جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سنجدی

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سنجدی


اذان صبح: ٠٤:٢٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٤

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سنجدی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای سنجدی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سنجدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سنجدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

لورنس جی .
كسی بهتر می‌خندد كه بیشتر بخندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سنجدی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سنجدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنجدی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سنجدی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنجدی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنجدی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٦:٤١١٣:٠٤:٣٠١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٣٦٠٠:٢٢:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٤:١٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٢٠٠٠:٢١:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٤:٢١١٣:٠٤:٠٢١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٣٠٠:٢١:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٣:١١١٣:٠٣:٤٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢١:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٣١٠٠:٢٠:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠٣:٢١١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٠:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٩:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٩:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١١٠٠:١٩:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٩:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٢:١٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٨:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٨:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:١٨١٣:٠١:٥٢١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٨:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:١٨١٣:٠١:٤٣١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٧:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٠:١٨١٣:٠١:٣٥١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٧:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٩:١٩١٣:٠١:٢٧١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٧:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٢٢١٣:٠١:٢٠١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٧:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٧:٢٥١٣:٠١:١٣١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١٦:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٦:٣٠١٣:٠١:٠٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٦:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٥:٣٥١٣:٠١:٠١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:١١٠٠:١٦:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٣:٥٠١٣:٠٠:٥١١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٥:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:٢٠١٣:٠٠:٤١١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٥:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٥:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٧٠٠:١٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سنجدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سنجدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سنجدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنجدی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سنجدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سنجدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنجدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سنجدی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سنجدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سنجدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سنجدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سنجدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنجدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سنجدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنجدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنجدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سنجدی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٣:١١١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١١٠٠:١٣:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٣:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٢:١١١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٣:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:٤٣١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٣:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠١:١٧١٣:٠١:١٤٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٣:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٣:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٣:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٣:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٣:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠١:٥١٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٣:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٣:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٣:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١٤:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٤:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٤:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٤:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٤:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٣:١١٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٤:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٤:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٤:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٣:٤٦٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٤:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٣:٥٨٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٥:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٤:١١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٤٨٠٠:١٥:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٤:٢٣٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:١١٠٠:١٥:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٤:٣٦٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٥:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٤:٤٩٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٥:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٥:٠٢٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٥:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٥:١٥٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٦:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٥:٢٨٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٦:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٥:٤١٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٦:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سنجدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سنجدی روستای سنجدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سنجدی روستای سنجدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سنجدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنجدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سنجدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سنجدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سنجدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سنجدی

روستای سنجدی بر روی نقشه

روستای سنجدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سنجدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سنجدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سنجدی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سنجدی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سنجدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سنجدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سنجدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سنجدی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سنجدی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنجدی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنجدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنجدی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سنجدی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنجدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنجدی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنجدی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سنجدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو