جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سلیمانیه

حکیم آباد | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز سلیمانیه


اذان صبح: ٠٥:١٤:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:١٢
اذان ظهر: ١١:٥١:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٥٠
اذان مغرب: ١٧:٢١:٠٤
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٤٧

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سلیمانیه (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای سلیمانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سلیمانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلیمانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
اگر هر كسی فقط فكر كند كه برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد، پیروز می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سلیمانیه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سلیمانیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلیمانیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سلیمانیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلیمانیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٨:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٤:٥٠١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٨:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٤:٤١١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٢٥٠٠:١٨:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:١٧٠٠:١٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:١٠٠٠:١٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٩٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٧:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٤:١٤١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٦:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٣٠٦:١١:٢٦١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٤١٠٠:١٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٦:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٣:٥١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٨٠٠:١٥:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٥:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٥:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٥:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٤:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:١٨٠٠:١٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٤:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٤:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٣٥٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠٤:٠٤٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣١:٠١٠٠:١٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٤:٠٩٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٤:١٥٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سلیمانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سلیمانیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلیمانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سلیمانیه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٠:١٠١١:٥١:٤٣١٧:٢٢:٤٨١٧:٤١:١٢٢٣:١٠:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢١:٠٥١١:٥١:٣٥١٧:٢١:٣٧١٧:٤٠:٠٤٢٣:٠٩:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢١:٥٩١١:٥١:٢٨١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٨:٥٦٢٣:٠٩:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٢:٥٤١١:٥١:٢١١٧:١٩:٢٠١٧:٣٧:٥٠٢٣:٠٩:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٣:٥٠١١:٥١:١٥١٧:١٨:١٣١٧:٣٦:٤٥٢٣:٠٩:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٤:٤٥١١:٥١:١٠١٧:١٧:٠٧١٧:٣٥:٤١٢٣:٠٩:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٥:٤١١١:٥١:٠٥١٧:١٦:٠٢١٧:٣٤:٣٨٢٣:٠٩:٠٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٦:٣٨١١:٥١:٠٢١٧:١٤:٥٩١٧:٣٣:٣٧٢٣:٠٩:٠١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٧:٣٥١١:٥٠:٥٩١٧:١٣:٥٦١٧:٣٢:٣٧٢٣:٠٨:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٨:٣٢١١:٥٠:٥٧١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:٣٨٢٣:٠٨:٥٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٩:٢٩١١:٥٠:٥٥١٧:١١:٥٥١٧:٣٠:٤٠٢٣:٠٨:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٠:٢٦١١:٥٠:٥٤١٧:١٠:٥٧١٧:٢٩:٤٤٢٣:٠٨:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣١:٢٤١١:٥٠:٥٥١٧:١٠:٠٠١٧:٢٨:٥٠٢٣:٠٨:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٢:٢٢١١:٥٠:٥٦١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٥٦٢٣:٠٨:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٣:٢٠١١:٥٠:٥٧١٧:٠٨:١٠١٧:٢٧:٠٤٢٣:٠٨:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٤:١٩١١:٥١:٠٠١٧:٠٧:١٧١٧:٢٦:١٤٢٣:٠٨:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٥:١٧١١:٥١:٠٤١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٥:٢٥٢٣:٠٨:٣٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٦:١٦١١:٥١:٠٨١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٤:٣٧٢٣:٠٨:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٧:١٥١١:٥١:١٣١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٣:٥٢٢٣:٠٨:٣٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٨:١٤١١:٥١:١٩١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:٠٧٢٣:٠٨:٣٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٩:١٣١١:٥١:٢٦١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٢٥٢٣:٠٨:٣٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٠:١٢١١:٥١:٣٣١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:٤٤٢٣:٠٨:٤٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤١:١٢١١:٥١:٤٢١٧:٠١:٥٠١٧:٢١:٠٤٢٣:٠٨:٤٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٢:١١١١:٥١:٥١١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٢٧٢٣:٠٨:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٣:١٠١١:٥٢:٠١١٧:٠٠:٣٢١٧:١٩:٥١٢٣:٠٨:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٤:٠٩١١:٥٢:١٢١٦:٥٩:٥٥١٧:١٩:١٦٢٣:٠٩:٠٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٥:٠٩١١:٥٢:٢٤١٦:٥٩:٢٠١٧:١٨:٤٤٢٣:٠٩:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٦:٠٨١١:٥٢:٣٧١٦:٥٨:٤٧١٧:١٨:١٣٢٣:٠٩:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٧:٠٧١١:٥٢:٥١١٦:٥٨:١٦١٧:١٧:٤٤٢٣:٠٩:٣٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٨:٠٦١١:٥٣:٠٥١٦:٥٧:٤٦١٧:١٧:١٧٢٣:٠٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سلیمانیه روستای سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سلیمانیه روستای سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلیمانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سلیمانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سلیمانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سلیمانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سلیمانیه

روستای سلیمانیه بر روی نقشه

روستای سلیمانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سلیمانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سلیمانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سلیمانیه
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلیمانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سلیمانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سلیمانیه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلیمانیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلیمانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلیمانیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلیمانیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلیمانیه
افق شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سلیمانیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلیمانیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سلیمانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو