جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سفیدراه

توجردی | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدراه

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:١٨:١٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:١٨

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سفیدراه (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای سفیدراه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سفیدراه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سفیدراه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

؟
همیشه كوتاهترین لذت، شیرین ترین لذتهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سفیدراه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سفیدراه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفیدراه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سفیدراه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفیدراه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدراه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٤:٣١١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:١٠٠٠:١٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٤:١٦١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٣:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٢٧٠٠:١٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٠٦٠٠:١٢:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٢:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٣:١٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٢٥٠٠:١١:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٠٤٠٠:١١:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢١:١٢١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٤٤٠٠:١١:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٠:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٩:١٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٠٤٠٠:١٠:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٨:١٠١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٤٤٠٠:١٠:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٧:١١١٢:٥٢:١٢١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٩:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٦:١٢١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠٩:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٥:١٥١٢:٥١:٥٣١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٩:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٤:١٩١٢:٥١:٤٤١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٩:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٣:٢٣١٢:٥١:٣٥١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٨:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٢:٢٩١٢:٥١:٢٧١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٤٦٠٠:٠٨:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١١:٣٥١٢:٥١:٢٠١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٨:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٠:٤٢١٢:٥١:١٣١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٨:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٩:٥١١٢:٥١:٠٧١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٤٩٠٠:٠٧:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٩:٠٠١٢:٥١:٠١١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٧:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٨:١١١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٠:٥١١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠٧:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٧:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٦:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٠:٤١١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٦:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٦:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٦:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سفیدراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سفیدراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سفیدراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدراه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سفیدراه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سفیدراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفیدراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سفیدراه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سفیدراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سفیدراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سفیدراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سفیدراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفیدراه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سفیدراه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سفیدراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفیدراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سفیدراه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سفیدراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سفیدراه روستای سفیدراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سفیدراه روستای سفیدراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سفیدراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفیدراه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سفیدراه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفیدراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفیدراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سفیدراه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٣:٥٥١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٤٢٠٠:٠٨:٥٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٤:٠٩١٢:٥٦:٢١١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥٤٠٠:٠٩:٠٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٤:٢٤١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٠٤٠٠:٠٩:٢٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٤:٤٠١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:١٣٠٠:٠٩:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٤:٥٧١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:٠٩:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٧:١٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٠:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٠:٢١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٠:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٧:٤٩١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٠:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٨:٠١١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٣٥٠٠:١١:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٨:١٢١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٣٠٠:١١:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٨:٢٣١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٣٠٠٠:١١:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٢٦٠٠:١١:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٨:٤٥١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٢:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٨:٥٥١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:١٢٠٠:١٢:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٢:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥٩:١٥١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٢:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٤١٠٠:١٣:٠١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٣:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٩:٤١١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:١٢٠٠:١٣:٢٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٣:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٣:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:١٨٠٠:١٤:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:١٠١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٤:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٠:١٦١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٤:٣٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٤:١١١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:١٠٠٠:١٤:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٤:٥٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٠:٣١١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١٧٠٠:١٥:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٥:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:١٩٠٠:١٥:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سفیدراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سفیدراه روستای سفیدراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سفیدراه روستای سفیدراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سفیدراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفیدراه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سفیدراه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سفیدراه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سفیدراه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سفیدراه

روستای سفیدراه بر روی نقشه

روستای سفیدراه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سفیدراه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سفیدراه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سفیدراه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سفیدراه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سفیدراه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سفیدراه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سفیدراه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سفیدراه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سفیدراه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سفیدراه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سفیدراه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سفیدراه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سفیدراه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سفیدراه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سفیدراه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدراه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سفیدراه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سفیدراه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سفیدراه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو