جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلمانشهر

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سلمانشهر


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٤١
اذان مغرب: ١٩:٤٦:١١
نیمه شب: ٠٠:٢٥:١٢

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلمانشهر (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر سلمانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سلمانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلمانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
انسان بدكاری كه به رحمت خداوند بزرگ، امیدوار است از عابدی كه مأیوس است، به خداوند نزدیك‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلمانشهر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلمانشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلمانشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلمانشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلمانشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلمانشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٨:١٤١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٧:٠١١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٢:٤٠١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٤٢٠٠:١٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٢:٢١١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٨٠٦:١١:١٤١٣:٠٢:١٧١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٤:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٢:١٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٤:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٣:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠١:٥٨١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٣:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠١:٥٣١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:١٥٠٠:١٣:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:١١٠٠:١٢:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠١:٤٤١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٢:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠١:٤١١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٢:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٢:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠١:٣٦٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٢:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠١:٠٧١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١١:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٠:١٤١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٣٩٠٠:١١:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١١:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٨:٣١١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٦:١٩٠٠:١١:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٠:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٦:٠٨١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٠:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥٥:٢٤١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٤:٤١١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٠:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٤٧٠٥:٥٤:٠٠١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٠:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠١:٥٠٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٠:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠١:٥٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٠:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٥٢:٠٥١٣:٠١:٥٩٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلمانشهر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سلمانشهر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلمانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سلمانشهر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٩:٤٢١٣:١٠:٤٧١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٥١٠٠:٢٧:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٨:١٤١٣:١٠:٢٩١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٤٤٠٠:٢٧:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٦:٤٥١٣:١٠:١١١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٣٧٠٠:٢٦:٤٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٥:١٧١٣:٠٩:٥٣١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٣١٠٠:٢٦:٢١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٣:٤٩١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٢٤٠٠:٢٥:٥٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٢:٢١١٣:٠٩:١٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:١٧٠٠:٢٥:٣٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٥٠:٥٤١٣:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:١١٠٠:٢٥:١٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٩:٢٦١٣:٠٨:٤١١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٠٤٠٠:٢٤:٤٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠٨:٢٤١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:٢٤:٢٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٦:٣٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٥١٠٠:٢٤:٠٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٥:٠٦١٣:٠٧:٤٩١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٤٤٠٠:٢٣:٣٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٣:٤٠١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢٣:١٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٧:١٥١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٣٢٠٠:٢٢:٥٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٢:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١١:١٢٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٦:٤٢١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٢:٠٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٦:٢٦١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:١٣٠٠:٢١:٤٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٦:٣٦١٣:٠٦:١٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢١:١٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٧:١٣١٩:٥٦:٠٢٠٠:٢٠:٥٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٥:٣٩١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٠:٣٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٥:٢٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٠:١٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٥:١٠١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٩:٤٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٩:٢٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٤:٤٢١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٩:٠٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٧:٠٦١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٨:٤١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٤:١٦١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٨:١٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٧:٥٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٣:٥١١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٧:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٧:١٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٦:٥٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٣:١٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلمانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سلمانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سلمانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلمانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلمانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلمانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلمانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلمانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلمانشهر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٨:٣٣١٢:١٢:٣٤١٨:١٧:١٢١٨:٣٥:٣١٢٣:٥٩:٣٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٧:٠٥١٣:١٢:١٧١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٢٤٠٠:٢٩:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٥:٣٦١٣:١١:٥٩١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:١٨٠٠:٢٨:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٤:٠٨١٣:١١:٤١١٩:١٩:٥٠١٩:٣٨:١١٠٠:٢٨:٣٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٢:٣٩١٣:١١:٢٣١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٠٤٠٠:٢٨:١٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠١:١١١٣:١١:٠٥١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٥٨٠٠:٢٧:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٩:٤٢١٣:١٠:٤٧١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٥١٠٠:٢٧:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٨:١٤١٣:١٠:٢٩١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٤٤٠٠:٢٧:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٦:٤٥١٣:١٠:١١١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٣٧٠٠:٢٦:٤٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٥:١٧١٣:٠٩:٥٣١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٣١٠٠:٢٦:٢١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٣:٤٩١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٢٤٠٠:٢٥:٥٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٢:٢١١٣:٠٩:١٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:١٧٠٠:٢٥:٣٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٥٠:٥٤١٣:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:١١٠٠:٢٥:١٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٩:٢٦١٣:٠٨:٤١١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٠٤٠٠:٢٤:٤٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠٨:٢٤١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:٢٤:٢٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٦:٣٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٥١٠٠:٢٤:٠٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٥:٠٦١٣:٠٧:٤٩١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٤٤٠٠:٢٣:٣٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٣:٤٠١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢٣:١٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٧:١٥١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٣٢٠٠:٢٢:٥٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٢:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٢٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٦:٤٢١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٢:٠٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٦:٢٦١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:١٣٠٠:٢١:٤٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٦:٣٦١٣:٠٦:١٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢١:١٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٧:١٣١٩:٥٦:٠٢٠٠:٢٠:٥٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٥:٣٩١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٠:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٥:٢٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٠:١٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٥:١٠١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٩:٤٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٩:٢٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٤:٤٢١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٩:٠٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٧:٠٦١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٨:٤١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٤:١٦١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٨:١٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سلمانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلمانشهر شهر سلمانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلمانشهر شهر سلمانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلمانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلمانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلمانشهر

سلمان‌شهر یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. سلمانشهر با جمعیت ۱۳۵۰۰ نفر در ۲۰ درجه و ۵۱ دقیقه طول شرقی و ۴۱ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی واقع شده است و از نظر آخرین تقسیمات کشوری واقع در شهرستان عباس‌آباد و بخش سلمان‌شهر می‌باشد

شهر سلمانشهر در ویکیپدیا

شهر سلمانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلمانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلمانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلمانشهر بر روی نقشه

شهر سلمانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلمانشهر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سلمانشهر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سلمانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلمانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلمانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سلمانشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلمانشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلمانشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلمانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلمانشهر
افق شرعی امروز فردا سلمانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلمانشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلمانشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلمانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو