جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سنابلاغ

بیه جیک | چالدران | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سنابلاغ


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:١٣
اذان ظهر: ١٣:٢٦:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٠٤

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سنابلاغ (شهرستان چالدران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای سنابلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سنابلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنابلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
بزرگترین پیروزی آن است كه به گونه ای رفتار كنیم تا مبارزان قویتر از آن بشوند كه در شروع كار مبارزه بوده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سنابلاغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سنابلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنابلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سنابلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنابلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنابلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٩:٣٨١٣:٢٩:٢٢٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٤٠:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٨:٢١١٣:٢٩:١٣٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٣٩:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٧:٠٥١٣:٢٩:٠٤٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٥٧٠٠:٣٩:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٣٥:٥٠١٣:٢٨:٥٦٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣٩:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢٨:٤٨٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٣٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢٨:٤١٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٣٨:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٣٢:١٢١٣:٢٨:٣٥٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٣٨:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥١٠٦:٣١:٠١١٣:٢٨:٢٨٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٧:٠٤٠٠:٣٧:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢٩:٥٢١٣:٢٨:٢٣٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٣٧:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٨:١٨٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٣٧:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٨:١٣٢٠:٢٩:٢٥٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٣٧:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢٨:٠٩٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥١:٠٨٠٠:٣٦:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٢٥:٢٨١٣:٢٨:٠٦٢٠:٣١:١٩٢٠:٥٢:٠٩٠٠:٣٦:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٤٠٦:٢٤:٢٦١٣:٢٨:٠٣٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٣:٠٩٠٠:٣٦:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢٨:٠١٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٤:٠٩٠٠:٣٥:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٢٢:٢٥١٣:٢٧:٥٩٢٠:٣٤:٠٧٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٣٥:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٢٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٧:٥٨٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٦:٠٨٠٠:٣٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٢٠:٣٠١٣:٢٧:٥٨٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٧:٠٧٠٠:٣٥:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٩:٣٥١٣:٢٧:٥٨٢٠:٣٦:٥٣٢٠:٥٨:٠٥٠٠:٣٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٨:٤١١٣:٢٧:٥٨٢٠:٣٧:٤٨٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٣٤:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٤٣٠٦:١٧:٤٩١٣:٢٨:٠٠٢٠:٣٨:٤٢٢١:٠٠:٠١٠٠:٣٤:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٤٠٦:١٦:٥٨١٣:٢٨:٠١٢٠:٣٩:٣٥٢١:٠٠:٥٨٠٠:٣٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٨:٠٤٢٠:٤٠:٢٩٢١:٠١:٥٥٠٠:٣٤:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٥٣٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٨:٠٧٢٠:٤١:٢١٢١:٠٢:٥١٠٠:٣٤:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٤٠٠٦:١٤:٣٧١٣:٢٨:١٠٢٠:٤٢:١٣٢١:٠٣:٤٧٠٠:٣٣:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٢٩٠٦:١٣:٥٣١٣:٢٨:١٤٢٠:٤٣:٠٤٢١:٠٤:٤٢٠٠:٣٣:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٢٠٠٦:١٣:١١١٣:٢٨:١٩٢٠:٤٣:٥٥٢١:٠٥:٣٦٠٠:٣٣:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:١٣٠٦:١٢:٣٠١٣:٢٨:٢٤٢٠:٤٤:٤٥٢١:٠٦:٢٩٠٠:٣٣:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:٠٨٠٦:١١:٥٢١٣:٢٨:٣٠٢٠:٤٥:٣٤٢١:٠٧:٢٢٠٠:٣٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنابلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنابلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنابلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنابلاغ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سنابلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سنابلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنابلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سنابلاغ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سنابلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سنابلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سنابلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سنابلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنابلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سنابلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سنابلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنابلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سنابلاغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٥١:٤٥١٣:٣٤:٢٠٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٤٧:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٥٢:٤٠١٣:٣٤:٠٤٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٤٦:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٥٣:٣٤١٣:٣٣:٤٨٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٤٦:٥٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٥٤:٢٨١٣:٣٣:٣١٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٣٠٠٠:٤٦:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٥٥:٢٣١٣:٣٣:١٤٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٤٦:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٥٦:١٧١٣:٣٢:٥٧٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٤٦:٣٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٧:١١١٣:٣٢:٣٩٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٤٦:٢١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٨:٠٥١٣:٣٢:٢١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٤٦:١٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٨:٥٩١٣:٣٢:٠٣٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٤٦:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٩:٥٤١٣:٣١:٤٤٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:١٥٠٠:٤٥:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٧:٠٠:٤٨١٣:٣١:٢٥٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٤١٠٠:٤٥:٤١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٧:٠١:٤١١٣:٣١:٠٦١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٠٦٠٠:٤٥:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٧:٠٢:٣٥١٣:٣٠:٤٦١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٣١٠٠:٤٥:١٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٨٠٧:٠٣:٢٩١٣:٣٠:٢٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:٤٥:٠٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٧:٠٤:٢٣١٣:٣٠:٠٦١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٢٠٠٠:٤٤:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٥:١٦١٣:٢٩:٤٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٤٤٠٠:٤٤:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٦:١٠١٣:٢٩:٢٥١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٠٧٠٠:٤٤:٢٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠٧:٠٤١٣:٢٩:٠٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٣١٠٠:٤٤:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٧:٥٧١٣:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٤٣:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٨:٥١١٣:٢٨:٢٢١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:١٧٠٠:٤٣:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٨٠٧:٠٩:٤٤١٣:٢٨:٠١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٤٣:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:١٠:٣٨١٣:٢٧:٤٠١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٤٣:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:١١:٣٢١٣:٢٧:١٨١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٢٥٠٠:٤٢:٥٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:١٢:٢٥١٣:٢٦:٥٧١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٤٧٠٠:٤٢:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٦٠٧:١٣:١٩١٣:٢٦:٣٥١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٠٩٠٠:٤٢:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٩٠٧:١٤:١٣١٣:٢٦:١٤١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٣٢٠٠:٤٢:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٥:٠٧١٣:٢٥:٥٢١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٥٤٠٠:٤١:٤٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٥٠٧:١٦:٠١١٣:٢٥:٣١١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:١٦٠٠:٤١:٣٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٧٠٧:١٦:٥٥١٣:٢٥:٠٩١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٣٩٠٠:٤١:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٧:٤٩١٣:٢٤:٤٨١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٠٢٠٠:١٠:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٨:٤٣١٢:٢٤:٢٧١٨:٢٩:٣٢١٨:٤٨:٢٤٢٣:٤٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سنابلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سنابلاغ روستای سنابلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سنابلاغ روستای سنابلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سنابلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنابلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سنابلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سنابلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سنابلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سنابلاغ

روستای سنابلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سنابلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سنابلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سنابلاغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سنابلاغ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سنابلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنابلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سنابلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سنابلاغ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنابلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سنابلاغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنابلاغ
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سنابلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سنابلاغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سنابلاغ
زمان پخش اذان زنده به افق سنابلاغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سنابلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سنابلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو