جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سلماس

سلماس | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سلماس

اذان صبح: ٠٦:١٢:١٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٢:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٣٧

شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
٠٩ جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلماس (شهرستان سلماس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٩ شهر سلماس)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٩ شهر سلماس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلماس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آفریقایی
كسی كه پاروزنی بداند، همیشه جایی در قایق پیدا می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلماس

اوقات شرعی بهمن ٩٩ | اوقات شرعی ژانویه ٢١ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلماس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلماس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سلماس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلماس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سلماس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٦:٤٩١٣:٣١:١١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٤٤:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٥:٢٤١٣:٣٠:٥٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٤٤:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٧٠٦:٥٣:٥٩١٣:٣٠:٤٢٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٤٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٥٢:٣٦١٣:٣٠:٢٨٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٤٣:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٥١:١٢١٣:٣٠:١٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٤٣:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٩:٥٠١٣:٣٠:٠٢٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٤٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٩:٤٩٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٢١٠٠:٤٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٧:٠٧١٣:٢٩:٣٧٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٢١٠٠:٤٢:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣٦٠٦:٤٥:٤٧١٣:٢٩:٢٥٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٤١:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٤٤:٢٨١٣:٢٩:١٤٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:١٩٠٠:٤١:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٦٠٦:٤٣:١٠١٣:٢٩:٠٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٨٠٠:٤١:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٤١:٥٢١٣:٢٨:٥٢٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:١٨٠٠:٤٠:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٤٠:٣٦١٣:٢٨:٤٢٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:١٧٠٠:٤٠:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٩:٢١١٣:٢٨:٣٣٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:١٦٠٠:٤٠:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٨:٠٦١٣:٢٨:٢٤٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٩:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٦:٥٣١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٩:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٥:٤١١٣:٢٨:٠٧٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:١٥٠٠:٣٩:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣٨:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢١٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٣:١٣٠٠:٣٨:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٣٢:١١١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:١٣٠٠:٣٨:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٥٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣٧:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٩:٥٧١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:١١٠٠:٣٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٨:٥٢١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:١٠٠٠:٣٧:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٧:٤٩١٣:٢٧:٢٨٢٠:٢٧:٤١٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٣٦:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٦:٤٦١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٨:٣٦٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٣٦:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢٧:٢١٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣٦:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:٠٤٠٠:٣٦:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠١٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٧:١٨٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٣٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٢٢:٥١١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٣:٠٠٠٠:٣٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلماس

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر سلماس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلماس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلماس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر سلماس

رجب
جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الاول

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلماس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلماس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر سلماس

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ م شهر سلماس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلماس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر سلماس

فوریه
ژانویه ٢٠٢١ م
دسامبر

دانلود اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر سلماس شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر سلماس شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سلماس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلماس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر سلماس

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلماس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلماس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر سلماس

اسفند
بهمن ١٣٩٩ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٣:٢٢٠٧:٤٤:٠٤١٢:٤١:٥٨١٧:٤٠:١٣١٨:٠٠:٣٥٢٣:٥٦:٣٧
٠٢ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٣:٠٠٠٧:٤٣:٣٢١٢:٤٢:١٥١٧:٤١:١٩١٨:٠١:٣٨٢٣:٥٦:٥٧
٠٣ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٢:٣٦٠٧:٤٢:٥٩١٢:٤٢:٣٢١٧:٤٢:٢٥١٨:٠٢:٤٢٢٣:٥٧:١٨
٠٤ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٢:١٠٠٧:٤٢:٢٤١٢:٤٢:٤٧١٧:٤٣:٣٢١٨:٠٣:٤٦٢٣:٥٧:٣٧
٠٥ بهمن ١٣٩٩٠٦:١١:٤٢٠٧:٤١:٤٧١٢:٤٣:٠٢١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٤:٥٠٢٣:٥٧:٥٦
٠٦ بهمن ١٣٩٩٠٦:١١:١٢٠٧:٤١:٠٨١٢:٤٣:١٥١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٥:٥٤٢٣:٥٨:١٣
٠٧ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٠:٤١٠٧:٤٠:٢٧١٢:٤٣:٢٨١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٦:٥٩٢٣:٥٨:٣٠
٠٨ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٠:٠٧٠٧:٣٩:٤٤١٢:٤٣:٤١١٧:٤٨:٠١١٨:٠٨:٠٤٢٣:٥٨:٤٧
٠٩ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٩:٣٢٠٧:٣٩:٠٠١٢:٤٣:٥٢١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٩:٠٩٢٣:٥٩:٠٢
١٠ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٨:٥٥٠٧:٣٨:١٣١٢:٤٤:٠٣١٧:٥٠:١٦١٨:١٠:١٤٢٣:٥٩:١٦
١١ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٨:١٧٠٧:٣٧:٢٥١٢:٤٤:١٢١٧:٥١:٢٤١٨:١١:١٩٢٣:٥٩:٣٠
١٢ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٧:٣٦٠٧:٣٦:٣٦١٢:٤٤:٢١١٧:٥٢:٣٢١٨:١٢:٢٤٢٣:٥٩:٤٣
١٣ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٦:٥٤٠٧:٣٥:٤٥١٢:٤٤:٢٩١٧:٥٣:٤٠١٨:١٣:٢٩٢٣:٥٩:٥٥
١٤ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٦:١٠٠٧:٣٤:٥٢١٢:٤٤:٣٧١٧:٥٤:٤٨١٨:١٤:٣٤٠٠:٠٠:٠٦
١٥ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٥:٢٤٠٧:٣٣:٥٧١٢:٤٤:٤٣١٧:٥٥:٥٦١٨:١٥:٤٠٠٠:٠٠:١٧
١٦ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٤:٣٧٠٧:٣٣:٠١١٢:٤٤:٤٩١٧:٥٧:٠٤١٨:١٦:٤٥٠٠:٠٠:٢٦
١٧ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٣:٤٨٠٧:٣٢:٠٤١٢:٤٤:٥٤١٧:٥٨:١٢١٨:١٧:٥٠٠٠:٠٠:٣٥
١٨ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٢:٥٧٠٧:٣١:٠٥١٢:٤٤:٥٨١٧:٥٩:٢٠١٨:١٨:٥٥٠٠:٠٠:٤٢
١٩ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٥٠٧:٣٠:٠٤١٢:٤٥:٠٢١٨:٠٠:٢٧١٨:٢٠:٠٠٠٠:٠٠:٤٩
٢٠ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠١:١١٠٧:٢٩:٠٢١٢:٤٥:٠٤١٨:٠١:٣٥١٨:٢١:٠٥٠٠:٠٠:٥٥
٢١ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٠:١٦٠٧:٢٧:٥٩١٢:٤٥:٠٦١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٢:١٠٠٠:٠١:٠١
٢٢ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٩٠٧:٢٦:٥٤١٢:٤٥:٠٧١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٣:١٥٠٠:٠١:٠٥
٢٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٥:٤٨١٢:٤٥:٠٧١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٤:١٩٠٠:٠١:٠٨
٢٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٤:٤١١٢:٤٥:٠٧١٨:٠٦:٠٣١٨:٢٥:٢٤٠٠:٠١:١١
٢٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٣:٣٣١٢:٤٥:٠٦١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٦:٢٨٠٠:٠١:١٣
٢٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٢:٢٣١٢:٤٥:٠٤١٨:٠٨:١٥١٨:٢٧:٣٢٠٠:٠١:١٤
٢٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢١:١٢١٢:٤٥:٠١١٨:٠٩:٢١١٨:٢٨:٣٥٠٠:٠١:١٤
٢٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٦٠٧:٢٠:٠٠١٢:٤٤:٥٨١٨:١٠:٢٧١٨:٢٩:٣٩٠٠:٠١:١٣
٢٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٨٠٧:١٨:٤٦١٢:٤٤:٥٤١٨:١١:٣٢١٨:٣٠:٤٢٠٠:٠١:١١
٣٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٧:٣٢١٢:٤٤:٤٩١٨:١٢:٣٧١٨:٣١:٤٥٠٠:٠١:٠٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر سلماس شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر سلماس شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلماس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلماس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلماس

سَلْماس یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستانی به همین نام است. این شهر در ۸۰ کیلومتری شمال ارومیه در مسیر راه ارتباطی ارومیه-تبریز واقع شده‌است. جمعیّت آن طبق سرشماری سال ۸۵ در حدود ۸۰ هزار نفر می‌باشد

شهر سلماس در ویکیپدیا

شهر سلماس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلماس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلماس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلماس بر روی نقشه

شهر سلماس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلماس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلماس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلماس
اوقات شرعی بهمن ٩٩ شهر سلماس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ شهر سلماس + دانلود
اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر سلماس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلماس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سلماس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلماس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلماس رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٩ / ١٣٩٩ سلماس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلماس
زمان پخش اذان زنده به افق سلماس
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلماس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلماس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سلماس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلماس
افق شرعی امروز فردا سلماس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلماس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو