جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سفیدابه

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدابه


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٥
اذان ظهر: ١١:١٨:١٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٥:٢٩
اذان مغرب: ١٦:٤٤:١٨
نیمه شب: ٢٢:٣٦:٢٥

پنج شنبه ١٤ آذر ١٣٩٨
٠٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیدابه (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ آذر ٩٨ شهر سفیدابه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سفیدابه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدابه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
زندگی ما با همه‌ی دگرگونی‌هایش، در دست خودمان است. اكنون می‌خواهید آن را بی‌رمق و بی‌روشنایی بگذرانید، یا پر از شور و الهام؟

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیدابه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیدابه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سفیدابه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٨:١٢١٢:٢٥:٣٩١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:٣٢٢٣:٤٢:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٥:٣٠١٩:٠٤:١٣١٩:٢٢:١٥٢٣:٤٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٥:٢١١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:٥٧٢٣:٤٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٥:١٨١٢:٢٥:١٣١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٤٠٢٣:٤١:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:١١٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤١:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:٠٦٢٣:٤١:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:٢٤:٥١١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤١:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤١:٣٩١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٣٣٢٣:٤٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٤:٣٩١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٠:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٢٥٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٠:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:١٨٠٥:٣٩:٠٥١٢:٢٤:٢٩١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٤٢٢٣:٤٠:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٣٨:١٦١٢:٢٤:٢٥١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٢٥٢٣:٤٠:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٤:٢٢١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٠٨٢٣:٣٩:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٦:٤٢١٢:٢٤:١٩١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٥١٢٣:٣٩:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٤:١٧١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٣٤٢٣:٣٩:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٤:١٥١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:١٧٢٣:٣٩:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٤:٣٠١٢:٢٤:١٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:٠٠٢٣:٣٩:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٣:٤٨١٢:٢٤:١٤١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:٤٣٢٣:٣٩:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:٢٤:١٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٢٥٢٣:٣٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٤:١٤١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٠٨٢٣:٣٨:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٢١٠٥:٣١:٥١١٢:٢٤:١٦١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٨:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٣١:١٥١٢:٢٤:١٧١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٣٢٢٣:٣٨:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٤:٢٠١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:١٣٢٣:٣٨:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٣٠:٠٧١٢:٢٤:٢٣١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٥٥٢٣:٣٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٤:٢٦١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:٣٦٢٣:٣٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:١٤٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٤:٣٠١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:١٧٢٣:٣٨:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٤:٣٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٥٧٢٣:٣٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٢٨:٠٦١٢:٢٤:٤٠١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٣٧٢٣:٣٨:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٢٧:٤٠١٢:٢٤:٤٦١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:١٦٢٣:٣٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سفیدابه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سفیدابه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٠:٠٩١١:١٣:٥١١٦:٢٧:١٧١٦:٤٥:٤٤٢٢:٣٢:٣٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠١:٠٠١١:١٤:٠٧١٦:٢٦:٥٩١٦:٤٥:٢٧٢٢:٣٢:٥١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠١:٥١١١:١٤:٢٤١٦:٢٦:٤٢١٦:٤٥:١٢٢٢:٣٣:٠٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٢:٤٢١١:١٤:٤٢١٦:٢٦:٢٦١٦:٤٤:٥٩٢٢:٣٣:١٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٣:٣٣١١:١٥:٠٠١٦:٢٦:١٣١٦:٤٤:٤٧٢٢:٣٣:٣٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٤:٢٤١١:١٥:١٩١٦:٢٦:٠١١٦:٤٤:٣٧٢٢:٣٣:٥٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٥:١٤١١:١٥:٣٩١٦:٢٥:٥١١٦:٤٤:٢٩٢٢:٣٤:٠٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٦:٠٤١١:١٦:٠٠١٦:٢٥:٤٣١٦:٤٤:٢٢٢٢:٣٤:٢٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٦:٥٤١١:١٦:٢١١٦:٢٥:٣٦١٦:٤٤:١٧٢٢:٣٤:٤٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:٤٣١١:١٦:٤٣١٦:٢٥:٣١١٦:٤٤:١٤٢٢:٣٥:٠٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٨:٣٢١١:١٧:٠٥١٦:٢٥:٢٨١٦:٤٤:١٣٢٢:٣٥:٢٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٢٠١١:١٧:٢٩١٦:٢٥:٢٧١٦:٤٤:١٣٢٢:٣٥:٤٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٠:٠٨١١:١٧:٥٢١٦:٢٥:٢٧١٦:٤٤:١٥٢٢:٣٦:٠٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٠:٥٥١١:١٨:١٧١٦:٢٥:٢٩١٦:٤٤:١٨٢٢:٣٦:٢٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:١١:٤١١١:١٨:٤١١٦:٢٥:٣٣١٦:٤٤:٢٣٢٢:٣٦:٤٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٢:٢٧١١:١٩:٠٧١٦:٢٥:٣٨١٦:٤٤:٣٠٢٢:٣٧:١١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٣:١٢١١:١٩:٣٣١٦:٢٥:٤٦١٦:٤٤:٣٩٢٢:٣٧:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٣:٥٦١١:١٩:٥٩١٦:٢٥:٥٥١٦:٤٤:٤٩٢٢:٣٧:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٤:٤٠١١:٢٠:٢٦١٦:٢٦:٠٥١٦:٤٥:٠١٢٢:٣٨:٢٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٥:٢٢١١:٢٠:٥٣١٦:٢٦:١٨١٦:٤٥:١٤٢٢:٣٨:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٦:٠٤١١:٢١:٢١١٦:٢٦:٣٢١٦:٤٥:٢٩٢٢:٣٩:١٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٦:٤٥١١:٢١:٤٩١٦:٢٦:٤٧١٦:٤٥:٤٥٢٢:٣٩:٤١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٧:٢٥١١:٢٢:١٧١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٠٣٢٢:٤٠:٠٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٨:٠٣١١:٢٢:٤٦١٦:٢٧:٢٤١٦:٤٦:٢٣٢٢:٤٠:٣٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٨:٤١١١:٢٣:١٤١٦:٢٧:٤٤١٦:٤٦:٤٤٢٢:٤١:٠٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٩:١٨١١:٢٣:٤٤١٦:٢٨:٠٧١٦:٤٧:٠٧٢٢:٤١:٣١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٩:٥٣١١:٢٤:١٣١٦:٢٨:٣٠١٦:٤٧:٣١٢٢:٤٢:٠٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٠:٢٨١١:٢٤:٤٢١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٧:٥٧٢٢:٤٢:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢١:٠١١١:٢٥:١٢١٦:٢٩:٢٢١٦:٤٨:٢٤٢٢:٤٢:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢١:٣٣١١:٢٥:٤٢١٦:٢٩:٥١١٦:٤٨:٥٢٢٢:٤٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سفیدابه

سفیدابه روستایی در دهستان سفیدابه بخش صابری شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۲٬۵۸۴ نفر بوده است

شهر سفیدابه در ویکیپدیا

شهر سفیدابه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیدابه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیدابه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیدابه بر روی نقشه

شهر سفیدابه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیدابه
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سفیدابه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیدابه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سفیدابه
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سفیدابه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سفیدابه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سفیدابه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سفیدابه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدابه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سفیدابه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدابه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو