جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سلفچگان

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز سلفچگان

اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٢١
اذان ظهر: ١١:٥٨:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٤٥
اذان مغرب: ١٨:١٢:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٢١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلفچگان (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر سلفچگان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سلفچگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلفچگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ران كافمن
به خودتان فضایی برای اشتباه كردن بدهید تا فضایی برای رشد كردن داشته باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلفچگان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلفچگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلفچگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سلفچگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلفچگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سلفچگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٦:٤٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٢٢٠٠:٢٤:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٥:٣٤١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:١٢٠٠:٢٣:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٧:٤٠١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢٣:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٣:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١١٠٦:٣١:٥١١٣:٠٧:١٤١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٠:٣٨١٣:٠٧:٠١١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٢٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢١:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢١:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٦:١٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢١:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٠:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٠:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٠:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١١٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٠:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٥:٢٧١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٠١٠٠:١٩:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٩:١٨١٣:٠٥:١٩١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٥١٠٠:١٩:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٨:١٥١٣:٠٥:١٢١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٤٢٠٠:١٩:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٧:١٣١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٨:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٦:١٣١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٨:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:١٣١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:١٣٠٠:١٨:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٤:١٥١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٨:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٣:١٨١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٥٤٠٠:١٧:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٧:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١١:٢٨١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٧:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٤:٣١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:١٥٠٠:١٧:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٦:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلفچگان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سلفچگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلفچگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلفچگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سلفچگان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلفچگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلفچگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سلفچگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سلفچگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلفچگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سلفچگان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سلفچگان شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سلفچگان شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سلفچگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلفچگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سلفچگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلفچگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلفچگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سلفچگان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٦:١٦١٢:٠٠:٤٣١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٢٥٢٣:١٩:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٦:٥٩١٢:٠٠:٢٢١٨:٠٣:١٢١٨:٢٠:٥٩٢٣:١٩:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٧:٤٢١٢:٠٠:٠١١٨:٠١:٤٧١٨:١٩:٣٤٢٣:١٨:٥٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٨:٢٦١١:٥٩:٤٠١٨:٠٠:٢٣١٨:١٨:٠٩٢٣:١٨:٣٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٩:٠٩١١:٥٩:٢٠١٧:٥٨:٥٨١٨:١٦:٤٤٢٣:١٨:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٩:٥٣١١:٥٨:٥٩١٧:٥٧:٣٣١٨:١٥:٢٠٢٣:١٧:٥٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٠:٣٧١١:٥٨:٣٩١٧:٥٦:٠٩١٨:١٣:٥٦٢٣:١٧:٤٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠١:٢١١١:٥٨:١٩١٧:٥٤:٤٥١٨:١٢:٣٢٢٣:١٧:٢١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٢:٠٥١١:٥٧:٥٩١٧:٥٣:٢٢١٨:١١:٠٩٢٣:١٧:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٢:٥٠١١:٥٧:٤٠١٧:٥١:٥٨١٨:٠٩:٤٦٢٣:١٦:٤٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٣:٣٤١١:٥٧:٢١١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٨:٢٣٢٣:١٦:٢٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٤:١٩١١:٥٧:٠٢١٧:٤٩:١٣١٨:٠٧:٠١٢٣:١٦:٠٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٥:٠٥١١:٥٦:٤٣١٧:٤٧:٥١١٨:٠٥:٤٠٢٣:١٥:٤٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٥:٥٠١١:٥٦:٢٥١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٤:١٩٢٣:١٥:٣٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٦:٣٦١١:٥٦:٠٧١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٢:٥٨٢٣:١٥:١٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٧:٢٢١١:٥٥:٥٠١٧:٤٣:٤٧١٨:٠١:٣٨٢٣:١٤:٥٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٨:٠٩١١:٥٥:٣٣١٧:٤٢:٢٧١٨:٠٠:١٩٢٣:١٤:٤٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٥١١:٥٥:١٧١٧:٤١:٠٨١٧:٥٩:٠٠٢٣:١٤:٢٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٠٩:٤٣١١:٥٥:٠١١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٧:٤٢٢٣:١٤:٠٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٠:٣٠١١:٥٤:٤٥١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٦:٢٥٢٣:١٣:٥٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١١:١٨١١:٥٤:٣٠١٧:٣٧:١٣١٧:٥٥:٠٩٢٣:١٣:٣٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٢:٠٦١١:٥٤:١٦١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٣:٥٣٢٣:١٣:١٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٢:٥٥١١:٥٤:٠٢١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٢:٣٨٢٣:١٣:٠٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٣:٤٤١١:٥٣:٤٩١٧:٣٣:٢٤١٧:٥١:٢٤٢٣:١٢:٥٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٤:٣٣١١:٥٣:٣٦١٧:٣٢:١٠١٧:٥٠:١١٢٣:١٢:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٥:٢٣١١:٥٣:٢٤١٧:٣٠:٥٦١٧:٤٨:٥٨٢٣:١٢:٢٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٦:١٣١١:٥٣:١٢١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٧:٤٧٢٣:١٢:٠٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٠٣١١:٥٣:٠١١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٣٦٢٣:١١:٥٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٧:٥٤١١:٥٢:٥١١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٥:٢٧٢٣:١١:٤٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٨:٤٥١١:٥٢:٤١١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٤:١٨٢٣:١١:٣٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سلفچگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سلفچگان شهر سلفچگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سلفچگان شهر سلفچگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلفچگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلفچگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلفچگان

سلفچگان یکی از شهرهای استان قم است که در بخش سلفچگان شهرستان قم واقع شده‌است

شهر سلفچگان در ویکیپدیا

شهر سلفچگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلفچگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلفچگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلفچگان بر روی نقشه

شهر سلفچگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلفچگان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلفچگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سلفچگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلفچگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سلفچگان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلفچگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلفچگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سلفچگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلفچگان دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سلفچگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلفچگان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سلفچگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلفچگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو