جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سقز

سقز | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سقز

اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٢
اذان ظهر: ١٢:١٧:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٣٨:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٥:٠٣

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سقز (شهرستان سقز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر سقز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سقز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سقز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میكل آنژ
عشق، سبب رسیدن به خداست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سقز

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سقز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سقز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سقز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سقز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سقز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥١:٣٨١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:٣٩:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠١٠٦:٥٠:١٨١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٩:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٤:٢٦٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢١٠٠:٣٩:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٤:١٢٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٨:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٦:٢٣١٣:٢٣:٥٩٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٨:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٥:٠٦١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٨:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤٣:٥٠١٣:٢٣:٣٤٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٣٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣٣٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٠٠٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٣:١١٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٧:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٤٠:٠٧١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٦:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٨:٥٤١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٦:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٦:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٣٥:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٥:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٤:١٣١٣:٢٢:١٣٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:١٢٠٠:٣٥:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٣:٠٥١٣:٢٢:٠٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٤:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٣١:٥٩١٣:٢١:٥٨٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٤:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٣٠:٥٣١٣:٢١:٥١٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٤:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢١:٤٥٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٣:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٨:٤٦١٣:٢١:٣٩٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٣:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢١:٣٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٣٣:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢١:٢٩٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢١:٢٥٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٢:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢١:٢٢٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٣٢:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢١:١٧٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:١٠٠٠:٣٢:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢١:١٥٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٢١:٠٧١٣:٢١:١٤٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣١:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٨٠٦:٢٠:١٦١٣:٢١:١٤٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سقز

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سقز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سقز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سقز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سقز

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سقز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سقز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سقز

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سقز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سقز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سقز

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سقز شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سقز شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سقز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سقز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سقز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سقز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سقز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سقز

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٢:٥٥١٢:١٧:٢٨١٨:٢١:٢٧١٨:٣٩:٣٨٢٣:٣٥:٢١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٣:٤٢١٢:١٧:٠٧١٨:١٩:٥٨١٨:٣٨:٠٨٢٣:٣٥:٠٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٤:٣٠١٢:١٦:٤٦١٨:١٨:٢٨١٨:٣٦:٣٩٢٣:٣٤:٤٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٥:١٨١٢:١٦:٢٦١٨:١٦:٥٩١٨:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٢٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٦:٠٥١٢:١٦:٠٥١٨:١٥:٣٠١٨:٣٣:٤٠٢٣:٣٤:٠٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٦:٥٣١٢:١٥:٤٥١٨:١٤:٠٢١٨:٣٢:١٢٢٣:٣٣:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٧:٤٢١٢:١٥:٢٤١٨:١٢:٣٣١٨:٣٠:٤٣٢٣:٣٣:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٨:٣٠١٢:١٥:٠٤١٨:١١:٠٥١٨:٢٩:١٥٢٣:٣٣:١٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٩:١٩١٢:١٤:٤٥١٨:٠٩:٣٧١٨:٢٧:٤٨٢٣:٣٢:٥٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٤:٢٥١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:٢٠٢٣:٣٢:٣٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٠:٥٦١٢:١٤:٠٦١٨:٠٦:٤٢١٨:٢٤:٥٤٢٣:٣٢:١٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢١:٤٦١٢:١٣:٤٧١٨:٠٥:١٥١٨:٢٣:٢٧٢٣:٣١:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٢:٣٥١٢:١٣:٢٩١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٢:٠١٢٣:٣١:٤١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٣:٢٥١٢:١٣:١٠١٨:٠٢:٢٣١٨:٢٠:٣٦٢٣:٣١:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٤:١٥١٢:١٢:٥٣١٨:٠٠:٥٧١٨:١٩:١١٢٣:٣١:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٥:٠٦١٢:١٢:٣٥١٧:٥٩:٣٢١٨:١٧:٤٧٢٣:٣٠:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٥:٥٧١٢:١٢:١٩١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٢٤٢٣:٣٠:٣٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٦:٤٨١٢:١٢:٠٢١٧:٥٦:٤٤١٨:١٥:٠١٢٣:٣٠:١٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٧:٣٩١٢:١١:٤٦١٧:٥٥:٢١١٨:١٣:٣٩٢٣:٢٩:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٨:٣١١٢:١١:٣١١٧:٥٣:٥٩١٨:١٢:١٧٢٣:٢٩:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٩:٢٣١٢:١١:١٦١٧:٥٢:٣٧١٨:١٠:٥٧٢٣:٢٩:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:١٥١٢:١١:٠١١٧:٥١:١٦١٨:٠٩:٣٧٢٣:٢٩:١١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣١:٠٨١٢:١٠:٤٧١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٨:١٨٢٣:٢٨:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٢:٠١١٢:١٠:٣٤١٧:٤٨:٣٦١٨:٠٦:٥٩٢٣:٢٨:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٢:٥٥١٢:١٠:٢١١٧:٤٧:١٧١٨:٠٥:٤٢٢٣:٢٨:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٣:٤٩١٢:١٠:٠٩١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٤:٢٥٢٣:٢٨:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٤:٤٣١٢:٠٩:٥٨١٧:٤٤:٤٢١٨:٠٣:١٠٢٣:٢٨:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٥:٣٨١٢:٠٩:٤٧١٧:٤٣:٢٥١٨:٠١:٥٥٢٣:٢٧:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:١١٠٦:٣٦:٣٣١٢:٠٩:٣٦١٧:٤٢:١٠١٨:٠٠:٤٢٢٣:٢٧:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٧:٢٨١٢:٠٩:٢٧١٧:٤٠:٥٦١٧:٥٩:٢٩٢٣:٢٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سقز شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سقز شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سقز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سقز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سقز

سَقِّز یکی از شهرهای شمال‌باختری ایران در شمال استان کردستان است. شهر سقز برروی دو تپهٔ طویل که رودخانهٔ سرپوشیدهٔ ولی‌خان از وسط آن می‌گذرد، بنا شده‌است

شهر سقز در ویکیپدیا

شهر سقز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سقز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سقز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سقز بر روی نقشه

شهر سقز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سقز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سقز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سقز
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سقز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سقز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سقز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سقز
زمان پخش اذان مستقیم به افق سقز
زمان پخش اذان زنده به افق سقز
افق شرعی امروز فردا سقز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سقز
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سقز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سقز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سقز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سقز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو