جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سنبل آباد

سنبل آباد | سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سنبل آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:١٢
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٢٤:١٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سنبل آباد (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای سنبل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سنبل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنبل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
هر لحظه بزرگ و ماندنی در تاریخچه ی جهان در حقیقت ثمره ی پیروزی اشتیاق ها است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سنبل آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سنبل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنبل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سنبل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنبل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنبل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٢:٣٥١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٧:٥٦١٣:١٢:٢٥١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٥:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٦:٤٤١٣:١٢:١٥١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٥:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٢:٠٦١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٥:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٤:٢٣١٣:١١:٥٧٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٣:١٥١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٢٤:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٢:٠٧١٣:١١:٤١٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٢١٠٠:٢٤:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢١:٠٠١٣:١١:٣٤٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٣:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٩:٥٥١٣:١١:٢٧٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٣:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٨:٥٠١٣:١١:٢١٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٣:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٧:٤٧١٣:١١:١٥٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٣:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٦:٤٥١٣:١١:١٠٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٢:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٥:٤٤١٣:١١:٠٦٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٢:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٤:٤٤١٣:١١:٠٢٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٢:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٣:٤٦١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٢:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٢:٤٩١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢١:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١١:٥٣١٣:١٠:٥٣٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢١:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٠:٥٩١٣:١٠:٥١٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٢١٠٠:٢١:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٠:٠٦١٣:١٠:٥٠٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢١:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٩:١٥١٣:١٠:٥٠٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢١:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٠:٥٠٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٠:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٠:٥١٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٠:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٦:٤٩١٣:١٠:٥٢٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٠:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٦:٠٤١٣:١٠:٥٤٢٠:١٦:١١٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:٥٦٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٢٠:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٤:٣٧١٣:١٠:٥٩٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٢٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠٣:٥٦١٣:١١:٠٣٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:١٠٠٠:١٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٣:١٧١٣:١١:٠٧٢٠:١٩:٢٢٢٠:٤٠:٠٠٠٠:١٩:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٠٠٦:٠٢:٣٩١٣:١١:١١٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٤٩٠٠:١٩:٤٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٢:٠٣١٣:١١:١٦٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤١:٣٨٠٠:١٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنبل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنبل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنبل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنبل آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سنبل آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای سنبل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنبل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سنبل آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٤:١٥١٢:٠٢:١٦١٧:٠٠:٠٢١٧:٢٠:٠٦٢٣:١٧:٥٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٥:٤٤٠٧:٠٥:١٢١٢:٠٢:٣٧١٦:٥٩:٤٦١٧:١٩:٥٣٢٣:١٨:١٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٦:٠٩١٢:٠٢:٥٨١٦:٥٩:٣٣١٧:١٩:٤١٢٣:١٨:٢٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٧:٠٥١٢:٠٣:٢٠١٦:٥٩:٢١١٧:١٩:٣٢٢٣:١٨:٤٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٨:٠٠١٢:٠٣:٤٢١٦:٥٩:١٢١٧:١٩:٢٤٢٣:١٩:٠٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٨:٥٤١٢:٠٤:٠٦١٦:٥٩:٠٤١٧:١٩:١٩٢٣:١٩:٢٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٩:٤٨١٢:٠٤:٢٩١٦:٥٨:٥٩١٧:١٩:١٥٢٣:١٩:٤٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٠:٣٢٠٧:١٠:٤١١٢:٠٤:٥٤١٦:٥٨:٥٦١٧:١٩:١٣٢٣:٢٠:٠٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤١:١٨٠٧:١١:٣٣١٢:٠٥:١٩١٦:٥٨:٥٤١٧:١٩:١٤٢٣:٢٠:٢٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٢:٠٤٠٧:١٢:٢٣١٢:٠٥:٤٤١٦:٥٨:٥٥١٧:١٩:١٦٢٣:٢٠:٥٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١٣:١٣١٢:٠٦:١٠١٦:٥٨:٥٧١٧:١٩:٢٠٢٣:٢١:١٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:١٤:٠٢١٢:٠٦:٣٦١٦:٥٩:٠٢١٧:١٩:٢٦٢٣:٢١:٣٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٤:٥٠١٢:٠٧:٠٣١٦:٥٩:٠٩١٧:١٩:٣٤٢٣:٢٢:٠٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٤:٥٧٠٧:١٥:٣٦١٢:٠٧:٣٠١٦:٥٩:١٧١٧:١٩:٤٤٢٣:٢٢:٢٨
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٦:٢١١٢:٠٧:٥٨١٦:٥٩:٢٨١٧:١٩:٥٦٢٣:٢٢:٥٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٦:١٩٠٧:١٧:٠٥١٢:٠٨:٢٦١٦:٥٩:٤١١٧:٢٠:٠٩٢٣:٢٣:٢٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٦:٥٩٠٧:١٧:٤٨١٢:٠٨:٥٤١٦:٥٩:٥٥١٧:٢٠:٢٥٢٣:٢٣:٤٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٨:٢٩١٢:٠٩:٢٣١٧:٠٠:١٢١٧:٢٠:٤٢٢٣:٢٤:١٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٩:٠٩١٢:٠٩:٥٢١٧:٠٠:٣٠١٧:٢١:٠١٢٣:٢٤:٤١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٩:٤٨١٢:١٠:٢١١٧:٠٠:٥١١٧:٢١:٢٢٢٣:٢٥:٠٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٩:٢٦٠٧:٢٠:٢٥١٢:١٠:٥٠١٧:٠١:١٣١٧:٢١:٤٥٢٣:٢٥:٣٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٠:٠٠٠٧:٢١:٠٠١٢:١١:٢٠١٧:٠١:٣٧١٧:٢٢:١٠٢٣:٢٦:٠٥
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٠:٣٤٠٧:٢١:٣٤١٢:١١:٤٩١٧:٠٢:٠٣١٧:٢٢:٣٦٢٣:٢٦:٣٤
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥١:٠٥٠٧:٢٢:٠٧١٢:١٢:١٩١٧:٠٢:٣١١٧:٢٣:٠٤٢٣:٢٧:٠٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥١:٣٦٠٧:٢٢:٣٧١٢:١٢:٤٩١٧:٠٣:٠١١٧:٢٣:٣٤٢٣:٢٧:٣٣
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٢:٠٥٠٧:٢٣:٠٦١٢:١٣:١٩١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٤:٠٥٢٣:٢٨:٠٣
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٢:٣٤٠٧:٢٣:٣٤١٢:١٣:٤٩١٧:٠٤:٠٦١٧:٢٤:٣٨٢٣:٢٨:٣٣
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٣:٠٠٠٧:٢٤:٠٠١٢:١٤:١٩١٧:٠٤:٤١١٧:٢٥:١٣٢٣:٢٩:٠٣
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢٤:٢٣١٢:١٤:٤٩١٧:٠٥:١٧١٧:٢٥:٤٩٢٣:٢٩:٣٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٣:٥٠٠٧:٢٤:٤٦١٢:١٥:١٩١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٦:٢٧٢٣:٣٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سنبل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سنبل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سنبل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سنبل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنبل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنبل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سنبل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنبل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنبل آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٨:٢٠١٢:٠٠:٢٨١٧:٠٢:١٧١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٦:٢٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٩:٢٠١٢:٠٠:٤٤١٧:٠١:٤٩١٧:٢١:٤٢٢٣:١٦:٤٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣١٠٧:٠٠:٢٠١٢:٠١:٠١١٧:٠١:٢٤١٧:٢١:١٩٢٣:١٦:٥٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٢٠٧:٠١:١٩١٢:٠١:١٨١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٥٨٢٣:١٧:٠٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٧:٠٢:١٨١٢:٠١:٣٧١٧:٠٠:٣٩١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٧:٢١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٣:١٧١٢:٠١:٥٦١٧:٠٠:١٩١٧:٢٠:٢١٢٣:١٧:٣٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٤:١٥١٢:٠٢:١٦١٧:٠٠:٠٢١٧:٢٠:٠٦٢٣:١٧:٥٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٤٠٧:٠٥:١٢١٢:٠٢:٣٧١٦:٥٩:٤٦١٧:١٩:٥٣٢٣:١٨:١٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٦:٠٩١٢:٠٢:٥٨١٦:٥٩:٣٣١٧:١٩:٤١٢٣:١٨:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٧:٠٥١٢:٠٣:٢٠١٦:٥٩:٢١١٧:١٩:٣٢٢٣:١٨:٤٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٨:٠٠١٢:٠٣:٤٢١٦:٥٩:١٢١٧:١٩:٢٤٢٣:١٩:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٨:٥٤١٢:٠٤:٠٦١٦:٥٩:٠٤١٧:١٩:١٩٢٣:١٩:٢٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٩:٤٨١٢:٠٤:٢٩١٦:٥٨:٥٩١٧:١٩:١٥٢٣:١٩:٤٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٢٠٧:١٠:٤١١٢:٠٤:٥٤١٦:٥٨:٥٦١٧:١٩:١٣٢٣:٢٠:٠٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:١١:٣٣١٢:٠٥:١٩١٦:٥٨:٥٤١٧:١٩:١٤٢٣:٢٠:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:١٢:٢٣١٢:٠٥:٤٤١٦:٥٨:٥٥١٧:١٩:١٦٢٣:٢٠:٥٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١٣:١٣١٢:٠٦:١٠١٦:٥٨:٥٧١٧:١٩:٢٠٢٣:٢١:١٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:١٤:٠٢١٢:٠٦:٣٦١٦:٥٩:٠٢١٧:١٩:٢٦٢٣:٢١:٣٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٤:٥٠١٢:٠٧:٠٣١٦:٥٩:٠٩١٧:١٩:٣٤٢٣:٢٢:٠٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٧٠٧:١٥:٣٦١٢:٠٧:٣٠١٦:٥٩:١٧١٧:١٩:٤٤٢٣:٢٢:٢٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٦:٢١١٢:٠٧:٥٨١٦:٥٩:٢٨١٧:١٩:٥٦٢٣:٢٢:٥٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٩٠٧:١٧:٠٥١٢:٠٨:٢٦١٦:٥٩:٤١١٧:٢٠:٠٩٢٣:٢٣:٢٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٩٠٧:١٧:٤٨١٢:٠٨:٥٤١٦:٥٩:٥٥١٧:٢٠:٢٥٢٣:٢٣:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٨:٢٩١٢:٠٩:٢٣١٧:٠٠:١٢١٧:٢٠:٤٢٢٣:٢٤:١٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٩:٠٩١٢:٠٩:٥٢١٧:٠٠:٣٠١٧:٢١:٠١٢٣:٢٤:٤١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٩:٤٨١٢:١٠:٢١١٧:٠٠:٥١١٧:٢١:٢٢٢٣:٢٥:٠٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٦٠٧:٢٠:٢٥١٢:١٠:٥٠١٧:٠١:١٣١٧:٢١:٤٥٢٣:٢٥:٣٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٠٠٧:٢١:٠٠١٢:١١:٢٠١٧:٠١:٣٧١٧:٢٢:١٠٢٣:٢٦:٠٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٤٠٧:٢١:٣٤١٢:١١:٤٩١٧:٠٢:٠٣١٧:٢٢:٣٦٢٣:٢٦:٣٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٥٠٧:٢٢:٠٧١٢:١٢:١٩١٧:٠٢:٣١١٧:٢٣:٠٤٢٣:٢٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سنبل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنبل آباد روستای سنبل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنبل آباد روستای سنبل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سنبل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنبل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سنبل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سنبل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سنبل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سنبل آباد

روستای سنبل آباد بر روی نقشه

روستای سنبل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سنبل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سنبل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سنبل آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سنبل آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سنبل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنبل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سنبل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سنبل آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنبل آباد دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سنبل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سنبل آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سنبل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سنبل آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنبل آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنبل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنبل آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سنبل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو