جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سلیجان

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سلیجان


اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سلیجان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای سلیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سلیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سلیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام علی (ع)
به درستی كه جهاد كردن برای خدا دری است از درهای بهشت كه حق تعالی برای مخصوصان دوستانش گشوده است و نعمتی است كه برای ایشان ذخیره گردانیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سلیجان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سلیجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلیجان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سلیجان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلیجان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلیجان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٦:١١١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٤٠٠:٢١:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢١:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٢٠٠٠:٢١:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٣:١٢١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٤٠٠:٢٠:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٠:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣١٠٠:٢٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:١٥٠٠:١٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٢:٢١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٥٩٠٠:١٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٧:٠٦١٣:٠٢:٠٩١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٩:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٦:٠١١٣:٠١:٥٧١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٨:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠١:٤٧١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:١١٠٠:١٨:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠١:٣٦١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٨:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠١:٢٦١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٧:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢١:٥٠١٣:٠١:١٧١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٧:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٧:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٩:٥١١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٧:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:٥١١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٣٩٠٠:١٦:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٦:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٦:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٠:٣١١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٦:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٥:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٥:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٠:١٥١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:١١١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٥:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١١:٤٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٥:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٤:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٤:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٠:٠١١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٤:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیجان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سلیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سلیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سلیجان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سلیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلیجان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٠:١٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٢١٠٠:١٣:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٠:٢١١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٣:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٣:١٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٣:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٣:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١٣:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٠:٥١٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٢٤٠٠:١٣:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٣:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٤٠٠٠:١٣:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠١:١٥٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:١٧٠٠:١٣:٢٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٥٣٠٠:١٣:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١٣:٢٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:١٦١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٠٣٠٠:١٣:٣١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٣٧٠٠:١٣:٣٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٣:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٣:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٣:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٤:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:١١٠٠:١٤:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٤:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٤:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٧:١٢١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٤:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:١٣١٣:٠٣:٣٥٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٤:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٣:٤٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:١٩٠٠:١٤:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٤:٠٠٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٥:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٤:١٣٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٥:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٢٢٠٠:١٥:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٤:٣٩٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٥:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٤:٥٢٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٥:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٦:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٥:١٨٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٦:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلیجان روستای سلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلیجان روستای سلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سلیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سلیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سلیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سلیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سلیجان

روستای سلیجان بر روی نقشه

روستای سلیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سلیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سلیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سلیجان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سلیجان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سلیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سلیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سلیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سلیجان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سلیجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلیجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلیجان
زمان پخش اذان زنده به افق سلیجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سلیجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلیجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلیجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سلیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو