جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلفچگان

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز سلفچگان


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٠٥

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلفچگان (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر سلفچگان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سلفچگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلفچگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلن فروم
مردم این گونه هستند كه در همكاری با دیگران موفق ترند تا در ضدیت با آنها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلفچگان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلفچگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلفچگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلفچگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلفچگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلفچگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٦:١٣١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢١:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٠:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢١:١١١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٥:٢٧١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:١٤٠٠:١٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:١٩١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٠٥٠٠:١٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٨:٠١١٣:٠٥:١٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٥٥٠٠:١٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٨:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٨:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٨:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:١٧٠٠:١٨:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٧:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٢:١٠١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:١٦١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٧:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٧:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٧:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٧٠٠:١٦:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٦:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٦:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٦:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٦:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٥:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٥:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلفچگان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سلفچگان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلفچگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلفچگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سلفچگان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٣:٣٢١٢:٠٩:٢٦١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٥:١٩٢٣:٢٥:٢٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٥:٢٢٠٧:١٣:٥٢١٢:٠٩:٥٦١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٥:٥٨٢٣:٢٥:٥٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٥:٤٢٠٧:١٤:٠٩١٢:١٠:٢٥١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٦:٣٩٢٣:٢٦:٢٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٤:٢٥١٢:١٠:٥٤١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٧:٢١٢٣:٢٦:٥٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٦:١٩٠٧:١٤:٣٩١٢:١١:٢٢١٧:٠٨:١٣١٧:٢٨:٠٤٢٣:٢٧:٢٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٦:٣٥٠٧:١٤:٥١١٢:١١:٥١١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٨:٤٨٢٣:٢٧:٥٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٥:٠١١٢:١٢:١٩١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٨:٢٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٥:٠٩١٢:١٢:٤٦١٧:١٠:٣٢١٧:٣٠:٢٠٢٣:٢٨:٥٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٥:١٦١٢:١٣:١٤١٧:١١:٢٠١٧:٣١:٠٧٢٣:٢٩:٢١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٥:٢١١٢:١٣:٤٠١٧:١٢:١٠١٧:٣١:٥٥٢٣:٢٩:٥٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٥:٢٣١٢:١٤:٠٧١٧:١٣:٠٠١٧:٣٢:٤٤٢٣:٣٠:١٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٥:٢٤١٢:١٤:٣٢١٧:١٣:٥١١٧:٣٣:٣٤٢٣:٣٠:٤٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٥:٢٣١٢:١٤:٥٨١٧:١٤:٤٤١٧:٣٤:٢٤٢٣:٣١:١٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٥:٢٠١٢:١٥:٢٢١٧:١٥:٣٧١٧:٣٥:١٥٢٣:٣١:٤٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٥:١٥١٢:١٥:٤٦١٧:١٦:٣٠١٧:٣٦:٠٧٢٣:٣٢:٠٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٥:٠٨١٢:١٦:١٠١٧:١٧:٢٥١٧:٣٧:٠٠٢٣:٣٢:٣٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٥:٠٠١٢:١٦:٣٣١٧:١٨:٢٠١٧:٣٧:٥٣٢٣:٣٣:٠٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٤:٤٩١٢:١٦:٥٥١٧:١٩:١٦١٧:٣٨:٤٧٢٣:٣٣:٢٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٤:٣٧١٢:١٧:١٧١٧:٢٠:١٢١٧:٣٩:٤١٢٣:٣٣:٥١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٧:٢٩٠٧:١٤:٢٣١٢:١٧:٣٨١٧:٢١:٠٩١٧:٤٠:٣٦٢٣:٣٤:١٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١٤:٠٧١٢:١٧:٥٩١٧:٢٢:٠٧١٧:٤١:٣٢٢٣:٣٤:٣٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٧:١٠٠٧:١٣:٤٩١٢:١٨:١٩١٧:٢٣:٠٥١٧:٤٢:٢٨٢٣:٣٥:٠١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٣:٢٩١٢:١٨:٣٨١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٣:٢٤٢٣:٣٥:٢٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٦:٤٥٠٧:١٣:٠٧١٢:١٨:٥٦١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٤:٢٠٢٣:٣٥:٤٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٢:٤٤١٢:١٩:١٤١٧:٢٦:٠١١٧:٤٥:١٧٢٣:٣٦:٠٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٦:١٢٠٧:١٢:١٩١٢:١٩:٣١١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٦:١٤٢٣:٣٦:٢٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١١:٥٢١٢:١٩:٤٧١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٧:١٢٢٣:٣٦:٤٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١١:٢٣١٢:٢٠:٠٢١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٨:٠٩٢٣:٣٧:٠٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٥:١١٠٧:١٠:٥٣١٢:٢٠:١٧١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٩:٠٧٢٣:٣٧:٢٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٠:٢١١٢:٢٠:٣١١٧:٣١:٠٠١٧:٥٠:٠٥٢٣:٣٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلفچگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلفچگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلفچگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلفچگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلفچگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلفچگان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٢:٤٤١٢:١٩:١٤١٧:٢٦:٠١١٧:٤٥:١٧٢٣:٣٦:٠٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٢٠٧:١٢:١٩١٢:١٩:٣١١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٦:١٤٢٣:٣٦:٢٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١١:٥٢١٢:١٩:٤٧١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٧:١٢٢٣:٣٦:٤٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١١:٢٣١٢:٢٠:٠٢١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٨:٠٩٢٣:٣٧:٠٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١١٠٧:١٠:٥٣١٢:٢٠:١٧١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٩:٠٧٢٣:٣٧:٢٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٠:٢١١٢:٢٠:٣١١٧:٣١:٠٠١٧:٥٠:٠٥٢٣:٣٧:٤١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٢٠٧:٠٩:٤٧١٢:٢٠:٤٤١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:٠٣٢٣:٣٧:٥٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٩:١٢١٢:٢٠:٥٦١٧:٣٣:٠١١٧:٥٢:٠٠٢٣:٣٨:١٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٦٠٧:٠٨:٣٤١٢:٢١:٠٧١٧:٣٤:٠١١٧:٥٢:٥٨٢٣:٣٨:٢٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٥٠٧:٠٧:٥٦١٢:٢١:١٨١٧:٣٥:٠١١٧:٥٣:٥٦٢٣:٣٨:٤٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:٠٧:١٥١٢:٢١:٢٧١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٤:٥٤٢٣:٣٨:٥٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٦:٣٣١٢:٢١:٣٦١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٥:٥٢٢٣:٣٩:٠٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٥:٥٠١٢:٢١:٤٤١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٦:٥٠٢٣:٣٩:١٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٥:٠٤١٢:٢١:٥١١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٧:٤٧٢٣:٣٩:٣٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٤:١٨١٢:٢١:٥٨١٧:٤٠:٠١١٧:٥٨:٤٥٢٣:٣٩:٣٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٣:٣٠١٢:٢٢:٠٣١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:٤٢٢٣:٣٩:٤٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٢:٤٠١٢:٢٢:٠٨١٧:٤٢:٠٠١٨:٠٠:٣٩٢٣:٣٩:٥٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠١:٤٩١٢:٢٢:١٢١٧:٤٣:٠٠١٨:٠١:٣٦٢٣:٤٠:٠٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٠:٥٧١٢:٢٢:١٥١٧:٤٣:٥٩١٨:٠٢:٣٢٢٣:٤٠:١٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٠:٠٣١٢:٢٢:١٧١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٣:٢٩٢٣:٤٠:١٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٦:٥٩:٠٨١٢:٢٢:١٩١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:٢٥٢٣:٤٠:١٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥٨:١١١٢:٢٢:٢٠١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٥:٢١٢٣:٤٠:٢٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٧:١٤١٢:٢٢:٢٠١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٦:١٧٢٣:٤٠:٢٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٦:١٥١٢:٢٢:١٩١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٧:١٣٢٣:٤٠:٢٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥٥:١٥١٢:٢٢:١٧١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٨:٠٨٢٣:٤٠:٢٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٦:٥٤:١٣١٢:٢٢:١٥١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٩:٠٣٢٣:٤٠:٢٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٣:١١١٢:٢٢:١٢١٧:٥١:٤١١٨:٠٩:٥٨٢٣:٤٠:٢٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٢:٠٨١٢:٢٢:٠٩١٧:٥٢:٣٧١٨:١٠:٥٣٢٣:٤٠:٢٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥١:٠٣١٢:٢٢:٠٤١٧:٥٣:٣٣١٨:١١:٤٧٢٣:٤٠:٢٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٤٩:٥٧١٢:٢١:٥٩١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:٤١٢٣:٤٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلفچگان شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلفچگان شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلفچگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلفچگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلفچگان

سلفچگان یکی از شهرهای استان قم است که در بخش سلفچگان شهرستان قم واقع شده‌است

شهر سلفچگان در ویکیپدیا

شهر سلفچگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلفچگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلفچگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلفچگان بر روی نقشه

شهر سلفچگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلفچگان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلفچگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلفچگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سلفچگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلفچگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلفچگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلفچگان
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سلفچگان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سلفچگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سلفچگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلفچگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو