جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلفچگان

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز سلفچگان


اذان صبح: ٠٥:١٩:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٤٥
اذان ظهر: ١١:٥٣:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٢٢
نیمه شب: ٢٣:١٠:٥٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلفچگان (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر سلفچگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سلفچگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلفچگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
شما نمی توانید یك بچه ی بد را دگرگون كنید، ولی رفتار بد را می توانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلفچگان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلفچگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلفچگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلفچگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلفچگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلفچگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٠:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٠:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢١:١١١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٥:٢٧١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:١٤٠٠:١٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:١٩١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٠٥٠٠:١٩:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٨:٠١١٣:٠٥:١٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٥٥٠٠:١٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٨:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٨:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:١٧٠٠:١٨:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٧:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٢:١٠١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٧:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:١٦١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٧:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٧:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٧٠٠:١٦:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٦:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٦:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٦:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٦:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٦:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٥:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٥:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٥:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلفچگان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سلفچگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلفچگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلفچگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سلفچگان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلفچگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلفچگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سلفچگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلفچگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلفچگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سلفچگان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٩:٤٧١١:٥٢:٢٩١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٢:٥٣٢٣:١١:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٠:٣٩١١:٥٢:٢١١٧:٢٣:٣٥١٧:٤١:٤٧٢٣:١١:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢١:٣١١١:٥٢:١٣١٧:٢٢:٢٨١٧:٤٠:٤٢٢٣:١٠:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٢:٢٤١١:٥٢:٠٦١٧:٢١:٢٢١٧:٣٩:٣٨٢٣:١٠:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٣:١٧١١:٥٢:٠٠١٧:٢٠:١٧١٧:٣٨:٣٥٢٣:١٠:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٤:١١١١:٥١:٥٥١٧:١٩:١٣١٧:٣٧:٣٣٢٣:١٠:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٥:٠٤١١:٥١:٥١١٧:١٨:١١١٧:٣٦:٣٣٢٣:١٠:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٥:٥٨١١:٥١:٤٧١٧:١٧:٠٩١٧:٣٥:٣٤٢٣:١٠:١٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٦:٥٣١١:٥١:٤٤١٧:١٦:٠٩١٧:٣٤:٣٦٢٣:١٠:١١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٧:٤٨١١:٥١:٤٢١٧:١٥:١١١٧:٣٣:٣٩٢٣:١٠:٠٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٨:٤٣١١:٥١:٤٠١٧:١٤:١٣١٧:٣٢:٤٤٢٣:١٠:٠١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٩:٣٨١١:٥١:٤٠١٧:١٣:١٧١٧:٣١:٥٠٢٣:٠٩:٥٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٠:٣٤١١:٥١:٤٠١٧:١٢:٢٢١٧:٣٠:٥٧٢٣:٠٩:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣١:٢٩١١:٥١:٤١١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:٠٦٢٣:٠٩:٥١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٢:٢٦١١:٥١:٤٣١٧:١٠:٣٦١٧:٢٩:١٦٢٣:٠٩:٥٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٣:٢٢١١:٥١:٤٥١٧:٠٩:٤٥١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٩:٤٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٤:١٨١١:٥١:٤٩١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٧:٤٠٢٣:٠٩:٤٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٥:١٥١١:٥١:٥٣١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٦:٥٥٢٣:٠٩:٤٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٦:١٢١١:٥١:٥٨١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٦:١١٢٣:٠٩:٥٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٧:٠٩١١:٥٢:٠٤١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٥:٢٩٢٣:٠٩:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٨:٠٦١١:٥٢:١١١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٤:٤٨٢٣:٠٩:٥٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٩:٠٣١١:٥٢:١٩١٧:٠٥:١٣١٧:٢٤:٠٩٢٣:٠٩:٥٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٠:٠٠١١:٥٢:٢٧١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٣:٣١٢٣:١٠:٠٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٠:٥٨١١:٥٢:٣٦١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٥٥٢٣:١٠:٠٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤١:٥٥١١:٥٢:٤٧١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٢١٢٣:١٠:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٢:٥٣١١:٥٢:٥٨١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٤٩٢٣:١٠:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٣:٥٠١١:٥٣:١٠١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٨٢٣:١٠:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٤:٤٧١١:٥٣:٢٢١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٠:٤٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٥:٤٥١١:٥٣:٣٦١٧:٠١:٠٩١٧:٢٠:٢٢٢٣:١٠:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٦:٤٢١١:٥٣:٥٠١٧:٠٠:٤١١٧:١٩:٥٦٢٣:١١:٠٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سلفچگان شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سلفچگان شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلفچگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلفچگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلفچگان

سلفچگان یکی از شهرهای استان قم است که در بخش سلفچگان شهرستان قم واقع شده‌است

شهر سلفچگان در ویکیپدیا

شهر سلفچگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلفچگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلفچگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلفچگان بر روی نقشه

شهر سلفچگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلفچگان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلفچگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلفچگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سلفچگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلفچگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلفچگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلفچگان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلفچگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سلفچگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلفچگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلفچگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو