جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سمل

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز سمل

اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٣٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:١٨

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سمل (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر سمل)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سمل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سمل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سمل

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سمل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سمل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سمل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٠:١٩١٣:٠٥:٢٣١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٠٦٠٠:٢٤:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٠٠٦:٣٩:١٥١٣:٠٥:٠٨١٩:٣١:٢٩١٩:٤٨:٤٣٠٠:٢٤:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٤٠٦:٣٨:١١١٣:٠٤:٥٤١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٢٠٠٠:٢٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٧:٠٨١٣:٠٤:٤٠١٩:٣٢:٤٠١٩:٤٩:٥٧٠٠:٢٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٣:١٥١٩:٥٠:٣٥٠٠:٢٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٤:١٤١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:١٢٠٠:٢٣:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٤:٠١١٩:٣٤:٢٧١٩:٥١:٥٠٠٠:٢٢:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٣:٠١١٣:٠٣:٤٩١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٣:٣٧١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٢:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٦:١٥١٩:٥٣:٤٤٠٠:٢١:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٣:١٥١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٢٣٠٠:٢١:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٠١٠٠:٢١:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٤٠٠٠:٢١:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:١٨٠٠:٢٠:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٩:١٧١٩:٥٦:٥٧٠٠:٢٠:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٠:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:١٥٠٠:٢٠:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٢:١٢١٩:٤١:٠٨١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٩:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٢:٠٥١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠١:٥٩١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٩:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢١:١١١٣:٠١:٥٣١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠١:٤٨١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٨:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١١٠٦:١٩:٣٦١٣:٠١:٤٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٨:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١١٠٦:١٨:٥١١٣:٠١:٤٠١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٨:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٨:٠٦١٣:٠١:٣٦١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٨:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٣٠٦:١٧:٢٣١٣:٠١:٣٣١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٨:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٦:٤٠١٣:٠١:٣١١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٨:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٥:٥٩١٣:٠١:٣٠١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٧:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٥:٢٠١٣:٠١:٢٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:١١٠٠:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سمل

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سمل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سمل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سمل

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سمل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سمل

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سمل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سمل

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سمل شهر سمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سمل شهر سمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سمل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سمل

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سمل

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٠:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٠:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٠:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢١:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢١:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢١:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢١:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٢:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٢:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٢:٣٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٢:٥١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٠:١٤١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٣:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٣:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١١:٠٣١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٣:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١١:٢٩١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٣:٤٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١١:٥٥١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٤:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٢:٢٢١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:١٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٢:٥٠١٣:١٠:١٦٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٤:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٣:١٨١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٤:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١١٠٦:١٣:٤٧١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٤:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٤:١٧١٣:١٠:٤١٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٥:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٤:٤٧١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٥:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٥:١٧١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٥:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٥:٤٨١٣:١١:٠٢٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٥:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٦:١٩١٣:١١:٠٨٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٦:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٦:٥١١٣:١١:١٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٦:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٧:٢٣١٣:١١:١٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٦:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٧:٥٦١٣:١١:٢٤٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٦:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٨:٢٩١٣:١١:٢٨٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٦:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٩:٠٢١٣:١١:٣١٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٦:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١١٠٦:١٩:٣٦١٣:١١:٣٤٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سمل شهر سمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سمل شهر سمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سمل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سمل

سمل جنوبی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران. روستای سمل جنوبی در کنار دو روستای سمل شمالی و گلنگون در شهرستان تنگستان استان بوشهر واقع شده‌است

شهر سمل در ویکیپدیا

شهر سمل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سمل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سمل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سمل بر روی نقشه

شهر سمل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سمل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سمل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سمل
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سمل + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سمل + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سمل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سمل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سمل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سمل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سمل رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سمل
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سمل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سمل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سمل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سمل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سمل
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سمل
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سمل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سمل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو