جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سفیدراه

توجردی | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدراه


اذان صبح: ٠٥:١٦:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٠١
اذان ظهر: ١١:٤٧:٤٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٢٠
اذان مغرب: ١٧:١٤:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٠٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سفیدراه (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای سفیدراه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سفیدراه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سفیدراه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كارهای حرام، روشن است (‌و باید آن‌ها را ترك كرد) و كارهای حلال (‌هم)‌ روشن است (باید آن‌ها را انجام داد ولی) ‌كارهایی كه (نسبت به آن) شك داری (كه حلال است یا حرام) ‌رها كن و كارهایی كه شك نداری را انجام بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سفیدراه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سفیدراه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفیدراه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سفیدراه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفیدراه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدراه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٦:٥٧١٢:٥٢:١١١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠٩:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٢:٠١١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٩:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٥:٠٢١٢:٥١:٥٢١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٥٥٠٠:٠٩:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٤:٠٦١٢:٥١:٤٣١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٣٦٠٠:٠٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٣:١١١٢:٥١:٣٥١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٢:١٧١٢:٥١:٢٧١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٥٨٠٠:٠٨:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٢٠٦:١١:٢٣١٢:٥١:٢٠١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٠:٣١١٢:٥١:١٣١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٢٠٠٠:٠٨:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥١:٠٧١٩:٣٢:٥٩١٩:٥١:٠١٠٠:٠٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥١:٠١١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٧:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٧:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٣:٠٤٠٠:٠٧:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٧:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٦:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٠:٤١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٦:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٤:١١١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٤٩٠٠:٠٦:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٦:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:١١٠٠:٠٦:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٦:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٠:٣٦١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٥:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٥٣٠٠:٠٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:٤٠١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٠٥:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٥:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٥٣٠٠:٠٥:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠٥:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:١٢٠٠:٠٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥١:٠٢١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفیدراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفیدراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفیدراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدراه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سفیدراه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سفیدراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفیدراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سفیدراه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سفیدراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سفیدراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سفیدراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سفیدراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفیدراه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سفیدراه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سفیدراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفیدراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سفیدراه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٤:٢٩١١:٤٠:١٣١٦:٥٥:٤٣١٧:١٣:٥٧٢٢:٥٩:٢٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٥:١٨١١:٤٠:٣٠١٦:٥٥:٢٦١٧:١٣:٤١٢٢:٥٩:٤١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٦:٠٨١١:٤٠:٤٦١٦:٥٥:١١١٧:١٣:٢٨٢٢:٥٩:٥٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٦:٥٨١١:٤١:٠٤١٦:٥٤:٥٧١٧:١٣:١٦٢٣:٠٠:٠٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٧:٤٧١١:٤١:٢٣١٦:٥٤:٤٥١٧:١٣:٠٦٢٣:٠٠:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٨:٣٦١١:٤١:٤٢١٦:٥٤:٣٤١٧:١٢:٥٧٢٣:٠٠:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٩:٢٥١١:٤٢:٠٢١٦:٥٤:٢٦١٧:١٢:٥٠٢٣:٠٠:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٠:١٤١١:٤٢:٢٢١٦:٥٤:١٨١٧:١٢:٤٤٢٣:٠١:١٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣١:٠٢١١:٤٢:٤٤١٦:٥٤:١٣١٧:١٢:٤١٢٣:٠١:٣٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣١:٥٠١١:٤٣:٠٥١٦:٥٤:٠٩١٧:١٢:٣٩٢٣:٠١:٥٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٢:٣٨١١:٤٣:٢٨١٦:٥٤:٠٨١٧:١٢:٣٨٢٣:٠٢:١٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٣:٢٥١١:٤٣:٥١١٦:٥٤:٠٧١٧:١٢:٤٠٢٣:٠٢:٣٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٤:١٢١١:٤٤:١٥١٦:٥٤:٠٩١٧:١٢:٤٢٢٣:٠٢:٥٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٤:٥٨١١:٤٤:٣٩١٦:٥٤:١٢١٧:١٢:٤٧٢٣:٠٣:١٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٥:٤٣١١:٤٥:٠٤١٦:٥٤:١٧١٧:١٢:٥٣٢٣:٠٣:٣٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٦:٢٨١١:٤٥:٣٠١٦:٥٤:٢٣١٧:١٣:٠١٢٣:٠٤:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٧:١٢١١:٤٥:٥٦١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:١٠٢٣:٠٤:٢٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٧:٥٦١١:٤٦:٢٢١٦:٥٤:٤١١٧:١٣:٢١٢٣:٠٤:٥٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٨:٣٨١١:٤٦:٤٩١٦:٥٤:٥٢١٧:١٣:٣٣٢٣:٠٥:١٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٩:٢٠١١:٤٧:١٦١٦:٥٥:٠٥١٧:١٣:٤٧٢٣:٠٥:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٠:٠١١١:٤٧:٤٣١٦:٥٥:٢٠١٧:١٤:٠٣٢٣:٠٦:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٠:٤٢١١:٤٨:١١١٦:٥٥:٣٦١٧:١٤:٢٠٢٣:٠٦:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤١:٢١١١:٤٨:٤٠١٦:٥٥:٥٤١٧:١٤:٣٨٢٣:٠٦:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤١:٥٩١١:٤٩:٠٨١٦:٥٦:١٤١٧:١٤:٥٨٢٣:٠٧:٢٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٩:٣٧١٦:٥٦:٣٥١٧:١٥:٢٠٢٣:٠٧:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٣:١٣١١:٥٠:٠٦١٦:٥٦:٥٧١٧:١٥:٤٣٢٣:٠٨:٢٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٣:٤٨١١:٥٠:٣٦١٦:٥٧:٢١١٧:١٦:٠٧٢٣:٠٨:٥١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٤:٢٢١١:٥١:٠٥١٦:٥٧:٤٧١٧:١٦:٣٣٢٣:٠٩:٢٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٤:٥٥١١:٥١:٣٥١٦:٥٨:١٤١٧:١٧:٠٠٢٣:٠٩:٤٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٥:٢٧١١:٥٢:٠٥١٦:٥٨:٤٢١٧:١٧:٢٩٢٣:١٠:١٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سفیدراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سفیدراه روستای سفیدراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سفیدراه روستای سفیدراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سفیدراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفیدراه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سفیدراه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سفیدراه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سفیدراه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سفیدراه

روستای سفیدراه بر روی نقشه

روستای سفیدراه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سفیدراه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سفیدراه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سفیدراه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سفیدراه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سفیدراه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سفیدراه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سفیدراه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سفیدراه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سفیدراه دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدراه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سفیدراه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سفیدراه
زمان پخش اذان آنلاین به افق سفیدراه
زمان پخش اذان زنده به افق سفیدراه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سفیدراه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدراه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سفیدراه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو