جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلطانیه

سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سلطانیه


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٥٠
اذان مغرب: ١٨:١٤:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٠٧

یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨
٢١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلطانیه (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ بهمن ٩٨ شهر سلطانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سلطانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلطانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها (هشتم قبل از هجرت) و روز زن

حضرت فاطمه (س)
هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلطانیه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلطانیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلطانیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلطانیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلطانیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلطانیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٩:٢٧١٣:١٢:٥٤١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٨:١٤١٣:١٢:٤٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٢:٣٤١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٥:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٢:٢٤١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٢:١٦٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٢:٠٧٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٤:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٤:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢١:١٨١٣:١١:٥٣٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٤:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٠:١٣١٣:١١:٤٦٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٩:٠٨١٣:١١:٤٠٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٣:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٨:٠٥١٣:١١:٣٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٣:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٧:٠٣١٣:١١:٢٩٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٦:٠٢١٣:١١:٢٤٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٢:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٥:٠٣١٣:١١:٢٠٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٢:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٤:٠٤١٣:١١:١٧٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٣:٠٧١٣:١١:١٤٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٢:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٢:١٢١٣:١١:١٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢١:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١١:١٧١٣:١١:١٠٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٤١٠٠:٢١:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٥٠٠٦:١٠:٢٤١٣:١١:٠٩٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢١:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٩:٣٣١٣:١١:٠٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢١:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٨:٤٣١٣:١١:٠٩٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢١:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٧:٥٤١٣:١١:١٠٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٧:٠٧١٣:١١:١١٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٠:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٦:٢٢١٣:١١:١٣٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٠:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٥:٣٨١٣:١١:١٥٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٢٠:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٤:٥٥١٣:١١:١٨٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٢٠:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٤:١٥١٣:١١:٢٢٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٢٠:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٣:٣٥١٣:١١:٢٦٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٢٠:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٧٠٦:٠٢:٥٨١٣:١١:٣٠٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٠٩٠٠:٢٠:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٣٩٠٦:٠٢:٢٢١٣:١١:٣٥٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:٥٧٠٠:١٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلطانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلطانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلطانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلطانیه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سلطانیه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلطانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلطانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سلطانیه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٢:٥١٠٧:٢٠:٢٦١٢:٢٧:٢٤١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٤:١٨٢٣:٤٣:٣٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:٢٠٠٧:١٩:٤٧١٢:٢٧:٣٧١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٥:٢٠٢٣:٤٣:٤٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٩:٠٦١٢:٢٧:٤٨١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٦:٢٢٢٣:٤٤:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:١٤٠٧:١٨:٢٣١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:٢٣٢٣:٤٤:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٧:٣٩١٢:٢٨:٠٨١٧:٣٩:٠١١٧:٥٨:٢٥٢٣:٤٤:٣١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٦:٥٢١٢:٢٨:١٧١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٩:٢٧٢٣:٤٤:٤٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٦:٠٥١٢:٢٨:٢٥١٧:٤١:١٠١٨:٠٠:٢٨٢٣:٤٤:٥٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٥:١٥١٢:٢٨:٣٢١٧:٤٢:١٤١٨:٠١:٣٠٢٣:٤٥:٠٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٤:٢٥١٢:٢٨:٣٩١٧:٤٣:١٨١٨:٠٢:٣١٢٣:٤٥:١٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٣:٣٢١٢:٢٨:٤٤١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٣٣٢٣:٤٥:٢٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٢٨٠٧:١٢:٣٨١٢:٢٨:٤٩١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٤:٣٤٢٣:٤٥:٣٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:١١:٤٣١٢:٢٨:٥٣١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٥:٣٥٢٣:٤٥:٤٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١٠:٤٦١٢:٢٨:٥٦١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٦:٣٦٢٣:٤٥:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٩:٤٨١٢:٢٨:٥٨١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٧:٣٦٢٣:٤٥:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٨:٤٨١٢:٢٩:٠٠١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٨:٣٧٢٣:٤٥:٥٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٧:٤٨١٢:٢٩:٠٠١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٣٧٢٣:٤٦:٠١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٦:٤٥١٢:٢٩:٠٠١٧:٥١:٤٣١٨:١٠:٣٧٢٣:٤٦:٠٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٥:٤٢١٢:٢٩:٠٠١٧:٥٢:٤٥١٨:١١:٣٧٢٣:٤٦:٠٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٤:٣٧١٢:٢٨:٥٨١٧:٥٣:٤٧١٨:١٢:٣٧٢٣:٤٦:٠٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٣:٣٢١٢:٢٨:٥٦١٧:٥٤:٤٩١٨:١٣:٣٧٢٣:٤٦:٠٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٢:٢٥١٢:٢٨:٥٣١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٣٦٢٣:٤٦:٠٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠١:١٦١٢:٢٨:٤٩١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:٣٥٢٣:٤٦:٠٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٢٠٠٧:٠٠:٠٧١٢:٢٨:٤٥١٧:٥٧:٥٢١٨:١٦:٣٤٢٣:٤٦:٠٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٨:٥٧١٢:٢٨:٤٠١٧:٥٨:٥٣١٨:١٧:٣٣٢٣:٤٦:٠١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٧:٤٦١٢:٢٨:٣٤١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:٣١٢٣:٤٥:٥٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢٨:٢٨١٨:٠٠:٥٣١٨:١٩:٢٩٢٣:٤٥:٥٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٥:٢٠١٢:٢٨:٢١١٨:٠١:٥٣١٨:٢٠:٢٧٢٣:٤٥:٤٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٤:٠٦١٢:٢٨:١٤١٨:٠٢:٥٢١٨:٢١:٢٥٢٣:٤٥:٤٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٢:٥١١٢:٢٨:٠٥١٨:٠٣:٥١١٨:٢٢:٢٢٢٣:٤٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلطانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سلطانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سلطانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلطانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلطانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلطانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلطانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلطانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلطانیه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٧٠٧:٢٣:٤٥١٢:٢٥:٥٥١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٨:١٢٢٣:٤١:٤٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢٣:١٦١٢:٢٦:١١١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٩:١٣٢٣:٤٢:٠١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٢:٤٦١٢:٢٦:٢٨١٧:٣٠:٣٠١٧:٥٠:١٤٢٣:٤٢:٢١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٢:١٣١٢:٢٦:٤٣١٧:٣١:٣٣١٧:٥١:١٤٢٣:٤٢:٤٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢١:٣٩١٢:٢٦:٥٨١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٢:١٦٢٣:٤٢:٥٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٩٠٧:٢١:٠٤١٢:٢٧:١١١٧:٣٣:٤١١٧:٥٣:١٧٢٣:٤٣:١٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥١٠٧:٢٠:٢٦١٢:٢٧:٢٤١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٤:١٨٢٣:٤٣:٣٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٠٠٧:١٩:٤٧١٢:٢٧:٣٧١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٥:٢٠٢٣:٤٣:٤٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٩:٠٦١٢:٢٧:٤٨١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٦:٢٢٢٣:٤٤:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٤٠٧:١٨:٢٣١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:٢٣٢٣:٤٤:١٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٧:٣٩١٢:٢٨:٠٨١٧:٣٩:٠١١٧:٥٨:٢٥٢٣:٤٤:٣١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٦:٥٢١٢:٢٨:١٧١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٩:٢٧٢٣:٤٤:٤٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٦:٠٥١٢:٢٨:٢٥١٧:٤١:١٠١٨:٠٠:٢٨٢٣:٤٤:٥٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٥:١٥١٢:٢٨:٣٢١٧:٤٢:١٤١٨:٠١:٣٠٢٣:٤٥:٠٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٤:٢٥١٢:٢٨:٣٩١٧:٤٣:١٨١٨:٠٢:٣١٢٣:٤٥:١٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٣:٣٢١٢:٢٨:٤٤١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٣٣٢٣:٤٥:٢٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٨٠٧:١٢:٣٨١٢:٢٨:٤٩١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٤:٣٤٢٣:٤٥:٣٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:١١:٤٣١٢:٢٨:٥٣١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٥:٣٥٢٣:٤٥:٤٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١٠:٤٦١٢:٢٨:٥٦١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٦:٣٦٢٣:٤٥:٤٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٩:٤٨١٢:٢٨:٥٨١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٧:٣٦٢٣:٤٥:٥٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٨:٤٨١٢:٢٩:٠٠١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٨:٣٧٢٣:٤٥:٥٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٧:٤٨١٢:٢٩:٠٠١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٣٧٢٣:٤٦:٠١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٦:٤٥١٢:٢٩:٠٠١٧:٥١:٤٣١٨:١٠:٣٧٢٣:٤٦:٠٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٥:٤٢١٢:٢٩:٠٠١٧:٥٢:٤٥١٨:١١:٣٧٢٣:٤٦:٠٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٤:٣٧١٢:٢٨:٥٨١٧:٥٣:٤٧١٨:١٢:٣٧٢٣:٤٦:٠٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٣:٣٢١٢:٢٨:٥٦١٧:٥٤:٤٩١٨:١٣:٣٧٢٣:٤٦:٠٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٢:٢٥١٢:٢٨:٥٣١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٣٦٢٣:٤٦:٠٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠١:١٦١٢:٢٨:٤٩١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:٣٥٢٣:٤٦:٠٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٠٠٧:٠٠:٠٧١٢:٢٨:٤٥١٧:٥٧:٥٢١٨:١٦:٣٤٢٣:٤٦:٠٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٨:٥٧١٢:٢٨:٤٠١٧:٥٨:٥٣١٨:١٧:٣٣٢٣:٤٦:٠١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سلطانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلطانیه شهر سلطانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سلطانیه شهر سلطانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلطانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلطانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلطانیه

شهر سُلطانیه یکی از شهرهای استان زنجان است که در ۴۳ کیلومتری شهر زنجان واقع است. گنبد سلطانیه و مقبرهٔ اولجایتو در این شهر قرار دارند. از دیگر آثار تاریخی این شهر می‌توان به آرامگاه ملا حسن کاشی و خانقاه حسام‌الدین حسن چلبی اشاره کرد

شهر سلطانیه در ویکیپدیا

شهر سلطانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلطانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلطانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلطانیه بر روی نقشه

شهر سلطانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلطانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلطانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلطانیه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سلطانیه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر سلطانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلطانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلطانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلطانیه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلطانیه
زمان پخش اذان زنده به افق سلطانیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلطانیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلطانیه
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سلطانیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلطانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلطانیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سلطانیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلطانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو