جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سفیدابه

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدابه


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٣٠:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٤٧:٣١
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٢٦

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیدابه (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر سفیدابه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سفیدابه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدابه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ارد بزرگ
در كنارمان دلبر هست و اگر نیست، در سفر رسیدن به اویم؛ پس تنهایی وجود ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیدابه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیدابه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سفیدابه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٨:١٢١٢:٢٥:٣٩١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:٣٢٢٣:٤٢:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٤:١٣١٩:٢٢:١٥٢٣:٤٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٥:٢١١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:٥٧٢٣:٤٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٥:١٨١٢:٢٥:١٣١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٤٠٢٣:٤١:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:١١٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤١:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:٠٦٢٣:٤١:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:٢٤:٥١١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤١:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤١:٣٩١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٣٣٢٣:٤٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٤:٣٩١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٠:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٢٥٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٠:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:١٨٠٥:٣٩:٠٥١٢:٢٤:٢٩١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٤٢٢٣:٤٠:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٣٨:١٦١٢:٢٤:٢٥١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٢٥٢٣:٤٠:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٤:٢٢١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٠٨٢٣:٣٩:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٦:٤٢١٢:٢٤:١٩١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٥١٢٣:٣٩:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٤:١٧١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٣٤٢٣:٣٩:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٤:١٥١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:١٧٢٣:٣٩:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٤:٣٠١٢:٢٤:١٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:٠٠٢٣:٣٩:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٣:٤٨١٢:٢٤:١٤١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:٤٣٢٣:٣٩:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:٢٤:١٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٢٥٢٣:٣٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٤:١٤١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٠٨٢٣:٣٨:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٢١٠٥:٣١:٥١١٢:٢٤:١٦١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٨:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٣١:١٥١٢:٢٤:١٧١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٣٢٢٣:٣٨:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٤:٢٠١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:١٣٢٣:٣٨:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٣٠:٠٧١٢:٢٤:٢٣١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٥٥٢٣:٣٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٤:٢٦١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:٣٦٢٣:٣٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:١٤٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٤:٣٠١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:١٧٢٣:٣٨:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٤:٣٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٥٧٢٣:٣٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٢٨:٠٦١٢:٢٤:٤٠١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٣٧٢٣:٣٨:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٢٧:٤٠١٢:٢٤:٤٦١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:١٦٢٣:٣٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سفیدابه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سفیدابه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٠:٣٧١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٠٤٢٣:٤٨:٥٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٨:٥٩١٢:٣٠:٢١١٩:٠١:١٥١٩:١٨:٥٥٢٣:٤٨:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٩:٣٥١٢:٣٠:٠٥١٩:٠٠:٠٦١٩:١٧:٤٤٢٣:٤٨:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٠:١١١٢:٢٩:٤٨١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:٣٣٢٣:٤٨:٢٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٠:٤٦١٢:٢٩:٣١١٨:٥٧:٤٨١٩:١٥:٢٢٢٣:٤٨:١١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠١:٢٢١٢:٢٩:١٤١٨:٥٦:٣٧١٩:١٤:١٠٢٣:٤٨:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠١:٥٧١٢:٢٨:٥٦١٨:٥٥:٢٧١٩:١٢:٥٧٢٣:٤٧:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٢:٣٢١٢:٢٨:٣٨١٨:٥٤:١٥١٩:١١:٤٤٢٣:٤٧:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٣:٠٨١٢:٢٨:٢٠١٨:٥٣:٠٣١٩:١٠:٣٠٢٣:٤٧:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٣:٤٣١٢:٢٨:٠١١٨:٥١:٥١١٩:٠٩:١٦٢٣:٤٧:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٤:١٨١٢:٢٧:٤٢١٨:٥٠:٣٨١٩:٠٨:٠٢٢٣:٤٦:٥٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٤:٥٢١٢:٢٧:٢٣١٨:٤٩:٢٤١٩:٠٦:٤٧٢٣:٤٦:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٥:٢٧١٢:٢٧:٠٣١٨:٤٨:١٠١٩:٠٥:٣١٢٣:٤٦:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٦:٠٢١٢:٢٦:٤٣١٨:٤٦:٥٦١٩:٠٤:١٦٢٣:٤٦:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٦:٣٦١٢:٢٦:٢٣١٨:٤٥:٤١١٩:٠٣:٠٠٢٣:٤٥:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٧:١١١٢:٢٦:٠٣١٨:٤٤:٢٦١٩:٠١:٤٣٢٣:٤٥:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٢٥:٤٢١٨:٤٣:١٠١٩:٠٠:٢٦٢٣:٤٥:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٨:١٩١٢:٢٥:٢١١٨:٤١:٥٤١٨:٥٩:١٠٢٣:٤٥:٠٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٨:٥٤١٢:٢٥:٠٠١٨:٤٠:٣٨١٨:٥٧:٥٢٢٣:٤٤:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٩:٢٨١٢:٢٤:٣٩١٨:٣٩:٢٢١٨:٥٦:٣٥٢٣:٤٤:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٠:٠٢١٢:٢٤:١٨١٨:٣٨:٠٥١٨:٥٥:١٧٢٣:٤٤:١٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٠:٣٦١٢:٢٣:٥٧١٨:٣٦:٤٩١٨:٥٤:٠٠٢٣:٤٣:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١١:١٠١٢:٢٣:٣٥١٨:٣٥:٣٢١٨:٥٢:٤٢٢٣:٤٣:٤٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١١:٤٤١٢:٢٣:١٤١٨:٣٤:١٥١٨:٥١:٢٤٢٣:٤٣:٢١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٢:١٩١٢:٢٢:٥٢١٨:٣٢:٥٧١٨:٥٠:٠٦٢٣:٤٣:٠٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٢:٥٣١٢:٢٢:٣١١٨:٣١:٤٠١٨:٤٨:٤٨٢٣:٤٢:٤٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٣:٢٧١٢:٢٢:٠٩١٨:٣٠:٢٣١٨:٤٧:٣١٢٣:٤٢:٢٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٤:٠٢١٢:٢١:٤٨١٨:٢٩:٠٥١٨:٤٦:١٣٢٣:٤٢:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٤:٣٦١٢:٢١:٢٦١٨:٢٧:٤٨١٨:٤٤:٥٥٢٣:٤١:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٥:١١١٢:٢١:٠٥١٨:٢٦:٣١١٨:٤٣:٣٧٢٣:١١:٢٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٧٠٥:١٥:٤٦١١:٢٠:٤٤١٧:٢٥:١٤١٧:٤٢:٢٠٢٢:٤١:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سفیدابه

سفیدابه روستایی در دهستان سفیدابه بخش صابری شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۲٬۵۸۴ نفر بوده است

شهر سفیدابه در ویکیپدیا

شهر سفیدابه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیدابه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیدابه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیدابه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیدابه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدابه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیدابه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سفیدابه
افق شرعی امروز فردا سفیدابه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سفیدابه
زمان پخش اذان آنلاین به افق سفیدابه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سفیدابه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سفیدابه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدابه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سفیدابه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو