جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سفیدابه

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدابه

اذان صبح: ٠٣:٥٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٥٤:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٣٣

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیدابه (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر سفیدابه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سفیدابه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سفیدابه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انوشیروان عادل
اگر می خواهی اندوهگین نباشی، حسود مباش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیدابه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیدابه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سفیدابه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠١:٢١١٢:٢٨:٠٩١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٥٩٢٣:٤٦:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٠:١٣١٢:٢٧:٥٤١٨:٥٦:٠٥١٩:١٣:٤٠٢٣:٤٦:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٩:٠٥١٢:٢٧:٤٠١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٢١٢٣:٤٥:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٧:٥٨١٢:٢٧:٢٦١٨:٥٧:٢٤١٩:١٥:٠٣٢٣:٤٥:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٦:٥١١٢:٢٧:١٣١٨:٥٨:٠٣١٩:١٥:٤٤٢٣:٤٥:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٥:٤٦١٢:٢٧:٠٠١٨:٥٨:٤٣١٩:١٦:٢٦٢٣:٤٤:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٤:٤١١٢:٢٦:٤٧١٨:٥٩:٢٢١٩:١٧:٠٨٢٣:٤٤:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٣:٣٦١٢:٢٦:٣٥١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٤٩٢٣:٤٤:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٦:٢٣١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٣١٢٣:٤٣:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥١:٣٠١٢:٢٦:١٢١٩:٠١:٢٢١٩:١٩:١٣٢٣:٤٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٠:٢٨١٢:٢٦:٠١١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:٥٦٢٣:٤٣:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢٥:٥٠١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٣٨٢٣:٤٣:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٨:٢٦١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٢٠٢٣:٤٢:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٢٥:٣١١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٢:٠٣٢٣:٤٢:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٥:٢٢١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٢:٤٦٢٣:٤٢:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢٥:١٣١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٣:٢٨٢٣:٤١:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٤:٣٤١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:١١٢٣:٤١:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٤:٥٤٢٣:٤١:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢٤:٥١١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤١:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤١:٥٠١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٠:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٠:٥٨١٢:٢٤:٣٩١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:٠٤٢٣:٤٠:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٠:٠٦١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٤٧٢٣:٤٠:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٤:٢٩١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٣٠٢٣:٤٠:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٢٨٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٤:٢٥١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:١٤٢٣:٤٠:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٤:٢٢١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٥٧٢٣:٣٩:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٤:١٩١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٤٠٢٣:٣٩:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:١٩٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٤:١٧١٩:١٢:٥١١٩:٣١:٢٣٢٣:٣٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٥:٢٣١٢:٢٤:١٥١٩:١٣:٣١١٩:٣٢:٠٧٢٣:٣٩:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٤:٤٠١٢:٢٤:١٤١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٥٠٢٣:٣٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سفیدابه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سفیدابه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدابه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدابه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدابه شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدابه شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدابه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدابه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٤:٥٦١٢:٢٩:٤٥١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:١٣٢٣:٤١:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٢٥:١٠١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:٢٤٢٣:٤١:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٢٥:٢٥١٢:٣٠:١١١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٣٤٢٣:٤٢:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٧٠٥:٢٥:٤٢١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:٤٣٢٣:٤٢:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٦٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٠:٣٧١٩:٣٥:١١١٩:٥٤:٥٠٢٣:٤٢:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٨٠٥:٢٦:١٧١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:٥٦٢٣:٤٢:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢١٠٥:٢٦:٣٧١٢:٣١:٠٢١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٠٠٢٣:٤٣:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٢٦:٥٧١٢:٣١:١٤١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٥:٠٢٢٣:٤٣:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٢٠٥:٢٧:١٩١٢:٣١:٢٦١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٥:٠٣٢٣:٤٣:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٠٠٥:٢٧:٤١١٢:٣١:٣٨١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٠٣٢٣:٤٣:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣١:٥٠١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٥:٠١٢٣:٤٤:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤١٠٥:٢٨:٢٩١٢:٣٢:٠١١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٤:٥٧٢٣:٤٤:١٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٣٠٥:٢٨:٥٤١٢:٣٢:١٢١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٥٢٢٣:٤٤:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٢٩:٢٠١٢:٣٢:٢٢١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٤:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٥:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٣٠:١٥١٢:٣٢:٤٣١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٢٧٢٣:٤٥:١٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٠:٤٣١٢:٣٢:٥٢١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:١٦٢٣:٤٥:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣١:١٣١٢:٣٣:٠١١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:٠٣٢٣:٤٥:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٣١:٤٢١٢:٣٣:١٠١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٦:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٣٢:١٣١٢:٣٣:١٩١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٦:١٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢١٠٥:٣٢:٤٤١٢:٣٣:٢٦١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٦:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٣:١٦١٢:٣٣:٣٤١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٢:٥٥٢٣:٤٦:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٣٣:٤٨١٢:٣٣:٤١١٩:٣٣:١٩١٩:٥٢:٣٤٢٣:٤٦:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٣:٤٨١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٢:١٢٢٣:٤٧:١٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢١٠٥:٣٤:٥٥١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:٤٨٢٣:٤٧:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٢٣٢٣:٤٧:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٦:٠٣١٢:٣٤:٠٥١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٥٦٢٣:٤٧:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٤:٠٩١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤٧:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٧:١٣١٢:٣٤:١٣١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٥٨٢٣:٤٨:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٣٧:٤٩١٢:٣٤:١٧١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٢٦٢٣:٤٨:٢١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٣٨:٢٥١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤٨:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سفیدابه

سفیدابه روستایی در دهستان سفیدابه بخش صابری شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۲٬۵۸۴ نفر بوده است

شهر سفیدابه در ویکیپدیا

شهر سفیدابه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیدابه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیدابه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیدابه بر روی نقشه

شهر سفیدابه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیدابه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سفیدابه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیدابه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سفیدابه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سفیدابه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سفیدابه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سفیدابه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سفیدابه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سفیدابه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سفیدابه
افق شرعی امروز فردا سفیدابه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو