جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی

صالح آباد | تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سقرچشمه سفلی


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤١
اذان ظهر: ١١:٠٩:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:١٨:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٣٨:١٤
نیمه شب: ٢٢:٢٦:٥٣

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ روستای سقرچشمه سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سقرچشمه سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سقرچشمه سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سقرچشمه سفلی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سقرچشمه سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سقرچشمه سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سقرچشمه سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سقرچشمه سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٨:٥٨١٢:٢٣:١٥١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٧:١٤٢٣:٣٧:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٧:٤٨١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٨:٠٧٢٣:٣٦:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٣٦:٤٠١٢:٢٢:٥٧١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٩:٠١٢٣:٣٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٥:٣٣١٢:٢٢:٤٩١٩:١٠:٣٨١٩:٢٩:٥٤٢٣:٣٦:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٤:٢٧١٢:٢٢:٤١١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:٤٧٢٣:٣٥:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٣:٢٢١٢:٢٢:٣٤١٩:١٢:١٩١٩:٣١:٤١٢٣:٣٥:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٢:٢٧١٩:١٣:٠٩١٩:٣٢:٣٤٢٣:٣٥:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣١:١٥١٢:٢٢:٢١١٩:١٣:٥٩١٩:٣٣:٢٧٢٣:٣٥:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٠:١٤١٢:٢٢:١٥١٩:١٤:٤٩١٩:٣٤:٢٠٢٣:٣٤:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٩:١٣١٢:٢٢:١٠١٩:١٥:٣٩١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٤:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:١٩٠٥:٢٨:١٤١٢:٢٢:٠٦١٩:١٦:٢٩١٩:٣٦:٠٦٢٣:٣٤:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٧:١٦١٢:٢٢:٠٢١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٥٩٢٣:٣٤:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٢٦:١٩١٢:٢١:٥٨١٩:١٨:٠٨١٩:٣٧:٥١٢٣:٣٣:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٢٤٠٥:٢٥:٢٤١٢:٢١:٥٦١٩:١٨:٥٨١٩:٣٨:٤٤٢٣:٣٣:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢١:٥٣١٩:١٩:٤٧١٩:٣٩:٣٦٢٣:٣٣:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٢٣:٣٧١٢:٢١:٥٢١٩:٢٠:٣٦١٩:٤٠:٢٨٢٣:٣٣:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٥:٤١٠٥:٢٢:٤٥١٢:٢١:٥١١٩:٢١:٢٥١٩:٤١:٢٠٢٣:٣٢:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٢٩٠٥:٢١:٥٥١٢:٢١:٥٠١٩:٢٢:١٣١٩:٤٢:١٢٢٣:٣٢:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:١٨٠٥:٢١:٠٦١٢:٢١:٥٠١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٣:٠٣٢٣:٣٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٢:١٠٠٥:٢٠:١٩١٢:٢١:٥١١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:٥٥٢٣:٣٢:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤١:٠٢٠٥:١٩:٣٤١٢:٢١:٥٢١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:٤٥٢٣:٣٢:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٩:٥٦٠٥:١٨:٤٩١٢:٢١:٥٤١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٥:٣٦٢٣:٣٢:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٨:٥٢٠٥:١٨:٠٧١٢:٢١:٥٦١٩:٢٦:١٢١٩:٤٦:٢٦٢٣:٣٢:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٧:٥٠٠٥:١٧:٢٦١٢:٢١:٥٩١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٧:١٥٢٣:٣١:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٦:٤٩٠٥:١٦:٤٦١٢:٢٢:٠٣١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٥:٥٠٠٥:١٦:٠٨١٢:٢٢:٠٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٥٣٢٣:٣١:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٤:٥٣٠٥:١٥:٣١١٢:٢٢:١١١٩:٢٩:١٥١٩:٤٩:٤٠٢٣:٣١:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٣:٥٨٠٥:١٤:٥٧١٢:٢٢:١٦١٩:٢٩:٥٩١٩:٥٠:٢٨٢٣:٣١:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٣:٠٤٠٥:١٤:٢٣١٢:٢٢:٢٢١٩:٣٠:٤٣١٩:٥١:١٤٢٣:٣١:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سقرچشمه سفلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سقرچشمه سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سقرچشمه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سقرچشمه سفلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سقرچشمه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سقرچشمه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سقرچشمه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سقرچشمه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سقرچشمه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سقرچشمه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سقرچشمه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سقرچشمه سفلی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٣٨:٣٠١١:٠٩:٥١١٦:٤٠:٤٣١٦:٥٩:١٠٢٢:٢٨:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٩:٢٥١١:٠٩:٤٣١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٨:٠١٢٢:٢٧:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٠:٢٠١١:٠٩:٣٥١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٦:٥٣٢٢:٢٧:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤١:١٥١١:٠٩:٢٩١٦:٣٧:١٤١٦:٥٥:٤٧٢٢:٢٧:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤٢:١١١١:٠٩:٢٣١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٤:٤١٢٢:٢٧:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٣:٠٧١١:٠٩:١٧١٦:٣٥:٠٠١٦:٥٣:٣٧٢٢:٢٧:١٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٤:٠٤١١:٠٩:١٣١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٢:٣٤٢٢:٢٧:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٥:٠١١١:٠٩:٠٩١٦:٣٢:٥٠١٦:٥١:٣٢٢٢:٢٧:٠٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٥:٥٨١١:٠٩:٠٦١٦:٣١:٤٨١٦:٥٠:٣١٢٢:٢٦:٥٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٦:٥٥١١:٠٩:٠٤١٦:٣٠:٤٦١٦:٤٩:٣٢٢٢:٢٦:٥١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٤٧:٥٣١١:٠٩:٠٣١٦:٢٩:٤٦١٦:٤٨:٣٤٢٢:٢٦:٤٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٨:٥١١١:٠٩:٠٢١٦:٢٨:٤٧١٦:٤٧:٣٧٢٢:٢٦:٤٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٩:٤٩١١:٠٩:٠٢١٦:٢٧:٤٩١٦:٤٦:٤٢٢٢:٢٦:٣٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٠:٤٨١١:٠٩:٠٣١٦:٢٦:٥٣١٦:٤٥:٤٨٢٢:٢٦:٣٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:٤٦١١:٠٩:٠٥١٦:٢٥:٥٨١٦:٤٤:٥٦٢٢:٢٦:٣٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٢:٤٥١١:٠٩:٠٧١٦:٢٥:٠٥١٦:٤٤:٠٥٢٢:٢٦:٣٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٣:٤٤١١:٠٩:١١١٦:٢٤:١٣١٦:٤٣:١٥٢٢:٢٦:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٤:٤٣١١:٠٩:١٥١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٢:٢٨٢٢:٢٦:٣٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٥:٤٣١١:٠٩:٢٠١٦:٢٢:٣٤١٦:٤١:٤١٢٢:٢٦:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٦:٤٢١١:٠٩:٢٦١٦:٢١:٤٧١٦:٤٠:٥٧٢٢:٢٦:٣٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٧:٤٢١١:٠٩:٣٣١٦:٢١:٠١١٦:٤٠:١٣٢٢:٢٦:٣٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٨:٤١١١:٠٩:٤٠١٦:٢٠:١٧١٦:٣٩:٣٢٢٢:٢٦:٤٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٩:٤١١١:٠٩:٤٩١٦:١٩:٣٥١٦:٣٨:٥٢٢٢:٢٦:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٠:٤١١١:٠٩:٥٨١٦:١٨:٥٤١٦:٣٨:١٤٢٢:٢٦:٥٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠١:٤٠١١:١٠:٠٨١٦:١٨:١٦١٦:٣٧:٣٨٢٢:٢٦:٥٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٢:٤٠١١:١٠:١٩١٦:١٧:٣٨١٦:٣٧:٠٣٢٢:٢٧:٠٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٤٠١١:١٠:٣١١٦:١٧:٠٣١٦:٣٦:٣٠٢٢:٢٧:١٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٤:٣٩١١:١٠:٤٤١٦:١٦:٣٠١٦:٣٥:٥٩٢٢:٢٧:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٥:٣٨١١:١٠:٥٨١٦:١٥:٥٨١٦:٣٥:٣٠٢٢:٢٧:٣٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٦:٣٨١١:١١:١٢١٦:١٥:٢٨١٦:٣٥:٠٢٢٢:٢٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سقرچشمه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سقرچشمه سفلی روستای سقرچشمه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سقرچشمه سفلی روستای سقرچشمه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سقرچشمه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سقرچشمه سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سقرچشمه سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سقرچشمه سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سقرچشمه سفلی

روستای سقرچشمه سفلی بر روی نقشه

روستای سقرچشمه سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سقرچشمه سفلی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سقرچشمه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سقرچشمه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سقرچشمه سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سقرچشمه سفلی
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سقرچشمه سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سقرچشمه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سقرچشمه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سقرچشمه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سقرچشمه سفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا سقرچشمه سفلی دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سقرچشمه سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سقرچشمه سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو