جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سلماس

سلماس | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سلماس


اذان صبح: ٠٤:١٥:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٥٢:١٢
اذان مغرب: ٢١:١٤:١٤
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٩

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلماس (شهرستان سلماس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر سلماس)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سلماس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلماس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلماس

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلماس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلماس ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سلماس (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلماس ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلماس ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٦:٤٩١٣:٣١:١١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٤٤:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٥:٢٤١٣:٣٠:٥٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٤٤:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٧٠٦:٥٣:٥٩١٣:٣٠:٤٢٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٤٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٥٢:٣٦١٣:٣٠:٢٨٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٤٣:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٥١:١٢١٣:٣٠:١٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٤٣:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٩:٥٠١٣:٣٠:٠٢٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٤٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٩:٤٩٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٢١٠٠:٤٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٧:٠٧١٣:٢٩:٣٧٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٢١٠٠:٤٢:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣٦٠٦:٤٥:٤٧١٣:٢٩:٢٥٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٤١:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٤٤:٢٨١٣:٢٩:١٤٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:١٩٠٠:٤١:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٦٠٦:٤٣:١٠١٣:٢٩:٠٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٨٠٠:٤١:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٤١:٥٢١٣:٢٨:٥٢٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:١٨٠٠:٤٠:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٤٠:٣٦١٣:٢٨:٤٢٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:١٧٠٠:٤٠:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٩:٢١١٣:٢٨:٣٣٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:١٦٠٠:٤٠:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٨:٠٦١٣:٢٨:٢٤٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٩:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٦:٥٣١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٩:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٥:٤١١٣:٢٨:٠٧٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:١٥٠٠:٣٩:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣٨:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢١٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٣:١٣٠٠:٣٨:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٣٢:١١١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:١٣٠٠:٣٨:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٥٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣٧:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٩:٥٧١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:١١٠٠:٣٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٨:٥٢١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:١٠٠٠:٣٧:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٧:٤٩١٣:٢٧:٢٨٢٠:٢٧:٤١٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٣٦:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٦:٤٦١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٨:٣٦٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٣٦:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢٧:٢١٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣٦:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:٠٤٠٠:٣٦:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠١٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٧:١٨٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٣٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٢٢:٥١١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٣:٠٠٠٠:٣٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلماس

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سلماس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلماس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلماس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سلماس

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلماس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلماس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سلماس

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلماس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلماس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سلماس

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١٥:١٩١٣:٢٧:٣٣٢٠:٤٠:١٤٢١:٠١:٣٢٠٠:٣٤:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١٤:٣٨١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤١:٠٤٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٤:٠٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٦:١٣:٥٩١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤١:٥٢٢١:٠٣:١٦٠٠:٣٣:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:١٣:٢٢١٣:٢٧:٤٨٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٤:٠٧٠٠:٣٣:٤٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٧:٥٤٢٠:٤٣:٢٧٢١:٠٤:٥٧٠٠:٣٣:٤٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٦:١٢:١٢١٣:٢٨:٠١٢٠:٤٤:١٣٢١:٠٥:٤٦٠٠:٣٣:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٦:١١:٤٠١٣:٢٨:٠٨٢٠:٤٤:٥٩٢١:٠٦:٣٥٠٠:٣٣:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٦:١١:١٠١٣:٢٨:١٦٢٠:٤٥:٤٣٢١:٠٧:٢٢٠٠:٣٣:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٦:١٠:٤١١٣:٢٨:٢٣٢٠:٤٦:٢٧٢١:٠٨:٠٩٠٠:٣٣:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٦:١٠:١٥١٣:٢٨:٣٢٢٠:٤٧:١٠٢١:٠٨:٥٤٠٠:٣٣:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٦:٠٩:٥٠١٣:٢٨:٤١٢٠:٤٧:٥١٢١:٠٩:٣٨٠٠:٣٣:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٦:٠٩:٢٦١٣:٢٨:٥٠٢٠:٤٨:٣٢٢١:١٠:٢٢٠٠:٣٣:٢٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٦:٠٩:٠٥١٣:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:١٢٢١:١١:٠٣٠٠:٣٣:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٦:٠٨:٤٥١٣:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٥٠٢١:١١:٤٤٠٠:٣٣:٢٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٦:٠٨:٢٨١٣:٢٩:١٩٢٠:٥٠:٢٧٢١:١٢:٢٤٠٠:٣٣:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٠٠٦:٠٨:١٢١٣:٢٩:٣٠٢٠:٥١:٠٣٢١:١٣:٠٢٠٠:٣٣:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٩٠٦:٠٧:٥٨١٣:٢٩:٤١٢٠:٥١:٣٨٢١:١٣:٣٩٠٠:٣٣:٣٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣١٠٦:٠٧:٤٥١٣:٢٩:٥٢٢٠:٥٢:١٢٢١:١٤:١٤٠٠:٣٣:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٦:٠٧:٣٥١٣:٣٠:٠٣٢٠:٥٢:٤٤٢١:١٤:٤٨٠٠:٣٣:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٦:٠٧:٢٦١٣:٣٠:١٥٢٠:٥٣:١٥٢١:١٥:٢١٠٠:٣٣:٤٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٦:٠٧:١٩١٣:٣٠:٢٧٢٠:٥٣:٤٥٢١:١٥:٥٢٠٠:٣٣:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٦٠٦:٠٧:١٤١٣:٣٠:٣٩٢٠:٥٤:١٣٢١:١٦:٢٢٠٠:٣٤:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٢٠٦:٠٧:١١١٣:٣٠:٥١٢٠:٥٤:٤٠٢١:١٦:٥٠٠٠:٣٤:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٦:٠٧:١٠١٣:٣١:٠٤٢٠:٥٥:٠٦٢١:١٧:١٦٠٠:٣٤:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٦:٠٧:١٠١٣:٣١:١٦٢٠:٥٥:٢٩٢١:١٧:٤١٠٠:٣٤:٢٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٦:٠٧:١٢١٣:٣١:٢٩٢٠:٥٥:٥٢٢١:١٨:٠٤٠٠:٣٤:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٦:٠٧:١٦١٣:٣١:٤٢٢٠:٥٦:١٣٢١:١٨:٢٦٠٠:٣٤:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٦:٠٧:٢٢١٣:٣١:٥٥٢٠:٥٦:٣٢٢١:١٨:٤٦٠٠:٣٥:٠٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٦:٠٧:٣٠١٣:٣٢:٠٨٢٠:٥٦:٥٠٢١:١٩:٠٤٠٠:٣٥:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٥٠٦:٠٧:٣٩١٣:٣٢:٢٢٢٠:٥٧:٠٦٢١:١٩:٢٠٠٠:٣٥:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٦:٠٧:٥٠١٣:٣٢:٣٥٢٠:٥٧:٢٠٢١:١٩:٣٤٠٠:٣٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سلماس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سلماس شهر سلماس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سلماس شهر سلماس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلماس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلماس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلماس

سَلْماس یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستانی به همین نام است. این شهر در ۸۰ کیلومتری شمال ارومیه در مسیر راه ارتباطی ارومیه-تبریز واقع شده‌است. جمعیّت آن طبق سرشماری سال ۸۵ در حدود ۸۰ هزار نفر می‌باشد

شهر سلماس در ویکیپدیا

شهر سلماس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلماس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلماس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلماس بر روی نقشه

شهر سلماس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلماس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلماس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلماس
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سلماس + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سلماس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلماس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلماس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلماس رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلماس
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلماس
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلماس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سلماس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلماس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلماس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلماس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلماس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلماس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو