جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سلطان آباد

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سلطان آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١٧
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:١٤
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٥
نیمه شب: ٠٠:٤٣:١٣

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سلطان آباد (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای سلطان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سلطان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلطان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

دیل كارنگی
برای راه یافتن به دل هر كس باید از چیزی سخن گفت كه نزد او عزیزتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سلطان آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سلطان آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سلطان آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سلطان آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٢:١٨١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٣٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤١:١٣١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٣٧:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:١٥٠٦:٤٠:٠٨١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٧:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٧:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٨:٠٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٦:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٣٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٤:٠١١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٣٥:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢١:٣٢٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٥:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢١:٢٧٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:١٦٠٠:٣٥:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣١:١٢١٣:٢١:٢٢٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٠٤٠٠:٣٥:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٠:١٨١٣:٢١:١٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢١:١٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣٤:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٨:٣٤١٣:٢١:١٢٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٤:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢١:١٠٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:١٨٠٠:٣٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢١:٠٨٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٤:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢١:٠٧٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٤:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٥:٢١١٣:٢١:٠٧٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٤:٣٦١٣:٢١:٠٧٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٣:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢١:٠٨٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٣:١١١٣:٢١:٠٩٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٢:٣٠١٣:٢١:١١٢٠:٢٠:١٥٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٣٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٥١١٣:٢١:١٣٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٣٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٢١:١٣١٣:٢١:١٦٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٣٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٠:٠٢١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٩:٢٩١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٨:٥٧١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلطان آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سلطان آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٠:٠٩١٣:٣٠:٢١١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٤٧٠٠:٤٨:٤٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:١٨:٤٨١٣:٣٠:٠٣١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٣٢٠٠:٤٨:٢٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٠٠٠٧:١٧:٢٧١٣:٢٩:٤٤١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:١٨٠٠:٤٨:٠٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٣٢٠٧:١٦:٠٦١٣:٢٩:٢٦١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٠٤٠٠:٤٧:٤١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٢:٠٣٠٧:١٤:٤٦١٣:٢٩:٠٩١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠١:٤٩٠٠:٤٧:١٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٣:٢٥١٣:٢٨:٥١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٤٦:٥٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١٢:٠٥١٣:٢٨:٣٣١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:٤٦:٣٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٠:٤٥١٣:٢٨:١٥١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٤٦:١٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:٠٧٠٧:٠٩:٢٦١٣:٢٧:٥٨١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٤٥:٥٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٣٧٠٧:٠٨:٠٦١٣:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٤٥:٢٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٦:٤٧١٣:٢٧:٢٣١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٤٥:٠٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٣٨٠٧:٠٥:٢٨١٣:٢٧:٠٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:١٠٠٠:٤٤:٤٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٤:١٠١٣:٢٦:٤٩١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٤٤:٢٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٢:٥٢١٣:٢٦:٣٢١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٤٣:٥٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠١:٣٥١٣:٢٦:١٦١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٤٣:٣٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٠:١٧١٣:٢٦:٠٠١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:١٥٠٠:٤٣:١٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٩:٠١١٣:٢٥:٤٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٠٢٠٠:٤٢:٥١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٧:٤٥١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٣:٤٤٢٠:١١:٤٨٠٠:٤٢:٢٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٦:٢٩١٣:٢٥:١٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٣٥٠٠:٤٢:٠٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٥:١٥١٣:٢٤:٥٨١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٢٢٠٠:٤١:٤٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٤:٠٠١٣:٢٤:٤٤١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٠٩٠٠:٤١:٢٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٢:٤٧١٣:٢٤:٢٩١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٤:٥٧٠٠:٤١:٠٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٣٤١٣:٢٤:١٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٤٤٠٠:٤٠:٤٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:٢٢١٣:٢٤:٠٢١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٣٢٠٠:٤٠:٢٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٩:١٠١٣:٢٣:٤٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٠:٠٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٨:٠٠١٣:٢٣:٣٧١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٠٨٠٠:٣٩:٤٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٦:٥٠١٣:٢٣:٢٥٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣٩:٢٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٥:٤١١٣:٢٣:١٣٢٠:٠١:١٨٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٩:٠٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:٣٢١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٨:٤٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:٢٥١٣:٢٢:٥١٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٢٠٠٠:٣٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای سلطان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سلطان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٨:١٥١٢:٣٢:٠٨١٨:٣٦:٣٤١٨:٥٤:١٢٠٠:٢٠:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:١١٠٧:٢٦:٥٤١٣:٣١:٥٠١٩:٣٧:١٩١٩:٥٤:٥٨٠٠:٥٠:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٤٥٠٧:٢٥:٣٣١٣:٣١:٣٣١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٤٤٠٠:٥٠:١٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:١٩٠٧:٢٤:١٢١٣:٣١:١٥١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٣٠٠٠:٤٩:٥١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٥٢٠٧:٢٢:٥١١٣:٣٠:٥٧١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:١٥٠٠:٤٩:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٢٤٠٧:٢١:٣٠١٣:٣٠:٣٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٠١٠٠:٤٩:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٠:٠٩١٣:٣٠:٢١١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٤٧٠٠:٤٨:٤٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢٩٠٧:١٨:٤٨١٣:٣٠:٠٣١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٣٢٠٠:٤٨:٢٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٠٠٧:١٧:٢٧١٣:٢٩:٤٤١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:١٨٠٠:٤٨:٠٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٣٢٠٧:١٦:٠٦١٣:٢٩:٢٦١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٠٤٠٠:٤٧:٤١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٣٠٧:١٤:٤٦١٣:٢٩:٠٩١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠١:٤٩٠٠:٤٧:١٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٣:٢٥١٣:٢٨:٥١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٤٦:٥٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١٢:٠٥١٣:٢٨:٣٣١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:٤٦:٣٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٠:٤٥١٣:٢٨:١٥١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٤٦:١٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٧٠٧:٠٩:٢٦١٣:٢٧:٥٨١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٤٥:٥٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٧٠٧:٠٨:٠٦١٣:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٤٥:٢٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٦:٤٧١٣:٢٧:٢٣١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٤٥:٠٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٨٠٧:٠٥:٢٨١٣:٢٧:٠٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:١٠٠٠:٤٤:٤٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٤:١٠١٣:٢٦:٤٩١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٤٤:٢٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٢:٥٢١٣:٢٦:٣٢١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٤٣:٥٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠١:٣٥١٣:٢٦:١٦١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٤٣:٣٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٠:١٧١٣:٢٦:٠٠١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:١٥٠٠:٤٣:١٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٩:٠١١٣:٢٥:٤٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٠٢٠٠:٤٢:٥١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٧:٤٥١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٣:٤٤٢٠:١١:٤٨٠٠:٤٢:٢٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٦:٢٩١٣:٢٥:١٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٣٥٠٠:٤٢:٠٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٥:١٥١٣:٢٤:٥٨١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٢٢٠٠:٤١:٤٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٤:٠٠١٣:٢٤:٤٤١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٠٩٠٠:٤١:٢٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٢:٤٧١٣:٢٤:٢٩١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٤:٥٧٠٠:٤١:٠٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٣٤١٣:٢٤:١٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٤٤٠٠:٤٠:٤٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:٢٢١٣:٢٤:٠٢١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٣٢٠٠:٤٠:٢٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٩:١٠١٣:٢٣:٤٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سلطان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سلطان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سلطان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سلطان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سلطان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سلطان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سلطان آباد

روستای سلطان آباد بر روی نقشه

روستای سلطان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سلطان آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای سلطان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سلطان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سلطان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سلطان آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلطان آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلطان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سلطان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سلطان آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلطان آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلطان آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلطان آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سلطان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو