جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سندرکان

دورود | دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز سندرکان


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٠٥
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٣٠

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سندرکان (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای سندرکان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سندرکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سندرکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
ما در خواب و رویا انسانی را می آفرینیم و به او جان می دهیم و بعد هم در آمد و شد با او، این موضوع را از یاد می بریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سندرکان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سندرکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سندرکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سندرکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سندرکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سندرکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٢:٥١١٣:١٢:٠٦١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:٤٥١٣:١١:٥٦١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:١٠٠٠:٢٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٠:٣٩١٣:١١:٤٦١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٩:٣٥١٣:١١:٣٧١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٦:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٨:٣٢١٣:١١:٢٨١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٧:٢٩١٣:١١:٢٠١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٦:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٦:٢٨١٣:١١:١٣١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٦:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٥:٢٧١٣:١١:٠٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٠:٥٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٤٩٠٠:٢٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٠:٥٢١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٥:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٠:٤٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٥:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢١:٣٦١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٤:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٠:٤١١٣:١٠:٣٧٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٤:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٩:٤٨١٣:١٠:٣٣٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٤:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٨:٥٥١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٤:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٨:٠٤١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٣:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٧:١٤١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٣:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٦:٢٥١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٣:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٥:٣٨١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٤٠٦:١٤:٥٢١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٣:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٠٧١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٣:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٣:٢٤١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٢:٤٢١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٢:٠٢١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١١٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٠:٤٥١٣:١٠:٣١٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٢:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٠:٠٩١٣:١٠:٣٤٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٢:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٠:٣٨٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٩:٠٢١٣:١٠:٤٣٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٢:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٨:٣٠١٣:١٠:٤٨٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٢:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سندرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سندرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سندرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سندرکان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سندرکان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سندرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سندرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سندرکان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٣:٥٢١٢:٢٦:٣٧١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٨:٣١٢٣:٤٤:٢٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٣:١٨١٢:٢٦:٤٩١٧:٤٠:٤١١٧:٥٩:٢٧٢٣:٤٤:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٢:٤٢١٢:٢٧:٠١١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٢٣٢٣:٤٤:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٢:٠٥١٢:٢٧:١١١٧:٤٢:٣٨١٨:٠١:٢٠٢٣:٤٥:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٧:٣١٠٧:١١:٢٧١٢:٢٧:٢١١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٢:١٦٢٣:٤٥:١٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٠:٤٦١٢:٢٧:٣٠١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٣:١٢٢٣:٤٥:٣٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١٠:٠٥١٢:٢٧:٣٨١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٤:٠٨٢٣:٤٥:٤١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٥:٤٩٠٧:٠٩:٢١١٢:٢٧:٤٥١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:٠٣٢٣:٤٥:٥٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:١٢٠٧:٠٨:٣٧١٢:٢٧:٥١١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٥:٥٩٢٣:٤٦:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٣٤٠٧:٠٧:٥١١٢:٢٧:٥٧١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٦:٥٤٢٣:٤٦:١٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٧:٠٣١٢:٢٨:٠٢١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:٤٩٢٣:٤٦:١٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٦:١٤١٢:٢٨:٠٦١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٤٤٢٣:٤٦:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٥:٢٣١٢:٢٨:٠٩١٧:٥١:١٨١٨:٠٩:٣٩٢٣:٤٦:٣١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٤:٣٢١٢:٢٨:١١١٧:٥٢:١٥١٨:١٠:٣٤٢٣:٤٦:٣٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٣:٣٨١٢:٢٨:١٢١٧:٥٣:١١١٨:١١:٢٨٢٣:٤٦:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٢:٤٤١٢:٢٨:١٣١٧:٥٤:٠٧١٨:١٢:٢٢٢٣:٤٦:٤٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠١:٤٨١٢:٢٨:١٣١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:١٦٢٣:٤٦:٤٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٠:٥٢١٢:٢٨:١٢١٧:٥٥:٥٩١٨:١٤:٠٩٢٣:٤٦:٤٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:٣٩٠٦:٥٩:٥٤١٢:٢٨:١١١٧:٥٦:٥٤١٨:١٥:٠٣٢٣:٤٦:٥٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٤٦٠٦:٥٨:٥٤١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٧:٤٩١٨:١٥:٥٦٢٣:٤٦:٥١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٧:٥٤١٢:٢٨:٠٦١٧:٥٨:٤٤١٨:١٦:٤٩٢٣:٤٦:٥٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:٥٦٠٦:٥٦:٥٣١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٩:٣٨١٨:١٧:٤١٢٣:٤٦:٤٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٥:٥٠١٢:٢٧:٥٨١٨:٠٠:٣٢١٨:١٨:٣٣٢٣:٤٦:٤٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٤:٤٧١٢:٢٧:٥٣١٨:٠١:٢٦١٨:١٩:٢٥٢٣:٤٦:٤٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٣:٤٢١٢:٢٧:٤٧١٨:٠٢:١٩١٨:٢٠:١٧٢٣:٤٦:٤٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٢:٣٧١٢:٢٧:٤١١٨:٠٣:١٢١٨:٢١:٠٩٢٣:٤٦:٣٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥١:٣١١٢:٢٧:٣٤١٨:٠٤:٠٥١٨:٢٢:٠٠٢٣:٤٦:٣٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٠:٢٣١٢:٢٧:٢٦١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٢:٥١٢٣:٤٦:٢٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٩:١٥١٢:٢٧:١٨١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٣:٤١٢٣:٤٦:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سندرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سندرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سندرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سندرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سندرکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سندرکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سندرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سندرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سندرکان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٣:٤٢١٢:٢٧:٤٧١٨:٠٢:١٩١٨:٢٠:١٧٢٣:٤٦:٤٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٢:٣٧١٢:٢٧:٤١١٨:٠٣:١٢١٨:٢١:٠٩٢٣:٤٦:٣٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥١:٣١١٢:٢٧:٣٤١٨:٠٤:٠٥١٨:٢٢:٠٠٢٣:٤٦:٣٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٠:٢٣١٢:٢٧:٢٦١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٢:٥١٢٣:٤٦:٢٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٩:١٥١٢:٢٧:١٨١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٣:٤١٢٣:٤٦:١٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٤٨:٠٦١٢:٢٧:٠٩١٨:٠٦:٤١١٨:٢٤:٣١٢٣:٤٦:١٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٤٦:٥٦١٢:٢٧:٠٠١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٥:٢١٢٣:٤٦:٠٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٥:٤٦١٢:٢٦:٥٠١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٦:١١٢٣:٤٥:٥٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٤:٣٤١٢:٢٦:٣٩١٨:٠٩:١٤١٨:٢٧:٠٠٢٣:٤٥:٤٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٣:٢٢١٢:٢٦:٢٨١٨:١٠:٠٤١٨:٢٧:٤٩٢٣:٤٥:٣٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٢:٠٩١٢:٢٦:١٧١٨:١٠:٥٤١٨:٢٨:٣٨٢٣:٤٥:٢٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٠:٥٦١٢:٢٦:٠٥١٨:١١:٤٣١٨:٢٩:٢٧٢٣:٤٥:١١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٣٩:٤١١٢:٢٥:٥٢١٨:١٢:٣٣١٨:٣٠:١٥٢٣:٤٤:٥٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٨:٢٧١٢:٢٥:٣٩١٨:١٣:٢١١٨:٣١:٠٣٢٣:٤٤:٤٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٧:١١١٢:٢٥:٢٥١٨:١٤:١٠١٨:٣١:٥١٢٣:٤٤:٣٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٥:٥٥١٢:٢٥:١٢١٨:١٤:٥٨١٨:٣٢:٣٨٢٣:٤٤:١٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٤:٣٩١٢:٢٤:٥٧١٨:١٥:٤٦١٨:٣٣:٢٥٢٣:٤٤:٠٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٣:٢٢١٢:٢٤:٤٢١٨:١٦:٣٤١٨:٣٤:١٢٢٣:٤٣:٤٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٢:٠٤١٢:٢٤:٢٧١٨:١٧:٢١١٨:٣٤:٥٩٢٣:٤٣:٣٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٠:٤٦١٢:٢٤:١٢١٨:١٨:٠٨١٨:٣٥:٤٦٢٣:٤٣:١٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٩:٢٨١٢:٢٣:٥٦١٨:١٨:٥٥١٨:٣٦:٣٢٢٣:٤٣:٠٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:٠٩١٢:٢٣:٤٠١٨:١٩:٤١١٨:٣٧:١٨٢٣:٤٢:٤٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٦:٥٠١٢:٢٣:٢٣١٨:٢٠:٢٨١٨:٣٨:٠٥٢٣:٤٢:٢٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٥:٣١١٢:٢٣:٠٧١٨:٢١:١٤١٨:٣٨:٥١٢٣:٤٢:٠٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٤:١١١٢:٢٢:٥٠١٨:٢٢:٠٠١٨:٣٩:٣٧٢٣:٤١:٤٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٢:٥١١٢:٢٢:٣٣١٨:٢٢:٤٦١٨:٤٠:٢٢٢٣:٤١:٣٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢١:٣١١٢:٢٢:١٦١٨:٢٣:٣١١٨:٤١:٠٨٢٣:٤١:١١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٠:١١١٢:٢١:٥٨١٨:٢٤:١٧١٨:٤١:٥٤٢٣:٤٠:٥١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٨:٥١١٢:٢١:٤١١٨:٢٥:٠٢١٨:٤٢:٣٩٢٣:٤٠:٣١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سندرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سندرکان روستای سندرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سندرکان روستای سندرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سندرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سندرکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سندرکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سندرکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سندرکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سندرکان

روستای سندرکان بر روی نقشه

روستای سندرکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سندرکان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سندرکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سندرکان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سندرکان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سندرکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سندرکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سندرکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سندرکان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سندرکان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سندرکان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سندرکان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سندرکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سندرکان
زمان پخش اذان آنلاین به افق سندرکان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سندرکان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سندرکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سندرکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو