جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سمنان

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز سمنان


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٢٦
اذان ظهر: ١١:٤١:١٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٠٨:١٠
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٠٧

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سمنان (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ شهر سمنان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سمنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سمنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان. اف. كندی
هنگامی كه قدرت، توجه انسان را محدود می‌سازد، سروده، توانگری و گوناگونی وجودش را به او یادآور می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سمنان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سمنان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمنان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سمنان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمنان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سمنان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٤:١٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٤:٠٣١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٧:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٣:٤٦١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٧:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٦:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٣:٣١١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٦:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٣:١٨١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٣:١٣١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٥:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٠٥:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٥:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٠٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٠٤:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٤:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٥:٣٨١٢:٥٢:٥٠١٩:٥٠:٣٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:٠٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٤:٤٥١٢:٥٢:٤٩١٩:٥١:٢٢٢٠:١١:١٢٠٠:٠٤:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٣:٥٤١٢:٥٢:٤٨١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٣:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٥٦٠٠:٠٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥٢:١٦١٢:٥٢:٤٧١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٣٠٠٥:٥١:٢٩١٢:٥٢:٤٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠٣:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٠:٤٣١٢:٥٢:٤٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:١٨٠٥:٤٩:٥٩١٢:٥٢:٥١١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:١٨٠٠:٠٣:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٩:١٧١٢:٥٢:٥٣١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:٠٣:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٨:٣٦١٢:٥٢:٥٦١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:٥٧٠٠:٠٢:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٧:٥٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٤٦٠٠:٠٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٧:١٩١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٩:١٤٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤٦:٤٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٠٢:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٥٣:١٤٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢١:٠٩٠٠:٠٢:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٤٥:٣٤١٢:٥٣:١٩٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:٥٦٠٠:٠٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سمنان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سمنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سمنان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سمنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سمنان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٩:٢٢١١:٤٠:٤٨١٧:١١:٤٦١٧:٣٠:١٢٢٢:٥٩:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:١٦١١:٤٠:٤٠١٧:١٠:٣٥١٧:٢٩:٠٣٢٢:٥٨:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:١١:١١١١:٤٠:٣٢١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٧:٥٥٢٢:٥٨:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٢:٠٦١١:٤٠:٢٦١٧:٠٨:١٧١٧:٢٦:٤٩٢٢:٥٨:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٣:٠٢١١:٤٠:٢٠١٧:٠٧:١٠١٧:٢٥:٤٣٢٢:٥٨:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٣:٥٨١١:٤٠:١٤١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٤:٣٩٢٢:٥٨:١٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٤:٥٤١١:٤٠:١٠١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٣:٣٦٢٢:٥٨:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٥:٥١١١:٤٠:٠٦١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٣٥٢٢:٥٨:٠٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٦:٤٨١١:٤٠:٠٣١٧:٠٢:٥٢١٧:٢١:٣٤٢٢:٥٧:٥٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٧:٤٥١١:٤٠:٠١١٧:٠١:٥١١٧:٢٠:٣٥٢٢:٥٧:٥١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٨:٤٢١١:٤٠:٠٠١٧:٠٠:٥١١٧:١٩:٣٨٢٢:٥٧:٤٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٩:٤٠١١:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٥٢١٧:١٨:٤١٢٢:٥٧:٤٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٠:٣٨١١:٣٩:٥٩١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٤٦٢٢:٥٧:٣٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢١:٣٦١١:٤٠:٠٠١٦:٥٧:٥٩١٧:١٦:٥٣٢٢:٥٧:٣٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٢:٣٥١١:٤٠:٠٢١٦:٥٧:٠٥١٧:١٦:٠٠٢٢:٥٧:٣٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٣:٣٣١١:٤٠:٠٥١٦:٥٦:١١١٧:١٥:١٠٢٢:٥٧:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٤:٣٢١١:٤٠:٠٨١٦:٥٥:٢٠١٧:١٤:٢١٢٢:٥٧:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٣١١١:٤٠:١٢١٦:٥٤:٣٠١٧:١٣:٣٣٢٢:٥٧:٣٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٦:٣٠١١:٤٠:١٧١٦:٥٣:٤١١٧:١٢:٤٧٢٢:٥٧:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٧:٢٩١١:٤٠:٢٣١٦:٥٢:٥٤١٧:١٢:٠٢٢٢:٥٧:٣٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:٢٩١١:٤٠:٣٠١٦:٥٢:٠٩١٧:١١:٢٠٢٢:٥٧:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٩:٢٨١١:٤٠:٣٨١٦:٥١:٢٥١٧:١٠:٣٨٢٢:٥٧:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:٢٨١١:٤٠:٤٦١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٩:٥٩٢٢:٥٧:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣١:٢٧١١:٤٠:٥٦١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٩:٢١٢٢:٥٧:٥٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٢:٢٧١١:٤١:٠٦١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٨:٤٥٢٢:٥٨:٠٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٣:٢٦١١:٤١:١٧١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٨:١٠٢٢:٥٨:٠٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٤:٢٥١١:٤١:٢٩١٦:٤٨:١٢١٧:٠٧:٣٨٢٢:٥٨:١٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٥:٢٥١١:٤١:٤٢١٦:٤٧:٣٩١٧:٠٧:٠٧٢٢:٥٨:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٦:٢٤١١:٤١:٥٥١٦:٤٧:٠٧١٧:٠٦:٣٨٢٢:٥٨:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٧:٢٣١١:٤٢:١٠١٦:٤٦:٣٨١٧:٠٦:١٠٢٢:٥٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سمنان شهر سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سمنان شهر سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سمنان

سمنان یکی از شهرهای ایران، مرکز استان سمنان و شهرستان سمنان است. این شهر در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان قرار گرفته‌است.

شهر سمنان در ویکیپدیا

شهر سمنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سمنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سمنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سمنان بر روی نقشه

شهر سمنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سمنان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سمنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سمنان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سمنان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سمنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سمنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سمنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سمنان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سمنان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سمنان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سمنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سمنان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سمنان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سمنان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سمنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سمنان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سمنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو