جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا

کوه پنج | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سفته حاج کاکا


اذان صبح: ٠٤:١٤:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٠٥
اذان ظهر: ١١:٣٧:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٢٨
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٥٩

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای سفته حاج کاکا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سفته حاج کاکا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سفته حاج کاکا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
به درستی كه چیزی بدتر از شرّ نیست، جز كیفر آن و چیزی بهتر از خیر نیست، جز پاداش آن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سفته حاج کاکا

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفته حاج کاکا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سفته حاج کاکا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفته حاج کاکا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفته حاج کاکا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٢:١٩١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٢٣٠٠:٠٠:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٥:٢٩١٢:٤٢:١٠١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٠٤٢٣:٥٩:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٤:٣٣١٢:٤٢:٠١١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٤٢٣:٥٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٣:٣٨١٢:٤١:٥٣١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٩:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤١:٤٥١٩:٢١:١٢١٩:٣٩:٠٦٢٣:٥٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠١:٥١١٢:٤١:٣٨١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٤٦٢٣:٥٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٤١:٣١١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٨:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤١:٢٥١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٠٨٢٣:٥٨:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٩:١٧١٢:٤١:١٩١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٨:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤١:١٤١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٢:٣٠٢٣:٥٧:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٧:٤٠١٢:٤١:١٠١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:١١٢٣:٥٧:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤١:٠٦١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥٧:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤١:٠٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٧:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٧:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٦:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٣:١٧١٢:٤٠:٥٤١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:١٦٢٣:٥٦:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٢:٣٧١٢:٤٠:٥٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٥٧٢٣:٥٦:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٠:٥٤١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٣٨٢٣:٥٦:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٠:٥٥١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٦:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٠:٤٦١٢:٤٠:٥٦١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٥٨٢٣:٥٦:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٠:١٢١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٣٨٢٣:٥٦:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٩:٣٨١٢:٤١:٠٠١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:١٨٢٣:٥٦:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤١:٠٣١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٥٨٢٣:٥٦:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤١:٠٧١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٣٧٢٣:٥٥:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤١:١١١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:١٦٢٣:٥٥:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤١:١٥١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٥٥٢٣:٥٥:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٧:١٣١٢:٤١:٢٠١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٣٣٢٣:٥٥:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٦:٤٨١٢:٤١:٢٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:١١٢٣:٥٥:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفته حاج کاکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفته حاج کاکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفته حاج کاکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفته حاج کاکا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سفته حاج کاکا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سفته حاج کاکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفته حاج کاکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سفته حاج کاکا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سفته حاج کاکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سفته حاج کاکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سفته حاج کاکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سفته حاج کاکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سفته حاج کاکا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سفته حاج کاکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفته حاج کاکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سفته حاج کاکا

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٨٠٥:٣٣:٠٥١١:٣٧:٠٣١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٧:٢٨٢٢:٥٧:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٥٠٥:٣٣:٣٧١١:٣٦:٤٢١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:١٣٢٢:٥٧:٤٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٥:٣٤:١٠١١:٣٦:٢١١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٤:٥٩٢٢:٥٧:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٦٠٥:٣٤:٤٣١١:٣٦:٠٠١٧:٣٦:٥١١٧:٥٣:٤٥٢٢:٥٧:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٣٥:١٦١١:٣٥:٤٠١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٢:٣١٢٢:٥٦:٤٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٣٥:٤٩١١:٣٥:٢٠١٧:٣٤:٢٣١٧:٥١:١٧٢٢:٥٦:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٣٦:٢٣١١:٣٥:٠٠١٧:٣٣:١٠١٧:٥٠:٠٤٢٢:٥٦:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٩٠٥:٣٦:٥٦١١:٣٤:٤٠١٧:٣١:٥٧١٧:٤٨:٥١٢٢:٥٥:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٤٠٥:٣٧:٣٠١١:٣٤:٢٠١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٧:٣٨٢٢:٥٥:٢٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٣٨:٠٥١١:٣٤:٠١١٧:٢٩:٣١١٧:٤٦:٢٦٢٢:٥٥:٠٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٣٨:٣٩١١:٣٣:٤٢١٧:٢٨:١٩١٧:٤٥:١٤٢٢:٥٤:٤٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٣٩:١٤١١:٣٣:٢٣١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٤:٠٣٢٢:٥٤:٣١
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٤٠٥:٣٩:٤٨١١:٣٣:٠٥١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٢:٥٢٢٢:٥٤:١٣
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٠:٢٤١١:٣٢:٤٧١٧:٢٤:٤٥١٧:٤١:٤١٢٢:٥٣:٥٥
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٠:٥٩١١:٣٢:٣٠١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٠:٣٢٢٢:٥٣:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤١:٣٥١١:٣٢:١٢١٧:٢٢:٢٤١٧:٣٩:٢٢٢٢:٥٣:١٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٤٢:١١١١:٣١:٥٥١٧:٢١:١٥١٧:٣٨:١٣٢٢:٥٣:٠٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٢:٤٧١١:٣١:٣٩١٧:٢٠:٠٦١٧:٣٧:٠٥٢٢:٥٢:٤٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٣:٢٤١١:٣١:٢٣١٧:١٨:٥٧١٧:٣٥:٥٨٢٢:٥٢:٢٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٤:٠١١١:٣١:٠٨١٧:١٧:٥٠١٧:٣٤:٥١٢٢:٥٢:١٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٤٤:٣٨١١:٣٠:٥٣١٧:١٦:٤٢١٧:٣٣:٤٥٢٢:٥١:٥٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٥:٤٥:١٦١١:٣٠:٣٨١٧:١٥:٣٦١٧:٣٢:٣٩٢٢:٥١:٤١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٤٥:٥٤١١:٣٠:٢٤١٧:١٤:٣٠١٧:٣١:٣٥٢٢:٥١:٢٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٤٦:٣٢١١:٣٠:١١١٧:١٣:٢٥١٧:٣٠:٣١٢٢:٥١:١١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٤٧:١١١١:٢٩:٥٨١٧:١٢:٢١١٧:٢٩:٢٨٢٢:٥٠:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٤٧:٥٠١١:٢٩:٤٦١٧:١١:١٨١٧:٢٨:٢٦٢٢:٥٠:٤٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٥:٤٨:٣٠١١:٢٩:٣٤١٧:١٠:١٥١٧:٢٧:٢٤٢٢:٥٠:٣٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٤٩:١٠١١:٢٩:٢٤١٧:٠٩:١٣١٧:٢٦:٢٤٢٢:٥٠:١٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٥:٤٩:٥٠١١:٢٩:١٣١٧:٠٨:١٢١٧:٢٥:٢٥٢٢:٥٠:٠٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٠:٣١١١:٢٩:٠٤١٧:٠٧:١٣١٧:٢٤:٢٦٢٢:٤٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سفته حاج کاکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سفته حاج کاکا روستای سفته حاج کاکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سفته حاج کاکا روستای سفته حاج کاکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سفته حاج کاکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سفته حاج کاکا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سفته حاج کاکا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سفته حاج کاکا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سفته حاج کاکا

روستای سفته حاج کاکا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سفته حاج کاکا
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سفته حاج کاکا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سفته حاج کاکا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سفته حاج کاکا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سفته حاج کاکا دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سفته حاج کاکا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سفته حاج کاکا
زمان پخش اذان آنلاین به افق سفته حاج کاکا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سفته حاج کاکا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سفته حاج کاکا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سفته حاج کاکا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سفته حاج کاکا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو