٧:٢٥:٢٨١٧:٤٤:٠٢٢٣:٢١:٢٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١٦٠٦:٤١:٢٢١٢:٠٣:٠٩١٧:٢٤:٣١١٧:٤٣:٠٧٢٣:٢١:١٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٢:١٨١٢:٠٣:٠٩١٧:٢٣:٣٥١٧:٤٢:١٣٢٣:٢١:١٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٣:١٤١٢:٠٣:٠٩١٧:٢٢:٤٠١٧:٤١:٢١٢٣:٢١:١١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٤:١١١٢:٠٣:١١١٧:٢١:٤٧١٧:٤٠:٣٠٢٣:٢١:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٥:٠٨١٢:٠٣:١٣١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٩:٤١٢٣:٢١:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٦:٠٥١٢:٠٣:١٧١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٨:٥٣٢٣:٢١:٠٨
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٧:٠٢١٢:٠٣:٢١١٧:١٩:١٦١٧:٣٨:٠٧٢٣:٢١:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٨:٠٠١٢:٠٣:٢٦١٧:١٨:٢٩١٧:٣٧:٢٢٢٣:٢١:١٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٨:٥٧١٢:٠٣:٣٢١٧:١٧:٤٤١٧:٣٦:٣٩٢٣:٢١:١٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٩:٥٥١٢:٠٣:٣٨١٧:١٧:٠٠١٧:٣٥:٥٧٢٣:٢١:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٠:٥٣١٢:٠٣:٤٦١٧:١٦:١٧١٧:٣٥:١٧٢٣:٢١:١٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٥١١٢:٠٣:٥٤١٧:١٥:٣٦١٧:٣٤:٣٩٢٣:٢١:٢٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٢:٤٩١٢:٠٤:٠٤١٧:١٤:٥٧١٧:٣٤:٠٢٢٣:٢١:٢٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٣:٤٧١٢:٠٤:١٤١٧:١٤:٢٠١٧:٣٣:٢٧٢٣:٢١:٣٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٤:٤٦١٢:٠٤:٢٥١٧:١٣:٤٤١٧:٣٢:٥٤٢٣:٢١:٤٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٥:٤٤١٢:٠٤:٣٧١٧:١٣:١٠١٧:٣٢:٢٢٢٣:٢١:٥٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٦:٤٢١٢:٠٤:٤٩١٧:١٢:٣٨١٧:٣١:٥٢٢٣:٢١:٥٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٧:٣٩١٢:٠٥:٠٣١٧:١٢:٠٨١٧:٣١:٢٤٢٣:٢٢:٠٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٨:٣٧١٢:٠٥:١٧١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:٥٨٢٣:٢٢:١٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سنقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سنقر شهر سنقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سنقر شهر سنقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنقر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنقر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنقر

سُنقُر، به گویش محلی سُونگور، مرکز شهرستان سنقر در استان کرمانشاه است

شهر سنقر در ویکیپدیا

شهر سنقر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنقر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنقر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنقر بر روی نقشه

شهر سنقر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنقر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنقر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنقر
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سنقر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سنقر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سنقر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنقر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سنقر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنقر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنقر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنقر
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنقر
جدول اوقات شرعی امروز فردا سنقر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سنقر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنقر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سنقر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنقر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سنقر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنقر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو