جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سمنان

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز سمنان

اذان صبح: ٠٤:٥١:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٣٨
اذان ظهر: ١١:٤٠:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:١٠
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٨:٠٥

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سمنان (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر سمنان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سمنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سمنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سمنان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سمنان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمنان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سمنان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمنان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سمنان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:١٩٠٠:١٢:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٣:٥٧١٢:٥٦:٢٨١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:١١٠٠:١١:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٦:١٤١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٠٣٠٠:١١:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢١:٢١١٢:٥٦:٠٠١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٥٥٠٠:١١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١١٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٥:٣٣١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٣٩٠٠:١٠:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٥:٢١١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٠:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٦:١٩١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٩:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:١٧٠٠:٠٩:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٣:٥٢١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:٠٩٠٠:٠٩:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٤:٣٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٨:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣١٠٦:١١:٢٩١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٨:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٠:١٩١٢:٥٤:١٤١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٨:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٧:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٣:٥٥١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٩:٣٣٠٠:٠٧:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٣:٤٧١٩:٤١:١٣٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٧:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٦:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٣:٣١١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٦:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٠٦:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٣:١٨١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٦:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٣:١٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٥:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٥:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٠٥:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠٥:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٤:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٤:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٢:٥٠١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٤:٥٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٥١:١٠٢٠:١١:٠٠٠٠:٠٤:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سمنان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سمنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سمنان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سمنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سمنان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سمنان شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سمنان شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمنان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سمنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سمنان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٩:١٠١١:٤٠:٥١١٧:١٢:٠٤١٧:٣٠:٢٩٢٢:٥٩:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:٠٥١١:٤٠:٤٣١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٢٠٢٢:٥٨:٥٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٠:٥٩١١:٤٠:٣٥١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٨:١٢٢٢:٥٨:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١١:٥٤١١:٤٠:٢٨١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٧:٠٦٢٢:٥٨:٣٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٢:٥٠١١:٤٠:٢٢١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٦:٠٠٢٢:٥٨:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٤٥١١:٤٠:١٧١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٤:٥٥٢٢:٥٨:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٤:٤١١١:٤٠:١٢١٧:٠٥:١٥١٧:٢٣:٥٢٢٢:٥٨:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٥:٣٨١١:٤٠:٠٨١٧:٠٤:١٠١٧:٢٢:٥٠٢٢:٥٨:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٦:٣٤١١:٤٠:٠٤١٧:٠٣:٠٨١٧:٢١:٤٩٢٢:٥٧:٥٨
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٧:٣١١١:٤٠:٠٢١٧:٠٢:٠٦١٧:٢٠:٥٠٢٢:٥٧:٥٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٨:٢٩١١:٤٠:٠٠١٧:٠١:٠٥١٧:١٩:٥١٢٢:٥٧:٤٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٩:٢٦١١:٣٩:٥٩١٧:٠٠:٠٦١٧:١٨:٥٥٢٢:٥٧:٤٣
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٠:٢٤١١:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٠٩١٧:١٧:٥٩٢٢:٥٧:٤٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢١:٢٢١١:٤٠:٠٠١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:٠٥٢٢:٥٧:٣٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٢:٢٠١١:٤٠:٠١١٦:٥٧:١٧١٧:١٦:١٣٢٢:٥٧:٣٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:١٩١١:٤٠:٠٤١٦:٥٦:٢٤١٧:١٥:٢٢٢٢:٥٧:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٤:١٨١١:٤٠:٠٧١٦:٥٥:٣٢١٧:١٤:٣٢٢٢:٥٧:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٥:١٧١١:٤٠:١١١٦:٥٤:٤٢١٧:١٣:٤٤٢٢:٥٧:٣٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٦:١٦١١:٤٠:١٦١٦:٥٣:٥٣١٧:١٢:٥٨٢٢:٥٧:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٧:١٥١١:٤٠:٢٢١٦:٥٣:٠٦١٧:١٢:١٣٢٢:٥٧:٣٧
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٨:١٥١١:٤٠:٢٩١٦:٥٢:٢٠١٧:١١:٣٠٢٢:٥٧:٣٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٩:١٤١١:٤٠:٣٦١٦:٥١:٣٦١٧:١٠:٤٨٢٢:٥٧:٤٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٠:١٤١١:٤٠:٤٥١٦:٥٠:٥٤١٧:١٠:٠٨٢٢:٥٧:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣١:١٤١١:٤٠:٥٤١٦:٥٠:١٣١٧:٠٩:٣٠٢٢:٥٧:٥٣
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٢:١٣١١:٤١:٠٤١٦:٤٩:٣٤١٧:٠٨:٥٤٢٢:٥٧:٥٩
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٣:١٣١١:٤١:١٥١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٨:١٩٢٢:٥٨:٠٦
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٤:١٢١١:٤١:٢٧١٦:٤٨:٢١١٧:٠٧:٤٦٢٢:٥٨:١٤
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٥:١٢١١:٤١:٤٠١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٧:١٥٢٢:٥٨:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٦:١١١١:٤١:٥٣١٦:٤٧:١٦١٧:٠٦:٤٥٢٢:٥٨:٣٢
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٧:١٠١١:٤٢:٠٧١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٦:١٨٢٢:٥٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سمنان شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سمنان شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سمنان

سمنان یکی از شهرهای ایران، مرکز استان سمنان و شهرستان سمنان است. این شهر در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان قرار گرفته‌است.

شهر سمنان در ویکیپدیا

شهر سمنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سمنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سمنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سمنان بر روی نقشه

شهر سمنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سمنان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سمنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سمنان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سمنان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سمنان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سمنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سمنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سمنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سمنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سمنان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سمنان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سمنان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سمنان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سمنان
زمان پخش اذان مستقیم به افق سمنان
افق شرعی امروز فردا سمنان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سمنان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سمنان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سمنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو