جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سنته

سقز | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سنته


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٣٢:١٩
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٤١

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنته (شهرستان سقز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر سنته)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سنته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دی اچ لارسن
آنچه صادقانه باور داری، نادرست نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنته

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنته ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سنته (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنته ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنته ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٥:١٤١٣:٢١:٢٠٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٤:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢١:١١٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٤:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢١:٠٣٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٣٣:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١١٠٦:٣١:٤٩١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٣٣:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٣٠:٤٣١٣:٢٠:٤٨٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٣٣:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢٠:٤١٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٣:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٨:٣٤١٣:٢٠:٣٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٢:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٧:٣٢١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣٢:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٦:٣٠١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٢:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٥:٣٠١٣:٢٠:٢٠٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٣٢:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٠:١٦٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢١٠٠:٣١:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢٠:١٢٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:١٥٠٠:٣١:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٢:٣٧١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٣١:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٢١:٤٢١٣:٢٠:٠٧٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٣١:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٠:٤٨١٣:٢٠:٠٥٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٠:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٩:٥٦١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٠:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٩:٠٥١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٠:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٨:١٥١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٢٠:٠٥٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٢٥٠٠:٣٠:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٦:٤١١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:١٦٠٠:٣٠:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٢٩:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٥:١٢١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٢٩:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٤:٣٠١٣:٢٠:١٣٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٢٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٣:٥٠١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٢٩:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٥٠٠٦:١٣:١١١٣:٢٠:٢١٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٢٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥١٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٠:٢٥٢٠:٢٨:٤١٢٠:٤٩:١٧٠٠:٢٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٤٠٦:١١:٥٨١٣:٢٠:٣١٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٥٠:٠٥٠٠:٢٩:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٠٠٠٦:١١:٢٤١٣:٢٠:٣٦٢٠:٣٠:١١٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٢٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنته

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سنته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سنته

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سنته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سنته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سنته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنته

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سنته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنته

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٧:٢٠١٢:٠٨:٠٥١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٦:٥٤٢٣:٢٦:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٨:١٦١٢:٠٧:٥٧١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٥:٤٤٢٣:٢٥:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٩:١٢١٢:٠٧:٤٩١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٤:٣٥٢٣:٢٥:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٠:٠٩١٢:٠٧:٤٢١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٣:٢٧٢٣:٢٥:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤١:٠٦١٢:٠٧:٣٦١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٢:٢١٢٣:٢٥:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٢:٠٣١٢:٠٧:٣١١٧:٣٢:٣١١٧:٥١:١٥٢٣:٢٥:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٣:٠١١٢:٠٧:٢٧١٧:٣١:٢٥١٧:٥٠:١١٢٣:٢٥:٠٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٣:٥٩١٢:٠٧:٢٣١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٩:٠٨٢٣:٢٥:٠١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:٥٧١٢:٠٧:٢٠١٧:٢٩:١٦١٧:٤٨:٠٧٢٣:٢٤:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٥:٥٦١٢:٠٧:١٨١٧:٢٨:١٣١٧:٤٧:٠٦٢٣:٢٤:٤٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٦:٥٤١٢:٠٧:١٦١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٠٧٢٣:٢٤:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:٥٣١٢:٠٧:١٦١٧:٢٦:١٢١٧:٤٥:١٠٢٣:٢٤:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٨:٥٣١٢:٠٧:١٦١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:١٣٢٣:٢٤:٣٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٩:٥٢١٢:٠٧:١٧١٧:٢٤:١٦١٧:٤٣:١٩٢٣:٢٤:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٠:٥٢١٢:٠٧:١٩١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٢:٢٥٢٣:٢٤:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥١:٥٢١٢:٠٧:٢١١٧:٢٢:٢٦١٧:٤١:٣٤٢٣:٢٤:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٢:٥٢١٢:٠٧:٢٥١٧:٢١:٣٣١٧:٤٠:٤٣٢٣:٢٤:٣١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٣:٥٢١٢:٠٧:٢٩١٧:٢٠:٤٢١٧:٣٩:٥٤٢٣:٢٤:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٤:٥٢١٢:٠٧:٣٤١٧:١٩:٥٢١٧:٣٩:٠٧٢٣:٢٤:٣٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٥٣١٢:٠٧:٤٠١٧:١٩:٠٤١٧:٣٨:٢٢٢٣:٢٤:٣٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٦:٥٣١٢:٠٧:٤٧١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:٣٨٢٣:٢٤:٣٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٧:٥٤١٢:٠٧:٥٥١٧:١٧:٣٣١٧:٣٦:٥٥٢٣:٢٤:٤١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٨:٥٥١٢:٠٨:٠٣١٧:١٦:٥٠١٧:٣٦:١٥٢٣:٢٤:٤٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٩:٥٥١٢:٠٨:١٣١٧:١٦:٠٨١٧:٣٥:٣٦٢٣:٢٤:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠٠:٥٦١٢:٠٨:٢٣١٧:١٥:٢٨١٧:٣٤:٥٩٢٣:٢٤:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠١:٥٦١٢:٠٨:٣٤١٧:١٤:٥٠١٧:٣٤:٢٣٢٣:٢٥:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٢:٥٧١٢:٠٨:٤٦١٧:١٤:١٤١٧:٣٣:٤٩٢٣:٢٥:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٠٠٧:٠٣:٥٧١٢:٠٨:٥٩١٧:١٣:٤٠١٧:٣٣:١٨٢٣:٢٥:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٤:٥٨١٢:٠٩:١٢١٧:١٣:٠٧١٧:٣٢:٤٨٢٣:٢٥:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٥:٥٨١٢:٠٩:٢٧١٧:١٢:٣٧١٧:٣٢:١٩٢٣:٢٥:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سنته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنته شهر سنته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنته شهر سنته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنته

سنته روستایی از توابع بخش امام در شهرستان سقز است که در استان کردستان ایران قرار دارد

شهر سنته در ویکیپدیا

شهر سنته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنته بر روی نقشه

شهر سنته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنته

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنته
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سنته + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سنته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنته رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سنته دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سنته
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنته
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سنته دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنته
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سنته دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سنته

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو