جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلفچگان

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز سلفچگان


اذان صبح: ٠٥:٣٧:١٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٣٢
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:١٤
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥٨

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلفچگان (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر سلفچگان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سلفچگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلفچگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام محمد باقر (ع)
اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین علیه السلام است از شوق زیارت می مردند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلفچگان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلفچگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلفچگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلفچگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلفچگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلفچگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٦:١٣١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢١:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٠:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢١:١١١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٥:٢٧١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:١٤٠٠:١٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:١٩١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٠٥٠٠:١٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٨:٠١١٣:٠٥:١٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٥٥٠٠:١٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٨:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٨:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٨:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:١٧٠٠:١٨:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٧:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٢:١٠١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:١٦١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٧:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٧:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٧:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٧٠٠:١٦:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٦:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٦:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٦:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٦:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٥:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٥:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلفچگان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سلفچگان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلفچگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سلفچگان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٤:٤٠١٣:١٤:٠٠١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:٤٥٠٠:٣٢:٠٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٣:١٧١٣:١٣:٤٢١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٣٢٠٠:٣١:٤٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠١:٥٤١٣:١٣:٢٤١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٢٠٠٠:٣١:٢٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٠:٣٢١٣:١٣:٠٦١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٠٨٠٠:٣٠:٥٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٤٣٠٦:٥٩:٠٩١٣:١٢:٤٨١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٥٥٠٠:٣٠:٣٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٢:٣٠١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣٠:١٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٦:٢٤١٣:١٢:١٢١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٣٠٠٠:٢٩:٥١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٥:٠٢١٣:١١:٥٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:١٨٠٠:٢٩:٢٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٣:٤٠١٣:١١:٣٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٠٦٠٠:٢٩:٠٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٢:١٩١٣:١١:١٩١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٥٤٠٠:٢٨:٤٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥٠:٥٧١٣:١١:٠١١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٤١٠٠:٢٨:٢١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٩:٣٦١٣:١٠:٤٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٢٩٠٠:٢٧:٥٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤٨:١٦١٣:١٠:٢٧١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:١٧٠٠:٢٧:٣٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٦:٥٥١٣:١٠:١٠١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٠٥٠٠:٢٧:١٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٥:٣٦١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٥٣٠٠:٢٦:٥٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٤:١٦١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٦:٢٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٢:٥٧١٣:٠٩:٢١١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٣٠٠٠:٢٦:٠٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:٣٩١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:١٩٠٠:٢٥:٤٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٠:٢١١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٠٧٠٠:٢٥:٢١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٩:٠٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٤:٥٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١١:١٩٠٦:٣٧:٤٧١٣:٠٨:١٩١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٤:٣٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٦:٣١١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٤:١٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٧:٥١١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢٣:٥٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٧:٣٧١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٣:٣٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٣:١٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٧:١١١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٢:٥١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٢:٣١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٢:١١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢١:٥١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢١:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلفچگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلفچگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلفچگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلفچگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلفچگان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١١:٣٥١٢:١٥:٣٠١٨:١٩:٥٨١٨:٣٧:٤٦٠٠:٠٣:٤٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٠:١٢١٣:١٥:١٢١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٣٤٠٠:٣٣:٢٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٢٠٧:٠٨:٤٩١٣:١٤:٥٤١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٢٢٠٠:٣٣:٠٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٧:٢٦١٣:١٤:٣٦١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:١٠٠٠:٣٢:٤٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٦:٠٣١٣:١٤:١٨١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٥٧٠٠:٣٢:٢٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٤:٤٠١٣:١٤:٠٠١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:٤٥٠٠:٣٢:٠٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٣:١٧١٣:١٣:٤٢١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٣٢٠٠:٣١:٤٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠١:٥٤١٣:١٣:٢٤١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٢٠٠٠:٣١:٢٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٠:٣٢١٣:١٣:٠٦١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٠٨٠٠:٣٠:٥٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٣٠٦:٥٩:٠٩١٣:١٢:٤٨١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٥٥٠٠:٣٠:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٢:٣٠١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣٠:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٦:٢٤١٣:١٢:١٢١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٣٠٠٠:٢٩:٥١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٥:٠٢١٣:١١:٥٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:١٨٠٠:٢٩:٢٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٣:٤٠١٣:١١:٣٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٠٦٠٠:٢٩:٠٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٢:١٩١٣:١١:١٩١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٥٤٠٠:٢٨:٤٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥٠:٥٧١٣:١١:٠١١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٤١٠٠:٢٨:٢١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٩:٣٦١٣:١٠:٤٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٢٩٠٠:٢٧:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤٨:١٦١٣:١٠:٢٧١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:١٧٠٠:٢٧:٣٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٦:٥٥١٣:١٠:١٠١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٠٥٠٠:٢٧:١٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٥:٣٦١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٥٣٠٠:٢٦:٥٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٤:١٦١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٦:٢٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٢:٥٧١٣:٠٩:٢١١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٣٠٠٠:٢٦:٠٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:٣٩١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:١٩٠٠:٢٥:٤٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٠:٢١١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٠٧٠٠:٢٥:٢١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٩:٠٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٤:٥٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٩٠٦:٣٧:٤٧١٣:٠٨:١٩١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٤:٣٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٦:٣١١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٤:١٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٧:٥١١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢٣:٥٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٧:٣٧١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٣:٣٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٣:١٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٧:١١١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٢:٥١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلفچگان شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلفچگان شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلفچگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلفچگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلفچگان

سلفچگان یکی از شهرهای استان قم است که در بخش سلفچگان شهرستان قم واقع شده‌است

شهر سلفچگان در ویکیپدیا

شهر سلفچگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلفچگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلفچگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلفچگان بر روی نقشه

شهر سلفچگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلفچگان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلفچگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلفچگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سلفچگان
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلفچگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلفچگان
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سلفچگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلفچگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سلفچگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلفچگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سلفچگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو