جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سفیدچاه

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدچاه


اذان صبح: ٠٥:٢٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٣١:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٠٣

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیدچاه (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر سفیدچاه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سفیدچاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدچاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام جعفر صادق (ع)
سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبی بودند که خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشید

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیدچاه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیدچاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدچاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سفیدچاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدچاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدچاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٢:١٢١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٥٦٠٠:٠٥:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥١:٥٤١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٤:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥١:٤٦١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠٤:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:٤٨١٢:٥١:٣٨١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٤:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٤١١٢:٥١:٣١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠٣:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥١:٢٤١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٣:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥١:١٨١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٣:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥١:١٣١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥١:٠٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٢:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٥١:٠٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٢:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٢:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٣:٢٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٠١:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥٢:٢٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠١:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥١:٣١١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٤٨٠٠:٠١:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٤٢٠٠:٠١:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٩:٤٣١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٠٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:٠٠:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٨:٠١١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٢٣٠٠:٠٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٠:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٦:٢٤١٢:٥٠:٤٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:٠٠:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٤٥:٣٨١٢:٥٠:٥١١٩:٥٦:٣١٢٠:١٧:٠١٠٠:٠٠:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٤٤:٥٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٥٢٢٣:٥٩:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٤:١١١٢:٥٠:٥٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٤٤٢٣:٥٩:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٥١:٠٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:٣٤٢٣:٥٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٣١٠٥:٤٢:٥١١٢:٥١:٠٤١٩:٥٩:٤٣٢٠:٢٠:٢٤٢٣:٥٩:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٣١٠٥:٤٢:١٣١٢:٥١:٠٩٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢١:١٤٢٣:٥٩:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٤١:٣٦١٢:٥١:١٤٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٢:٠٣٢٣:٥٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدچاه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سفیدچاه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سفیدچاه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٠:٢٧١٣:٠٠:١٩١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:٠٨٠٠:١٧:١٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٨:٥٩١٣:٠٠:٠١١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٠١٠٠:١٦:٤٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٧:٣١١٢:٥٩:٤٣١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٥٤٠٠:١٦:٢٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٦:٠٣١٢:٥٩:٢٥١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٤٧٠٠:١٦:٠٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٤:٣٥١٢:٥٩:٠٧١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٤٠٠٠:١٥:٤٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٣:٠٧١٢:٥٨:٤٩١٩:١٥:٠٨١٩:٣٣:٣٣٠٠:١٥:١٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٨:٣١١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:٢٦٠٠:١٤:٥٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٠:١٣١٢:٥٨:١٤١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:١٩٠٠:١٤:٣١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٢:١١٠٦:٣٨:٤٥١٢:٥٧:٥٦١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:١٢٠٠:١٤:٠٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٧:١٩١٢:٥٧:٣٨١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٣:٤٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٥:٥٢١٢:٥٧:٢١١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٣:٢١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٤:٢٦١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٥٢٠٠:١٢:٥٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٣:٠٠١٢:٥٦:٤٦١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٢:٣٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣١:٣٥١٢:٥٦:٣٠١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٣٨٠٠:١٢:١١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٠:١٠١٢:٥٦:١٣١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٣٢٠٠:١١:٤٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٢٥٠٠:١١:٢٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:١٩٠٠:١١:٠١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:٣٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٥:٠٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٠٧٠٠:١٠:١٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٩:٥٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٥٥٠٠:٠٩:٢٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٩:٠٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٤:١٠١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٨:٤٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٨:٢٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٣:٤٣١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٨:٠٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٥:١١١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٢:٢٥١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٧:٣٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٣:١٨١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠٧:١٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤١:١٧٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٦:٥٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١١:٢١١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:١٤٠٠:٠٦:٣٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٥:٠٩٠٠:٠٦:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیدچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدچاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدچاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدچاه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٧:٤٨١٢:٠١:٤٩١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٤:٤٣٢٣:٤٨:٥٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٦:٢٠١٣:٠١:٣١١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٣٦٠٠:١٨:٣٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٤:٥٢١٣:٠١:١٣١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٢٩٠٠:١٨:١٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٣:٢٤١٣:٠٠:٥٥١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٧:٢٢٠٠:١٧:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٥١:٥٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:١٥٠٠:١٧:٣٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٠:٢٧١٣:٠٠:١٩١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:٠٨٠٠:١٧:١٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٨:٥٩١٣:٠٠:٠١١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٠١٠٠:١٦:٤٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٧:٣١١٢:٥٩:٤٣١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٥٤٠٠:١٦:٢٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٦:٠٣١٢:٥٩:٢٥١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٤٧٠٠:١٦:٠٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٤:٣٥١٢:٥٩:٠٧١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٤٠٠٠:١٥:٤٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٣:٠٧١٢:٥٨:٤٩١٩:١٥:٠٨١٩:٣٣:٣٣٠٠:١٥:١٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٨:٣١١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:٢٦٠٠:١٤:٥٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٠:١٣١٢:٥٨:١٤١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:١٩٠٠:١٤:٣١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١١٠٦:٣٨:٤٥١٢:٥٧:٥٦١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:١٢٠٠:١٤:٠٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٧:١٩١٢:٥٧:٣٨١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٣:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٥:٥٢١٢:٥٧:٢١١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٣:٢١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٤:٢٦١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٥٢٠٠:١٢:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٣:٠٠١٢:٥٦:٤٦١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٢:٣٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣١:٣٥١٢:٥٦:٣٠١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٣٨٠٠:١٢:١١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٠:١٠١٢:٥٦:١٣١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٣٢٠٠:١١:٤٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٢٥٠٠:١١:٢٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:١٩٠٠:١١:٠١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:٣٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٥:٠٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٠٧٠٠:١٠:١٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٩:٥٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٥٥٠٠:٠٩:٢٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٩:٠٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٤:١٠١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٨:٤٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٨:٢٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٣:٤٣١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٨:٠٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٥:١١١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٢:٢٥١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیدچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدچاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سفیدچاه

سفیدچاه، روستایی است از توابع بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران

شهر سفیدچاه در ویکیپدیا

شهر سفیدچاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیدچاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیدچاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیدچاه بر روی نقشه

شهر سفیدچاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیدچاه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدچاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیدچاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سفیدچاه
جدول اوقات شرعی امروز فردا سفیدچاه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدچاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سفیدچاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سفیدچاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سفیدچاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق سفیدچاه
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدچاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو