جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سلطان آباد

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سلطان آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٠٧
اذان ظهر: ١١:٣٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٥١:٤٠
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٣١

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سلطان آباد (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای سلطان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سلطان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلطان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

نیچه
آرزو كردن چه قدر فرحبخش است، اما وقتی به آرزوی خود رسیدیم، شادی از درون ما رخت برمی بندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سلطان آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سلطان آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سلطان آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٢:٣٥١٢:٣٥:٤٤١٩:٠٩:١٧١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥٤:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٥:٣٥١٩:٠٩:٥١١٩:٢٧:١٤٢٣:٥٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٥:٢٦١٩:١٠:٢٦١٩:٢٧:٥١٢٣:٥٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣٥:١٨١٩:١١:٠٠١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٩:٠٩١٢:٣٥:١٠١٩:١١:٣٤١٩:٢٩:٠٤٢٣:٥٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٨:٢٠١٢:٣٥:٠٣١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٤١٢٣:٥٣:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٤:٥٦١٩:١٢:٤٤١٩:٣٠:١٧٢٣:٥٣:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٤:٥٠١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٢:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٤:٤٤١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٣١٢٣:٥٢:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٥:١٢١٢:٣٤:٣٩١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥٢:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٤:٣٥١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٢:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٣:٤٥١٢:٣٤:٣١١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٢٣٢٣:٥٢:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٣:٠٣١٢:٣٤:٢٧١٩:١٦:١٣١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥١:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٤:٢٤١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥١:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٤:٢٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:١٥٢٣:٥١:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٤:٢٠١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥١:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٤:١٩١٩:١٨:٣٣١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥١:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣٤:١٩١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٠٦٢٣:٥١:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٤:١٩١٩:١٩:٤٣١٩:٣٧:٤٤٢٣:٥١:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٢١٢٣:٥١:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٨:٠٨١٢:٣٤:٢١١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:٥٨٢٣:٥١:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٤:٢٣١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٣٤٢٣:٥٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:١١٢٣:٥٠:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٤٨٢٣:٥٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٢٤٢٣:٥٠:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٢:٠٠٢٣:٥٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥٠:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:١١٢٣:٥٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٤:٥١١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سلطان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سلطان آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٢:٠٨١٢:٤٠:٤٢١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٥:٥٨٠٠:٠٠:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٢:٣٧١٢:٤٠:٢٦١٩:٠٧:٥١١٩:٢٤:٥٥٠٠:٠٠:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٣:٠٦١٢:٤٠:١٠١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٣:٥١٠٠:٠٠:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٣:٣٦١٢:٣٩:٥٣١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٢:٤٧٠٠:٠٠:٠١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٤:٠٥١٢:٣٩:٣٦١٩:٠٤:٤٣١٩:٢١:٤٢٢٣:٥٩:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٤:٣٤١٢:٣٩:١٩١٩:٠٣:٤٠١٩:٢٠:٣٧٢٣:٥٩:٣٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٥:٠٢١٢:٣٩:٠١١٩:٠٢:٣٥١٩:١٩:٣١٢٣:٥٩:٢٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٥:٣١١٢:٣٨:٤٣١٩:٠١:٣١١٩:١٨:٢٥٢٣:٥٩:١٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٦:٠٠١٢:٣٨:٢٥١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:١٨٢٣:٥٨:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٦:٢٨١٢:٣٨:٠٦١٨:٥٩:١٩١٩:١٦:١١٢٣:٥٨:٤٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٦:٥٦١٢:٣٧:٤٧١٨:٥٨:١٣١٩:١٥:٠٣٢٣:٥٨:٢٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:١٧:٢٤١٢:٣٧:٢٨١٨:٥٧:٠٦١٩:١٣:٥٥٢٣:٥٨:١٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:١٧:٥٢١٢:٣٧:٠٨١٨:٥٥:٥٩١٩:١٢:٤٧٢٣:٥٧:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:١٨:٢٠١٢:٣٦:٤٨١٨:٥٤:٥١١٩:١١:٣٨٢٣:٥٧:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:١٨:٤٨١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٣:٤٣١٩:١٠:٢٨٢٣:٥٧:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:١٩:١٥١٢:٣٦:٠٨١٨:٥٢:٣٥١٩:٠٩:١٩٢٣:٥٧:٠٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:١٩:٤٣١٢:٣٥:٤٧١٨:٥١:٢٦١٩:٠٨:٠٩٢٣:٥٦:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٠:١٠١٢:٣٥:٢٦١٨:٥٠:١٧١٩:٠٦:٥٩٢٣:٥٦:٣٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٠:٣٨١٢:٣٥:٠٦١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٥:٤٩٢٣:٥٦:١٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢١:٠٥١٢:٣٤:٤٤١٨:٤٧:٥٩١٩:٠٤:٣٩٢٣:٥٥:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢١:٣٢١٢:٣٤:٢٣١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٣:٢٨٢٣:٥٥:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٢:٠٠١٢:٣٤:٠٢١٨:٤٥:٣٩١٩:٠٢:١٧٢٣:٥٥:٢٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٢:٢٧١٢:٣٣:٤٠١٨:٤٤:٢٩١٩:٠١:٠٧٢٣:٥٥:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٢:٥٤١٢:٣٣:١٩١٨:٤٣:١٩١٨:٥٩:٥٦٢٣:٥٤:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٢٣:٢٢١٢:٣٢:٥٨١٨:٤٢:٠٨١٨:٥٨:٤٥٢٣:٥٤:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٣:٤٩١٢:٣٢:٣٦١٨:٤٠:٥٨١٨:٥٧:٣٤٢٣:٥٤:٠٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٤:١٦١٢:٣٢:١٥١٨:٣٩:٤٨١٨:٥٦:٢٣٢٣:٥٣:٤٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٤:٤٤١٢:٣١:٥٣١٨:٣٨:٣٧١٨:٥٥:١٢٢٣:٥٣:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٥:١٢١٢:٣١:٣٢١٨:٣٧:٢٧١٨:٥٤:٠١٢٣:٥٣:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٥:٣٩١٢:٣١:١٠١٨:٣٦:١٦١٨:٥٢:٥١٢٣:٢٢:٥١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٢٦:٠٧١١:٣٠:٤٩١٧:٣٥:٠٦١٧:٥١:٤٠٢٢:٥٢:٣١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سلطان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سلطان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سلطان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سلطان آباد

روستای سلطان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سلطان آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلطان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سلطان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سلطان آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلطان آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سلطان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلطان آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلطان آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلطان آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلطان آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلطان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو