جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سقز

سقز | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سقز


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:١٨
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٤٧

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سقز (شهرستان سقز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر سقز)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سقز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سقز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

والتر بنیامین
جدل [=یك و دو كردن]، یعنی كتابی را با بكار بردن چند سخن آن، نابود كردن. هرچه كتاب، كمتر بررسی شود، بهتر است. فقط كسی كه بتواند كتابی را ویران كند، می‌تواند آن را نقد كند [=بر آن خرده گیرد].

اوقات شرعی ماه جاری شهر سقز

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سقز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سقز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سقز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سقز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سقز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٧:٢٦١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٣٥:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٦:١٥١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٣٥:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٥:٠٦١٣:٢٢:٢٠٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٥:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٣:٥٨١٣:٢٢:١٢٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٣٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٢:٠٤٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٢١٠٠:٣٤:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٣١:٤٤١٣:٢١:٥٧٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٤:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١١٠٦:٣٠:٣٩١٣:٢١:٥١٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٤:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢١:٤٤٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٣٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٨:٣٢١٣:٢١:٣٩٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٣٣:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٧:٣٠١٣:٢١:٣٤٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٣:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٦:٣٠١٣:٢١:٢٩٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٣٣:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٥:٣١١٣:٢١:٢٥٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٣٢:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢١:٢٢٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٣٢:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٣:٣٦١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٢:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢٢:٤١١٣:٢١:١٧٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٣٢:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢١:٤٧١٣:٢١:١٥٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:١٦٠٠:٣١:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٢٠:٥٥١٣:٢١:١٤٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٣١:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٠٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢١:١٤٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣١:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٩:١٤١٣:٢١:١٤٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣١:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٨:٢٦١٣:٢١:١٤٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٣١:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٧:٣٩١٣:٢١:١٦٢٠:٢٥:٢٠٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٦:٥٤١٣:٢١:١٧٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٣٠:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٦:١٠١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٧:٢١٠٠:٣٠:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٥:٢٨١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٨:١٢٠٠:٣٠:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٤:٤٨١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٩:٠٢٠٠:٣٠:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٤:٠٩١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٩:١٧٢٠:٤٩:٥١٠٠:٣٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٣:٣٢١٣:٢١:٣٥٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٠:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٤١٠٦:١٢:٥٦١٣:٢١:٤٠٢٠:٣٠:٤٨٢٠:٥١:٢٨٠٠:٣٠:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٤٦٠٦:١٢:٢٢١٣:٢١:٤٦٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:١٦٠٠:٣٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سقز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سقز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سقز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سقز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سقز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سقز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سقز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سقز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سقز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سقز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سقز

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٨:٣٥١٢:٠٩:١٤١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٧:٥٩٢٣:٢٧:٠٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٩:٣١١٢:٠٩:٠٦١٧:٣٨:١١١٧:٥٦:٤٩٢٣:٢٦:٥٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٠:٢٨١٢:٠٨:٥٩١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٥:٤٠٢٣:٢٦:٤٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤١:٢٥١٢:٠٨:٥٢١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٤:٣٢٢٣:٢٦:٣٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٢:٢٢١٢:٠٨:٤٦١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٣:٢٥٢٣:٢٦:٣٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٣:١٩١٢:٠٨:٤١١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٢:١٩٢٣:٢٦:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤٤:١٧١٢:٠٨:٣٦١٧:٣٢:٢٧١٧:٥١:١٥٢٣:٢٦:١٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٥:١٥١٢:٠٨:٣٣١٧:٣١:٢٢١٧:٥٠:١٢٢٣:٢٦:٠٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٦:١٤١٢:٠٨:٣٠١٧:٣٠:١٨١٧:٤٩:١٠٢٣:٢٦:٠٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٧:١٣١٢:٠٨:٢٧١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:١٠٢٣:٢٥:٥٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:١٢١٢:٠٨:٢٦١٧:٢٨:١٤١٧:٤٧:١٠٢٣:٢٥:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٩:١١١٢:٠٨:٢٥١٧:٢٧:١٤١٧:٤٦:١٣٢٣:٢٥:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٠:١٠١٢:٠٨:٢٦١٧:٢٦:١٥١٧:٤٥:١٦٢٣:٢٥:٤٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥١:١٠١٢:٠٨:٢٧١٧:٢٥:١٨١٧:٤٤:٢١٢٣:٢٥:٤٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٢:١٠١٢:٠٨:٢٨١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٣:٢٨٢٣:٢٥:٤٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٣:١٠١٢:٠٨:٣١١٧:٢٣:٢٧١٧:٤٢:٣٦٢٣:٢٥:٣٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٤:١٠١٢:٠٨:٣٥١٧:٢٢:٣٤١٧:٤١:٤٥٢٣:٢٥:٣٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٥:١١١٢:٠٨:٣٩١٧:٢١:٤٣١٧:٤٠:٥٦٢٣:٢٥:٣٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٦:١١١٢:٠٨:٤٤١٧:٢٠:٥٣١٧:٤٠:٠٩٢٣:٢٥:٤٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٧:١٢١٢:٠٨:٥٠١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٩:٢٣٢٣:٢٥:٤٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٨:١٢١٢:٠٨:٥٧١٧:١٩:١٨١٧:٣٨:٣٩٢٣:٢٥:٤٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٩:١٣١٢:٠٩:٠٤١٧:١٨:٣٣١٧:٣٧:٥٧٢٣:٢٥:٤٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٧:٠٠:١٤١٢:٠٩:١٣١٧:١٧:٤٩١٧:٣٧:١٦٢٣:٢٥:٥٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠١:١٥١٢:٠٩:٢٢١٧:١٧:٠٨١٧:٣٦:٣٧٢٣:٢٥:٥٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٢:١٦١٢:٠٩:٣٢١٧:١٦:٢٨١٧:٣٥:٥٩٢٣:٢٦:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٩:٤٣١٧:١٥:٥٠١٧:٣٥:٢٤٢٣:٢٦:١١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٤:١٧١٢:٠٩:٥٥١٧:١٥:١٣١٧:٣٤:٥٠٢٣:٢٦:١٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٥:١٧١٢:١٠:٠٨١٧:١٤:٣٩١٧:٣٤:١٨٢٣:٢٦:٢٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٦:١٨١٢:١٠:٢٢١٧:١٤:٠٦١٧:٣٣:٤٨٢٣:٢٦:٣٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٨٠٧:٠٧:١٨١٢:١٠:٣٦١٧:١٣:٣٦١٧:٣٣:٢٠٢٣:٢٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سقز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سقز شهر سقز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سقز شهر سقز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سقز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سقز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سقز

سَقِّز یکی از شهرهای شمال‌باختری ایران در شمال استان کردستان است. شهر سقز برروی دو تپهٔ طویل که رودخانهٔ سرپوشیدهٔ ولی‌خان از وسط آن می‌گذرد، بنا شده‌است

شهر سقز در ویکیپدیا

شهر سقز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سقز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سقز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سقز بر روی نقشه

شهر سقز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سقز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سقز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سقز
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سقز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سقز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سقز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سقز رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سقز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سقز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سقز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سقز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سقز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سقز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سقز
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سقز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سقز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو