جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سنبل آباد

سنبل آباد | سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سنبل آباد

اذان صبح: ٠٤:١٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٤٢
اذان ظهر: ١٣:١٨:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٢١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٣٣

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سنبل آباد (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای سنبل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سنبل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سنبل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

جیمز آلن
انسان نمی تواند به گونه ای مستقیم حوادث زندگی خودش را انتخاب كند، ولی می تواند افكار خود را انتخاب كند و با این عمل به طور غیر مستقیم، شكل حوادث زندگی خود را تعیین نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سنبل آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سنبل آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنبل آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سنبل آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنبل آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سنبل آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٢:٢٢١٣:١٤:٤٥١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٩:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٥٠٦:٤١:٠١١٣:١٤:٣٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٩:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٩:٤١١٣:١٤:١٦١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٨:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٨:٢١١٣:١٤:٠٢١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٨:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٣:٤٩١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٨:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٥:٤٥١٣:١٣:٣٦١٩:٥٢:٠٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٣:٢٣١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٣:١١١٣:١٣:١١١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٧:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣١:٥٥١٣:١٢:٥٩١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٦:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٢:٤٨١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٦:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٩:٢٦١٣:١٢:٣٧١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٦:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٨:١٣١٣:١٢:٢٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٥:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٧:٠١١٣:١٢:١٦١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٥:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٢:٠٧١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٥:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٤:٣٩١٣:١١:٥٨١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٤:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٣:٣٠١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٤:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٢:٢٢١٣:١١:٤١٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٤:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢١:١٥١٣:١١:٣٤٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٣:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٢٠:٠٩١٣:١١:٢٧٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٩:٠٤١٣:١١:٢١٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٣:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٨:٠١١٣:١١:١٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٦:٥٩١٣:١١:١٠٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٢:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٥:٥٨١٣:١١:٠٥٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٢:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٤:٥٨١٣:١١:٠٢٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٢:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٣:٥٩١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٣:٠٢١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢١:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٢:٠٦١٣:١٠:٥٣٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢١:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١١:١٢١٣:١٠:٥١٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢١:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٠٠٦:١٠:١٩١٣:١٠:٥٠٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢١:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سنبل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سنبل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سنبل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنبل آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سنبل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سنبل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنبل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سنبل آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سنبل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سنبل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سنبل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سنبل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنبل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سنبل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سنبل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنبل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سنبل آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سنبل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سنبل آباد روستای سنبل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سنبل آباد روستای سنبل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سنبل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنبل آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سنبل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنبل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنبل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سنبل آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٥٦:٥١١٣:١٦:٢٢٢٠:٣٥:٥٢٢٠:٥٧:٢١٠٠:٢٢:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٥٧:٠٦١٣:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٧:٣٢٠٠:٢٢:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٥٧:٢١١٣:١٦:٤٨٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٧:٤١٠٠:٢٢:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٥٧:٣٨١٣:١٧:٠١٢٠:٣٦:٢٠٢٠:٥٧:٤٩٠٠:٢٢:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٥٧:٥٧١٣:١٧:١٤٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٢٣:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٥٨:١٧١٣:١٧:٢٦٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٢٣:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٥٨:٣٨١٣:١٧:٣٩٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٨:٠٠٠٠:٢٣:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٥٩:٠١١٣:١٧:٥١٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٨:٠٠٠٠:٢٣:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٠٠٥:٥٩:٢٥١٣:١٨:٠٣٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٢٤:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٥٩:٥٠١٣:١٨:١٥٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٢٤:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٦:٠٠:١٦١٣:١٨:٢٦٢٠:٣٦:٢٧٢٠:٥٧:٤٩٠٠:٢٤:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٧٠٦:٠٠:٤٤١٣:١٨:٣٨٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٧:٤١٠٠:٢٤:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٦:٠١:١٣١٣:١٨:٤٨٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٧:٣٢٠٠:٢٥:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٦:٠١:٤٢١٣:١٨:٥٩٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٧:٢١٠٠:٢٥:٣٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٦:٠٢:١٤١٣:١٩:٠٩٢٠:٣٥:٥٢٢٠:٥٧:٠٨٠٠:٢٥:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٩:١٩٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٢٦:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٥٠٦:٠٣:١٩١٣:١٩:٢٩٢٠:٣٥:٢٤٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٢٦:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٤٠٦:٠٣:٥٣١٣:١٩:٣٨٢٠:٣٥:٠٧٢٠:٥٦:١٧٠٠:٢٦:٤١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٦:٠٤:٢٨١٣:١٩:٤٧٢٠:٣٤:٤٩٢٠:٥٥:٥٦٠٠:٢٦:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٩:٥٥٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٥:٣٤٠٠:٢٧:١٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٦:٠٥:٤١١٣:٢٠:٠٣٢٠:٣٤:٠٧٢٠:٥٥:١٠٠٠:٢٧:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٦٠٦:٠٦:١٩١٣:٢٠:١١٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٤٤٠٠:٢٧:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٦:٥٨١٣:٢٠:١٨٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٤:١٦٠٠:٢٨:٠٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٧:٣٧١٣:٢٠:٢٤٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٢٨:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٨:١٨١٣:٢٠:٣٠٢٠:٣٢:٢٢٢٠:٥٣:١٥٠٠:٢٨:٣٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٨:٥٩١٣:٢٠:٣٦٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٢٨:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٩:٤٠١٣:٢٠:٤١٢٠:٣١:١٩٢٠:٥٢:٠٧٠٠:٢٩:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:١٠:٢٣١٣:٢٠:٤٦٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٣٠٠٠:٢٩:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:١١:٠٦١٣:٢٠:٥٠٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٢٩:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:١١:٤٩١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:١١٠٠:٢٩:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:١٢:٣٣١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٨:٥٤٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٣٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سنبل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سنبل آباد روستای سنبل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سنبل آباد روستای سنبل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سنبل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنبل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سنبل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سنبل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سنبل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سنبل آباد

روستای سنبل آباد بر روی نقشه

روستای سنبل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سنبل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سنبل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سنبل آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سنبل آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سنبل آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سنبل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سنبل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سنبل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سنبل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سنبل آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سنبل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنبل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنبل آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سنبل آباد
افق شرعی امروز فردا سنبل آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنبل آباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سنبل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سنبل آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سنبل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو