جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سغرک

مشیز | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سغرک


اذان صبح: ٠٤:١١:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٠١

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سغرک (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای سغرک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سغرک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سغرک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
باید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سغرک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سغرک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سغرک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سغرک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سغرک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سغرک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤١:٥٠١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤١:٤٠١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٢٩٢٣:٥٩:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤١:٣١١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٩:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٤:٠٧١٢:٤١:٢٢١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٨:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٣:١٢١٢:٤١:١٤١٩:١٩:٤١١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥٨:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٢:١٩١٢:٤١:٠٦١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:١٠٢٣:٥٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠١:٢٦١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٨:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٠:٥٢١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٣١٢٣:٥٧:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٩:٤٣١٢:٤٠:٤٦١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٧:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤٠:٤٠١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٥٣٢٣:٥٧:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٨:٠٥١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٣٣٢٣:٥٧:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٠:٣١١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:١٤٢٣:٥٧:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٠:٢٧١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:٥٤٢٣:٥٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥٦:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:١٦٢٣:٥٦:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٤:١٨١٢:٤٠:١٨١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٦:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٣:٣٦١٢:٤٠:١٦١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥٦:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٢:٥٥١٢:٤٠:١٥١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:١٨٢٣:٥٦:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٠:١٥١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٥٨٢٣:٥٦:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥١:٣٨١٢:٤٠:١٥١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٣٨٢٣:٥٥:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥١:٠١١٢:٤٠:١٦١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:١٨٢٣:٥٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٠:٢٥١٢:٤٠:١٧١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٥٨٢٣:٥٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٩:٥١١٢:٤٠:١٩١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٣٨٢٣:٥٥:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٠:٢١١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:١٨٢٣:٥٥:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٥٧٢٣:٥٥:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٨:١٦١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:١٥٢٣:٥٥:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:١١٠٥:٤٧:٢٠١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٣:٥٥:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٦:٥٤١٢:٤٠:٤١١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:٣٢٢٣:٥٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سغرک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سغرک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سغرک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سغرک

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سغرک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سغرک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سغرک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سغرک

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سغرک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سغرک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سغرک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سغرک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سغرک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سغرک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سغرک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سغرک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سغرک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٤:١٤١٢:٤٥:٤٩١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٤٣٢٣:٥٨:٥٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٤:٢٨١٢:٤٦:٠٢١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٥٤٢٣:٥٩:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٤:٤٣١٢:٤٦:١٥١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٠٣٢٣:٥٩:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٥:٠٠١٢:٤٦:٢٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:١٢٢٣:٥٩:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٠٠٥:٤٥:١٧١٢:٤٦:٤١١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:١٩٢٣:٥٩:٤٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٥:٤٥:٣٥١٢:٤٦:٥٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٠:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٥:٥٥١٢:٤٧:٠٦١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٠:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٧:١٨١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٠:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٦:٣٦١٢:٤٧:٣٠١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠٠:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٧:٤٢١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠١:٠٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤٧:٥٤١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠١:١٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠١:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٨:١١١٢:٤٨:١٦١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠١:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠١:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٨:٣٧١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٢:١٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٢:٢٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٠٢:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٠:٢٦١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٢:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٠:٥٥١٢:٤٩:١٥١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٣:١١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٠٣:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥١:٥٤١٢:٤٩:٣١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٠٣:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤٩:٣٨١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٣:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٩:٤٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٤:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٣:٢٨١٢:٤٩:٥١١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٤:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٤:٠٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٣١٠٠:٠٤:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٤:٣٢١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٠٤:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٥:٠٥١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٤١٠٠:٠٤:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٥:٣٨١٢:٥٠:١٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٥:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٦:١١١٢:٥٠:١٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٥:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٠:١٩١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٥:٢٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٠:٢١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سغرک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سغرک روستای سغرک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سغرک روستای سغرک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سغرک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سغرک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سغرک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سغرک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سغرک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سغرک

روستای سغرک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سغرک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سغرک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سغرک
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سغرک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای سغرک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سغرک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سغرک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سغرک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سغرک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سغرک
زمان پخش اذان مستقیم به افق سغرک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سغرک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سغرک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سغرک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سغرک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سغرک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سغرک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو