جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلماس

سلماس | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سلماس


اذان صبح: ٠٦:١٣:١٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٣:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤١

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلماس (شهرستان سلماس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ شهر سلماس)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سلماس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلماس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعید نفیسی
آزادی باده ای است كه هزاران تن آن را برای بدمستی می نوشند و یك تن برای سرمستی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلماس

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلماس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلماس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلماس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلماس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلماس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٤٢:٥١١٣:٢٩:٠١٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٤١:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٣٠٦:٤١:٣٤١٣:٢٨:٥٠٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٤٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٤٠:١٨١٣:٢٨:٤١٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٤٠:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٩:٠٣١٣:٢٨:٣٢٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٨:٢٣٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٣١٠٠:٣٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٣٦:٣٦١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٣١٠٠:٣٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٥:٢٥١٣:٢٨:٠٧٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:٣١٠٠:٣٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٨:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٣١:٥٦١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٨:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٤٠٦:٣٠:٤٩١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٥:٠٩٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٣٧:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣٧:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٨:٣٨١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٣٧:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:٢٧:٢٨٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٣٦:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٢٢٠٠:٣٦:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٥:٣٢١٣:٢٧:٢١٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٢١٠٠:٣٦:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٢٤:٣٢١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥١:١٩٠٠:٣٦:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤١٠٦:٢٣:٣٤١٣:٢٧:١٧٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:١٦٠٠:٣٥:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٨٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٢:٢٧٢٠:٥٣:١٤٠٠:٣٥:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٤:١١٠٠:٣٥:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٤:١٤٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٣٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٩:٥٧١٣:٢٧:١٧٢٠:٣٥:٠٧٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٣٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٩:٠٧١٣:٢٧:١٨٢٠:٣٥:٥٩٢٠:٥٧:٠٠٠٠:٣٤:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٨:١٨١٣:٢٧:٢٠٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٧:٥٥٠٠:٣٤:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٧:٣١١٣:٢٧:٢٢٢٠:٣٧:٤٣٢٠:٥٨:٥٠٠٠:٣٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٣٠٦:١٦:٤٥١٣:٢٧:٢٥٢٠:٣٨:٣٤٢٠:٥٩:٤٥٠٠:٣٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٤٠٦:١٦:٠١١٣:٢٧:٢٩٢٠:٣٩:٢٤٢١:٠٠:٣٩٠٠:٣٤:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١٥:١٩١٣:٢٧:٣٣٢٠:٤٠:١٤٢١:٠١:٣٢٠٠:٣٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١٤:٣٨١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤١:٠٤٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٤:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٦٠٦:١٣:٥٩١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤١:٥٢٢١:٠٣:١٦٠٠:٣٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلماس

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سلماس

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلماس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلماس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سلماس

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٣:١٢٠٧:٤٦:٢٧١٢:٣٢:١٥١٧:١٨:٠٧١٧:٣٩:١٤٢٣:٤٥:٥٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٣:٣٣٠٧:٤٦:٤٤١٢:٣٢:٤٤١٧:١٨:٤٩١٧:٣٩:٥٥٢٣:٤٦:٢٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٣:٥١٠٧:٤٧:٠٠١٢:٣٣:١٣١٧:١٩:٣٢١٧:٤٠:٣٨٢٣:٤٦:٥٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٤:٠٨٠٧:٤٧:١٤١٢:٣٣:٤٢١٧:٢٠:١٨١٧:٤١:٢٢٢٣:٤٧:٢١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٤:٢٤٠٧:٤٧:٢٥١٢:٣٤:١١١٧:٢١:٠٤١٧:٤٢:٠٧٢٣:٤٧:٥١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٤:٣٨٠٧:٤٧:٣٤١٢:٣٤:٣٩١٧:٢١:٥٢١٧:٤٢:٥٤٢٣:٤٨:٢١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٤:٥٠٠٧:٤٧:٤٢١٢:٣٥:٠٧١٧:٢٢:٤٢١٧:٤٣:٤٢٢٣:٤٨:٥١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٥:٠٠٠٧:٤٧:٤٧١٢:٣٥:٣٥١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٤:٣١٢٣:٤٩:٢٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٥:٠٨٠٧:٤٧:٥٠١٢:٣٦:٠٢١٧:٢٤:٢٤١٧:٤٥:٢١٢٣:٤٩:٥٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٥:١٥٠٧:٤٧:٥١١٢:٣٦:٢٩١٧:٢٥:١٧١٧:٤٦:١٣٢٣:٥٠:١٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٥:٢٠٠٧:٤٧:٥٠١٢:٣٦:٥٥١٧:٢٦:١٢١٧:٤٧:٠٦٢٣:٥٠:٤٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٥:٢٣٠٧:٤٧:٤٦١٢:٣٧:٢١١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٧:٥٩٢٣:٥١:١٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٥:٢٤٠٧:٤٧:٤١١٢:٣٧:٤٦١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٨:٥٤٢٣:٥١:٤٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٥:٢٤٠٧:٤٧:٣٤١٢:٣٨:١١١٧:٢٩:٠١١٧:٤٩:٤٩٢٣:٥٢:١١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٥:٢٢٠٧:٤٧:٢٤١٢:٣٨:٣٥١٧:٣٠:٠٠١٧:٥٠:٤٦٢٣:٥٢:٣٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٥:١٧٠٧:٤٧:١٢١٢:٣٨:٥٨١٧:٣٠:٥٩١٧:٥١:٤٣٢٣:٥٣:٠٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٥:١١٠٧:٤٦:٥٩١٢:٣٩:٢١١٧:٣٢:٠٠١٧:٥٢:٤١٢٣:٥٣:٣٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٥:٠٣٠٧:٤٦:٤٣١٢:٣٩:٤٤١٧:٣٣:٠١١٧:٥٣:٤٠٢٣:٥٣:٥٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٤:٥٤٠٧:٤٦:٢٥١٢:٤٠:٠٦١٧:٣٤:٠٣١٧:٥٤:٣٩٢٣:٥٤:٢٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٤:٤٢٠٧:٤٦:٠٥١٢:٤٠:٢٧١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٥:٤٠٢٣:٥٤:٤٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٤:٢٩٠٧:٤٥:٤٣١٢:٤٠:٤٧١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٦:٤١٢٣:٥٥:١١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٤:١٣٠٧:٤٥:١٩١٢:٤١:٠٧١٧:٣٧:١٣١٧:٥٧:٤٢٢٣:٥٥:٣٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٣:٥٦٠٧:٤٤:٥٣١٢:٤١:٢٦١٧:٣٨:١٨١٧:٥٨:٤٤٢٣:٥٥:٥٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٣:٣٧٠٧:٤٤:٢٥١٢:٤١:٤٤١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٩:٤٧٢٣:٥٦:٢٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٣:١٧٠٧:٤٣:٥٦١٢:٤٢:٠٢١٧:٤٠:٢٨١٨:٠٠:٥٠٢٣:٥٦:٤١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٢:٥٤٠٧:٤٣:٢٤١٢:٤٢:١٩١٧:٤١:٣٥١٨:٠١:٥٣٢٣:٥٧:٠٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٢:٢٩٠٧:٤٢:٥٠١٢:٤٢:٣٥١٧:٤٢:٤١١٨:٠٢:٥٧٢٣:٥٧:٢٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٢:٠٣٠٧:٤٢:١٥١٢:٤٢:٥٠١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٤:٠١٢٣:٥٧:٤١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١١:٣٥٠٧:٤١:٣٧١٢:٤٣:٠٥١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٥:٠٦٢٣:٥٨:٠٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١١:٠٥٠٧:٤٠:٥٨١٢:٤٣:١٩١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٦:١٠٢٣:٥٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلماس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلماس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلماس

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلماس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلماس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلماس

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:١٧٠٧:٤٣:٥٦١٢:٤٢:٠٢١٧:٤٠:٢٨١٨:٠٠:٥٠٢٣:٥٦:٤١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٥٤٠٧:٤٣:٢٤١٢:٤٢:١٩١٧:٤١:٣٥١٨:٠١:٥٣٢٣:٥٧:٠٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٢٩٠٧:٤٢:٥٠١٢:٤٢:٣٥١٧:٤٢:٤١١٨:٠٢:٥٧٢٣:٥٧:٢٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٠٣٠٧:٤٢:١٥١٢:٤٢:٥٠١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٤:٠١٢٣:٥٧:٤١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٣٥٠٧:٤١:٣٧١٢:٤٣:٠٥١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٥:٠٦٢٣:٥٨:٠٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٠٥٠٧:٤٠:٥٨١٢:٤٣:١٩١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٦:١٠٢٣:٥٨:١٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٣٣٠٧:٤٠:١٧١٢:٤٣:٣٢١٧:٤٧:١٠١٨:٠٧:١٥٢٣:٥٨:٣٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٥٩٠٧:٣٩:٣٤١٢:٤٣:٤٤١٧:٤٨:١٨١٨:٠٨:٢٠٢٣:٥٨:٥١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٤٠٧:٣٨:٤٩١٢:٤٣:٥٥١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٩:٢٥٢٣:٥٩:٠٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٧٠٧:٣٨:٠٢١٢:٤٤:٠٦١٧:٥٠:٣٤١٨:١٠:٣٠٢٣:٥٩:٢١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٨٠٧:٣٧:١٤١٢:٤٤:١٥١٧:٥١:٤٢١٨:١١:٣٦٢٣:٥٩:٣٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٧٠٧:٣٦:٢٤١٢:٤٤:٢٤١٧:٥٢:٥٠١٨:١٢:٤١٢٣:٥٩:٤٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٤٠٧:٣٥:٣٣١٢:٤٤:٣٢١٧:٥٣:٥٨١٨:١٣:٤٦٢٣:٥٩:٥٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٠٠٧:٣٤:٣٩١٢:٤٤:٤٠١٧:٥٥:٠٦١٨:١٤:٥٢٠٠:٠٠:١٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٤٠٧:٣٣:٤٥١٢:٤٤:٤٦١٧:٥٦:١٤١٨:١٥:٥٧٠٠:٠٠:٢٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٦٠٧:٣٢:٤٨١٢:٤٤:٥١١٧:٥٧:٢٢١٨:١٧:٠٢٠٠:٠٠:٢٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٧٠٧:٣١:٥٠١٢:٤٤:٥٦١٧:٥٨:٣٠١٨:١٨:٠٧٠٠:٠٠:٣٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٦٠٧:٣٠:٥١١٢:٤٥:٠٠١٧:٥٩:٣٧١٨:١٩:١٢٠٠:٠٠:٤٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٣٠٧:٢٩:٥٠١٢:٤٥:٠٣١٨:٠٠:٤٥١٨:٢٠:١٧٠٠:٠٠:٥٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٩٠٧:٢٨:٤٨١٢:٤٥:٠٥١٨:٠١:٥٢١٨:٢١:٢٢٠٠:٠٠:٥٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٣٠٧:٢٧:٤٤١٢:٤٥:٠٧١٨:٠٢:٥٩١٨:٢٢:٢٦٠٠:٠١:٠٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٥٠٧:٢٦:٣٩١٢:٤٥:٠٨١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٣:٣١٠٠:٠١:٠٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٥:٣٢١٢:٤٥:٠٨١٨:٠٥:١٢١٨:٢٤:٣٥٠٠:٠١:٠٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٤:٢٥١٢:٤٥:٠٧١٨:٠٦:١٩١٨:٢٥:٣٩٠٠:٠١:١١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٣:١٦١٢:٤٥:٠٥١٨:٠٧:٢٥١٨:٢٦:٤٣٠٠:٠١:١٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٠٠٧:٢٢:٠٦١٢:٤٥:٠٣١٨:٠٨:٣١١٨:٢٧:٤٧٠٠:٠١:١٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٥٠٧:٢٠:٥٤١٢:٤٥:٠٠١٨:٠٩:٣٧١٨:٢٨:٥٠٠٠:٠١:١٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٩٠٧:١٩:٤٢١٢:٤٤:٥٦١٨:١٠:٤٢١٨:٢٩:٥٤٠٠:٠١:١٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٨:٢٨١٢:٤٤:٥٢١٨:١١:٤٨١٨:٣٠:٥٧٠٠:٠١:١٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٧:١٤١٢:٤٤:٤٧١٨:١٢:٥٣١٨:٣٢:٠٠٠٠:٠١:٠٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلماس شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلماس شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلماس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلماس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلماس

سَلْماس یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستانی به همین نام است. این شهر در ۸۰ کیلومتری شمال ارومیه در مسیر راه ارتباطی ارومیه-تبریز واقع شده‌است. جمعیّت آن طبق سرشماری سال ۸۵ در حدود ۸۰ هزار نفر می‌باشد

شهر سلماس در ویکیپدیا

شهر سلماس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلماس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلماس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلماس بر روی نقشه

شهر سلماس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلماس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلماس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلماس
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سلماس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سلماس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلماس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلماس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلماس رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلماس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلماس
افق شرعی امروز فردا سلماس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلماس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلماس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سلماس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلماس
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلماس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلماس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو