جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سفیدچاه

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدچاه


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:١٣
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢١
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٥٠
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٢٢:١٢

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیدچاه (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر سفیدچاه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سفیدچاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدچاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
كسی به بهشت داخل نمی‌شود، جز این‌كه پیشوایان الهی را بشناسد و آنان نیز او را بشناسند و كسی به دوزخ داخل نشود، جز این‌كه آنان را منكر و آنان نیز او را منكر شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیدچاه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیدچاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدچاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سفیدچاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدچاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدچاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٢:١٢١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٥٦٠٠:٠٥:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥١:٥٤١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٤:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥١:٤٦١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠٤:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:٤٨١٢:٥١:٣٨١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٤:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٤١١٢:٥١:٣١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠٣:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥١:٢٤١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٣:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥١:١٨١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٣:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥١:١٣١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥١:٠٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٢:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٥١:٠٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٢:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٢:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٣:٢٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٠١:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥٢:٢٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠١:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥١:٣١١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٤٨٠٠:٠١:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٤٢٠٠:٠١:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٩:٤٣١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٠٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:٠٠:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٨:٠١١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٢٣٠٠:٠٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٠:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٦:٢٤١٢:٥٠:٤٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:٠٠:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٤٥:٣٨١٢:٥٠:٥١١٩:٥٦:٣١٢٠:١٧:٠١٠٠:٠٠:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٤٤:٥٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٥٢٢٣:٥٩:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٤:١١١٢:٥٠:٥٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٤٤٢٣:٥٩:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٥١:٠٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:٣٤٢٣:٥٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٣١٠٥:٤٢:٥١١٢:٥١:٠٤١٩:٥٩:٤٣٢٠:٢٠:٢٤٢٣:٥٩:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٣١٠٥:٤٢:١٣١٢:٥١:٠٩٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢١:١٤٢٣:٥٩:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٤١:٣٦١٢:٥١:١٤٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٢:٠٣٢٣:٥٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدچاه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سفیدچاه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سفیدچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سفیدچاه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٥:٣٠١١:٥٥:٤٥١٦:٤٦:٠٥١٧:٠٦:٣٩٢٣:١٠:٢٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٥:٤٨١١:٥٦:١٥١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٧:١٩٢٣:١٠:٥٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠٦:٠٥١١:٥٦:٤٤١٦:٤٧:٢٨١٧:٠٨:٠١٢٣:١١:٢٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٦:١٩١١:٥٧:١٣١٦:٤٨:١٣١٧:٠٨:٤٤٢٣:١١:٥٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٦:٣٢١١:٥٧:٤١١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٩:٢٨٢٣:١٢:٢٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٦:٤٢١١:٥٨:١٠١٦:٤٩:٤٥١٧:١٠:١٤٢٣:١٢:٥٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٦:٥١١١:٥٨:٣٨١٦:٥٠:٣٣١٧:١١:٠١٢٣:١٣:٢٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠٦:٥٨١١:٥٩:٠٥١٦:٥١:٢٢١٧:١١:٤٩٢٣:١٣:٥٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٧:٠٢١١:٥٩:٣٢١٦:٥٢:١٢١٧:١٢:٣٧٢٣:١٤:٢٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٧:٠٥١١:٥٩:٥٩١٦:٥٣:٠٤١٧:١٣:٢٧٢٣:١٤:٥٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٧:٠٦١٢:٠٠:٢٦١٦:٥٣:٥٦١٧:١٤:١٨٢٣:١٥:٢١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٧:٠٤١٢:٠٠:٥١١٦:٥٤:٥٠١٧:١٥:١٠٢٣:١٥:٤٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠٧:٠١١٢:٠١:١٧١٦:٥٥:٤٥١٧:١٦:٠٣٢٣:١٦:١٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٦:٥٥١٢:٠١:٤١١٦:٥٦:٤٠١٧:١٦:٥٧٢٣:١٦:٤٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠٦:٤٨١٢:٠٢:٠٥١٦:٥٧:٣٧١٧:١٧:٥١٢٣:١٧:١٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٦:٣٨١٢:٠٢:٢٩١٦:٥٨:٣٤١٧:١٨:٤٦٢٣:١٧:٣٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٦:٢٧١٢:٠٢:٥٢١٦:٥٩:٣٢١٧:١٩:٤٢٢٣:١٨:٠٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٦:١٤١٢:٠٣:١٤١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٨:٣٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٥:٥٨١٢:٠٣:٣٦١٧:٠١:٣٠١٧:٢١:٣٦٢٣:١٨:٥٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٥:٤١١٢:٠٣:٥٧١٧:٠٢:٣٠١٧:٢٢:٣٤٢٣:١٩:١٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٥:٢٢١٢:٠٤:١٨١٧:٠٣:٣١١٧:٢٣:٣٢٢٣:١٩:٤٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٥:٠٠١٢:٠٤:٣٨١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٤:٣١٢٣:٢٠:٠٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٤:٣٧١٢:٠٤:٥٧١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٥:٣١٢٣:٢٠:٢٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠٤:١٢١٢:٠٥:١٥١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٦:٣١٢٣:٢٠:٥١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠٣:٤٥١٢:٠٥:٣٣١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٧:٣١٢٣:٢١:١٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٥:٥٠١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٨:٣٢٢٣:٢١:٣٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٢:٤٦١٢:٠٦:٠٦١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢١:٥٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٢:١٣١٢:٠٦:٢١١٧:١٠:٥٠١٧:٣٠:٣٤٢٣:٢٢:١٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠١:٣٩١٢:٠٦:٣٦١٧:١١:٥٤١٧:٣١:٣٥٢٣:٢٢:٣٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٣:٠٧٠٧:٠١:٠٣١٢:٠٦:٥٠١٧:١٢:٥٨١٧:٣٢:٣٧٢٣:٢٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیدچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدچاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدچاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سفیدچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدچاه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠٣:٤٥١٢:٠٥:٣٣١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٧:٣١٢٣:٢١:١٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٥:٥٠١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٨:٣٢٢٣:٢١:٣٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٢:٤٦١٢:٠٦:٠٦١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢١:٥٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٢:١٣١٢:٠٦:٢١١٧:١٠:٥٠١٧:٣٠:٣٤٢٣:٢٢:١٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠١:٣٩١٢:٠٦:٣٦١٧:١١:٥٤١٧:٣١:٣٥٢٣:٢٢:٣٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٧:٠١:٠٣١٢:٠٦:٥٠١٧:١٢:٥٨١٧:٣٢:٣٧٢٣:٢٢:٤٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٧:٠٠:٢٥١٢:٠٧:٠٣١٧:١٤:٠٢١٧:٣٣:٣٩٢٣:٢٣:٠٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٩:٤٥١٢:٠٧:١٥١٧:١٥:٠٧١٧:٣٤:٤١٢٣:٢٣:٢١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٩:٠٤١٢:٠٧:٢٦١٧:١٦:١١١٧:٣٥:٤٣٢٣:٢٣:٣٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٨:٢١١٢:٠٧:٣٧١٧:١٧:١٦١٧:٣٦:٤٥٢٣:٢٣:٥٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٧:٣٦١٢:٠٧:٤٦١٧:١٨:٢٠١٧:٣٧:٤٧٢٣:٢٤:٠٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٦:٥٠١٢:٠٧:٥٥١٧:١٩:٢٥١٧:٣٨:٤٩٢٣:٢٤:١٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٦:٠٢١٢:٠٨:٠٣١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٩:٥٠٢٣:٢٤:٢٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٥:١٢١٢:٠٨:١١١٧:٢١:٣٤١٧:٤٠:٥٢٢٣:٢٤:٣٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٤:٢١١٢:٠٨:١٧١٧:٢٢:٣٨١٧:٤١:٥٤٢٣:٢٤:٤٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٣:٢٨١٢:٠٨:٢٢١٧:٢٣:٤٢١٧:٤٢:٥٦٢٣:٢٤:٥٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٢:٣٤١٢:٠٨:٢٧١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٣:٥٧٢٣:٢٥:٠٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥١:٣٨١٢:٠٨:٣١١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٤:٥٩٢٣:٢٥:١٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥٠:٤١١٢:٠٨:٣٤١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٠٠٢٣:٢٥:٢٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٩:٤٣١٢:٠٨:٣٧١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٧:٠١٢٣:٢٥:٢٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٨:٤٣١٢:٠٨:٣٨١٧:٢٩:٠١١٧:٤٨:٠٢٢٣:٢٥:٣٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٧:٤٢١٢:٠٨:٣٩١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٩:٠٣٢٣:٢٥:٣٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٦:٣٩١٢:٠٨:٣٩١٧:٣١:٠٧١٧:٥٠:٠٣٢٣:٢٥:٣٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٥:٣٥١٢:٠٨:٣٨١٧:٣٢:٠٩١٧:٥١:٠٤٢٣:٢٥:٣٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٤:٣٠١٢:٠٨:٣٦١٧:٣٣:١١١٧:٥٢:٠٤٢٣:٢٥:٤٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٣:٢٤١٢:٠٨:٣٤١٧:٣٤:١٤١٧:٥٣:٠٤٢٣:٢٥:٤١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٢:١٧١٢:٠٨:٣١١٧:٣٥:١٥١٧:٥٤:٠٣٢٣:٢٥:٤٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤١:٠٨١٢:٠٨:٢٨١٧:٣٦:١٧١٧:٥٥:٠٣٢٣:٢٥:٣٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٩:٥٩١٢:٠٨:٢٣١٧:٣٧:١٨١٧:٥٦:٠٢٢٣:٢٥:٣٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٨:٤٨١٢:٠٨:١٨١٧:٣٨:١٩١٧:٥٧:٠١٢٣:٢٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیدچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدچاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سفیدچاه

سفیدچاه، روستایی است از توابع بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران

شهر سفیدچاه در ویکیپدیا

شهر سفیدچاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیدچاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیدچاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیدچاه بر روی نقشه

شهر سفیدچاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیدچاه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدچاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیدچاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سفیدچاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سفیدچاه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدچاه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سفیدچاه
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدچاه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سفیدچاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سفیدچاه
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدچاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو