جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سلطان آباد

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سلطان آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٩
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٤٣
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٥٧:١٢

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سلطان آباد (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای سلطان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سلطان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلطان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
یك بار دیگر، دوستان عزیز، یك بار دیگر برق آسا حمله كنید!

اوقات شرعی ماه جاری روستای سلطان آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سلطان آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سلطان آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:٢٥١٣:٢٢:٥١٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٢٠٠٠:٣٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٢:١٨١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٣٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤١:١٣١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٣٧:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:١٥٠٦:٤٠:٠٨١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٧:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٧:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٨:٠٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٣٦:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٤:٠١١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٣٥:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢١:٣٢٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٥:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢١:٢٧٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:١٦٠٠:٣٥:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣١:١٢١٣:٢١:٢٢٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٠٤٠٠:٣٥:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٠:١٨١٣:٢١:١٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٤:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢١:١٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣٤:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٨:٣٤١٣:٢١:١٢٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٤:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢١:١٠٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:١٨٠٠:٣٤:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢١:٠٨٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٤:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢١:٠٧٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٥:٢١١٣:٢١:٠٧٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣٣:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٤:٣٦١٣:٢١:٠٧٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢١:٠٨٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٣:١١١٣:٢١:٠٩٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٢:٣٠١٣:٢١:١١٢٠:٢٠:١٥٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٣٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٥١١٣:٢١:١٣٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٣٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٢١:١٣١٣:٢١:١٦٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣٣:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٣٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٠:٠٢١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٢:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٩:٢٩١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣٢:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٨:٥٧١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٠:١٥٠٧:٢٤:٥١١٢:٣٧:٢٢١٧:٥٠:١٤١٨:٠٩:٠٤٢٣:٥٥:٠٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٩:٥٠٠٧:٢٤:١٧١٢:٣٧:٣٥١٧:٥١:١٢١٨:١٠:٠٠٢٣:٥٥:١٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٩:٢٢٠٧:٢٣:٤٢١٢:٣٧:٤٦١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٥٧٢٣:٥٥:٣٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٨:٥٣٠٧:٢٣:٠٤١٢:٣٧:٥٧١٧:٥٣:١٠١٨:١١:٥٣٢٣:٥٥:٤٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٢:٢٦١٢:٣٨:٠٦١٧:٥٤:٠٩١٨:١٢:٤٩٢٣:٥٥:٥٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢١:٤٥١٢:٣٨:١٥١٧:٥٥:٠٧١٨:١٣:٤٦٢٣:٥٦:١١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢١:٠٣١٢:٣٨:٢٣١٧:٥٦:٠٦١٨:١٤:٤٢٢٣:٥٦:٢٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٦:٤٠٠٧:٢٠:٢٠١٢:٣٨:٣٠١٧:٥٧:٠٤١٨:١٥:٣٨٢٣:٥٦:٣٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٠٣٠٧:١٩:٣٥١٢:٣٨:٣٧١٧:٥٨:٠٢١٨:١٦:٣٣٢٣:٥٦:٤٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٢٤٠٧:١٨:٤٨١٢:٣٨:٤٢١٧:٥٩:٠٠١٨:١٧:٢٩٢٣:٥٦:٥٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٤:٤٣٠٧:١٨:٠٠١٢:٣٨:٤٧١٧:٥٩:٥٧١٨:١٨:٢٥٢٣:٥٦:٥٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٠١٠٧:١٧:١١١٢:٣٨:٥١١٨:٠٠:٥٥١٨:١٩:٢٠٢٣:٥٧:٠٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:١٨٠٧:١٦:٢٠١٢:٣٨:٥٤١٨:٠١:٥٢١٨:٢٠:١٥٢٣:٥٧:١٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٣٣٠٧:١٥:٢٨١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٢:٤٩١٨:٢١:١٠٢٣:٥٧:١٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥١:٤٧٠٧:١٤:٣٥١٢:٣٨:٥٨١٨:٠٣:٤٦١٨:٢٢:٠٤٢٣:٥٧:٢٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٣:٤٠١٢:٣٨:٥٨١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٢:٥٨٢٣:٥٧:٢٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٢:٤٤١٢:٣٨:٥٨١٨:٠٥:٣٨١٨:٢٣:٥٣٢٣:٥٧:٢٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:١٩٠٧:١١:٤٧١٢:٣٨:٥٨١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:٤٦٢٣:٥٧:٣١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٠:٤٩١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٥:٤٠٢٣:٥٧:٣٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٣٤٠٧:٠٩:٤٩١٢:٣٨:٥٤١٨:٠٨:٢٥١٨:٢٦:٣٣٢٣:٥٧:٣٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٦:٣٩٠٧:٠٨:٤٩١٢:٣٨:٥١١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٧:٢٦٢٣:٥٧:٣١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٥:٤٣٠٧:٠٧:٤٧١٢:٣٨:٤٧١٨:١٠:١٥١٨:٢٨:١٩٢٣:٥٧:٣٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٤:٤٦٠٧:٠٦:٤٤١٢:٣٨:٤٣١٨:١١:٠٩١٨:٢٩:١٢٢٣:٥٧:٢٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٣:٤٧٠٧:٠٥:٤٠١٢:٣٨:٣٨١٨:١٢:٠٣١٨:٣٠:٠٤٢٣:٥٧:٢٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٤:٣٦١٢:٣٨:٣٢١٨:١٢:٥٧١٨:٣٠:٥٦٢٣:٥٧:٢١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٣:٣٠١٢:٣٨:٢٦١٨:١٣:٥٠١٨:٣١:٤٨٢٣:٥٧:١٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٢:٢٣١٢:٣٨:١٩١٨:١٤:٤٣١٨:٣٢:٣٩٢٣:٥٧:١٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠١:١٦١٢:٣٨:١١١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٣٠٢٣:٥٧:٠٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٠:٠٧١٢:٣٨:٠٣١٨:١٦:٢٨١٨:٣٤:٢١٢٣:٥٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سلطان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سلطان آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٤:٣٦١٢:٣٨:٣٢١٨:١٢:٥٧١٨:٣٠:٥٦٢٣:٥٧:٢١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٣:٣٠١٢:٣٨:٢٦١٨:١٣:٥٠١٨:٣١:٤٨٢٣:٥٧:١٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٢:٢٣١٢:٣٨:١٩١٨:١٤:٤٣١٨:٣٢:٣٩٢٣:٥٧:١٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠١:١٦١٢:٣٨:١١١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٣٠٢٣:٥٧:٠٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٠:٠٧١٢:٣٨:٠٣١٨:١٦:٢٨١٨:٣٤:٢١٢٣:٥٦:٥٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٠٠٦:٥٨:٥٨١٢:٣٧:٥٤١٨:١٧:٢٠١٨:٣٥:١٢٢٣:٥٦:٥٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٤٠٦:٥٧:٤٨١٢:٣٧:٤٥١٨:١٨:١١١٨:٣٦:٠٢٢٣:٥٦:٤٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٦:٥٦:٣٧١٢:٣٧:٣٥١٨:١٩:٠٣١٨:٣٦:٥٢٢٣:٥٦:٣٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٥:٢٥١٢:٣٧:٢٥١٨:١٩:٥٣١٨:٣٧:٤٢٢٣:٥٦:٢٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٤:١٣١٢:٣٧:١٤١٨:٢٠:٤٤١٨:٣٨:٣١٢٣:٥٦:١٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٢:٥٩١٢:٣٧:٠٢١٨:٢١:٣٤١٨:٣٩:٢٠٢٣:٥٦:٠٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥١:٤٥١٢:٣٦:٥٠١٨:٢٢:٢٤١٨:٤٠:٠٩٢٣:٥٥:٥٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٠:٣١١٢:٣٦:٣٧١٨:٢٣:١٣١٨:٤٠:٥٧٢٣:٥٥:٤٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٤٩:١٦١٢:٣٦:٢٤١٨:٢٤:٠٣١٨:٤١:٤٦٢٣:٥٥:٢٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٤٨:٠٠١٢:٣٦:١١١٨:٢٤:٥١١٨:٤٢:٣٤٢٣:٥٥:١٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٦:٤٤١٢:٣٥:٥٧١٨:٢٥:٤٠١٨:٤٣:٢١٢٣:٥٤:٥٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٥:٢٧١٢:٣٥:٤٢١٨:٢٦:٢٨١٨:٤٤:٠٩٢٣:٥٤:٤٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٤:١٠١٢:٣٥:٢٧١٨:٢٧:١٦١٨:٤٤:٥٦٢٣:٥٤:٣٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٢:٥٢١٢:٣٥:١٢١٨:٢٨:٠٤١٨:٤٥:٤٣٢٣:٥٤:١٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤١:٣٤١٢:٣٤:٥٧١٨:٢٨:٥١١٨:٤٦:٣٠٢٣:٥٣:٥٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٠:١٥١٢:٣٤:٤١١٨:٢٩:٣٨١٨:٤٧:١٧٢٣:٥٣:٤١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٣٨:٥٦١٢:٣٤:٢٥١٨:٣٠:٢٥١٨:٤٨:٠٤٢٣:٥٣:٢٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٧:٣٧١٢:٣٤:٠٨١٨:٣١:١٢١٨:٤٨:٥٠٢٣:٥٣:٠٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٦:١٧١٢:٣٣:٥٢١٨:٣١:٥٨١٨:٤٩:٣٦٢٣:٥٢:٤٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٤:٥٧١٢:٣٣:٣٥١٨:٣٢:٤٤١٨:٥٠:٢٣٢٣:٥٢:٣٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٣:٣٧١٢:٣٣:١٨١٨:٣٣:٣١١٨:٥١:٠٩٢٣:٥٢:١١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٢:١٧١٢:٣٣:٠١١٨:٣٤:١٧١٨:٥١:٥٥٢٣:٥١:٥٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٠:٥٦١٢:٣٢:٤٣١٨:٣٥:٠٢١٨:٥٢:٤١٢٣:٥١:٣٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٢٩:٣٥١٢:٣٢:٢٦١٨:٣٥:٤٨١٨:٥٣:٢٧٢٣:٥١:١٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سلطان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سلطان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سلطان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سلطان آباد

روستای سلطان آباد بر روی نقشه

روستای سلطان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سلطان آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلطان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سلطان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سلطان آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سلطان آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلطان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلطان آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلطان آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلطان آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلطان آباد
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سلطان آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو