جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سلطانیه

سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سلطانیه

اذان صبح: ٠٥:١٠:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:١١
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٥٢

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلطانیه (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر سلطانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سلطانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلطانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بیل گیتس
مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلطانیه

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلطانیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلطانیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سلطانیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلطانیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سلطانیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٢:٤١١٣:١٥:٠٤١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٥١٠٠:٣٠:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤١:٢٠١٣:١٤:٤٩١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٩:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٦٠٦:٤٠:٠٠١٣:١٤:٣٥١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٩:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٨:٤٠١٣:١٤:٢١١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٧:٢١١٣:١٤:٠٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٨:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٣:٥٥١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٨:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٣:٤٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٧:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٣:٣٠١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٢:١٣١٣:١٣:١٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٧:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٣:٠٧١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٦:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٢:٥٦١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٦:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٨:٣١١٣:١٢:٤٥١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٦:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٧:١٩١٣:١٢:٣٥١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٥:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٦:٠٨١٣:١٢:٢٦١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٥:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٢:١٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٥:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٢:٠٨٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٤:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٢:٠٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٤:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:١١٠٦:٢١:٣٣١٣:١١:٥٣٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٤:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢٠:٢٨١٣:١١:٤٦٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٣:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٩:٢٣١٣:١١:٤٠٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٣:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٨:١٩١٣:١١:٣٤٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٣:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٧:١٧١٣:١١:٢٩٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٦:١٦١٣:١١:٢٤٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٢٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٥:١٦١٣:١١:٢٠٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٢:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٤:١٨١٣:١١:١٧٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٢:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٣:٢٠١٣:١١:١٤٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٢:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٢:٢٤١٣:١١:١٢٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢١:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١١:٣٠١٣:١١:١٠٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢١:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٨٠٦:١٠:٣٧١٣:١١:٠٩٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلطانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلطانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلطانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلطانیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سلطانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلطانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلطانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سلطانیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سلطانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سلطانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سلطانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلطانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلطانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سلطانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سلطانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلطانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سلطانیه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سلطانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سلطانیه شهر سلطانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سلطانیه شهر سلطانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سلطانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلطانیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سلطانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلطانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلطانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سلطانیه

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٨:٣٣١١:٥٩:١٣١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٨:٠٢٢٣:١٧:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٩:٢٩١١:٥٩:٠٥١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٥١٢٣:١٦:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٠:٢٦١١:٥٨:٥٧١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٥:٤١٢٣:١٦:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣١:٢٣١١:٥٨:٥٠١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٤:٣٢٢٣:١٦:٣١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٢:٢٠١١:٥٨:٤٤١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٣:٢٤٢٣:١٦:٢٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٣:١٨١١:٥٨:٣٨١٧:٢٣:٣٠١٧:٤٢:١٨٢٣:١٦:١٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٤:١٦١١:٥٨:٣٣١٧:٢٢:٢٢١٧:٤١:١٣٢٣:١٦:٠٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٥:١٤١١:٥٨:٢٩١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٠٩٢٣:١٥:٥٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٦:١٣١١:٥٨:٢٦١٧:٢٠:١١١٧:٣٩:٠٦٢٣:١٥:٥٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٧:١٢١١:٥٨:٢٣١٧:١٩:٠٨١٧:٣٨:٠٤٢٣:١٥:٤٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٨:١١١١:٥٨:٢٢١٧:١٨:٠٥١٧:٣٧:٠٤٢٣:١٥:٤٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٩:١١١١:٥٨:٢١١٧:١٧:٠٤١٧:٣٦:٠٦٢٣:١٥:٣٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٠:١٠١١:٥٨:٢١١٧:١٦:٠٥١٧:٣٥:٠٩٢٣:١٥:٣٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤١:١٠١١:٥٨:٢١١٧:١٥:٠٦١٧:٣٤:١٣٢٣:١٥:٣١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:١١١١:٥٨:٢٣١٧:١٤:١٠١٧:٣٣:١٨٢٣:١٥:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:١١١١:٥٨:٢٥١٧:١٣:١٤١٧:٣٢:٢٦٢٣:١٥:٢٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٤:١٢١١:٥٨:٢٩١٧:١٢:٢١١٧:٣١:٣٤٢٣:١٥:٢٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٥:١٣١١:٥٨:٣٣١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:٤٥٢٣:١٥:٢٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٦:١٤١١:٥٨:٣٨١٧:١٠:٣٨١٧:٢٩:٥٧٢٣:١٥:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٧:١٥١١:٥٨:٤٤١٧:٠٩:٤٩١٧:٢٩:١٠٢٣:١٥:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١١٠٦:٤٨:١٦١١:٥٨:٥٠١٧:٠٩:٠١١٧:٢٨:٢٥٢٣:١٥:٣٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:١٧١١:٥٨:٥٨١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:٤٢٢٣:١٥:٣٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٥٠:١٩١١:٥٩:٠٦١٧:٠٧:٣١١٧:٢٧:٠١٢٣:١٥:٤٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٥١:٢٠١١:٥٩:١٦١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٦:٢١٢٣:١٥:٤٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٢:٢٢١١:٥٩:٢٦١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٥:٤٣٢٣:١٥:٥٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٣:٢٣١١:٥٩:٣٧١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٥:٠٧٢٣:١٥:٥٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٤:٢٤١١:٥٩:٤٩١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٤:٣٢٢٣:١٦:٠٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٥:٢٥١٢:٠٠:٠١١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٥٩٢٣:١٦:١٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٦:٢٦١٢:٠٠:١٥١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٣:٢٨٢٣:١٦:٢٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٧:٢٧١٢:٠٠:٢٩١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٥٩٢٣:١٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سلطانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سلطانیه شهر سلطانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سلطانیه شهر سلطانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلطانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلطانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلطانیه

شهر سُلطانیه یکی از شهرهای استان زنجان است که در ۴۳ کیلومتری شهر زنجان واقع است. گنبد سلطانیه و مقبرهٔ اولجایتو در این شهر قرار دارند. از دیگر آثار تاریخی این شهر می‌توان به آرامگاه ملا حسن کاشی و خانقاه حسام‌الدین حسن چلبی اشاره کرد

شهر سلطانیه در ویکیپدیا

شهر سلطانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلطانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلطانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلطانیه بر روی نقشه

شهر سلطانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلطانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلطانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلطانیه
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سلطانیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سلطانیه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سلطانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلطانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سلطانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلطانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلطانیه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلطانیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلطانیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلطانیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سلطانیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سلطانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلطانیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلطانیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلطانیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلطانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو