جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلمانشهر

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سلمانشهر


اذان صبح: ٠٥:٤٦:١٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:١٣
اذان ظهر: ١٢:١٦:٠١
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٠٤
نیمه شب: ٢٣:٣١:٣٣

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلمانشهر (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر سلمانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر سلمانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلمانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آزمندی، ریشه ی همه ی بدیها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلمانشهر

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلمانشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلمانشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلمانشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلمانشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلمانشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٣:١٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٨:١٤١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٧:٠١١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٢:٤٠١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٥:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٤٢٠٠:١٤:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٢:٢١١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٤:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٨٠٦:١١:١٤١٣:٠٢:١٧١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٤:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٢:١٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٤:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٣:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠١:٥٨١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٣:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠١:٥٣١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:١٥٠٠:١٣:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:١١٠٠:١٢:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠١:٤٤١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٢:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠١:٤١١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٢:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠١:٣٦٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٢:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠١:٠٧١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١١:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٠:١٤١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٣٩٠٠:١١:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١١:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٨:٣١١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١١:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٦:١٩٠٠:١١:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٠:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٦:٠٨١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٠:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥٥:٢٤١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٤:٤١١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٤٧٠٥:٥٤:٠٠١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٠:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠١:٥٠٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٠:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠١:٥٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٠:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٥٢:٠٥١٣:٠١:٥٩٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلمانشهر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سلمانشهر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلمانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلمانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سلمانشهر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٥:١٩٠٧:١٦:٣٤١٢:٠٦:٣١١٦:٥٦:٣٢١٧:١٧:٠٩٢٣:٢١:٠٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٥:٤٠٠٧:١٦:٥٢١٢:٠٧:٠٠١٦:٥٧:١٤١٧:١٧:٤٩٢٣:٢١:٣٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٧:٠٨١٢:٠٧:٣٠١٦:٥٧:٥٦١٧:١٨:٣١٢٣:٢٢:٠٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٧:٢٣١٢:٠٧:٥٩١٦:٥٨:٤١١٧:١٩:١٤٢٣:٢٢:٣٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٧:٣٥١٢:٠٨:٢٧١٦:٥٩:٢٦١٧:١٩:٥٩٢٣:٢٣:٠٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٧:٤٦١٢:٠٨:٥٦١٧:٠٠:١٣١٧:٢٠:٤٤٢٣:٢٣:٣٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٧:٠١٠٧:١٧:٥٤١٢:٠٩:٢٣١٧:٠١:٠١١٧:٢١:٣١٢٣:٢٤:٠٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٨:٠١١٢:٠٩:٥١١٧:٠١:٥٠١٧:٢٢:١٩٢٣:٢٤:٣٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٨:٠٥١٢:١٠:١٨١٧:٠٢:٤١١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢٥:٠٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٨:٠٨١٢:١٠:٤٥١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٣:٥٨٢٣:٢٥:٣٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٨:٠٨١٢:١١:١١١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٤:٤٩٢٣:٢٦:٠٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٨:٠٧١٢:١١:٣٧١٧:٠٥:١٩١٧:٢٥:٤١٢٣:٢٦:٣١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٨:٠٣١٢:١٢:٠٢١٧:٠٦:١٤١٧:٢٦:٣٤٢٣:٢٦:٥٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٧:٥٨١٢:١٢:٢٧١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٧:٢٨٢٣:٢٧:٢٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٧:٥٠١٢:١٢:٥١١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٧:٥٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٧:٤١١٢:١٣:١٥١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٩:١٨٢٣:٢٨:٢٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٧:٢٩١٢:١٣:٣٨١٧:١٠:٠١١٧:٣٠:١٤٢٣:٢٨:٤٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٧:١٥١٢:١٤:٠٠١٧:١١:٠٠١٧:٣١:١١٢٣:٢٩:١٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٧:٠٠١٢:١٤:٢٢١٧:١٢:٠٠١٧:٣٢:٠٨٢٣:٢٩:٣٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٦:٤٢١٢:١٤:٤٣١٧:١٣:٠٠١٧:٣٣:٠٦٢٣:٣٠:٠١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٦:٢٣١٢:١٥:٠٤١٧:١٤:٠١١٧:٣٤:٠٥٢٣:٣٠:٢٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٦:٠١١٢:١٥:٢٣١٧:١٥:٠٣١٧:٣٥:٠٤٢٣:٣٠:٤٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٥:٣٨١٢:١٥:٤٢١٧:١٦:٠٥١٧:٣٦:٠٤٢٣:٣١:١١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٥:١٣١٢:١٦:٠١١٧:١٧:٠٧١٧:٣٧:٠٤٢٣:٣١:٣٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٥:٥٨٠٧:١٤:٤٦١٢:١٦:١٨١٧:١٨:١٠١٧:٣٨:٠٤٢٣:٣١:٥٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٥:٣٨٠٧:١٤:١٧١٢:١٦:٣٥١٧:١٩:١٤١٧:٣٩:٠٥٢٣:٣٢:١٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٥:١٦٠٧:١٣:٤٦١٢:١٦:٥٢١٧:٢٠:١٧١٧:٤٠:٠٦٢٣:٣٢:٣٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١٣:١٣١٢:١٧:٠٧١٧:٢١:٢١١٧:٤١:٠٨٢٣:٣٢:٥٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٤:٢٦٠٧:١٢:٣٩١٢:١٧:٢٢١٧:٢٢:٢٦١٧:٤٢:٠٩٢٣:٣٣:١٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٣:٥٩٠٧:١٢:٠٢١٢:١٧:٣٥١٧:٢٣:٣٠١٧:٤٣:١١٢٣:٣٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلمانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلمانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلمانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلمانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلمانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سلمانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلمانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلمانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سلمانشهر

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٣٠٧:١٤:٠٦١٢:٠٣:٣٢١٦:٥٢:٥٨١٧:١٣:٣٧٢٣:١٨:٠٥
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:١٤:٣٥١٢:٠٤:٠٢١٦:٥٣:٣٠١٧:١٤:٠٨٢٣:١٨:٣٥
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:١٥:٠٢١٢:٠٤:٣٢١٦:٥٤:٠٣١٧:١٤:٤١٢٣:١٩:٠٥
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٥:٢٨١٢:٠٥:٠٢١٦:٥٤:٣٨١٧:١٥:١٦٢٣:١٩:٣٥
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:١٥:٥٢١٢:٠٥:٣٢١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٥٢٢٣:٢٠:٠٥
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١٦:١٤١٢:٠٦:٠١١٦:٥٥:٥٣١٧:١٦:٣٠٢٣:٢٠:٣٦
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٩٠٧:١٦:٣٤١٢:٠٦:٣١١٦:٥٦:٣٢١٧:١٧:٠٩٢٣:٢١:٠٦
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٠٠٧:١٦:٥٢١٢:٠٧:٠٠١٦:٥٧:١٤١٧:١٧:٤٩٢٣:٢١:٣٦
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٧:٠٨١٢:٠٧:٣٠١٦:٥٧:٥٦١٧:١٨:٣١٢٣:٢٢:٠٧
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٧:٢٣١٢:٠٧:٥٩١٦:٥٨:٤١١٧:١٩:١٤٢٣:٢٢:٣٧
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٧:٣٥١٢:٠٨:٢٧١٦:٥٩:٢٦١٧:١٩:٥٩٢٣:٢٣:٠٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٧:٤٦١٢:٠٨:٥٦١٧:٠٠:١٣١٧:٢٠:٤٤٢٣:٢٣:٣٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠١٠٧:١٧:٥٤١٢:٠٩:٢٣١٧:٠١:٠١١٧:٢١:٣١٢٣:٢٤:٠٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٨:٠١١٢:٠٩:٥١١٧:٠١:٥٠١٧:٢٢:١٩٢٣:٢٤:٣٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٨:٠٥١٢:١٠:١٨١٧:٠٢:٤١١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢٥:٠٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٨:٠٨١٢:١٠:٤٥١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٣:٥٨٢٣:٢٥:٣٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٨:٠٨١٢:١١:١١١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٤:٤٩٢٣:٢٦:٠٣
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٨:٠٧١٢:١١:٣٧١٧:٠٥:١٩١٧:٢٥:٤١٢٣:٢٦:٣١
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٨:٠٣١٢:١٢:٠٢١٧:٠٦:١٤١٧:٢٦:٣٤٢٣:٢٦:٥٩
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٧:٥٨١٢:١٢:٢٧١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٧:٢٨٢٣:٢٧:٢٦
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٧:٥٠١٢:١٢:٥١١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٧:٥٣
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٧:٤١١٢:١٣:١٥١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٩:١٨٢٣:٢٨:٢٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٧:٢٩١٢:١٣:٣٨١٧:١٠:٠١١٧:٣٠:١٤٢٣:٢٨:٤٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٧:١٥١٢:١٤:٠٠١٧:١١:٠٠١٧:٣١:١١٢٣:٢٩:١٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٧:٠٠١٢:١٤:٢٢١٧:١٢:٠٠١٧:٣٢:٠٨٢٣:٢٩:٣٧
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٦:٤٢١٢:١٤:٤٣١٧:١٣:٠٠١٧:٣٣:٠٦٢٣:٣٠:٠١
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٦:٢٣١٢:١٥:٠٤١٧:١٤:٠١١٧:٣٤:٠٥٢٣:٣٠:٢٥
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٦:٠١١٢:١٥:٢٣١٧:١٥:٠٣١٧:٣٥:٠٤٢٣:٣٠:٤٨
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٥:٣٨١٢:١٥:٤٢١٧:١٦:٠٥١٧:٣٦:٠٤٢٣:٣١:١١
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٥:١٣١٢:١٦:٠١١٧:١٧:٠٧١٧:٣٧:٠٤٢٣:٣١:٣٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سلمانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سلمانشهر شهر سلمانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سلمانشهر شهر سلمانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلمانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلمانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلمانشهر

سلمان‌شهر یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. سلمانشهر با جمعیت ۱۳۵۰۰ نفر در ۲۰ درجه و ۵۱ دقیقه طول شرقی و ۴۱ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی واقع شده است و از نظر آخرین تقسیمات کشوری واقع در شهرستان عباس‌آباد و بخش سلمان‌شهر می‌باشد

شهر سلمانشهر در ویکیپدیا

شهر سلمانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلمانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلمانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلمانشهر بر روی نقشه

شهر سلمانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلمانشهر
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر سلمانشهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سلمانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلمانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلمانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سلمانشهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلمانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلمانشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلمانشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلمانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلمانشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلمانشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلمانشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو