جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی

صالح آباد | تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سقرچشمه سفلی


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٣١:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٥٨:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤١:٥٧

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای سقرچشمه سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سقرچشمه سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سقرچشمه سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
دیگران عشقی را كه به خود دارم به من باز می گردانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سقرچشمه سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سقرچشمه سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سقرچشمه سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سقرچشمه سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سقرچشمه سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٤٠:٠٨١٢:٢٣:٢٥١٩:٠٧:١٦١٩:٢٦:٢١٢٣:٣٧:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٨:٥٨١٢:٢٣:١٥١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٧:١٤٢٣:٣٧:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٧:٤٨١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٨:٠٧٢٣:٣٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٣٦:٤٠١٢:٢٢:٥٧١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٩:٠١٢٣:٣٦:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٥:٣٣١٢:٢٢:٤٩١٩:١٠:٣٨١٩:٢٩:٥٤٢٣:٣٦:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٤:٢٧١٢:٢٢:٤١١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:٤٧٢٣:٣٥:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٣:٢٢١٢:٢٢:٣٤١٩:١٢:١٩١٩:٣١:٤١٢٣:٣٥:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٢:٢٧١٩:١٣:٠٩١٩:٣٢:٣٤٢٣:٣٥:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣١:١٥١٢:٢٢:٢١١٩:١٣:٥٩١٩:٣٣:٢٧٢٣:٣٥:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٠:١٤١٢:٢٢:١٥١٩:١٤:٤٩١٩:٣٤:٢٠٢٣:٣٤:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٩:١٣١٢:٢٢:١٠١٩:١٥:٣٩١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٤:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:١٩٠٥:٢٨:١٤١٢:٢٢:٠٦١٩:١٦:٢٩١٩:٣٦:٠٦٢٣:٣٤:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٧:١٦١٢:٢٢:٠٢١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٥٩٢٣:٣٤:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٢٦:١٩١٢:٢١:٥٨١٩:١٨:٠٨١٩:٣٧:٥١٢٣:٣٣:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٢٤٠٥:٢٥:٢٤١٢:٢١:٥٦١٩:١٨:٥٨١٩:٣٨:٤٤٢٣:٣٣:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢١:٥٣١٩:١٩:٤٧١٩:٣٩:٣٦٢٣:٣٣:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٢٣:٣٧١٢:٢١:٥٢١٩:٢٠:٣٦١٩:٤٠:٢٨٢٣:٣٣:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٥:٤١٠٥:٢٢:٤٥١٢:٢١:٥١١٩:٢١:٢٥١٩:٤١:٢٠٢٣:٣٢:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٢٩٠٥:٢١:٥٥١٢:٢١:٥٠١٩:٢٢:١٣١٩:٤٢:١٢٢٣:٣٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:١٨٠٥:٢١:٠٦١٢:٢١:٥٠١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٣:٠٣٢٣:٣٢:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٢:١٠٠٥:٢٠:١٩١٢:٢١:٥١١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:٥٥٢٣:٣٢:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤١:٠٢٠٥:١٩:٣٤١٢:٢١:٥٢١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:٤٥٢٣:٣٢:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٩:٥٦٠٥:١٨:٤٩١٢:٢١:٥٤١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٥:٣٦٢٣:٣٢:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٨:٥٢٠٥:١٨:٠٧١٢:٢١:٥٦١٩:٢٦:١٢١٩:٤٦:٢٦٢٣:٣٢:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٧:٥٠٠٥:١٧:٢٦١٢:٢١:٥٩١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٧:١٥٢٣:٣١:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٦:٤٩٠٥:١٦:٤٦١٢:٢٢:٠٣١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣١:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٥:٥٠٠٥:١٦:٠٨١٢:٢٢:٠٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٥٣٢٣:٣١:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٤:٥٣٠٥:١٥:٣١١٢:٢٢:١١١٩:٢٩:١٥١٩:٤٩:٤٠٢٣:٣١:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٣:٥٨٠٥:١٤:٥٧١٢:٢٢:١٦١٩:٢٩:٥٩١٩:٥٠:٢٨٢٣:٣١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سقرچشمه سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سقرچشمه سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سقرچشمه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سقرچشمه سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سقرچشمه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سقرچشمه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سقرچشمه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سقرچشمه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سقرچشمه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سقرچشمه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سقرچشمه سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٢٣٠٥:١٠:٠٥١٢:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٥:٥٦٢٣:٣٤:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٣٧٠٥:١٠:١٩١٢:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٣٤:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٥٥٠٥:١٠:٣٥١٢:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٦:١٥٢٣:٣٤:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:١٤٠٥:١٠:٥٢١٢:٢٨:٠٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٦:٢٢٢٣:٣٤:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٣٦٠٥:١١:١١١٢:٢٨:١٦١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٣٥:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٠١٠٥:١١:٣١١٢:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٦:٣١٢٣:٣٥:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٢٧٠٥:١١:٥٢١٢:٢٨:٤١١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٣٥:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٥٦٠٥:١٢:١٥١٢:٢٨:٥٣١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٣٥:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٢٧٠٥:١٢:٣٨١٢:٢٩:٠٥١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٦:٣١٢٣:٣٦:١٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٠٠٠٥:١٣:٠٤١٢:٢٩:١٧١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٣٦:٢٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٣٥٠٥:١٣:٣٠١٢:٢٩:٢٩١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٦:٢٢٢٣:٣٦:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:١٣٠٥:١٣:٥٨١٢:٢٩:٤٠١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٦:١٥٢٣:٣٧:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٥٢٠٥:١٤:٢٦١٢:٢٩:٥١١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٣٧:١٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٣٣٠٥:١٤:٥٦١٢:٣٠:٠٢١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٥:٥٦٢٣:٣٧:٣٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:١٥٠٥:١٥:٢٧١٢:٣٠:١٢١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٣٧:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٠٠٥:١٥:٥٩١٢:٣٠:٢٢١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٣٨:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٤٦٠٥:١٦:٣١١٢:٣٠:٣٢١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٥:١٢٢٣:٣٨:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٣٤٠٥:١٧:٠٥١٢:٣٠:٤١١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٤:٥٤٢٣:٣٨:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٣٠٥:١٧:٤٠١٢:٣٠:٥٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٤:٣٤٢٣:٣٨:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:١٤٠٥:١٨:١٥١٢:٣٠:٥٨١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٤:١٢٢٣:٣٩:١٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٠٧٠٥:١٨:٥٢١٢:٣١:٠٦١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٣٩:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٠٠٥:١٩:٢٩١٢:٣١:١٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٣:٢٣٢٣:٣٩:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٥٠٥:٢٠:٠٧١٢:٣١:٢٠١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٤٠:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٥١٠٥:٢٠:٤٥١٢:٣١:٢٦١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٢:٢٧٢٣:٤٠:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٤٩٠٥:٢١:٢٤١٢:٣١:٣٢١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٥٦٢٣:٤٠:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٤٧٠٥:٢٢:٠٤١٢:٣١:٣٨١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠١:٢٣٢٣:٤٠:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٧٠٥:٢٢:٤٥١٢:٣١:٤٢١٩:٤٠:١٨٢٠:٠٠:٤٩٢٣:٤١:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٧٠٥:٢٣:٢٦١٢:٣١:٤٧١٩:٣٩:٤٥٢٠:٠٠:١٣٢٣:٤١:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٩٠٥:٢٤:٠٨١٢:٣١:٥١١٩:٣٩:١٠١٩:٥٩:٣٦٢٣:٤١:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٤:٥٠١٢:٣١:٥٤١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٨:٥٦٢٣:٤١:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٢٥:٣٣١٢:٣١:٥٦١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٨:١٥٢٣:٤١:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سقرچشمه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سقرچشمه سفلی روستای سقرچشمه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سقرچشمه سفلی روستای سقرچشمه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سقرچشمه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سقرچشمه سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سقرچشمه سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سقرچشمه سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سقرچشمه سفلی

روستای سقرچشمه سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سقرچشمه سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سقرچشمه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سقرچشمه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سقرچشمه سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سقرچشمه سفلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق سقرچشمه سفلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سقرچشمه سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سقرچشمه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سقرچشمه سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سقرچشمه سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سقرچشمه سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سقرچشمه سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو