جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سنقر

سنقر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز سنقر


اذان صبح: ٠٥:٣٢:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٥:١٩
غروب آفتاب: ١٧:١١:٣١
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٥١
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٢٠

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنقر (شهرستان سنقر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر سنقر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سنقر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنقر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
اگر می خواهید دوست باشید، یك دوست خوب باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنقر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنقر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنقر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سنقر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنقر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنقر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٧:٢٢٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣١:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٣:١٧١٣:١٧:١٢٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٣١:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٢:١١١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:٣١:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠١٠٦:٣١:٠٦١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٠:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٠:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٠:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٣٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٥:٥٦١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٩:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٦:١٧٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٩:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٦:١٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٩:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٨:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٦:٠٥٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٨:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢١:١٦١٣:١٦:٠٢٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٨:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٦:٠٠٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٨:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٩:٣٢١٣:١٥:٥٨٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٨:٤٣١٣:١٥:٥٧٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٧:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٧:٥٥١٣:١٥:٥٧٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٧:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٠١٠٦:١٧:٠٨١٣:١٥:٥٧٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٧:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٦:٢٢١٣:١٥:٥٨٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٧:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٥:٣٨١٣:١٥:٥٩٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٢٧:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٤:٥٦١٣:١٦:٠١٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٢٧:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٤:١٥١٣:١٦:٠٣٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٣٠٠:٢٧:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٣:٣٥١٣:١٦:٠٦٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٢:٥٧١٣:١٦:١٠٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٢٦:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٢:٢١١٣:١٦:١٤٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢٦:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١١:٤٦١٣:١٦:١٨٢٠:٢١:١٤٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١١:١٢١٣:١٦:٢٣٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٢٦:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:١٥٠٦:١٠:٤٠١٣:١٦:٢٩٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٢٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنقر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سنقر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنقر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنقر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سنقر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سنقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سنقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سنقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنقر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنقر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنقر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سنقر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنقر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنقر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣١:٣٧١٢:٠٣:٥٧١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٤:٠٥٢٣:٢٢:٣٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٢:٢٩١٢:٠٣:٤٩١٧:٣٤:٤١١٧:٥٢:٥٨٢٣:٢٢:٢٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٣:٢٢١٢:٠٣:٤٢١٧:٣٣:٣٤١٧:٥١:٥٢٢٣:٢٢:١٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:١٦١٢:٠٣:٣٥١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٠:٤٨٢٣:٢٢:٠٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٥:١٠١٢:٠٣:٢٩١٧:٣١:٢٢١٧:٤٩:٤٤٢٣:٢١:٥٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٦:٠٤١٢:٠٣:٢٤١٧:٣٠:١٧١٧:٤٨:٤٢٢٣:٢١:٥١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٦:٥٨١٢:٠٣:١٩١٧:٢٩:١٤١٧:٤٧:٤١٢٣:٢١:٤٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٧:٥٣١٢:٠٣:١٦١٧:٢٨:١٢١٧:٤٦:٤١٢٣:٢١:٣٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٨:٤٨١٢:٠٣:١٣١٧:٢٧:١٢١٧:٤٥:٤٢٢٣:٢١:٣١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٩:٤٣١٢:٠٣:١١١٧:٢٦:١٢١٧:٤٤:٤٥٢٣:٢١:٢٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٠:٣٩١٢:٠٣:٠٩١٧:٢٥:١٤١٧:٤٣:٤٩٢٣:٢١:٢١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤١:٣٥١٢:٠٣:٠٩١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:٥٤٢٣:٢١:١٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٢:٣١١٢:٠٣:٠٩١٧:٢٣:٢١١٧:٤٢:٠١٢٣:٢١:١٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٣:٢٨١٢:٠٣:١٠١٧:٢٢:٢٧١٧:٤١:٠٩٢٣:٢١:١١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٤:٢٥١٢:٠٣:١٢١٧:٢١:٣٤١٧:٤٠:١٨٢٣:٢١:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٥:٢٢١٢:٠٣:١٤١٧:٢٠:٤٣١٧:٣٩:٢٩٢٣:٢١:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٦:١٩١٢:٠٣:١٨١٧:١٩:٥٣١٧:٣٨:٤٢٢٣:٢١:٠٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٧:١٦١٢:٠٣:٢٢١٧:١٩:٠٥١٧:٣٧:٥٦٢٣:٢١:٠٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٨:١٣١٢:٠٣:٢٧١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:١١٢٣:٢١:١٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:١١١٢:٠٣:٣٣١٧:١٧:٣٣١٧:٣٦:٢٨٢٣:٢١:١٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٠:٠٩١٢:٠٣:٤٠١٧:١٦:٤٩١٧:٣٥:٤٧٢٣:٢١:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥١:٠٧١٢:٠٣:٤٧١٧:١٦:٠٧١٧:٣٥:٠٧٢٣:٢١:١٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٢:٠٤١٢:٠٣:٥٦١٧:١٥:٢٦١٧:٣٤:٢٩٢٣:٢١:٢٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٣:٠٢١٢:٠٤:٠٥١٧:١٤:٤٨١٧:٣٣:٥٣٢٣:٢١:٢٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٤:٠٠١٢:٠٤:١٦١٧:١٤:١٠١٧:٣٣:١٨٢٣:٢١:٣٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٤:٥٨١٢:٠٤:٢٧١٧:١٣:٣٥١٧:٣٢:٤٥٢٣:٢١:٤٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٥:٥٦١٢:٠٤:٣٩١٧:١٣:٠١١٧:٣٢:١٤٢٣:٢١:٥٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٦:٥٤١٢:٠٤:٥١١٧:١٢:٣٠١٧:٣١:٤٥٢٣:٢١:٥٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٧:٥٢١٢:٠٥:٠٥١٧:١٢:٠٠١٧:٣١:١٧٢٣:٢٢:٠٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٨:٤٩١٢:٠٥:١٩١٧:١١:٣١١٧:٣٠:٥١٢٣:٢٢:٢٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سنقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنقر شهر سنقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنقر شهر سنقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنقر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنقر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنقر

سُنقُر، به گویش محلی سُونگور، مرکز شهرستان سنقر در استان کرمانشاه است

شهر سنقر در ویکیپدیا

شهر سنقر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنقر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنقر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنقر بر روی نقشه

شهر سنقر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنقر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنقر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنقر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سنقر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سنقر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنقر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنقر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنقر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سنقر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنقر
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سنقر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سنقر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنقر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنقر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سنقر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سنقر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنقر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو