جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سفیدچاه

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدچاه


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٥٣

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیدچاه (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر سفیدچاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سفیدچاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدچاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سر آرتور هلپس
بزرگترین لذت دارایی این است كه سبب می‌شود از شنیدن سیل اندرزهای خوب رهایی یابید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیدچاه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیدچاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدچاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سفیدچاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدچاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدچاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٥:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٢:١٢١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٥٦٠٠:٠٥:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٤:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥١:٥٤١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥١:٤٦١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠٤:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:٤٨١٢:٥١:٣٨١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٤:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٤١١٢:٥١:٣١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥١:٢٤١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٣:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥١:١٨١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٣:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥١:١٣١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٢:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥١:٠٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٢:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٥١:٠٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٢:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٢:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٣:٢٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٠١:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥٢:٢٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠١:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥١:٣١١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٤٨٠٠:٠١:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٤٢٠٠:٠١:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٩:٤٣١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٠٠:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:٠٠:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٨:٠١١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٢٣٠٠:٠٠:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٠:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٦:٢٤١٢:٥٠:٤٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:٠٠:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٤٥:٣٨١٢:٥٠:٥١١٩:٥٦:٣١٢٠:١٧:٠١٠٠:٠٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٤٤:٥٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٥٢٢٣:٥٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٤:١١١٢:٥٠:٥٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٤٤٢٣:٥٩:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٥١:٠٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:٣٤٢٣:٥٩:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٣١٠٥:٤٢:٥١١٢:٥١:٠٤١٩:٥٩:٤٣٢٠:٢٠:٢٤٢٣:٥٩:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٣١٠٥:٤٢:١٣١٢:٥١:٠٩٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢١:١٤٢٣:٥٩:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٤١:٣٦١٢:٥١:١٤٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٢:٠٣٢٣:٥٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدچاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سفیدچاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سفیدچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سفیدچاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیدچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدچاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدچاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سفیدچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدچاه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٠٠٥:٣٦:٢٣١٢:٥٦:٢٢٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٠١:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٥٠٥:٣٦:٣٧١٢:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٠٢:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٢٠٥:٣٦:٥٣١٢:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٨:١٣٠٠:٠٢:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣٧:١١١٢:٥٧:٠١٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٠٢:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٥٠٥:٣٧:٢٩١٢:٥٧:١٣٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٠٢:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٥٠٠٥:٣٧:٥٠١٢:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٠٣:٠٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٧٠٥:٣٨:١١١٢:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٠٣:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٣٨:٣٤١٢:٥٧:٥١٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٠٣:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٩٠٥:٣٨:٥٩١٢:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٠٣:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٣٩:٢٤١٢:٥٨:١٥٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٠٤:١٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٠٠٥:٣٩:٥١١٢:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٨:١٦٠٠:٠٤:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٤٠:٢٠١٢:٥٨:٣٧٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٠٤:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٤٠:٤٩١٢:٥٨:٤٨٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٠٥:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٤١:١٩١٢:٥٨:٥٩٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٠٥:٢١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٦٠٥:٤١:٥١١٢:٥٩:١٠٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٠٥:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٤٢:٢٤١٢:٥٩:٢٠٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٧:١٨٠٠:٠٥:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥١٠٥:٤٢:٥٧١٢:٥٩:٢٩٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٧:٠١٠٠:٠٦:١٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤١٠٥:٤٣:٣٢١٢:٥٩:٣٨٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٦:٤١٠٠:٠٦:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٤٤:٠٨١٢:٥٩:٤٧٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٠٦:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٤٤:٤٤١٢:٥٩:٥٥٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٠٧:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٤٥:٢٢١٣:٠٠:٠٣٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٠٧:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٦٠٥:٤٦:٠٠١٣:٠٠:١١٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٠٧:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٤٠٥:٤٦:٣٩١٣:٠٠:١٧٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٠٧:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٢٠٥:٤٧:١٩١٣:٠٠:٢٤٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٠٨:١٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٧:٥٩١٣:٠٠:٣٠٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٠٨:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٤٠٥:٤٨:٤١١٣:٠٠:٣٥٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٠٨:٤١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٩:٢٣١٣:٠٠:٤٠٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٠٨:٥٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٩٠٥:٥٠:٠٥١٣:٠٠:٤٤٢٠:١١:٠٠٢٠:٣١:٤٧٠٠:٠٩:١١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٥٠:٤٨١٣:٠٠:٤٨٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣١:٠٨٠٠:٠٩:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٥١:٣٢١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٠٩:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٥٢:١٦١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٠٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سفیدچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدچاه شهر سفیدچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیدچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدچاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سفیدچاه

سفیدچاه، روستایی است از توابع بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران

شهر سفیدچاه در ویکیپدیا

شهر سفیدچاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیدچاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیدچاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیدچاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیدچاه
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر سفیدچاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدچاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیدچاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدچاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سفیدچاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سفیدچاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سفیدچاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدچاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سفیدچاه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدچاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سفیدچاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیدچاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو