جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سنته

سقز | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سنته

اذان صبح: ٠٤:٤٨:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٣
اذان ظهر: ١٢:١٥:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:١٨:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٣٦:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٣:٥٦

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنته (شهرستان سقز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر سنته)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ایزاك سینگر
اگر پیوسته ورد زبانتان باشد كه شرایط، بد است، هیچ بعید [=دور از ذهن] نیست كه پیشگو شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنته

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنته در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنته ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سنته (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنته ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سنته
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٠٠٦:٥٠:٣٣١٣:٢٣:٤٤١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:١٧٠٠:٣٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٩:١٤١٣:٢٣:٣٠١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١١٠٠:٣٨:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢٣:١٦١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٠٤٠٠:٣٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٦:٣٧١٣:٢٣:٠٣٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٥٨٠٠:٣٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٥:١٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٥١٠٠:٣٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤٤:٠٣١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٦:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:١١٠٦:٤٢:٤٧١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٦:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٣٧٠٦:٤١:٣٢١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٣٦:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٤٠:١٨١٣:٢٢:٠٢٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٥:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢١:٥١٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٢١٠٠:٣٥:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٧:٥٢١٣:٢١:٤٠٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١٥٠٠:٣٥:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٦:٤٠١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٤:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢١:٢١٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٣٤:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٤:٢٠١٣:٢١:١٢٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٤:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٣:١٢١٣:٢١:٠٣٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٤:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٣٢:٠٤١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٣٣:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٣٠:٥٨١٣:٢٠:٤٨٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٣:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٩:٥٢١٣:٢٠:٤١٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٣:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٨:٤٨١٣:٢٠:٣٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٢:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٧:٤٥١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٢:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:١٩٠٠:٣٢:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٠:٢٠٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:١٣٠٠:٣٢:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٤:٤٤١٣:٢٠:١٦٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣١:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٣:٤٦١٣:٢٠:١٢٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣١:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٢:٥٠١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٣١:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢١:٥٤١٣:٢٠:٠٧٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٣١:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٠:٠٦٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٤٢٠٠:٣٠:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٢٠٦:٢٠:٠٨١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٩:١٧١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤١:٢٨٠٠:٣٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنته

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنته

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سنته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنته

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سنته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنته

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنته شهر سنته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنته شهر سنته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سنته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنته برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنته

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنته

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:١١:٤٥١٢:١٦:١٩١٨:٢٠:١٧١٨:٣٨:٢٧٢٣:٣٤:١٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١٢:٣٣١٢:١٥:٥٨١٨:١٨:٤٨١٨:٣٦:٥٧٢٣:٣٣:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٣:٢٠١٢:١٥:٣٧١٨:١٧:١٩١٨:٣٥:٢٨٢٣:٣٣:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٤:٠٨١٢:١٥:١٦١٨:١٥:٥٠١٨:٣٣:٥٩٢٣:٣٣:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٥٥١٢:١٤:٥٥١٨:١٤:٢١١٨:٣٢:٣٠٢٣:٣٣:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٥:٤٣١٢:١٤:٣٥١٨:١٢:٥٣١٨:٣١:٠٢٢٣:٣٢:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٦:٣١١٢:١٤:١٥١٨:١١:٢٥١٨:٢٩:٣٤٢٣:٣٢:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٧:١٩١٢:١٣:٥٥١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٨:٠٦٢٣:٣٢:٠٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٨:٠٨١٢:١٣:٣٥١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٦:٣٨٢٣:٣١:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٨:٥٦١٢:١٣:١٦١٨:٠٧:٠١١٨:٢٥:١١٢٣:٣١:٢٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٩:٤٥١٢:١٢:٥٦١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٣:٤٥٢٣:٣١:١٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٠:٣٤١٢:١٢:٣٨١٨:٠٤:٠٨١٨:٢٢:١٨٢٣:٣٠:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢١:٢٤١٢:١٢:١٩١٨:٠٢:٤١١٨:٢٠:٥٣٢٣:٣٠:٣٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٢:١٣١٢:١٢:٠١١٨:٠١:١٦١٨:١٩:٢٨٢٣:٣٠:١٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٣:٠٣١٢:١١:٤٣١٧:٥٩:٥٠١٨:١٨:٠٣٢٣:٢٩:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٣:٥٣١٢:١١:٢٦١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٣٩٢٣:٢٩:٤١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٤:٤٤١٢:١١:٠٩١٧:٥٧:٠١١٨:١٥:١٦٢٣:٢٩:٢٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٥:٣٥١٢:١٠:٥٣١٧:٥٥:٣٨١٨:١٣:٥٣٢٣:٢٩:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٦:٢٦١٢:١٠:٣٧١٧:٥٤:١٥١٨:١٢:٣١٢٣:٢٨:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٧:١٨١٢:١٠:٢١١٧:٥٢:٥٣١٨:١١:١٠٢٣:٢٨:٣٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٨:١٠١٢:١٠:٠٦١٧:٥١:٣١١٨:٠٩:٥٠٢٣:٢٨:٢٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٩:٠٢١٢:٠٩:٥٢١٧:٥٠:١٠١٨:٠٨:٣٠٢٣:٢٨:٠٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٩:٥٥١٢:٠٩:٣٨١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٧:١١٢٣:٢٧:٤٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٠:٤٨١٢:٠٩:٢٥١٧:٤٧:٣٠١٨:٠٥:٥٣٢٣:٢٧:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣١:٤١١٢:٠٩:١٢١٧:٤٦:١٢١٨:٠٤:٣٦٢٣:٢٧:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٢:٣٥١٢:٠٩:٠٠١٧:٤٤:٥٤١٨:٠٣:١٩٢٣:٢٧:٠٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٣:٢٩١٢:٠٨:٤٨١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٢:٠٤٢٣:٢٦:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١١٠٦:٣٤:٢٣١٢:٠٨:٣٧١٧:٤٢:٢١١٨:٠٠:٥٠٢٣:٢٦:٤١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٥:١٨١٢:٠٨:٢٧١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:٣٦٢٣:٢٦:٢٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٦:١٣١٢:٠٨:١٧١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٨:٢٤٢٣:٢٦:١٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سنته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنته شهر سنته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنته شهر سنته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنته

سنته روستایی از توابع بخش امام در شهرستان سقز است که در استان کردستان ایران قرار دارد

شهر سنته در ویکیپدیا

شهر سنته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنته بر روی نقشه

شهر سنته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنته

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنته
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنته + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سنته + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سنته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنته رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سنته دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنته
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنته
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنته دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سنته
جدول اوقات شرعی امروز فردا سنته دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنته
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنته ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو