جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سنجدی

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سنجدی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سنجدی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای سنجدی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سنجدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنجدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
صدقه دادن،‌ هفتاد در از مرگ بد را می‌بندد. (و نمی‌گذارد به انسان برسد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای سنجدی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سنجدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنجدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سنجدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنجدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنجدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٢:١٠١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٨:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٢:٠٠١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٧٠٠:١٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠١:٥١١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٨:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢١:٠٤١٣:٠١:٤٢١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٩:٠٦١٣:٠١:٢٧١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٧:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٨:٠٩١٣:٠١:١٩١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٧:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:١٣١٣:٠١:١٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:١٧١٣:٠١:٠٦١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٦:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٥:٢٣١٣:٠١:٠١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٦:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٠:٥١١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٦٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٤١١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٤:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٣٨٠٠:١٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٥١٠٠:١٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٤:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٩٠٠:١٤:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٤:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٣:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٣:١١١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١١٠٠:١٣:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٣:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٢:١١١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنجدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنجدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنجدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنجدی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سنجدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سنجدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنجدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سنجدی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سنجدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سنجدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سنجدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سنجدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنجدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سنجدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سنجدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنجدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سنجدی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٣:٢٠١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٤:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٣:٥٧١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٤:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٤:٣٦١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٤:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٥:١٤١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٤:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:٥٣١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٤:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٦:٣٢١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٥:٠٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٧:١١١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٥:٠٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٧:٥١١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٥:١٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٣٠١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٥:١٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٩:١٠١٣:١٠:٣٧٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٥:٢٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:٤٩١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٥:٢٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٥:٣٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢١:٠٩١٣:١٠:٢٤١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٥:٣٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:٤٨١٣:١٠:١٨١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٥:٤٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٠:١٢١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٥:٤٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٠:٠٥١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٥:٤٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:١١٠٠:٢٥:٤٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٥:٤٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٩:٤١١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٥:٤٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٩:٣١١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:١٢٠٠:٢٥:٤٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٩:٢٢١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٥:٤١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٩:١١١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٥:٣٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٥:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٥:٣١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٥:٢٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٥:٢٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٨:١١١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٥:١٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٠:٥٨١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٥:١٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣١:٣٧١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٢٠٠:٢٥:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٤:٥٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٧:١٤١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٠١٠٠:٢٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سنجدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سنجدی روستای سنجدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سنجدی روستای سنجدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سنجدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنجدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سنجدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سنجدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سنجدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سنجدی

روستای سنجدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سنجدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سنجدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سنجدی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سنجدی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سنجدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنجدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سنجدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سنجدی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سنجدی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنجدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سنجدی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سنجدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سنجدی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنجدی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنجدی
زمان پخش اذان زنده به افق سنجدی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سنجدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو