جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سندوییه

خرم دشت | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سندوییه


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٢
اذان ظهر: ١١:٢٩:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٤٨:٥٤

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سندوییه (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای سندوییه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سندوییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سندوییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وند
آنچه را انسان دوست دارد، از صمیم قلب انجام می دهد. اگر شما نیكی را دوست بدارید، نیكی خواهید كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سندوییه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سندوییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سندوییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سندوییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سندوییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سندوییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٥:٠٤١٢:٤٣:٢٠١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:١٠٠٠:٠٠:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٣:١١١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٥٤٢٣:٥٩:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٣:٠٢١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٣٨٢٣:٥٩:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٢:٠٦١٢:٤٢:٥٤١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٢٢٢٣:٥٩:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٢:٤٦١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٠٧٢٣:٥٨:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٢:٣٩١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٥١٢٣:٥٨:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٢:٣٢١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٣٥٢٣:٥٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٨:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٢:٢٠١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:٠٤٢٣:٥٧:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٦:٣٧١٢:٤٢:١٥١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٤٨٢٣:٥٧:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٥:٤٦١٢:٤٢:١١١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥٧:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٤:٥٦١٢:٤٢:٠٧١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٧:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٤:٠٨١٢:٤٢:٠٣١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٠١٢٣:٥٧:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٢:٠٠١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٦:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤١:٥٨١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٢٩٢٣:٥٦:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥١٠٥:٥١:٤٩١٢:٤١:٥٦١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:١٣٢٣:٥٦:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥١:٠٥١٢:٤١:٥٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٥٧٢٣:٥٦:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤١:٥٥١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٦:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٩:٤١١٢:٤١:٥٥١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٦:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٩:٠١١٢:٤١:٥٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٦:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤١:٥٧١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٦:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٧:٤٥١٢:٤١:٥٩١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٧:٠٩١٢:٤٢:٠١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٥:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٥٨٢٣:٥٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٦:٠٢١٢:٤٢:٠٨١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٥:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٥:٣٠١٢:٤٢:١٢١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٢٢٢٣:٥٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٥:٠٠١٢:٤٢:١٦١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٩:٠٣٢٣:٥٥:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:١٦٠٥:٤٤:٣٢١٢:٤٢:٢١١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٤٤٢٣:٥٥:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٢:٢٧١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٢٤٢٣:٥٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سندوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سندوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سندوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سندوییه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سندوییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سندوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سندوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سندوییه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سندوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سندوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سندوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سندوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سندوییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سندوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سندوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سندوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سندوییه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٤:٠٢١١:٢٩:٥٦١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٢:٥٩٢٢:٥٠:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٤:٤٧١١:٢٩:٤٨١٧:٠٤:٢٣١٧:٢١:٥٩٢٢:٤٩:٥٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٥:٣٣١١:٢٩:٤٠١٧:٠٣:٢٣١٧:٢١:٠٠٢٢:٤٩:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٥:٥٦:١٩١١:٢٩:٣٣١٧:٠٢:٢٣١٧:٢٠:٠٢٢٢:٤٩:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٥:٥٧:٠٦١١:٢٩:٢٧١٧:٠١:٢٥١٧:١٩:٠٦٢٢:٤٩:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٧:٥٣١١:٢٩:٢٢١٧:٠٠:٢٧١٧:١٨:١٠٢٢:٤٩:١٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٥:٥٨:٤٠١١:٢٩:١٨١٦:٥٩:٣١١٧:١٧:١٦٢٢:٤٩:١٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٥:٥٩:٢٨١١:٢٩:١٤١٦:٥٨:٣٦١٧:١٦:٢٣٢٢:٤٩:٠٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٠:١٦١١:٢٩:١١١٦:٥٧:٤٢١٧:١٥:٣١٢٢:٤٨:٥٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠١:٠٥١١:٢٩:٠٩١٦:٥٦:٥٠١٧:١٤:٤٠٢٢:٤٨:٥٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠١:٥٤١١:٢٩:٠٧١٦:٥٥:٥٨١٧:١٣:٥٠٢٢:٤٨:٤٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٢:٤٣١١:٢٩:٠٧١٦:٥٥:٠٨١٧:١٣:٠٢٢٢:٤٨:٤٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٣:٣٣١١:٢٩:٠٧١٦:٥٤:١٩١٧:١٢:١٥٢٢:٤٨:٤١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٤:٢٢١١:٢٩:٠٨١٦:٥٣:٣١١٧:١١:٣٠٢٢:٤٨:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٥:١٣١١:٢٩:١٠١٦:٥٢:٤٥١٧:١٠:٤٦٢٢:٤٨:٣٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٦:٠٣١١:٢٩:١٢١٦:٥٢:٠٠١٧:١٠:٠٣٢٢:٤٨:٣٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٦:٥٤١١:٢٩:١٦١٦:٥١:١٧١٧:٠٩:٢١٢٢:٤٨:٣٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٧:٤٥١١:٢٩:٢٠١٦:٥٠:٣٥١٧:٠٨:٤١٢٢:٤٨:٣٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٨:٣٦١١:٢٩:٢٥١٦:٤٩:٥٤١٧:٠٨:٠٣٢٢:٤٨:٤٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٩:٢٧١١:٢٩:٣١١٦:٤٩:١٥١٧:٠٧:٢٦٢٢:٤٨:٤٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:١٩١١:٢٩:٣٨١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٦:٥٠٢٢:٤٨:٤٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١١:١٠١١:٢٩:٤٥١٦:٤٨:٠١١٧:٠٦:١٦٢٢:٤٨:٤٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٢:٠٢١١:٢٩:٥٤١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٥:٤٤٢٢:٤٨:٥٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٢:٥٤١١:٣٠:٠٣١٦:٤٦:٥٤١٧:٠٥:١٣٢٢:٤٩:٠٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٣:٤٦١١:٣٠:١٣١٦:٤٦:٢٢١٧:٠٤:٤٤٢٢:٤٩:٠٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٤:٣٩١١:٣٠:٢٤١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٤:١٦٢٢:٤٩:١٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٥:٣١١١:٣٠:٣٦١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٣:٥٠٢٢:٤٩:٢٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:٢٣١١:٣٠:٤٩١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٣:٢٦٢٢:٤٩:٣٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٧:١٦١١:٣١:٠٣١٦:٤٤:٣٣١٧:٠٣:٠٣٢٢:٤٩:٤٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٨:٠٨١١:٣١:١٧١٦:٤٤:١٠١٧:٠٢:٤٢٢٢:٤٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سندوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سندوییه روستای سندوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سندوییه روستای سندوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سندوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سندوییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سندوییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سندوییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سندوییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سندوییه

روستای سندوییه بر روی نقشه

روستای سندوییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سندوییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سندوییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سندوییه
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سندوییه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سندوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سندوییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سندوییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سندوییه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سندوییه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سندوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سندوییه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سندوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سندوییه
زمان پخش اذان مستقیم به افق سندوییه
زمان پخش اذان آنلاین به افق سندوییه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سندوییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سندوییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو