جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا

کوه پنج | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سفته حاج کاکا


اذان صبح: ٠٤:١١:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٥١
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٣٢

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای سفته حاج کاکا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سفته حاج کاکا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سفته حاج کاکا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
فقط گامی كه به پیش برمی‌داریم، می‌تواند رهایی‌بخش باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سفته حاج کاکا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفته حاج کاکا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سفته حاج کاکا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سفته حاج کاکا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سفته حاج کاکا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٧:٢٣١٢:٤٢:٢٩١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٤٣٠٠:٠٠:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٢:١٩١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٢٣٠٠:٠٠:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٥:٢٩١٢:٤٢:١٠١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٠٤٢٣:٥٩:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٤:٣٣١٢:٤٢:٠١١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٤٢٣:٥٩:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٣:٣٨١٢:٤١:٥٣١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٩:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤١:٤٥١٩:٢١:١٢١٩:٣٩:٠٦٢٣:٥٨:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠١:٥١١٢:٤١:٣٨١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٤٦٢٣:٥٨:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٤١:٣١١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٨:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤١:٢٥١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٠٨٢٣:٥٨:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٩:١٧١٢:٤١:١٩١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٨:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤١:١٤١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٢:٣٠٢٣:٥٧:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٧:٤٠١٢:٤١:١٠١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:١١٢٣:٥٧:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤١:٠٦١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤١:٠٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٧:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٧:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٦:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٦:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٣:١٧١٢:٤٠:٥٤١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:١٦٢٣:٥٦:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٢:٣٧١٢:٤٠:٥٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٥٧٢٣:٥٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٠:٥٤١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٣٨٢٣:٥٦:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٠:٥٥١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٠:٤٦١٢:٤٠:٥٦١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٥٨٢٣:٥٦:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٠:١٢١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٣٨٢٣:٥٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٩:٣٨١٢:٤١:٠٠١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:١٨٢٣:٥٦:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤١:٠٣١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٥٨٢٣:٥٦:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤١:٠٧١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٣٧٢٣:٥٥:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤١:١١١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:١٦٢٣:٥٥:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤١:١٥١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٥٥٢٣:٥٥:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٧:١٣١٢:٤١:٢٠١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٣٣٢٣:٥٥:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفته حاج کاکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفته حاج کاکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سفته حاج کاکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفته حاج کاکا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سفته حاج کاکا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سفته حاج کاکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفته حاج کاکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سفته حاج کاکا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سفته حاج کاکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سفته حاج کاکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سفته حاج کاکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سفته حاج کاکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سفته حاج کاکا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سفته حاج کاکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سفته حاج کاکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سفته حاج کاکا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٤:٣٠١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٤٧٢٣:٥٩:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٤:٤٤١٢:٤٦:٤٢١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٥٩:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٦:٥٤١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٠٨٢٣:٥٩:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٥:١٦١٢:٤٧:٠٧١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٠:٠٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٠٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٧:٢٠١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٠٠:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٥:٤٥:٥١١٢:٤٧:٣٣١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٠٠:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٦:١١١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٠:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٦:٣١١٢:٤٧:٥٧١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٠١:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٥٠٥:٤٦:٥٣١٢:٤٨:٠٩١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠١:١٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٧:١٥١٢:٤٨:٢١١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠١:٣١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٧:٣٨١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠١:٤٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٨:٠٢١٢:٤٨:٤٤١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٢:٠١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٨:٢٧١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٠٢:١٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٨:٥٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٢:٣١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٩:١٦١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:١٤٠٠:٠٢:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٩:٢٦١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٣:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٠:١٤١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٣:١٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٩:٤٥١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٠٣:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢١٠٥:٥١:١٢١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٣:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠١٠٥:٥١:٤٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٣:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٢:١٢١٢:٥٠:١٠١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٤:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٢:٤٣١٢:٥٠:١٧١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٠٤:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٣:١٤١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٤:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٣:٤٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٤:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٥:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٤:٥٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٥:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٥:٢٣١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٠٥:٢٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٠:٥١١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٠٥:٣٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٠٥:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٥:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٧:٣٩١٢:٥١:٠٠١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سفته حاج کاکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سفته حاج کاکا روستای سفته حاج کاکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سفته حاج کاکا روستای سفته حاج کاکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سفته حاج کاکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سفته حاج کاکا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سفته حاج کاکا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سفته حاج کاکا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سفته حاج کاکا

روستای سفته حاج کاکا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سفته حاج کاکا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سفته حاج کاکا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای سفته حاج کاکا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سفته حاج کاکا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سفته حاج کاکا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سفته حاج کاکا
افق شرعی امروز فردا سفته حاج کاکا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سفته حاج کاکا
زمان پخش اذان مستقیم به افق سفته حاج کاکا
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سفته حاج کاکا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سفته حاج کاکا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سفته حاج کاکا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سفته حاج کاکا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو