جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سقز

سقز | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سقز

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤١
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٤٦:١١
اذان مغرب: ٢١:٠٧:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٥:٣٨

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سقز (شهرستان سقز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر سقز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سقز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سقز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

امام جعفر صادق (ع)
عموی ما عباس بن علی دارای بینشی عمیق و ایمانی محکم بود

اوقات شرعی ماه جاری شهر سقز

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سقز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سقز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سقز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سقز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سقز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥٢:٥٨١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٤٠٠٠:٤٠:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥١:٣٨١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:٣٩:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠١٠٦:٥٠:١٨١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٩:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٤:٢٦٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢١٠٠:٣٩:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٤:١٢٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٨:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٦:٢٣١٣:٢٣:٥٩٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٨:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٥:٠٦١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤٣:٥٠١٣:٢٣:٣٤٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٣٧:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣٣٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٧:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٠٠٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٣:١١٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٧:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٤٠:٠٧١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٦:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٨:٥٤١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٦:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٦:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٣٥:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٥:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٤:١٣١٣:٢٢:١٣٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:١٢٠٠:٣٥:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٣:٠٥١٣:٢٢:٠٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٤:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٣١:٥٩١٣:٢١:٥٨٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٤:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٣٠:٥٣١٣:٢١:٥١٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٤:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢١:٤٥٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٣:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٨:٤٦١٣:٢١:٣٩٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢١:٣٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٣٣:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢١:٢٩٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٣:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢١:٢٥٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٢:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢١:٢٢٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٣٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٢:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢١:١٧٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:١٠٠٠:٣٢:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢١:١٥٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٢:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٢١:٠٧١٣:٢١:١٤٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سقز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سقز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سقز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سقز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سقز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سقز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سقز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سقز

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سقز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سقز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سقز

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سقز شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سقز شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سقز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سقز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سقز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سقز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سقز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سقز

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٧:٤٩١٣:٢٦:٤٥٢٠:٤٥:٤١٢١:٠٧:٠٦٠٠:٣٢:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٦:٠٨:٠٣١٣:٢٦:٥٩٢٠:٤٥:٥٢٢١:٠٧:١٧٠٠:٣٣:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠٨:١٩١٣:٢٧:١٢٢٠:٤٦:٠٢٢١:٠٧:٢٧٠٠:٣٣:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٧٠٦:٠٨:٣٦١٣:٢٧:٢٥٢٠:٤٦:١٠٢١:٠٧:٣٤٠٠:٣٣:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٦:٠٨:٥٤١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤٦:١٦٢١:٠٧:٤٠٠٠:٣٣:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٩:١٤١٣:٢٧:٥٠٢٠:٤٦:٢٠٢١:٠٧:٤٣٠٠:٣٤:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٩:٣٦١٣:٢٨:٠٢٢٠:٤٦:٢٣٢١:٠٧:٤٥٠٠:٣٤:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٩:٥٨١٣:٢٨:١٥٢٠:٤٦:٢٤٢١:٠٧:٤٥٠٠:٣٤:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٦:١٠:٢٢١٣:٢٨:٢٧٢٠:٤٦:٢٤٢١:٠٧:٤٤٠٠:٣٤:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٦:١٠:٤٧١٣:٢٨:٣٩٢٠:٤٦:٢١٢١:٠٧:٤٠٠٠:٣٥:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٩٠٦:١١:١٣١٣:٢٨:٥٠٢٠:٤٦:١٧٢١:٠٧:٣٥٠٠:٣٥:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٦:١١:٤١١٣:٢٩:٠١٢٠:٤٦:١١٢١:٠٧:٢٧٠٠:٣٥:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٦:١٢:١٠١٣:٢٩:١٢٢٠:٤٦:٠٣٢١:٠٧:١٨٠٠:٣٥:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:١٢:٣٩١٣:٢٩:٢٣٢٠:٤٥:٥٤٢١:٠٧:٠٧٠٠:٣٦:١٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:١٣:١٠١٣:٢٩:٣٣٢٠:٤٥:٤٣٢١:٠٦:٥٤٠٠:٣٦:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٦:١٣:٤٢١٣:٢٩:٤٣٢٠:٤٥:٣٠٢١:٠٦:٣٩٠٠:٣٦:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:١٤:١٥١٣:٢٩:٥٣٢٠:٤٥:١٥٢١:٠٦:٢٣٠٠:٣٧:٠٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٤:٤٩١٣:٣٠:٠٢٢٠:٤٤:٥٩٢١:٠٦:٠٤٠٠:٣٧:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:١٥:٢٤١٣:٣٠:١٠٢٠:٤٤:٤٠٢١:٠٥:٤٤٠٠:٣٧:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١٦:٠٠١٣:٣٠:١٩٢٠:٤٤:٢٠٢١:٠٥:٢٢٠٠:٣٧:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٦:٣٧١٣:٣٠:٢٧٢٠:٤٣:٥٩٢١:٠٤:٥٨٠٠:٣٨:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٧:١٤١٣:٣٠:٣٤٢٠:٤٣:٣٥٢١:٠٤:٣٢٠٠:٣٨:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٧:٥٣١٣:٣٠:٤١٢٠:٤٣:١٠٢١:٠٤:٠٤٠٠:٣٨:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٨:٣٢١٣:٣٠:٤٨٢٠:٤٢:٤٣٢١:٠٣:٣٥٠٠:٣٨:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٩:١٢١٣:٣٠:٥٤٢٠:٤٢:١٥٢١:٠٣:٠٤٠٠:٣٩:١٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٩:٥٣١٣:٣١:٠٠٢٠:٤١:٤٥٢١:٠٢:٣١٠٠:٣٩:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:٢٠:٣٤١٣:٣١:٠٥٢٠:٤١:١٣٢١:٠١:٥٦٠٠:٣٩:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:٢١:١٧١٣:٣١:٠٩٢٠:٤٠:٣٩٢١:٠١:٢٠٠٠:٤٠:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٢١:٥٩١٣:٣١:١٣٢٠:٤٠:٠٤٢١:٠٠:٤٢٠٠:٤٠:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٢٢:٤٢١٣:٣١:١٧٢٠:٣٩:٢٧٢١:٠٠:٠٢٠٠:٤٠:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٢٣:٢٦١٣:٣١:٢٠٢٠:٣٨:٤٩٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٤٠:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سقز شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سقز شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سقز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سقز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سقز

سَقِّز یکی از شهرهای شمال‌باختری ایران در شمال استان کردستان است. شهر سقز برروی دو تپهٔ طویل که رودخانهٔ سرپوشیدهٔ ولی‌خان از وسط آن می‌گذرد، بنا شده‌است

شهر سقز در ویکیپدیا

شهر سقز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سقز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سقز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سقز بر روی نقشه

شهر سقز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سقز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سقز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سقز
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سقز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سقز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سقز رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سقز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سقز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سقز دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سقز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سقز
زمان پخش اذان زنده به افق سقز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سقز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سقز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سقز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو