جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سلطان آباد

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سلطان آباد

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:١٦
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٥:٠٤

جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩
١٧ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٧ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سلطان آباد (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ مرداد ٩٩ روستای سلطان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سلطان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سلطان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز خبرنگار

حضرت محمد (ص)
مهربانی كن با مردم تا تو را دوست دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سلطان آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سلطان آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سلطان آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٥:٣٣١٣:٢٥:٠٢١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:١١٠٠:٤١:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٤:١٨١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٣:٥٨٠٠:٤١:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٣:٠٥١٣:٢٤:٣٣١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:٤١:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥١:٥٢١٣:٢٤:١٩١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٣٣٠٠:٤٠:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٤:٠٦١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٢١٠٠:٤٠:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٩:٢٨١٣:٢٣:٥٣١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:٤٠:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٨:١٧١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٧:٥٦٠٠:٣٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٧:٠٦١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٨:٤٤٠٠:٣٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٥:٥٧١٣:٢٣:١٦٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٣٢٠٠:٣٩:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٤:٤٨١٣:٢٣:٠٤٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٨:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٤١١٣:٢٢:٥٤٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣٨:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٢:٣٤١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢١:٥٦٠٠:٣٨:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤١:٢٨١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٧:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٠:٢٣١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٣٧:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٩:١٩١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٧:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٧:١٤١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٣٦:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٦:١٣١٣:٢١:٥١٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٣٦:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٥:١٣١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٦:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٤:١٤١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣٥:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٣:١٦١٣:٢١:٣٢٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:١٤٠٠:٣٥:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٢:٢٠١٣:٢١:٢٧٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٥:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٣١:٢٤١٣:٢١:٢٢٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٣٥:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣٠:٣٠١٣:٢١:١٨٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٥:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٩:٣٧١٣:٢١:١٥٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٨:٤٦١٣:٢١:١٢٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:١٧٠٠:٣٤:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٧:٥٥١٣:٢١:١٠٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٣٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢١:٠٨٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٤:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٦:١٨١٣:٢١:٠٧٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٣٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سلطان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سلطان آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٣٠:٠٣١٣:٣١:١٥٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥١:٤٥٠٠:٤٣:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٣١:١٧٢٠:٣١:٢٧٢٠:٥١:٠٥٠٠:٤٣:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٣١:٢٥١٣:٣١:١٨٢٠:٣٠:٤٨٢٠:٥٠:٢٣٠٠:٤٣:٤٢
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٣٢:٠٦١٣:٣١:١٩٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٤٣:٥٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٣٢:٤٧١٣:٣١:١٩٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٤٨:٥٥٠٠:٤٤:٠١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣٣:٢٩١٣:٣١:١٨٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٤٤:١٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣٤:١١١٣:٣١:١٧٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٧:٢١٠٠:٤٤:١٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٤:٥٣١٣:٣١:١٥٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٤٤:٢٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٥:٣٥١٣:٣١:١٢٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٤٤:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٦:١٧١٣:٣١:٠٩٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٤٤:٣٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٧:٠٠١٣:٣١:٠٥٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٤٤:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٧:٤٢١٣:٣١:٠١٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٤٤:٤٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٨:٢٥١٣:٣٠:٥٦٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٤٤:٥٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٩:٠٧١٣:٣٠:٥٠٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤١:٠٩٠٠:٤٤:٥٦
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٩:٥٠١٣:٣٠:٤٤٢٠:٢١:١٠٢٠:٤٠:١١٠٠:٤٤:٥٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٤٠:٣٣١٣:٣٠:٣٧٢٠:٢٠:١٣٢٠:٣٩:١٢٠٠:٤٥:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٤١:١٦١٣:٣٠:٣٠٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٨:١١٠٠:٤٥:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٢٠٦:٤١:٥٨١٣:٣٠:٢٢٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٤٥:٠٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٢:٤١١٣:٣٠:١٣٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٤٥:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٣:٢٤١٣:٣٠:٠٤٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٤٥:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٤:٠٧١٣:٢٩:٥٥٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٤٥:٠٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٤:٥٠١٣:٢٩:٤٤٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٢:٥١٠٠:٤٥:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٥:٣٢١٣:٢٩:٣٤٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣١:٤٤٠٠:٤٥:٠١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٦:١٥١٣:٢٩:٢٢٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٤٤:٥٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٦:٥٨١٣:٢٩:١١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٤٤:٥٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٨:٥٨٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٨:١٨٠٠:٤٤:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٨:٢٣١٣:٢٨:٤٥٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٤٤:٤٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٩:٠٥١٣:٢٨:٣٢٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٤٤:٤١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٩:٤٧١٣:٢٨:١٨٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٤٤:٣٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥١٠٦:٥٠:٢٩١٣:٢٨:٠٤٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٤٤:٢٨
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٥١:١٢١٣:٢٧:٤٩٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:١٦٠٠:٤٤:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سلطان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سلطان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سلطان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سلطان آباد

روستای سلطان آباد بر روی نقشه

روستای سلطان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سلطان آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سلطان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سلطان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سلطان آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سلطان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سلطان آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلطان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سلطان آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سلطان آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلطان آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلطان آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو