جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سفیدابه

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سفیدابه

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٥١
اذان ظهر: ١١:١١:٣٤
غروب آفتاب: ١٦:٤١:٥٥
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣١:٣٩

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیدابه (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر سفیدابه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سفیدابه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سفیدابه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیدابه

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیدابه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سفیدابه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیدابه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠١:٢١١٢:٢٨:٠٩١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٥٩٢٣:٤٦:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٠:١٣١٢:٢٧:٥٤١٨:٥٦:٠٥١٩:١٣:٤٠٢٣:٤٦:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٩:٠٥١٢:٢٧:٤٠١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٢١٢٣:٤٥:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٧:٥٨١٢:٢٧:٢٦١٨:٥٧:٢٤١٩:١٥:٠٣٢٣:٤٥:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٦:٥١١٢:٢٧:١٣١٨:٥٨:٠٣١٩:١٥:٤٤٢٣:٤٥:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٥:٤٦١٢:٢٧:٠٠١٨:٥٨:٤٣١٩:١٦:٢٦٢٣:٤٤:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٤:٤١١٢:٢٦:٤٧١٨:٥٩:٢٢١٩:١٧:٠٨٢٣:٤٤:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٣:٣٦١٢:٢٦:٣٥١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٤٩٢٣:٤٤:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٦:٢٣١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٣١٢٣:٤٣:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥١:٣٠١٢:٢٦:١٢١٩:٠١:٢٢١٩:١٩:١٣٢٣:٤٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٠:٢٨١٢:٢٦:٠١١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:٥٦٢٣:٤٣:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢٥:٥٠١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٣٨٢٣:٤٣:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٨:٢٦١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٢٠٢٣:٤٢:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٢٥:٣١١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٢:٠٣٢٣:٤٢:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٥:٢٢١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٢:٤٦٢٣:٤٢:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢٥:١٣١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٣:٢٨٢٣:٤١:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٤:٣٤١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:١١٢٣:٤١:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٤:٥٤٢٣:٤١:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢٤:٥١١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤١:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤١:٥٠١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٠:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٠:٥٨١٢:٢٤:٣٩١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:٠٤٢٣:٤٠:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٠:٠٦١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٤٧٢٣:٤٠:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٤:٢٩١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٣٠٢٣:٤٠:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٢٨٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٤:٢٥١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:١٤٢٣:٤٠:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٤:٢٢١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٥٧٢٣:٣٩:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٤:١٩١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٤٠٢٣:٣٩:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:١٩٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٤:١٧١٩:١٢:٥١١٩:٣١:٢٣٢٣:٣٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٥:٢٣١٢:٢٤:١٥١٩:١٣:٣١١٩:٣٢:٠٧٢٣:٣٩:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٤:٤٠١٢:٢٤:١٤١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٥٠٢٣:٣٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیدابه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سفیدابه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سفیدابه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدابه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدابه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدابه شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیدابه شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدابه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیدابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیدابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدابه

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٣٥:٣٤١١:١٢:١٨١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٦:٠٥٢٢:٣٢:٤٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٣٦:١٨١١:١٢:١٠١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٥:٠٦٢٢:٣٢:٢٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٣٧:٠٣١١:١٢:٠٢١٦:٤٦:٣٧١٧:٠٤:٠٨٢٢:٣٢:١٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٣٧:٤٨١١:١١:٥٥١٦:٤٥:٣٨١٧:٠٣:١١٢٢:٣٢:١٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٣٨:٣٣١١:١١:٤٩١٦:٤٤:٤١١٧:٠٢:١٥٢٢:٣٢:٠١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٣٩:١٨١١:١١:٤٣١٦:٤٣:٤٤١٧:٠١:٢٠٢٢:٣١:٥٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٠:٠٤١١:١١:٣٨١٦:٤٢:٤٩١٧:٠٠:٢٦٢٢:٣١:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٠:٥١١١:١١:٣٤١٦:٤١:٥٥١٦:٥٩:٣٤٢٢:٣١:٣٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤١:٣٧١١:١١:٣١١٦:٤١:٠١١٦:٥٨:٤٢٢٢:٣١:٣٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤٢:٢٥١١:١١:٢٨١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٧:٥٢٢٢:٣١:٢٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٣:١٢١١:١١:٢٧١٦:٣٩:١٩١٦:٥٧:٠٤٢٢:٣١:٢٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٤:٠٠١١:١١:٢٦١٦:٣٨:٢٩١٦:٥٦:١٦٢٢:٣١:١٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٤:٤٨١١:١١:٢٥١٦:٣٧:٤١١٦:٥٥:٣٠٢٢:٣١:١٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٥:٣٧١١:١١:٢٦١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٤:٤٥٢٢:٣١:١٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٦:٢٥١١:١١:٢٨١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٤:٠٢٢٢:٣١:١١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٤٧:١٥١١:١١:٣٠١٦:٣٥:٢٥١٦:٥٣:٢٠٢٢:٣١:١٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٤٨:٠٤١١:١١:٣٣١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٢:٣٩٢٢:٣١:١٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٤٨:٥٤١١:١١:٣٧١٦:٣٤:٠١١٦:٥٢:٠٠٢٢:٣١:١١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٤٩:٤٤١١:١١:٤٢١٦:٣٣:٢١١٦:٥١:٢٢٢٢:٣١:١٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٠:٣٤١١:١١:٤٨١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٠:٤٦٢٢:٣١:١٥
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥١:٢٥١١:١١:٥٥١٦:٣٢:٠٥١٦:٥٠:١١٢٢:٣١:١٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٢:١٦١١:١٢:٠٢١٦:٣١:٣٠١٦:٤٩:٣٨٢٢:٣١:٢٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٣:٠٧١١:١٢:١١١٦:٣٠:٥٦١٦:٤٩:٠٦٢٢:٣١:٢٧
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٣:٥٨١١:١٢:٢٠١٦:٣٠:٢٤١٦:٤٨:٣٦٢٢:٣١:٣٣
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٤:٤٩١١:١٢:٣٠١٦:٢٩:٥٣١٦:٤٨:٠٧٢٢:٣١:٤٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٥:٤١١١:١٢:٤١١٦:٢٩:٢٤١٦:٤٧:٤٠٢٢:٣١:٤٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٦:٣٢١١:١٢:٥٣١٦:٢٨:٥٧١٦:٤٧:١٥٢٢:٣١:٥٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٧:٢٤١١:١٣:٠٦١٦:٢٨:٣١١٦:٤٦:٥١٢٢:٣٢:٠٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٥:٥٨:١٥١١:١٣:١٩١٦:٢٨:٠٧١٦:٤٦:٢٩٢٢:٣٢:١٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٩:٠٧١١:١٣:٣٣١٦:٢٧:٤٤١٦:٤٦:٠٨٢٢:٣٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سفیدابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سفیدابه شهر سفیدابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیدابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیدابه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سفیدابه

سفیدابه روستایی در دهستان سفیدابه بخش صابری شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۲٬۵۸۴ نفر بوده است

شهر سفیدابه در ویکیپدیا

شهر سفیدابه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیدابه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیدابه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیدابه بر روی نقشه

شهر سفیدابه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیدابه
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سفیدابه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سفیدابه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیدابه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سفیدابه
افق شرعی امروز فردا سفیدابه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سفیدابه دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سفیدابه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سفیدابه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سفیدابه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سفیدابه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سفیدابه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیدابه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو