جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب

ابرده | بینالود | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سری نوحاج حبیب


اذان صبح: ٠٣:٢٩:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:١٥:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣١:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٣٨:١٣

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب (شهرستان بینالود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای سری نوحاج حبیب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سری نوحاج حبیب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سری نوحاج حبیب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
علم را با نوشتن مهار كنید. (نشستن و شنیدن حرف عالم خوب است ولی به مرور زمان از یاد می‌رود پس بهتر است نوشته شود تا با مراجعه به آن، دوباره به یاد بیاوریم.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای سری نوحاج حبیب

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سری نوحاج حبیب ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سری نوحاج حبیب (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سری نوحاج حبیب ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سری نوحاج حبیب ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٣:٢٣١٩:٠٦:١٧١٩:٢٥:٠٥٢٣:٤٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٩:٤٤١٢:٣٣:٠٨١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٨:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٨:٠١١٩:٢٦:٥٣٢٣:٤٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٧:٠٤١٢:٣٢:٤٠١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٤٧٢٣:٤٧:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٥:٤٥١٢:٣٢:٢٧١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٨:٤١٢٣:٤٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٢:١٤١٩:١٠:٣٦١٩:٢٩:٣٦٢٣:٤٦:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٢:٠١١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:٣٠٢٣:٤٦:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥١:٥٣١٢:٣١:٤٩١٩:١٢:٢٠١٩:٣١:٢٥٢٣:٤٥:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣١:٣٧١٩:١٣:١٢١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٥:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣١:٢٦١٩:١٤:٠٣١٩:٣٣:١٤٢٣:٤٥:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣١:١٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٤:٠٨٢٣:٤٤:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣١:٠٤١٩:١٥:٤٧١٩:٣٥:٠٣٢٣:٤٤:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٥:٤٤١٢:٣٠:٥٤١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٤:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٠:٤٥١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:٥٣٢٣:٤٣:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٣:٢٢١٢:٣٠:٣٦١٩:١٨:٢٣١٩:٣٧:٤٨٢٣:٤٣:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٠:٢٧١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٤٣٢٣:٤٣:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٠:١٩١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٣٧٢٣:٤٢:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٩:٥٨١٢:٣٠:١٢١٩:٢٠:٥٩١٩:٤٠:٣٢٢٣:٤٢:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣٠:٠٥١٩:٢١:٥١١٩:٤١:٢٧٢٣:٤٢:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٧:٤٨١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٢:٢٢٢٣:٤٢:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٦:٤٤١٢:٢٩:٥٣١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٣:١٧٢٣:٤١:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٩:٤٨١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٤:١٢٢٣:٤١:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٣٤:٤١١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٥:١٧١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤١:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:١٢٠٥:٣٣:٤١١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٦:٠١٢٣:٤١:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٥٦٢٣:٤٠:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٣١٠٥:٣١:٤٦١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٠:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:١٣٠٥:٣٠:٥٠١٢:٢٩:٣١١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:٤٤٢٣:٤٠:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٥٥٠٥:٢٩:٥٥١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٣٨٢٣:٤٠:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٩:٠٢١٢:٢٩:٢٨١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:٣٢٢٣:٣٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سری نوحاج حبیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سری نوحاج حبیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سری نوحاج حبیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سری نوحاج حبیب

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سری نوحاج حبیب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سری نوحاج حبیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سری نوحاج حبیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سری نوحاج حبیب

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سری نوحاج حبیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سری نوحاج حبیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سری نوحاج حبیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سری نوحاج حبیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سری نوحاج حبیب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سری نوحاج حبیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سری نوحاج حبیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سری نوحاج حبیب

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٩٠٥:٢٢:٠١١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٨:٣٠٢٣:٣٨:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٩٠٥:٢١:٢٣١٢:٢٩:٤٩١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٩:١٩٢٣:٣٨:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٢٠٥:٢٠:٤٧١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٩:٢٤٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٣٨:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٦٠٥:٢٠:١٣١٢:٢٩:٥٩١٩:٤٠:٠٩٢٠:٠٠:٥٥٢٣:٣٨:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٢٠٥:١٩:٤٠١٢:٣٠:٠٦١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠١:٤٢٢٣:٣٨:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣١٠٥:١٩:٠٩١٢:٣٠:١٢١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٢:٢٩٢٣:٣٨:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤١٠٥:١٨:٤٠١٢:٣٠:١٩١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٣:١٤٢٣:٣٨:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٤٠٥:١٨:١٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٣٨:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٨٠٥:١٧:٤٦١٢:٣٠:٣٥١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٤:٤٣٢٣:٣٨:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٥٠٥:١٧:٢١١٢:٣٠:٤٣١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٥:٢٥٢٣:٣٨:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٤٠٥:١٦:٥٩١٢:٣٠:٥٢١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٦:٠٧٢٣:٣٨:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٦٠٥:١٦:٣٨١٢:٣١:٠١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٦:٤٨٢٣:٣٨:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٩٠٥:١٦:١٨١٢:٣١:١٠١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٣٨:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٥٠٥:١٦:٠١١٢:٣١:٢٠١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٨:٠٦٢٣:٣٨:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٤٠٥:١٥:٤٥١٢:٣١:٣٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٨:٤٤٢٣:٣٨:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٥٠٥:١٥:٣١١٢:٣١:٤١١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٩:٢٠٢٣:٣٨:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٨٠٥:١٥:١٨١٢:٣١:٥٢١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٣٨:٢١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٤٠٥:١٥:٠٧١٢:٣٢:٠٣١٩:٤٩:١١٢٠:١٠:٢٩٢٣:٣٨:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٤٢٠٥:١٤:٥٨١٢:٣٢:١٤١٩:٤٩:٤٢٢٠:١١:٠١٢٣:٣٨:٣٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٣٠٥:١٤:٥١١٢:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١١٢٠:١١:٣٢٢٣:٣٨:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠٦٠٥:١٤:٤٦١٢:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٢:٠٢٢٣:٣٨:٤٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٢٠٥:١٤:٤٢١٢:٣٢:٥٠١٩:٥١:٠٧٢٠:١٢:٣١٢٣:٣٨:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤١٠٥:١٤:٤٠١٢:٣٣:٠٢١٩:٥١:٣٣٢٠:١٢:٥٨٢٣:٣٩:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٢٠٥:١٤:٣٩١٢:٣٣:١٥١٩:٥١:٥٧٢٠:١٣:٢٣٢٣:٣٩:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٦٠٥:١٤:٤٠١٢:٣٣:٢٧١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:٤٧٢٣:٣٩:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٢٠٥:١٤:٤٣١٢:٣٣:٤٠١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٤:١٠٢٣:٣٩:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢١٠٥:١٤:٤٨١٢:٣٣:٥٣١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٤:٣١٢٣:٣٩:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٣٠٥:١٤:٥٤١٢:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٤:٥٠٢٣:٣٩:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٧٠٥:١٥:٠٢١٢:٣٤:١٩١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٥:٠٨٢٣:٤٠:٠٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٤٠٥:١٥:١١١٢:٣٤:٣٣١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٥:٢٤٢٣:٤٠:١٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٤٠٥:١٥:٢٢١٢:٣٤:٤٦١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٥:٣٨٢٣:٤٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سری نوحاج حبیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سری نوحاج حبیب روستای سری نوحاج حبیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سری نوحاج حبیب روستای سری نوحاج حبیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سری نوحاج حبیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سری نوحاج حبیب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سری نوحاج حبیب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سری نوحاج حبیب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سری نوحاج حبیب

روستای سری نوحاج حبیب بر روی نقشه

روستای سری نوحاج حبیب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سری نوحاج حبیب
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سری نوحاج حبیب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سری نوحاج حبیب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سری نوحاج حبیب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سری نوحاج حبیب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سری نوحاج حبیب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سری نوحاج حبیب
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سری نوحاج حبیب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سری نوحاج حبیب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سری نوحاج حبیب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سری نوحاج حبیب
افق شرعی امروز فردا سری نوحاج حبیب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سری نوحاج حبیب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو