جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سعیدآباد

ویلکیج مرکزی | نمین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز سعیدآباد

اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٤١
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٦

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سعیدآباد (شهرستان نمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای سعیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سعیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سعیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت محمد (ص)
‌امانت‌داری،‌ روزی را و خیانت، فقر را فراهم می‌سازد. (‌زیرا به انسان امانت‌دار، اعتماد زیادی می‌شود و كارهای مهمّ و اساسی و پردرآمد به او سپرده می‌شود ولی انسان خائن در هیچ جایی،‌ اعتبار ندارد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای سعیدآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سعیدآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سعیدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سعیدآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سعیدآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سعیدآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٤٠:١٣١٣:١٥:٥٣١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٩:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٨:٤٨١٣:١٥:٣٨١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٣٢٠٠:٢٨:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٥:٢٥١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٨:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٦:٠٠١٣:١٥:١١١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٤:٥٨١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣٣:١٥١٣:١٤:٤٥١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٧:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٣١:٥٤١٣:١٤:٣٣١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٧:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١١٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٤:٢١١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٩:١٤١٣:١٤:١٠١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٦:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٧:٥٦١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٥:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٣:٤٩٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٥:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٥:٢١١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٥:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٤:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٢:٥١١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٤:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢١:٣٧١٣:١٣:١٢٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٤:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠١٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٣:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٩:١٤١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٣:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٨:٠٣١٣:١٢:٤٩٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٣:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٦:٥٤١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٢:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٥:٤٧١٣:١٢:٣٨٢٠:١٠:٠٤٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٢:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٤:٤٠١٣:١٢:٣٢٢٠:١١:٠٠٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٢:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٣:٣٥١٣:١٢:٢٨٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٢:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٢:٣١١٣:١٢:٢٤٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢١:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٤٠٦:١١:٢٨١٣:١٢:٢٠٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢١:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:١٠:٢٧١٣:١٢:١٨٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢١:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٩:٢٧١٣:١٢:١٥٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢١:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٢:١٤٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٢:١٣٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢٠:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٦:٣٦١٣:١٢:١٢٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:١٢٠٠:٢٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سعیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سعیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سعیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سعیدآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سعیدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سعیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سعیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سعیدآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سعیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سعیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سعیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سعیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سعیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سعیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سعیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سعیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سعیدآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سعیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سعیدآباد روستای سعیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سعیدآباد روستای سعیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سعیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سعیدآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سعیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سعیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سعیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سعیدآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٣:٤٤١٢:٠٨:٢٧١٨:١٢:٣٣١٨:٣١:١٤٢٣:٢٥:٠٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٤:٣٧١٢:٠٨:٠٦١٨:١٠:٥٨١٨:٢٩:٣٩٢٣:٢٤:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٥:٣٠١٢:٠٧:٤٥١٨:٠٩:٢٤١٨:٢٨:٠٤٢٣:٢٤:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٦:٢٣١٢:٠٧:٢٤١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٦:٣٠٢٣:٢٤:١٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٧:١٦١٢:٠٧:٠٤١٨:٠٦:١٥١٨:٢٤:٥٥٢٣:٢٣:٥٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٨:٠٩١٢:٠٦:٤٣١٨:٠٤:٤١١٨:٢٣:٢١٢٣:٢٣:٣٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٩:٠٣١٢:٠٦:٢٣١٨:٠٣:٠٧١٨:٢١:٤٨٢٣:٢٣:١٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٩:٥٦١٢:٠٦:٠٣١٨:٠١:٣٣١٨:٢٠:١٤٢٣:٢٢:٥٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٠:٥٠١٢:٠٥:٤٣١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:٤١٢٣:٢٢:٤١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١١:٤٤١٢:٠٥:٢٤١٧:٥٨:٢٧١٨:١٧:٠٩٢٣:٢٢:٢٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٢:٣٩١٢:٠٥:٠٥١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٣٧٢٣:٢٢:٠٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٣:٣٣١٢:٠٤:٤٦١٧:٥٥:٢٣١٨:١٤:٠٥٢٣:٢١:٤٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٤:٢٨١٢:٠٤:٢٧١٧:٥٣:٥١١٨:١٢:٣٤٢٣:٢١:٣٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٥:٢٣١٢:٠٤:٠٩١٧:٥٢:٢٠١٨:١١:٠٣٢٣:٢١:١٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٦:١٩١٢:٠٣:٥٢١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٩:٣٣٢٣:٢٠:٥٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠١٠٦:١٧:١٥١٢:٠٣:٣٤١٧:٤٩:١٩١٨:٠٨:٠٤٢٣:٢٠:٣٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٨:١١١٢:٠٣:١٧١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:٣٥٢٣:٢٠:٢١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٩:٠٧١٢:٠٣:٠١١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٥:٠٧٢٣:٢٠:٠٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٠٤١٢:٠٢:٤٥١٧:٤٤:٥١١٨:٠٣:٤٠٢٣:١٩:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢١:٠١١٢:٠٢:٢٩١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:١٣٢٣:١٩:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢١:٥٨١٢:٠٢:١٤١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:٤٧٢٣:١٩:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٢:٥٦١٢:٠٢:٠٠١٧:٤٠:٣٠١٧:٥٩:٢٢٢٣:١٩:٠١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:٥٤١٢:٠١:٤٦١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٧:٥٨٢٣:١٨:٤٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٤:٥٣١٢:٠١:٣٣١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٦:٣٤٢٣:١٨:٣٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٥١١٢:٠١:٢٠١٧:٣٦:١٦١٧:٥٥:١٢٢٣:١٨:١٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٦:٥١١٢:٠١:٠٨١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:٥٠٢٣:١٨:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٧:٥٠١٢:٠٠:٥٦١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٢:٣٠٢٣:١٧:٥١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٨:٥٠١٢:٠٠:٤٥١٧:٣٢:٠٩١٧:٥١:١٠٢٣:١٧:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:٥٠١٢:٠٠:٣٥١٧:٣٠:٤٨١٧:٤٩:٥١٢٣:١٧:٢٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٠:٥١١٢:٠٠:٢٥١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٨:٣٤٢٣:١٧:١٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سعیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سعیدآباد روستای سعیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سعیدآباد روستای سعیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سعیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سعیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سعیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سعیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سعیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سعیدآباد

روستای سعیدآباد بر روی نقشه

روستای سعیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سعیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سعیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سعیدآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سعیدآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سعیدآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سعیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سعیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سعیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سعیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سعیدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سعیدآباد
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سعیدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سعیدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سعیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سعیدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سعیدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سعیدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سعیدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سعیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو