جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سفیدبان

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدبان


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٤

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سفیدبان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای سفیدبان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سفیدبان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سفیدبان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سفیدبان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سفیدبان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفیدبان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سفیدبان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفیدبان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدبان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٦:٥٦١٢:٤٩:٣١١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١١٠٦:١٦:٠٢١٢:٤٩:٢١١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٢٦٠٠:٠٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٥:٠٩١٢:٤٩:١٢١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٠٣٠٠:٠٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٤:١٦١٢:٤٩:٠٣١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٤٠٠٠:٠٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٣:٢٥١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:١٦٠٠:٠٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٢:٣٥١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٢:٥٣٠٠:٠٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١١:٤٥١٢:٤٨:٤٠١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٦:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٠:٥٧١٢:٤٨:٣٣١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٠:٠٩١٢:٤٨:٢٧١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٤٥٠٠:٠٦:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٨:٢١١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٦:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٨:٣٧١٢:٤٨:١٦١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٦:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٨:١٢١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٣٦٠٠:٠٥:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٧:٠٩١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:١٤٠٠:٠٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٦:٢٧١٢:٤٨:٠٤١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٥١٠٠:٠٥:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٨:٠١١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٢٩٠٠:٠٥:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٥:٠٦١٢:٤٧:٥٩١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٠٦٠٠:٠٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٧:٥٧١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠٥:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٧:٥٦١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٤:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٣:١٣١٢:٤٧:٥٦١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٧:٥٦١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٣٦٠٠:٠٤:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٢:٠٣١٢:٤٧:٥٧١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٤:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٨:٠٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٤:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٠:٢٩١٢:٤٨:٠٢١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٩:٥٩١٢:٤٨:٠٥١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:١٨٠٠:٠٤:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٨:١٣١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٤:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٨:١٧١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٤:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٨:١٦١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفیدبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفیدبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفیدبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدبان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سفیدبان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سفیدبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفیدبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سفیدبان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سفیدبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سفیدبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سفیدبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سفیدبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفیدبان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سفیدبان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سفیدبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفیدبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سفیدبان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥٤:١٩١٩:٢٢:٣٧١٩:٣٩:٤٤٠٠:١٤:٠٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٤:٠٣١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٤٠٠٠:١٣:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٣٧٠٠:١٣:٤٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٧:٠٥١٢:٥٣:٣٠١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٣٢٠٠:١٣:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٣:١٣١٩:١٨:٢٧١٩:٣٥:٢٧٠٠:١٣:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٢:٥٦١٩:١٧:٢٣١٩:٣٤:٢٢٠٠:١٣:١٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٣٣١٢:٥٢:٣٨١٩:١٦:١٨١٩:٣٣:١٥٠٠:١٢:٥٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٩:٠٢١٢:٥٢:٢٠١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٠٩٠٠:١٢:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٢٩:٣١١٢:٥٢:٠٢١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٠٢٠٠:١٢:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٢٩:٥٩١٢:٥١:٤٣١٩:١٣:٠٢١٩:٢٩:٥٤٠٠:١٢:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٠:٢٨١٢:٥١:٢٤١٩:١١:٥٥١٩:٢٨:٤٦٠٠:١٢:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٠:٥٦١٢:٥١:٠٥١٩:١٠:٤٨١٩:٢٧:٣٨٠٠:١١:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣١:٢٤١٢:٥٠:٤٥١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٦:٢٩٠٠:١١:٣١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣١:٥٢١٢:٥٠:٢٥١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٥:٢٠٠٠:١١:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥٠:٠٥١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٤:١١٠٠:١٠:٥٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٢:٤٨١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٦:١٦١٩:٢٣:٠١٠٠:١٠:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٣:١٦١٢:٤٩:٢٤١٩:٠٥:٠٧١٩:٢١:٥١٠٠:١٠:٢٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٣:٤٤١٢:٤٩:٠٣١٩:٠٣:٥٧١٩:٢٠:٤١٠٠:١٠:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٤:١١١٢:٤٨:٤٢١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٣٠٠٠:٠٩:٥١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٤:٣٩١٢:٤٨:٢١١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:١٩٠٠:٠٩:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٣٥:٠٧١٢:٤٨:٠٠١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٠٩٠٠:٠٩:١٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٣٥:٣٤١٢:٤٧:٣٩١٨:٥٩:١٨١٩:١٥:٥٨٠٠:٠٨:٥٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٣٦:٠٢١٢:٤٧:١٧١٨:٥٨:٠٨١٩:١٤:٤٧٠٠:٠٨:٣٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٦:٢٩١٢:٤٦:٥٦١٨:٥٦:٥٧١٩:١٣:٣٥٠٠:٠٨:٢٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٣٦:٥٧١٢:٤٦:٣٤١٨:٥٥:٤٧١٩:١٢:٢٤٠٠:٠٨:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٣٧:٢٤١٢:٤٦:١٣١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:١٣٠٠:٠٧:٤٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٣٧:٥٢١٢:٤٥:٥١١٨:٥٣:٢٥١٩:١٠:٠٢٠٠:٠٧:٢٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٣٨:٢٠١٢:٤٥:٣٠١٨:٥٢:١٥١٩:٠٨:٥١٠٠:٠٧:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٣٨:٤٨١٢:٤٥:٠٨١٨:٥١:٠٤١٩:٠٧:٤٠٠٠:٠٦:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٣٩:١٦١٢:٤٤:٤٧١٨:٤٩:٥٣١٩:٠٦:٢٩٢٣:٣٦:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٣٩:٤٤١١:٤٤:٢٦١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٥:١٨٢٣:٠٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سفیدبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سفیدبان روستای سفیدبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سفیدبان روستای سفیدبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سفیدبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفیدبان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سفیدبان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سفیدبان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سفیدبان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سفیدبان

روستای سفیدبان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سفیدبان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سفیدبان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سفیدبان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سفیدبان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای سفیدبان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سفیدبان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سفیدبان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سفیدبان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سفیدبان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدبان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سفیدبان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدبان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سفیدبان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدبان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سفیدبان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سفیدبان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سفیدبان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو