جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سمان

نران | سنندج | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سمان


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٩:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٩:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٠٧

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سمان (شهرستان سنندج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای سمان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انجیل لوقا
سعی كنید كه به پیغام خدا خوب گوش فرا دهید. چون هر كه دارد، به او بیشتر داده خواهد شد، و هر كه ندارد، آنچه گمان می‌كند دارد نیز از او گرفته خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سمان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سمان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سمان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سمان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سمان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٠:٥٦١٣:٢١:٥٤١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٤٠٠:٣٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٩:٣٨١٣:٢١:٣٩١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٣٧:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٨:٢١١٣:٢١:٢٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٣٦٠٠:٣٧:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٧:٠٤١٣:٢١:١١١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٢٧٠٠:٣٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٥:٤٩١٣:٢٠:٥٨١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١٨٠٠:٣٦:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٤:٣٤١٣:٢٠:٤٥١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٩٠٠:٣٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٣:٢٠١٣:٢٠:٣٢١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٠٠٠٠:٣٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٢:٠٦١٣:٢٠:٢٠١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣٥:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣١٠٦:٤٠:٥٤١٣:٢٠:٠٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٤٣٠٠:٣٤:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٣٤٠٠:٣٤:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٨:٣١١٣:١٩:٤٦٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٣٤:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٧:٢١١٣:١٩:٣٥٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:١٨٠٠:٣٤:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٦:١٢١٣:١٩:٢٥٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٣٣:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٩:١٦٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٣:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٩:٠٧٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣٣:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٢:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٣١:٤٥١٣:١٨:٥٠٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٢:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٠:٤١١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٣٢:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:٣١:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٨:٣٦١٣:١٨:٣٠٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣١:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣١:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٨:١٩٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٣١:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٨:١٤٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٤:٤١١٣:١٨:١٠٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٠:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٣:٤٥١٣:١٨:٠٧٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٠:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٨:٠٤٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٠:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢١:٥٧١٣:١٨:٠٢٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٢١:٠٥١٣:١٨:٠٠٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٩:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٠:١٥١٣:١٧:٥٩٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٢٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سمان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سمان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سمان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٣:٣٥١٣:١٨:١٦٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٣:٣١٠٠:٢٨:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٣:٠٠١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٤:١٨٠٠:٢٨:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٢:٢٦١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٢٨:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:١١:٥٤١٣:١٨:٣١٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٢٨:١٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١١:٢٣١٣:١٨:٣٧٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٢٨:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:١٠:٥٤١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:١٩٠٠:٢٨:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:١٠:٢٦١٣:١٨:٥١٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٢٨:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:١٠:٠٠١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٢٨:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٩:٣٦١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٢٨:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٩:١٣١٣:١٩:١٥٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٢٨:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٩:٢٣٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:٤٩٠٠:٢٨:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٩:٣٣٢٠:٣٠:٤٩٢٠:٥١:٢٨٠٠:٢٨:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٨:١٥١٣:١٩:٤٢٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥٢:٠٦٠٠:٢٨:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٩:٥٢٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٢:٤٣٠٠:٢٨:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٦:٠٧:٤٤١٣:٢٠:٠٢٢٠:٣٢:٣٤٢٠:٥٣:١٩٠٠:٢٨:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٧:٣١١٣:٢٠:١٣٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٣:٥٤٠٠:٢٨:٢٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٧:٢٠١٣:٢٠:٢٣٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٤:٢٧٠٠:٢٨:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٧:١٠١٣:٢٠:٣٥٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٥:٠٠٠٠:٢٨:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٧:٠٢١٣:٢٠:٤٦٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٥:٣١٠٠:٢٨:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٦:٥٦١٣:٢٠:٥٨٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٦:٠١٠٠:٢٨:٤٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٦:٥٢١٣:٢١:١٠٢٠:٣٥:٣٧٢٠:٥٦:٣٠٠٠:٢٨:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٦:٤٩١٣:٢١:٢٢٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٢٩:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٦:٤٧١٣:٢١:٣٤٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٧:٢٤٠٠:٢٩:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٦:٠٦:٤٨١٣:٢١:٤٧٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٧:٤٩٠٠:٢٩:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٦:٤٩١٣:٢١:٥٩٢٠:٣٧:١٥٢٠:٥٨:١٢٠٠:٢٩:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٦:٥٣١٣:٢٢:١٢٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٢٩:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٦:٥٨١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٨:٥٥٠٠:٢٩:٥٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٧:٠٥١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٩:١٤٠٠:٣٠:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٧:١٣١٣:٢٢:٥١٢٠:٣٨:٣٢٢٠:٥٩:٣١٠٠:٣٠:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٧:٢٢١٣:٢٣:٠٤٢٠:٣٨:٤٨٢٠:٥٩:٤٧٠٠:٣٠:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٧:٣٤١٣:٢٣:١٨٢٠:٣٩:٠٢٢١:٠٠:٠٢٠٠:٣٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سمان روستای سمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سمان روستای سمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سمان

روستای سمان بر روی نقشه

روستای سمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سمان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سمان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سمان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سمان دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو