جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سعیدآباد

ویلکیج مرکزی | نمین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز سعیدآباد


اذان صبح: ٠٥:٣٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:٤٤
اذان مغرب: ١٨:١٧:٥١
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٥٦

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سعیدآباد (شهرستان نمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای سعیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سعیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سعیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارك اورول
برای همه آرزوی خیر كنید، چرا كه خودتان هم جزیی از همه هستید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سعیدآباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سعیدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سعیدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سعیدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سعیدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سعیدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٥:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٣:٤٧٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٥:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٣:٢٨٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٤:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٣:١٩٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٤:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢١:٢١١٣:١٣:١١٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٤:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٢٠:٠٩١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٣:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٨:٥٨١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٣:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٧:٤٨١٣:١٢:٤٩٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٣:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٦:٣٩١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٢:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٥:٣١١٣:١٢:٣٧٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٢:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٤:٢٥١٣:١٢:٣٢٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٢:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٣:٢٠١٣:١٢:٢٨٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٢:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٢:١٦١٣:١٢:٢٤٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢١:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١١:١٤١٣:١٢:٢١٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢١:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٦٠٦:١٠:١٣١٣:١٢:١٨٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢١:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٩:١٣١٣:١٢:١٥٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٠:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٨:١٥١٣:١٢:١٤٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٣١٠٠:٢٠:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٧:١٨١٣:١٢:١٣٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢٠:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٦:٢٣١٣:١٢:١٢٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٢٠:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٥:٢٩١٣:١٢:١٢٢٠:١٩:٢٧٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٢٠:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٤٣٠٦:٠٤:٣٧١٣:١٢:١٣٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤١:١٩٠٠:١٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٣:٤٦١٣:١٢:١٤٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٢:١٦٠٠:١٩:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:١٠٠٦:٠٢:٥٧١٣:١٢:١٦٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٣:١١٠٠:١٩:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٥٦٠٦:٠٢:١٠١٣:١٢:١٨٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٤:٠٧٠٠:١٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٤٤٠٦:٠١:٢٤١٣:١٢:٢١٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٥:٠١٠٠:١٩:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٤٠٦:٠٠:٤٠١٣:١٢:٢٥٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٥:٥٥٠٠:١٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٢٦٠٥:٥٩:٥٧١٣:١٢:٢٩٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٦:٤٩٠٠:١٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٩:١٦١٣:١٢:٣٤٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٧:٤١٠٠:١٨:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:١٦٠٥:٥٨:٣٧١٣:١٢:٣٩٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٨:٣٣٠٠:١٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سعیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سعیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سعیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سعیدآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سعیدآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سعیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سعیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سعیدآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٥:٢٩١٢:٢٨:٢٨١٧:٣١:٥٠١٧:٥١:٥٨٢٣:٤٣:٢٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٨:٤٠١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٣:٠٣٢٣:٤٣:٤٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٤:٠١١٢:٢٨:٥١١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٤:٠٨٢٣:٤٣:٥٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٣:٤٩٠٧:٢٣:١٤١٢:٢٩:٠٢١٧:٣٥:١٥١٧:٥٥:١٤٢٣:٤٤:١٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٣:١٠٠٧:٢٢:٢٥١٢:٢٩:١٢١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٦:١٩٢٣:٤٤:٢٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٢:٢٩٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٩:٢١١٧:٣٧:٣١١٧:٥٧:٢٥٢٣:٤٤:٣٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥١:٤٦٠٧:٢٠:٤٣١٢:٢٩:٢٩١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٨:٣٠٢٣:٤٤:٥١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥١:٠١٠٧:١٩:٥٠١٢:٢٩:٣٦١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٩:٣٦٢٣:٤٥:٠٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٨:٥٥١٢:٢٩:٤٢١٧:٤٠:٥٦١٨:٠٠:٤١٢٣:٤٥:١٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١٧:٥٨١٢:٢٩:٤٨١٧:٤٢:٠٤١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٥:٢١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:٣٨٠٧:١٧:٠٠١٢:٢٩:٥٢١٧:٤٣:١٢١٨:٠٢:٥٢٢٣:٤٥:٢٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٦:٠٠١٢:٢٩:٥٦١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٣:٥٧٢٣:٤٥:٣٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٦:٥٣٠٧:١٤:٥٩١٢:٢٩:٥٩١٧:٤٥:٢٨١٨:٠٥:٠٢٢٣:٤٥:٤٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٣:٥٦١٢:٣٠:٠٢١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٦:٠٧٢٣:٤٥:٤٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:٠٣٠٧:١٢:٥٢١٢:٣٠:٠٣١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٧:١٢٢٣:٤٥:٥٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١١:٤٧١٢:٣٠:٠٤١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٨:١٧٢٣:٤٥:٥٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٠٦٠٧:١٠:٤٠١٢:٣٠:٠٤١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٩:٢٢٢٣:٤٦:٠١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٩:٣٢١٢:٣٠:٠٣١٧:٥١:٠٤١٨:١٠:٢٦٢٣:٤٦:٠٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٨:٢٣١٢:٣٠:٠٢١٧:٥٢:١٠١٨:١١:٣٠٢٣:٤٦:٠٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٧:١٣١٢:٢٩:٥٩١٧:٥٣:١٧١٨:١٢:٣٤٢٣:٤٦:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٦:٠١١٢:٢٩:٥٦١٧:٥٤:٢٣١٨:١٣:٣٨٢٣:٤٦:٠٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٤:٤٨١٢:٢٩:٥٣١٧:٥٥:٢٩١٨:١٤:٤٢٢٣:٤٦:٠٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٣:٣٥١٢:٢٩:٤٨١٧:٥٦:٣٤١٨:١٥:٤٥٢٣:٤٦:٠٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٢:٢٠١٢:٢٩:٤٣١٧:٥٧:٣٩١٨:١٦:٤٨٢٣:٤٥:٥٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠١:٠٤١٢:٢٩:٣٨١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:٥١٢٣:٤٥:٥٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٩:٤٧١٢:٢٩:٣٢١٧:٥٩:٤٩١٨:١٨:٥٤٢٣:٤٥:٥٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٨:٢٩١٢:٢٩:٢٥١٨:٠٠:٥٣١٨:١٩:٥٧٢٣:٤٥:٤٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٧:١٠١٢:٢٩:١٧١٨:٠١:٥٧١٨:٢٠:٥٩٢٣:٤٥:٤١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٥:٥٠١٢:٢٩:٠٩١٨:٠٣:٠١١٨:٢٢:٠١٢٣:٤٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سعیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سعیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سعیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سعیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سعیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سعیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سعیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سعیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سعیدآباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠١:٠٤١٢:٢٩:٣٨١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:٥١٢٣:٤٥:٥٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٩:٤٧١٢:٢٩:٣٢١٧:٥٩:٤٩١٨:١٨:٥٤٢٣:٤٥:٥٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٨:٢٩١٢:٢٩:٢٥١٨:٠٠:٥٣١٨:١٩:٥٧٢٣:٤٥:٤٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٧:١٠١٢:٢٩:١٧١٨:٠١:٥٧١٨:٢٠:٥٩٢٣:٤٥:٤١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٥:٥٠١٢:٢٩:٠٩١٨:٠٣:٠١١٨:٢٢:٠١٢٣:٤٥:٣٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٤:٢٩١٢:٢٩:٠٠١٨:٠٤:٠٥١٨:٢٣:٠٣٢٣:٤٥:٢٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٣:٠٧١٢:٢٨:٥١١٨:٠٥:٠٨١٨:٢٤:٠٤٢٣:٤٥:١٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥١:٤٥١٢:٢٨:٤١١٨:٠٦:١٠١٨:٢٥:٠٦٢٣:٤٥:٠٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٠:٢٢١٢:٢٨:٣٠١٨:٠٧:١٣١٨:٢٦:٠٧٢٣:٤٥:٠٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٨:٥٨١٢:٢٨:١٩١٨:٠٨:١٥١٨:٢٧:٠٧٢٣:٤٤:٤٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٧:٣٣١٢:٢٨:٠٧١٨:٠٩:١٧١٨:٢٨:٠٨٢٣:٤٤:٣٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٦:٠٨١٢:٢٧:٥٥١٨:١٠:١٨١٨:٢٩:٠٨٢٣:٤٤:٢٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٤:٤١١٢:٢٧:٤٣١٨:١١:١٩١٨:٣٠:٠٨٢٣:٤٤:١٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٣:١٥١٢:٢٧:٣٠١٨:١٢:٢٠١٨:٣١:٠٨٢٣:٤٤:٠١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤١:٤٧١٢:٢٧:١٦١٨:١٣:٢١١٨:٣٢:٠٨٢٣:٤٣:٤٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٠:١٩١٢:٢٧:٠٢١٨:١٤:٢١١٨:٣٣:٠٧٢٣:٤٣:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٨:٥١١٢:٢٦:٤٨١٨:١٥:٢١١٨:٣٤:٠٦٢٣:٤٣:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٧:٢٢١٢:٢٦:٣٣١٨:١٦:٢٠١٨:٣٥:٠٥٢٣:٤٣:٠٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٥:٥٢١٢:٢٦:١٨١٨:١٧:٢٠١٨:٣٦:٠٤٢٣:٤٢:٤٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٤:٢٢١٢:٢٦:٠٢١٨:١٨:١٩١٨:٣٧:٠٢٢٣:٤٢:٣٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٢:٥٢١٢:٢٥:٤٧١٨:١٩:١٨١٨:٣٨:٠١٢٣:٤٢:١٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣١:٢٢١٢:٢٥:٣٠١٨:٢٠:١٦١٨:٣٨:٥٩٢٣:٤١:٥٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٩:٥٠١٢:٢٥:١٤١٨:٢١:١٥١٨:٣٩:٥٧٢٣:٤١:٣٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٨:١٩١٢:٢٤:٥٧١٨:٢٢:١٣١٨:٤٠:٥٥٢٣:٤١:١٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٦:٤٨١٢:٢٤:٤١١٨:٢٣:١١١٨:٤١:٥٣٢٣:٤٠:٥٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٥:١٦١٢:٢٤:٢٤١٨:٢٤:٠٩١٨:٤٢:٥١٢٣:٤٠:٤٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:٤٤١٢:٢٤:٠٦١٨:٢٥:٠٧١٨:٤٣:٤٩٢٣:٤٠:٢٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:١١١٢:٢٣:٤٩١٨:٢٦:٠٤١٨:٤٤:٤٧٢٣:٤٠:٠٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٠:٣٩١٢:٢٣:٣١١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٥:٤٤٢٣:٣٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سعیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سعیدآباد روستای سعیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سعیدآباد روستای سعیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سعیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سعیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سعیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سعیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سعیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سعیدآباد

روستای سعیدآباد بر روی نقشه

روستای سعیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سعیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سعیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سعیدآباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سعیدآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سعیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سعیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سعیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سعیدآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سعیدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سعیدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سعیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سعیدآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سعیدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سعیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سعیدآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا سعیدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سعیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو