جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سفیدچاه

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدچاه

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٠٧
اذان ظهر: ١١:٤٤:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٢:٣٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیدچاه (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر سفیدچاه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سفیدچاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سفیدچاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

حضرت محمد (ص)
(برای آگاه شدن از خوبی یا بدی) از خودت سؤال كن، اگرچه دیگران چیزهای دیگری بگویند (و برخلاف تو نظر بدهند زیرا خود آدم به وضع خودش آگاهی بیشتری دارد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیدچاه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیدچاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدچاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سفیدچاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدچاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدچاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٠:٤٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٩:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٤:١٤١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٨:٠٨١٢:٥٤:٠٠١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٨:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٣:٤٦١٩:٣١:٢٠١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٣:٣٣١٩:٣٢:١٢١٩:٥١:١٦٠٠:٠٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٤:١٢١٢:٥٣:٢١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٢:١٠٠٠:٠٧:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٧:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١١:٣٩١٢:٥٢:٥٧١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٦:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٥:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٥:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٢:١٤١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٤١٠٠:٠٥:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٤:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٤:٢١١٢:٥١:٥٥١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:٠٤:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٣:١٢١٢:٥١:٤٧١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٤:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥١:٣٩١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٢٣٠٠:٠٤:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥١:٣١١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٢:١٨٠٠:٠٣:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥١:٢٥١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٣:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥١:١٨١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٠٣:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥١:١٣١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٢:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥١:٠٧١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٢:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٥:٣٦١٢:٥١:٠٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٢:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٠٢:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:٢٢٠٥:٥٣:٣٧١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠١:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٠١٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠١:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٤٢٠٥:٥١:٤٤١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٠:٢٨٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠١:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٠:٤٩١٢:٥٠:٤٩١٩:٥١:١٩٢٠:١١:٢٩٠٠:٠١:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٩:٥٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠١:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٩:٠٣١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:١٧٠٠:٠٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدچاه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سفیدچاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سفیدچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سفیدچاه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیدچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدچاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدچاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سفیدچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدچاه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سفیدچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدچاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدچاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدچاه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٢:٢٦١١:٤٧:٠٢١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:١٩٢٣:٠٤:٤٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٣:١٤١١:٤٦:٤١١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٧:٤٩٢٣:٠٤:٢٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٤:٠٣١١:٤٦:٢٠١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:١٩٢٣:٠٤:٠٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٤:٥١١١:٤٦:٠٠١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٤:٤٨٢٣:٠٣:٤٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٥:٤٠١١:٤٥:٣٩١٧:٤٥:٠٣١٨:٠٣:١٨٢٣:٠٣:٢٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٦:٢٩١١:٤٥:١٩١٧:٤٣:٣٤١٨:٠١:٤٩٢٣:٠٣:١١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٧:١٨١١:٤٤:٥٨١٧:٤٢:٠٤١٨:٠٠:٢٠٢٣:٠٢:٥٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤٨:٠٧١١:٤٤:٣٨١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٨:٥١٢٣:٠٢:٣٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٨:٥٧١١:٤٤:١٩١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٧:٢٢٢٣:٠٢:١٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٩:٤٧١١:٤٣:٥٩١٧:٣٧:٣٨١٧:٥٥:٥٤٢٣:٠١:٥٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٠:٣٧١١:٤٣:٤٠١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:٢٦٢٣:٠١:٣٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥١:٢٧١١:٤٣:٢١١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٢:٥٩٢٣:٠١:٢١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٢:١٧١١:٤٣:٠٣١٧:٣٣:١٤١٧:٥١:٣٢٢٣:٠١:٠٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٣:٠٨١١:٤٢:٤٤١٧:٣١:٤٨١٧:٥٠:٠٦٢٣:٠٠:٤٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٣:٥٩١١:٤٢:٢٧١٧:٣٠:٢١١٧:٤٨:٤٠٢٣:٠٠:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٤:٥٠١١:٤٢:٠٩١٧:٢٨:٥٥١٧:٤٧:١٥٢٣:٠٠:١١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٥:٤٢١١:٤١:٥٢١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٥:٥١٢٢:٥٩:٥٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٦:٣٤١١:٤١:٣٦١٧:٢٦:٠٥١٧:٤٤:٢٧٢٢:٥٩:٣٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٧:٢٦١١:٤١:٢٠١٧:٢٤:٤١١٧:٤٣:٠٤٢٢:٥٩:٢١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٨:١٩١١:٤١:٠٥١٧:٢٣:١٨١٧:٤١:٤٢٢٢:٥٩:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٩:١٢١١:٤٠:٥٠١٧:٢١:٥٥١٧:٤٠:٢٠٢٢:٥٨:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٠:٠٥١١:٤٠:٣٥١٧:٢٠:٣٣١٧:٣٨:٥٩٢٢:٥٨:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٠:٥٩١١:٤٠:٢١١٧:١٩:١٢١٧:٣٧:٣٩٢٢:٥٨:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠١:٥٣١١:٤٠:٠٨١٧:١٧:٥١١٧:٣٦:٢٠٢٢:٥٨:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٢:٤٨١١:٣٩:٥٥١٧:١٦:٣١١٧:٣٥:٠٢٢٢:٥٧:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٣:٤٢١١:٣٩:٤٣١٧:١٥:١٣١٧:٣٣:٤٤٢٢:٥٧:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٤:٣٨١١:٣٩:٣٢١٧:١٣:٥٥١٧:٣٢:٢٨٢٢:٥٧:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٥:٣٣١١:٣٩:٢١١٧:١٢:٣٧١٧:٣١:١٣٢٢:٥٧:١١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٦:٢٩١١:٣٩:١٠١٧:١١:٢١١٧:٢٩:٥٨٢٢:٥٦:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٢٥١١:٣٩:٠١١٧:١٠:٠٦١٧:٢٨:٤٤٢٢:٥٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیدچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدچاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سفیدچاه

سفیدچاه، روستایی است از توابع بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران

شهر سفیدچاه در ویکیپدیا

شهر سفیدچاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیدچاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیدچاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیدچاه بر روی نقشه

شهر سفیدچاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیدچاه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سفیدچاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیدچاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سفیدچاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سفیدچاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سفیدچاه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سفیدچاه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سفیدچاه
افق شرعی امروز فردا سفیدچاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدچاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سفیدچاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو