جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سعدآباد

حومه | شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز سعدآباد


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:١١
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سعدآباد (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای سعدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سعدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سعدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژوبر
كودكان بیش از انتقاد به الگو و سرمشق نیازمندند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سعدآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سعدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سعدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سعدآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سعدآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سعدآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٥:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٦:٢٤١٢:٤٩:٤٩١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٤١٠٠:٠٤:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٥:٠٤١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٤:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٣:٤٤١٢:٤٩:٢١١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٣:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٢:٢٥١٢:٤٩:٠٨١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٣:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١١:٠٧١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:١٨٠٠:٠٣:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٢:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٨:٣٤١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٨:٠٧٠٠:٠٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٨:١٨١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٢:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٦:٠٣١٢:٤٨:٠٧١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠١:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٤:٤٩١٢:٤٧:٥٦١٩:٣١:٣٨١٩:٥٠:٥١٠٠:٠١:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤٧:٤٥١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٤٦٠٠:٠١:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٢:٢٤١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:٤٠٠٠:٠٠:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠١:١٣١٢:٤٧:٢٦١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٣٥٠٠:٠٠:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٧:١٧١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٠:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٩:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٧:٤٦١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٩:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٧:٤١١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٩:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٩:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٩:٠٥٢٣:٥٨:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٠:١٧٢٠:٠٠:٠٠٢٣:٥٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥٢:٢٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٥٥٢٣:٥٨:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:١٤٠٥:٥١:٢١١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:٤٩٢٣:٥٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤٦:٢١١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٥٧:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٩:٢٣١٢:٤٦:١٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٥٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:١١٠٥:٤٨:٢٦١٢:٤٦:١٤١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:٣٣٢٣:٥٧:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٧:٣٠١٢:٤٦:١٢١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٥٧:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٦:٣٦١٢:٤٦:١٠١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:٢١٢٣:٥٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٥:٤٣١٢:٤٦:٠٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:١٥٢٣:٥٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سعدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سعدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سعدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سعدآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سعدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سعدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سعدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سعدآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سعدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سعدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سعدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سعدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سعدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سعدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سعدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سعدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سعدآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٨:٤٢١٢:٤٦:٢٦١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٥:١٢٢٣:٥٥:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٣٨:٠٤١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٥:٢١٢٠:١٦:٠٢٢٣:٥٥:٠٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣٧:٢٨١٢:٤٦:٣٥١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٥٠٢٣:٥٥:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٣٦:٥٣١٢:٤٦:٤١١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:٣٨٢٣:٥٤:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣٦:٢١١٢:٤٦:٤٧١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٨:٢٥٢٣:٥٤:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:٣٥:٥٠١٢:٤٦:٥٤١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٩:١١٢٣:٥٤:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢١٠٥:٣٥:٢٠١٢:٤٧:٠١١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٩:٥٧٢٣:٥٤:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٣٤:٥٢١٢:٤٧:٠٨١٩:٥٩:٤٤٢٠:٢٠:٤٢٢٣:٥٤:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٣٤:٢٦١٢:٤٧:١٦٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢١:٢٥٢٣:٥٤:٤٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٥٠٥:٣٤:٠٢١٢:٤٧:٢٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٢:٠٨٢٣:٥٤:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٣٣:٣٩١٢:٤٧:٣٣٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٢:٥٠٢٣:٥٤:٤٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٣٣:١٨١٢:٤٧:٤٢٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٣:٣١٢٣:٥٤:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٣٢:٥٩١٢:٤٧:٥٢٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٤:١٠٢٣:٥٤:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٥٠٥:٣٢:٤١١٢:٤٨:٠٢٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٤:٤٩٢٣:٥٤:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٣٢:٢٥١٢:٤٨:١٢٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٥:٢٦٢٣:٥٤:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٣٢:١١١٢:٤٨:٢٢٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٦:٠٢٢٣:٥٤:٥٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٨٠٥:٣١:٥٩١٢:٤٨:٣٣٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٦:٣٧٢٣:٥٥:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٣١:٤٨١٢:٤٨:٤٤٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٧:١١٢٣:٥٥:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٢٠٥:٣١:٣٩١٢:٤٨:٥٦٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٧:٤٤٢٣:٥٥:١٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٣٠٥:٣١:٣٢١٢:٤٩:٠٧٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٨:١٥٢٣:٥٥:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٣١:٢٦١٢:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٨:٤٥٢٣:٥٥:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٣١:٢٢١٢:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٩:١٣٢٣:٥٥:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢١٠٥:٣١:٢٠١٢:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٩:٤٠٢٣:٥٥:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٢٠٥:٣١:٢٠١٢:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٣٠:٠٦٢٣:٥٥:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:٣١:٢١١٢:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٣٠:٣٠٢٣:٥٦:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٢٠٥:٣١:٢٤١٢:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٣٠:٥٢٢٣:٥٦:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠١٠٥:٣١:٢٩١٢:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣١:١٣٢٣:٥٦:٢٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٣٠٥:٣١:٣٥١٢:٥٠:٤٨٢٠:١٠:٠٤٢٠:٣١:٣٣٢٣:٥٦:٣٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٧٠٥:٣١:٤٣١٢:٥١:٠١٢٠:١٠:٢١٢٠:٣١:٥٠٢٣:٥٦:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٤٠٥:٣١:٥٢١٢:٥١:١٤٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٢:٠٦٢٣:٥٧:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٤٠٥:٣٢:٠٣١٢:٥١:٢٧٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٢:٢١٢٣:٥٧:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سعدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سعدآباد روستای سعدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سعدآباد روستای سعدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سعدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سعدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سعدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سعدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سعدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سعدآباد

روستای سعدآباد بر روی نقشه

روستای سعدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سعدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سعدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سعدآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سعدآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سعدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سعدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سعدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سعدآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سعدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سعدآباد
افق شرعی امروز فردا سعدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سعدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سعدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سعدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سعدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سعدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سعدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو