جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سلطان آباد

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سلطان آباد


اذان صبح: ٠٤:١١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٠١
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٥١:٢٠

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سلطان آباد (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای سلطان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سلطان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سلطان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
‌سزاوارترین مردم به بخشش، كسانی هستند كه بر عقوبت، بیشتر قدرت دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سلطان آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سلطان آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سلطان آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٤:٢٤١٢:٣٨:١٤١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:٢٨٢٣:٥٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٣:٠٢١٩:٢٠:٠٢٢٣:٥٧:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٢:٢١١٢:٣٧:٤٥١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:٣٦٢٣:٥٧:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١١:٢١١٢:٣٧:٣٢١٩:٠٤:٠٧١٩:٢١:١١٢٣:٥٧:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٠:٢١١٢:٣٧:١٨١٩:٠٤:٤٠١٩:٢١:٤٥٢٣:٥٦:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٩:٢٢١٢:٣٧:٠٥١٩:٠٥:١٣١٩:٢٢:٢٠٢٣:٥٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٨:٢٣١٢:٣٦:٥٢١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٢:٥٥٢٣:٥٦:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٧:٢٥١٢:٣٦:٤٠١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٣٠٢٣:٥٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٦:٢٨١٢:٣٦:٢٨١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٤:٠٥٢٣:٥٥:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٥:٣٢١٢:٣٦:١٧١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:٤١٢٣:٥٥:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٤:٣٦١٢:٣٦:٠٦١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:١٧٢٣:٥٥:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٣:٤١١٢:٣٥:٥٦١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٥:٥٢٢٣:٥٤:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٢:٤٧١٢:٣٥:٤٦١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:٢٨٢٣:٥٤:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠١:٥٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٧:٠٤٢٣:٥٤:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠١:٠٢١٢:٣٥:٢٧١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٤٠٢٣:٥٤:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٥:١٩١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:١٧٢٣:٥٣:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٥:١١١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٥٣٢٣:٥٣:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٥:٠٣١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٣٠٢٣:٥٣:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٧:٤٢١٢:٣٤:٥٦١٩:١٢:٣٤١٩:٣٠:٠٧٢٣:٥٣:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٤:٥٠١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:٤٤٢٣:٥٢:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٤:٤٤١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:٢١٢٣:٥٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٤:٣٩١٩:١٤:١٨١٩:٣١:٥٨٢٣:٥٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٤:٣٥١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٣٥٢٣:٥٢:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٤:٣١١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:١٣٢٣:٥٢:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٣:١٢١٢:٣٤:٢٧١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٥٠٢٣:٥١:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٤:٢٤١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٢٨٢٣:٥١:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥١:٥١١٢:٣٤:٢٢١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٠٥٢٣:٥١:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥١:١٢١٢:٣٤:٢٠١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:٤٣٢٣:٥١:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٤:١٩١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٢٠٢٣:٥١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٢:٠٠٢٣:٥٠:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥٠:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:١١٢٣:٥٠:٤٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٤:٥١١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥٠:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٤:١١١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٢١٢٣:٥٠:٤٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٣:٥١١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٠:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٥:١١١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:٢٩٢٣:٥٠:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٥:١٨١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:٠٣٢٣:٥٠:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٣:٠٠١٢:٣٥:٢٦١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٠:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٢:٤٥١٢:٣٥:٣٤١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٠٨٢٣:٥٠:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٤٠٢٣:٥٠:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٥:٥٢١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:١١٢٣:٥١:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٨:٤١٢٣:٥١:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٦:١٢١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٩:١١٢٣:٥١:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٤٠٥:٤١:٥٢١٢:٣٦:٢٢١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٤٠٢٣:٥١:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٤١:٤٦١٢:٣٦:٣٢١٩:٣١:٢٩١٩:٥٠:٠٩٢٣:٥١:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٦٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٦:٤٣١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٣٧٢٣:٥١:٣٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٠٣٢٣:٥١:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٧:٠٦١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٢٩٢٣:٥١:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤١:٣٢١٢:٣٧:١٧١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٢:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤١:٣١١٢:٣٧:٢٩١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٢:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٧:٤١١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٤٣٢٣:٥٢:١٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤١:٣٥١٢:٣٧:٥٤١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٠٥٢٣:٥٢:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٢٧٢٣:٥٢:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤١:٤٣١٢:٣٨:١٩١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥٢:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٣:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤١:٥٦١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٢٥٢٣:٥٣:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٣:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٩:١١١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٥٩٢٣:٥٣:٤٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:١٤٢٣:٥٣:٥٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٢٨٢٣:٥٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سلطان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سلطان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سلطان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سلطان آباد

روستای سلطان آباد بر روی نقشه

روستای سلطان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سلطان آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سلطان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سلطان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلطان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلطان آباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سلطان آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلطان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سلطان آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلطان آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلطان آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلطان آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو