جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سعدآباد

حومه | شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز سعدآباد


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٣٤

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سعدآباد (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای سعدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سعدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سعدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

میلتون
حقیقت، سرچشمه ای است كه پیوسته جاری است و سرزمین افكار را سیراب می كند و هیچ زمان بر نمی گردد، زیرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابی كثیف می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سعدآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سعدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سعدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سعدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سعدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سعدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٣:١٩١٢:٤٧:٤٤١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٤٧:٣٤١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٧:١٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٦:١١١٩:٥٥:٤٠٢٣:٥٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٩:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٤:١٤١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٩:٢٠٢٣:٥٨:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٣:١١١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:١٤٢٣:٥٨:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤٦:٢٩١٩:٤١:٢٢٢٠:٠١:٠٩٢٣:٥٨:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥١:٠٨١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٢:٠٤٢٣:٥٧:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٣٣٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٦:٢١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٥٧:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٩:١٠١٢:٤٦:١٧١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٥٧:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٨:١٣١٢:٤٦:١٤١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٤:٤٧٢٣:٥٧:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٦:١٢١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٦:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٦:٢٣١٢:٤٦:١٠١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤٥:٣٠١٢:٤٦:٠٩١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٥٦:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٤٤:٣٩١٢:٤٦:٠٩١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٨:٢١٢٣:٥٦:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٣:٤٩١٢:٤٦:٠٩١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٩:١٤٢٣:٥٦:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤٦:١٠١٩:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٠٦٢٣:٥٦:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:١٣٠٥:٤٢:١٣١٢:٤٦:١١١٩:٥٠:٣٦٢٠:١٠:٥٨٢٣:٥٥:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٠٤٠٥:٤١:٢٨١٢:٤٦:١٣١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:٥٠٢٣:٥٥:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٤٠:٤٤١٢:٤٦:١٥١٩:٥٢:١٣٢٠:١٢:٤١٢٣:٥٥:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤٦:١٨١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:٣٢٢٣:٥٥:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣٩:٢١١٢:٤٦:٢٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٤:٢٣٢٣:٥٥:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٨:٤٢١٢:٤٦:٢٦١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٥:١٢٢٣:٥٥:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٣٨:٠٤١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٥:٢١٢٠:١٦:٠٢٢٣:٥٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣٧:٢٨١٢:٤٦:٣٥١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٥٠٢٣:٥٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سعدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سعدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سعدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سعدآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سعدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سعدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سعدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سعدآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سعدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سعدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سعدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سعدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سعدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سعدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سعدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سعدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سعدآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٤٨:٥٢١٢:٥٦:١٧٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٠٥:٤١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٤٩:٣٦١٢:٥٦:١٩٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٠٥:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٣٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٦:٢٠٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:١٦٠٠:٠٦:٠٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢١٠٥:٥١:٠٨١٢:٥٦:٢٠٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢١:٢٨٠٠:٠٦:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٩٠٥:٥١:٥٤١٢:٥٦:٢٠٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٠٦:٢٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٨٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٦:١٩١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٤٦٠٠:٠٦:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٣:٢٧١٢:٥٦:١٨١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:٥٣٠٠:٠٦:٤٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٤:١٤١٢:٥٦:١٦١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٥٨٠٠:٠٦:٥٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٥:٠٢١٢:٥٦:١٣١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٧:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥٦:١٠١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:٠٤٠٠:٠٧:١٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٥:٠٥٠٠:٠٧:٢٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٠٥٠٠:٠٧:٢٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٣:١٠٢٠:١٣:٠٣٠٠:٠٧:٣٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٥:٥١١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:٠٠٠٠:٠٧:٤٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠٧:٤٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٧:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٥:٣١١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٧:٥٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٧:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٥:١٤١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٠٧:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٧:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٧:٥٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠٧:٥٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٧:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٤:٢٢١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٠٧:٥٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٧:٥٥١٢:٥٤:١٠١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٧:٥٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٣:٥٧١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٧:٥٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٧:٤٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٣:٣١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٧:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢١٠٦:١١:٠٨١٢:٥٣:١٧١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٥٦٠٠:٠٧:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١١:٥٦١٢:٥٣:٠٢١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٧:٣٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:١٦٠٠:٠٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سعدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سعدآباد روستای سعدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سعدآباد روستای سعدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سعدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سعدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سعدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سعدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سعدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سعدآباد

روستای سعدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سعدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سعدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سعدآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سعدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای سعدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سعدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سعدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سعدآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سعدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سعدآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سعدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سعدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سعدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سعدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سعدآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سعدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سعدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو