جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سلیجان

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سلیجان


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٥

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سلیجان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای سلیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سلیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
هر كسی كه عادت دارد آدمها را به دور خود جمع كرده و از آنها تنها برای منافع خودش بهره گیرد، سازنده ی یك تیم نیست، بلكه یك دیكتاتور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سلیجان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سلیجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلیجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سلیجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلیجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلیجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠١:٣٤١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٠٧٠٠:١٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠١:٢٥١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٧:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢١:٣٧١٣:٠١:١٥١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠١:٠٧١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٧:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٧٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٠:٥١١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٥١٠٠:١٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٦:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٥:٥١١٣:٠٠:٣١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٥:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٥:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٣:١٢١٣:٠٠:١٥١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٥:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٠:١١١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٥:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:١١:٣٢١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٤:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٤:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٤:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٩:١١١٣:٠٠:٠١١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٤:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٤:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٣٤٠٠:١٤:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٩٠٠:١٤:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٣:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٣:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٣:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:١٣٠٠:١٣:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٣:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٠:١٢١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٣:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٠:١٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٢١٠٠:١٣:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٠:٢١١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٣:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیجان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سلیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سلیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سلیجان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سلیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سلیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سلیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سلیجان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٥:٣٤٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٤٢٠٠:١٦:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٦:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٧:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٦:١٣٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٧:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٧:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٢٢٠٠:١٧:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٦:٥١٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٨:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٠٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٨:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٧:١٥٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٨:٣١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠١:١٢١٣:٠٧:٢٧٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٢٦٠٠:١٨:٤٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٢٣٠٠:١٩:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٩:١٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠٨:٠١٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٩:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٨:١٢٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٩:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٠:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٠:١٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٠:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٨:٥١٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٠:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢١:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢١:١٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٩:١٦٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢١:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٩:٢٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢١:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٩:٣٠٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢١:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٢:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٢:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٢:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٢:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢٣:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١١:٠٤١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٣:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١١:٤١١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٣:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٢:١٨١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سلیجان روستای سلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سلیجان روستای سلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سلیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سلیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سلیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سلیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سلیجان

روستای سلیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سلیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سلیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سلیجان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سلیجان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سلیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سلیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سلیجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سلیجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلیجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلیجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلیجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلیجان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلیجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلیجان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سلیجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سلیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو