جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سمل

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز سمل


اذان صبح: ٠٥:١١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٥٧
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٢٩
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٣١
نیمه شب: ٢٣:١٠:٢٩

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سمل (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر سمل)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سمل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سمل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سمل

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سمل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سمل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سمل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سمل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٨:١٤١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٠:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٠:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٢:١٩١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٢:١٢١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٩:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢١:٤٩١٣:٠١:٥٩١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٢٥٠٠:١٩:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢١:٠٠١٣:٠١:٥٣١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٩:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٠:١٣١٣:٠١:٤٨١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٨:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٩:٢٦١٣:٠١:٤٤١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٨:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٨:٤١١٣:٠١:٤٠١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٨:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:٣٦١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٨:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٧:١٣١٣:٠١:٣٣١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٨:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٦:٣١١٣:٠١:٣١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٨:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٥:٥٠١٣:٠١:٣٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٧:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٥:١٠١٣:٠١:٢٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٧:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٤:٣٢١٣:٠١:٢٨١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٧:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٣:٥٥١٣:٠١:٢٨١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٧:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٣:١٩١٣:٠١:٢٩١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٧:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٢:٤٤١٣:٠١:٣٠١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٧:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٢:١١١٣:٠١:٣٢١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٧:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:١١:٣٩١٣:٠١:٣٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:١٦٠٠:١٧:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١١:٠٨١٣:٠١:٣٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٧:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٠:٣٨١٣:٠١:٤١١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٢٠٠:١٧:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٠:١٠١٣:٠١:٤٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:١٠٠٠:١٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠١:٤٩١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٦:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٩:١٨١٣:٠١:٥٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سمل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سمل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سمل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سمل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سمل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سمل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سمل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سمل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سمل

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١١:٠٣١١:٤٩:٢٩١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٤:٤٠٢٣:١٠:٣٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١١:٤٣١١:٤٩:٢١١٧:٢٦:٣٦١٧:٤٣:٤٥٢٣:١٠:٢٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٢:٢٤١١:٤٩:١٣١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٢:٥١٢٣:١٠:١٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٣:٠٥١١:٤٩:٠٦١٧:٢٤:٤٦١٧:٤١:٥٨٢٣:١٠:٠٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٣:٤٧١١:٤٩:٠٠١٧:٢٣:٥٢١٧:٤١:٠٦٢٣:٠٩:٥٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٤:٢٩١١:٤٨:٥٥١٧:٢٣:٠٠١٧:٤٠:١٥٢٣:٠٩:٤٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٥:١١١١:٤٨:٥١١٧:٢٢:٠٩١٧:٣٩:٢٦٢٣:٠٩:٤١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٥:٥٤١١:٤٨:٤٧١٧:٢١:١٩١٧:٣٨:٣٨٢٣:٠٩:٣٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٦:٣٧١١:٤٨:٤٤١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٧:٥٠٢٣:٠٩:٢٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:١٧:٢١١١:٤٨:٤٢١٧:١٩:٤٢١٧:٣٧:٠٤٢٣:٠٩:٢٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٨:٠٥١١:٤٨:٤٠١٧:١٨:٥٥١٧:٣٦:٢٠٢٣:٠٩:٢٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:١٨:٤٩١١:٤٨:٤٠١٧:١٨:١٠١٧:٣٥:٣٦٢٣:٠٩:١٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:١٩:٣٤١١:٤٨:٤٠١٧:١٧:٢٦١٧:٣٤:٥٤٢٣:٠٩:١٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٠:١٩١١:٤٨:٤١١٧:١٦:٤٣١٧:٣٤:١٣٢٣:٠٩:١٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢١:٠٥١١:٤٨:٤٣١٧:١٦:٠١١٧:٣٣:٣٣٢٣:٠٩:١٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢١:٥٠١١:٤٨:٤٥١٧:١٥:٢١١٧:٣٢:٥٥٢٣:٠٩:١٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٢:٣٦١١:٤٨:٤٩١٧:١٤:٤٢١٧:٣٢:١٨٢٣:٠٩:١٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٣:٢٣١١:٤٨:٥٣١٧:١٤:٠٥١٧:٣١:٤٢٢٣:٠٩:١١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٤:١٠١١:٤٨:٥٨١٧:١٣:٢٨١٧:٣١:٠٨٢٣:٠٩:١٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٤:٥٦١١:٤٩:٠٤١٧:١٢:٥٤١٧:٣٠:٣٥٢٣:٠٩:١٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٥:٤٤١١:٤٩:١١١٧:١٢:٢٠١٧:٣٠:٠٤٢٣:٠٩:١٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٦:٣١١١:٤٩:١٩١٧:١١:٤٨١٧:٢٩:٣٤٢٣:٠٩:٢٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٧:١٩١١:٤٩:٢٧١٧:١١:١٨١٧:٢٩:٠٦٢٣:٠٩:٢٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٨:٠٧١١:٤٩:٣٦١٧:١٠:٤٩١٧:٢٨:٣٩٢٣:٠٩:٣٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٨:٥٥١١:٤٩:٤٧١٧:١٠:٢٢١٧:٢٨:١٤٢٣:٠٩:٤١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٢٩:٤٣١١:٤٩:٥٨١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٧:٥٠٢٣:٠٩:٤٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٠:٣١١١:٥٠:١٠١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٧:٢٨٢٣:٠٩:٥٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣١:٢٠١١:٥٠:٢٢١٧:٠٩:١٠١٧:٢٧:٠٧٢٣:١٠:٠٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٢:٠٨١١:٥٠:٣٦١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٦:٤٨٢٣:١٠:١٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٢:٥٧١١:٥٠:٥٠١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٦:٣١٢٣:١٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سمل شهر سمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سمل شهر سمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سمل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سمل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سمل

سمل جنوبی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران. روستای سمل جنوبی در کنار دو روستای سمل شمالی و گلنگون در شهرستان تنگستان استان بوشهر واقع شده‌است

شهر سمل در ویکیپدیا

شهر سمل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سمل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سمل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سمل بر روی نقشه

شهر سمل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سمل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سمل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سمل
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سمل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سمل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سمل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سمل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سمل رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سمل
زمان پخش اذان زنده به افق سمل
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سمل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سمل
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سمل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سمل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سمل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سمل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سمل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو