جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سمنان

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز سمنان


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٣٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٥

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سمنان (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر سمنان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سمنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سمنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را مى دانستند هر آینه آن را تحصیل مى كردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در گرداب هاى خطرناك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سمنان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سمنان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمنان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سمنان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمنان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سمنان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٠٠٦:١١:١٢١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٤:١٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٤:٠٣١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٧:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٣:٤٦١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٧:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٦:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٣:٣١١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٦:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٣:١٨١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٣:١٣١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٥:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٠٥:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٥:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٠٥:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٠٤:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٤:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٥:٣٨١٢:٥٢:٥٠١٩:٥٠:٣٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:٠٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٤:٤٥١٢:٥٢:٤٩١٩:٥١:٢٢٢٠:١١:١٢٠٠:٠٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٣:٥٤١٢:٥٢:٤٨١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٥٦٠٠:٠٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥٢:١٦١٢:٥٢:٤٧١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠٣:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٣٠٠٥:٥١:٢٩١٢:٥٢:٤٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠٣:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٠:٤٣١٢:٥٢:٤٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:١٨٠٥:٤٩:٥٩١٢:٥٢:٥١١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:١٨٠٠:٠٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٩:١٧١٢:٥٢:٥٣١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:٠٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٨:٣٦١٢:٥٢:٥٦١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:٥٧٠٠:٠٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٧:٥٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٤٦٠٠:٠٢:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٧:١٩١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٩:١٤٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٢:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤٦:٤٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٠٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٥٣:١٤٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢١:٠٩٠٠:٠٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سمنان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سمنان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سمنان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥١:١٨١٣:٠٢:٠١١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:٢٧٠٠:١٩:٢٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٩:٥٢١٣:٠١:٤٣١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:١٧٠٠:١٩:٠٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٨:٢٧١٣:٠١:٢٥١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٨:٤٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٧:٠١١٣:٠١:٠٧١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:٥٨٠٠:١٨:١٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٥:٣٦١٣:٠٠:٤٩١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:٤٨٠٠:١٧:٥٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٤:١١١٣:٠٠:٣١١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٧:٣٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٠:١٤١٩:١٨:١٦١٩:٣٦:٢٩٠٠:١٧:٠٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤١:٢٢١٢:٥٩:٥٦١٩:١٩:٠٥١٩:٣٧:١٩٠٠:١٦:٤٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٩:٥٨١٢:٥٩:٣٨١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٠٠٠:١٦:٢٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٨:٣٤١٢:٥٩:٢١١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٠١٠٠:١٦:٠٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:١٧٠٦:٣٧:١٠١٢:٥٩:٠٤١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٥١٠٠:١٥:٣٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٥:٤٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٤٢٠٠:١٥:١٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٤:٢٤١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٣٣٠٠:١٤:٥١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٣:٠١١٢:٥٨:١٣١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٢٤٠٠:١٤:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:١٥٠٠:١٤:٠٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٠٦٠٠:١٣:٤٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٣:٢٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٧:٣٦١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٤٨٠٠:١٢:٥٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٦:١٦١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٢:٣٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٣١٠٠:١٢:١٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٨:٢٣٠٠:١١:٥٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٦:١٠١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:١٥٠٠:١١:٢٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٥:٥٦١٩:٣١:٢٥١٩:٥٠:٠٧٠٠:١١:٠٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٥:٤٣١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٠٠٠٠:١٠:٤٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٥٢٠٠:١٠:٢٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٧:١٥١٢:٥٥:١٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٠:٠٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٦:٠١١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٩:٤٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٩:٢٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٤:٤٣١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٩:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سمنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سمنان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٩:٥١١٢:٠٣:٤٩١٨:٠٨:٢١١٨:٢٦:٢٤٢٣:٥١:٣٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥٨:٢٦١٣:٠٣:٣١١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:١٥٠٠:٢١:١١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٧:٠٠١٣:٠٣:١٣١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٠٥٠٠:٢٠:٥١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٥:٣٥١٣:٠٢:٥٥١٩:١٠:٥١١٩:٢٨:٥٦٠٠:٢٠:٢٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٤:٠٩١٣:٠٢:٣٧١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٤٦٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٢:٤٣١٣:٠٢:١٩١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٣٦٠٠:١٩:٤٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥١:١٨١٣:٠٢:٠١١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:٢٧٠٠:١٩:٢٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٩:٥٢١٣:٠١:٤٣١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:١٧٠٠:١٩:٠٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٨:٢٧١٣:٠١:٢٥١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٨:٤٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٧:٠١١٣:٠١:٠٧١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:٥٨٠٠:١٨:١٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٥:٣٦١٣:٠٠:٤٩١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:٤٨٠٠:١٧:٥٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٤:١١١٣:٠٠:٣١١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٧:٣٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٠:١٤١٩:١٨:١٦١٩:٣٦:٢٩٠٠:١٧:٠٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤١:٢٢١٢:٥٩:٥٦١٩:١٩:٠٥١٩:٣٧:١٩٠٠:١٦:٤٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٩:٥٨١٢:٥٩:٣٨١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٠٠٠:١٦:٢٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٨:٣٤١٢:٥٩:٢١١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٠١٠٠:١٦:٠٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٣٧:١٠١٢:٥٩:٠٤١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٥١٠٠:١٥:٣٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٥:٤٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٤٢٠٠:١٥:١٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٤:٢٤١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٣٣٠٠:١٤:٥١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٣:٠١١٢:٥٨:١٣١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٢٤٠٠:١٤:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:١٥٠٠:١٤:٠٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٠٦٠٠:١٣:٤٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٣:٢٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٧:٣٦١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٤٨٠٠:١٢:٥٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٦:١٦١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٢:٣٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٣١٠٠:١٢:١٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٨:٢٣٠٠:١١:٥٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٦:١٠١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:١٥٠٠:١١:٢٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٥:٥٦١٩:٣١:٢٥١٩:٥٠:٠٧٠٠:١١:٠٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٥:٤٣١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٠٠٠٠:١٠:٤٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٥٢٠٠:١٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سمنان شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سمنان شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سمنان

سمنان یکی از شهرهای ایران، مرکز استان سمنان و شهرستان سمنان است. این شهر در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان قرار گرفته‌است.

شهر سمنان در ویکیپدیا

شهر سمنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سمنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سمنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سمنان بر روی نقشه

شهر سمنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سمنان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سمنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سمنان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سمنان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سمنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سمنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سمنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سمنان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سمنان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سمنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سمنان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سمنان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سمنان
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سمنان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سمنان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سمنان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سمنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو