جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلمانشهر

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سلمانشهر


اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٢٦
اذان ظهر: ١١:٤٩:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٤٢
اذان مغرب: ١٧:١٨:١١
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٤٨

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلمانشهر (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر سلمانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سلمانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلمانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلن فروم
مردم این گونه هستند كه در همكاری با دیگران موفق ترند تا در ضدیت با آنها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلمانشهر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلمانشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلمانشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلمانشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلمانشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلمانشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٧:٠١١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٥:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٢:٤٠١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٥:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٤٢٠٠:١٤:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٢:٢١١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٨٠٦:١١:١٤١٣:٠٢:١٧١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٤:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٢:١٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٤:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٣:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠١:٥٨١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٣:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠١:٥٣١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:١٥٠٠:١٣:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:١١٠٠:١٢:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠١:٤٤١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٢:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠١:٤١١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٢:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٢:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠١:٣٦٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٢:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠١:٠٧١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١١:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٠:١٤١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٣٩٠٠:١١:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١١:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٨:٣١١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١١:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٦:١٩٠٠:١١:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٠:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٦:٠٨١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٠:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥٥:٢٤١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٠:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٤:٤١١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٠:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٤٧٠٥:٥٤:٠٠١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٠:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠١:٥٠٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٠:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠١:٥٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٠:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٥٢:٠٥١٣:٠١:٥٩٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٠:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٥١:٣٠١٣:٠٢:٠٥٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٠٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلمانشهر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سلمانشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلمانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلمانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سلمانشهر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلمانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلمانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلمانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلمانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلمانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سلمانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلمانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلمانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سلمانشهر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٩:٢٧١١:٤٩:٣٤١٧:١٩:١٠١٧:٣٧:٥٢٢٣:٠٧:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٠:٢٥١١:٤٩:٢٥١٧:١٧:٥٧١٧:٣٦:٤١٢٣:٠٧:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢١:٢٢١١:٤٩:١٨١٧:١٦:٤٤١٧:٣٥:٣١٢٣:٠٦:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٢:٢٠١١:٤٩:١١١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٢٢٢٣:٠٦:٤٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٣:١٨١١:٤٩:٠٥١٧:١٤:٢٣١٧:٣٣:١٤٢٣:٠٦:٣٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:١٧١١:٤٩:٠٠١٧:١٣:١٤١٧:٣٢:٠٧٢٣:٠٦:٢٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:١٦١١:٤٨:٥٦١٧:١٢:٠٧١٧:٣١:٠٢٢٣:٠٦:١٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٦:١٥١١:٤٨:٥٢١٧:١١:٠٠١٧:٢٩:٥٧٢٣:٠٦:١٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٧:١٥١١:٤٨:٤٩١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٨:٥٥٢٣:٠٦:٠٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:١٥١١:٤٨:٤٧١٧:٠٨:٥١١٧:٢٧:٥٣٢٣:٠٦:٠٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٩:١٥١١:٤٨:٤٥١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٦:٥٣٢٣:٠٥:٥٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:١٥١١:٤٨:٤٥١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٥:٥٤٢٣:٠٥:٥١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣١:١٥١١:٤٨:٤٥١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٤:٥٧٢٣:٠٥:٤٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٢:١٦١١:٤٨:٤٦١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٤:٠١٢٣:٠٥:٤٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٣:١٧١١:٤٨:٤٨١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٣:٠٦٢٣:٠٥:٤٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٤:١٨١١:٤٨:٥٠١٧:٠٢:٥٧١٧:٢٢:١٣٢٣:٠٥:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٥:٢٠١١:٤٨:٥٤١٧:٠٢:٠٣١٧:٢١:٢١٢٣:٠٥:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٦:٢١١١:٤٨:٥٨١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٣٢٢٣:٠٥:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٧:٢٣١١:٤٩:٠٣١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:٤٣٢٣:٠٥:٤٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٨:٢٤١١:٤٩:٠٩١٦:٥٩:٣٠١٧:١٨:٥٦٢٣:٠٥:٤٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٩:٢٦١١:٤٩:١٦١٦:٥٨:٤٢١٧:١٨:١١٢٣:٠٥:٤٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٠:٢٨١١:٤٩:٢٣١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:٢٨٢٣:٠٥:٥١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٢٩١١:٤٩:٣٢١٦:٥٧:١٢١٧:١٦:٤٦٢٣:٠٥:٥٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٢:٣١١١:٤٩:٤١١٦:٥٦:٢٩١٧:١٦:٠٦٢٣:٠٦:٠١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٣:٣٣١١:٤٩:٥١١٦:٥٥:٤٩١٧:١٥:٢٨٢٣:٠٦:٠٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٤:٣٤١١:٥٠:٠٣١٦:٥٥:٠٩١٧:١٤:٥٢٢٣:٠٦:١٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٥:٣٦١١:٥٠:١٤١٦:٥٤:٣٢١٧:١٤:١٧٢٣:٠٦:٢١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٦:٣٧١١:٥٠:٢٧١٦:٥٣:٥٧١٧:١٣:٤٤٢٣:٠٦:٣٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٧:٣٩١١:٥٠:٤١١٦:٥٣:٢٣١٧:١٣:١٣٢٣:٠٦:٤٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٨:٤٠١١:٥٠:٥٥١٦:٥٢:٥٢١٧:١٢:٤٤٢٣:٠٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سلمانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سلمانشهر شهر سلمانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سلمانشهر شهر سلمانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلمانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلمانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلمانشهر

سلمان‌شهر یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. سلمانشهر با جمعیت ۱۳۵۰۰ نفر در ۲۰ درجه و ۵۱ دقیقه طول شرقی و ۴۱ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی واقع شده است و از نظر آخرین تقسیمات کشوری واقع در شهرستان عباس‌آباد و بخش سلمان‌شهر می‌باشد

شهر سلمانشهر در ویکیپدیا

شهر سلمانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلمانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلمانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلمانشهر بر روی نقشه

شهر سلمانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلمانشهر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سلمانشهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سلمانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلمانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلمانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلمانشهر
افق شرعی امروز فردا سلمانشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلمانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سلمانشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلمانشهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلمانشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سلمانشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سلمانشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو