جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سفیدابه

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدابه


اذان صبح: ٠٥:٠١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:١٤
اذان ظهر: ١١:٣٩:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٣٨
اذان مغرب: ١٧:١٣:٥٨
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٣٤

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیدابه (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر سفیدابه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سفیدابه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدابه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آمریكایی
زود رسیده زود فاسد می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیدابه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیدابه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سفیدابه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٠:١٣١٢:٢٥:٥٩١٩:٠٢:١٢١٩:٢٠:٠٧٢٣:٤٣:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٩:١٢١٢:٢٥:٤٨١٩:٠٢:٥٢١٩:٢٠:٤٩٢٣:٤٢:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٨:١٢١٢:٢٥:٣٩١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:٣٢٢٣:٤٢:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٤:١٣١٩:٢٢:١٥٢٣:٤٢:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٥:٢١١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:٥٧٢٣:٤٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٥:١٨١٢:٢٥:١٣١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٤٠٢٣:٤١:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:١١٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤١:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:٠٦٢٣:٤١:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:٢٤:٥١١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤١:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤١:٣٩١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٣٣٢٣:٤٠:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٤:٣٩١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٢٥٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٠:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:١٨٠٥:٣٩:٠٥١٢:٢٤:٢٩١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٤٢٢٣:٤٠:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٣٨:١٦١٢:٢٤:٢٥١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٢٥٢٣:٤٠:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٤:٢٢١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٠٨٢٣:٣٩:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٦:٤٢١٢:٢٤:١٩١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٥١٢٣:٣٩:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٤:١٧١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٣٤٢٣:٣٩:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٤:١٥١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:١٧٢٣:٣٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٤:٣٠١٢:٢٤:١٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:٠٠٢٣:٣٩:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٣:٤٨١٢:٢٤:١٤١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:٤٣٢٣:٣٩:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:٢٤:١٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٢٥٢٣:٣٨:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٤:١٤١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٠٨٢٣:٣٨:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٢١٠٥:٣١:٥١١٢:٢٤:١٦١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٨:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٣١:١٥١٢:٢٤:١٧١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٣٢٢٣:٣٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٤:٢٠١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:١٣٢٣:٣٨:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٣٠:٠٧١٢:٢٤:٢٣١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٥٥٢٣:٣٨:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٤:٢٦١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:٣٦٢٣:٣٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:١٤٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٤:٣٠١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:١٧٢٣:٣٨:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٤:٣٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٥٧٢٣:٣٨:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٢٨:٠٦١٢:٢٤:٤٠١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٣٧٢٣:٣٨:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سفیدابه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سفیدابه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٤:٣٨١١:٢٩:١١١٦:٣٣:٤٧١٦:٥٢:٤٧٢٢:٤٦:٥٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٤:٥٩١١:٢٩:٤٠١٦:٣٤:٢٦١٦:٥٣:٢٥٢٢:٤٧:٢٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٥:١٨١١:٣٠:١٠١٦:٣٥:٠٦١٦:٥٤:٠٤٢٢:٤٧:٥٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٥:٣٦١١:٣٠:٣٩١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٤:٤٤٢٢:٤٨:٢٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٥:٥٢١١:٣١:٠٧١٦:٣٦:٢٨١٦:٥٥:٢٥٢٢:٤٨:٥٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٦:٠٦١١:٣١:٣٦١٦:٣٧:١١١٦:٥٦:٠٧٢٢:٤٩:٢٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٦:١٩١١:٣٢:٠٤١٦:٣٧:٥٥١٦:٥٦:٥٠٢٢:٤٩:٥٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٦:٣٠١١:٣٢:٣١١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٧:٣٤٢٢:٥٠:٢٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٦:٣٩١١:٣٢:٥٨١٦:٣٩:٢٦١٦:٥٨:١٨٢٢:٥٠:٥٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٦:٤٧١١:٣٣:٢٥١٦:٤٠:١٢١٦:٥٩:٠٣٢٢:٥١:٢٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٦:٥٣١١:٣٣:٥١١٦:٤٠:٥٩١٦:٥٩:٤٩٢٢:٥١:٥١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٦:٥٧١١:٣٤:١٧١٦:٤١:٤٧١٧:٠٠:٣٦٢٢:٥٢:١٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٧:٠٠١١:٣٤:٤٢١٦:٤٢:٣٦١٧:٠١:٢٣٢٢:٥٢:٤٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٧:٠٠١١:٣٥:٠٧١٦:٤٣:٢٥١٧:٠٢:١٠٢٢:٥٣:١٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٦:٥٩١١:٣٥:٣١١٦:٤٤:١٤١٧:٠٢:٥٩٢٢:٥٣:٤٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٦:٥٧١١:٣٥:٥٥١٦:٤٥:٠٥١٧:٠٣:٤٧٢٢:٥٤:٠٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٦:٥٣١١:٣٦:١٨١٦:٤٥:٥٦١٧:٠٤:٣٦٢٢:٥٤:٣٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٦:٤٧١١:٣٦:٤٠١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٥:٢٦٢٢:٥٤:٥٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٦:٣٩١١:٣٧:٠٢١٦:٤٧:٣٩١٧:٠٦:١٦٢٢:٥٥:٢١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٦:٢٩١١:٣٧:٢٣١٦:٤٨:٣١١٧:٠٧:٠٦٢٢:٥٥:٤٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٦:١٨١١:٣٧:٤٤١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٧:٥٧٢٢:٥٦:٠٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٦:٠٥١١:٣٨:٠٤١٦:٥٠:١٦١٧:٠٨:٤٨٢٢:٥٦:٣١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٥:٥١١١:٣٨:٢٣١٦:٥١:٠٩١٧:٠٩:٣٩٢٢:٥٦:٥٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٥:٣٥١١:٣٨:٤١١٦:٥٢:٠٣١٧:١٠:٣١٢٢:٥٧:١٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٥:١٧١١:٣٨:٥٩١٦:٥٢:٥٦١٧:١١:٢٢٢٢:٥٧:٣٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٤:٥٧١١:٣٩:١٦١٦:٥٣:٥٠١٧:١٢:١٤٢٢:٥٧:٥٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٤:٣٦١١:٣٩:٣٢١٦:٥٤:٤٤١٧:١٣:٠٦٢٢:٥٨:١٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٤:١٤١١:٣٩:٤٧١٦:٥٥:٣٨١٧:١٣:٥٨٢٢:٥٨:٣٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٤٩١١:٤٠:٠٢١٦:٥٦:٣٢١٧:١٤:٥٠٢٢:٥٨:٥٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٠١:١١٠٦:٢٣:٢٣١١:٤٠:١٦١٦:٥٧:٢٦١٧:١٥:٤٢٢٢:٥٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٥:١٧١١:٣٨:٥٩١٦:٥٢:٥٦١٧:١١:٢٢٢٢:٥٧:٣٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٤:٥٧١١:٣٩:١٦١٦:٥٣:٥٠١٧:١٢:١٤٢٢:٥٧:٥٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٤:٣٦١١:٣٩:٣٢١٦:٥٤:٤٤١٧:١٣:٠٦٢٢:٥٨:١٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٤:١٤١١:٣٩:٤٧١٦:٥٥:٣٨١٧:١٣:٥٨٢٢:٥٨:٣٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٤٩١١:٤٠:٠٢١٦:٥٦:٣٢١٧:١٤:٥٠٢٢:٥٨:٥٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٣:٢٣١١:٤٠:١٦١٦:٥٧:٢٦١٧:١٥:٤٢٢٢:٥٩:٠٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٢:٥٦١١:٤٠:٢٩١٦:٥٨:٢٠١٧:١٦:٣٣٢٢:٥٩:٢٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٢:٢٧١١:٤٠:٤١١٦:٥٩:١٤١٧:١٧:٢٥٢٢:٥٩:٤٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢١:٥٦١١:٤٠:٥٢١٧:٠٠:٠٨١٧:١٨:١٧٢٢:٥٩:٥٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢١:٢٤١١:٤١:٠٣١٧:٠١:٠٢١٧:١٩:٠٩٢٣:٠٠:٠٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٠:٥٠١١:٤١:١٣١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٠٠٢٣:٠٠:٢١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٠:١٤١١:٤١:٢٢١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٠:٥١٢٣:٠٠:٣٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٩:٣٨١١:٤١:٣٠١٧:٠٣:٤٢١٧:٢١:٤٣٢٣:٠٠:٤٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٨:٥٩١١:٤١:٣٧١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٢:٣٤٢٣:٠٠:٥٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٨:٢٠١١:٤١:٤٣١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٣:٢٤٢٣:٠١:٠٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٧:٣٩١١:٤١:٤٩١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٤:١٥٢٣:٠١:١٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٦:٥٦١١:٤١:٥٤١٧:٠٧:١٢١٧:٢٥:٠٥٢٣:٠١:٢١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٦:١٢١١:٤١:٥٧١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٥:٥٥٢٣:٠١:٢٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٥:٢٧١١:٤٢:٠١١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٦:٤٤٢٣:٠١:٣٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٤:٤١١١:٤٢:٠٣١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٧:٣٤٢٣:٠١:٣٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٣:٥٣١١:٤٢:٠٤١٧:١٠:٣٩١٧:٢٨:٢٣٢٣:٠١:٤٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٣:٠٤١١:٤٢:٠٥١٧:١١:٢٩١٧:٢٩:١٢٢٣:٠١:٤٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٢:١٤١١:٤٢:٠٥١٧:١٢:٢٠١٧:٣٠:٠٠٢٣:٠١:٤٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١١:٢٢١١:٤٢:٠٤١٧:١٣:١٠١٧:٣٠:٤٩٢٣:٠١:٥١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٠:٣٠١١:٤٢:٠٣١٧:١٤:٠٠١٧:٣١:٣٧٢٣:٠١:٥٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٠٩:٣٦١١:٤٢:٠١١٧:١٤:٤٩١٧:٣٢:٢٤٢٣:٠١:٥٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٠٨:٤٢١١:٤١:٥٨١٧:١٥:٣٨١٧:٣٣:١٢٢٣:٠١:٥٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٧:٤٦١١:٤١:٥٤١٧:١٦:٢٧١٧:٣٣:٥٩٢٣:٠١:٥٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٦:٤٩١١:٤١:٥٠١٧:١٧:١٥١٧:٣٤:٤٦٢٣:٠١:٤٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٥:٥١١١:٤١:٤٥١٧:١٨:٠٣١٧:٣٥:٣٢٢٣:٠١:٤٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سفیدابه

سفیدابه روستایی در دهستان سفیدابه بخش صابری شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۲٬۵۸۴ نفر بوده است

شهر سفیدابه در ویکیپدیا

شهر سفیدابه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیدابه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیدابه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیدابه بر روی نقشه

شهر سفیدابه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیدابه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدابه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیدابه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدابه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سفیدابه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سفیدابه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدابه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سفیدابه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سفیدابه
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدابه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سفیدابه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو