جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سریک

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز سریک


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٠١
اذان ظهر: ١١:٣٥:٢٨
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٤٧
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٥١:٤١

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سریک (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای سریک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

سوزان جفرسون
ترس را احساس كن و با وجود آن، اقدام كن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سریک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سریک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سریک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سریک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سریک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سریک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٥٤٢٣:٥٥:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٧:٥٩١٢:٤٠:١٣١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٤٤٢٣:٥٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٣٤٢٣:٥٤:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:١٤٢٣:٥٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٣:٤١١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٤٥٢٣:٥٣:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٩:١٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٣٥٢٣:٥٣:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٩:١٣١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٢٥٢٣:٥٢:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:١٥٢٣:٥٢:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٠:٥١١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٢:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٨:٥٩١٩:٣١:٣٨١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٢:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٨:٥٦١٩:٣٢:٢٥١٩:٥١:٤٤٢٣:٥١:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥١:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٨:٥١١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٢٣٢٣:٥١:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:١٣٢٣:٥١:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٥:٣١١٩:٥٥:٠٢٢٣:٥١:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤١:٤٥١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:٥١٢٣:٥١:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٣٩٢٣:٥٠:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٤٠:١٥١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٠:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٩:٣١١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٨:١٦٢٣:٥٠:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٨:٥١١٩:٣٩:١٨١٩:٥٩:٠٤٢٣:٥٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٨:٠٩١٢:٣٨:٥٤١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:٥١٢٣:٥٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٨:٥٧١٩:٤٠:٤٧٢٠:٠٠:٣٨٢٣:٥٠:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٣٦:٥٣١٢:٣٩:٠٠١٩:٤١:٣١٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٠:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٩:٠٤١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٢:١١٢٣:٥٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٩:٠٩١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٤٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٠١٠٥:٣٥:١٠١٢:٣٩:١٤١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سریک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سریک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سریک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سریک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢١:٣٦١١:٢٨:٢٥١٦:٣٤:٥٧١٦:٥٤:١٢٢٢:٤٥:٣٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٢:٣٢١١:٢٨:٤١١٦:٣٤:٣٤١٦:٥٣:٥٠٢٢:٤٥:٤٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٢٨١١:٢٨:٥٨١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٣٠٢٢:٤٦:٠٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٤:٢٤١١:٢٩:١٦١٦:٣٣:٥١١٦:٥٣:١٣٢٢:٤٦:١٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٥:٢٠١١:٢٩:٣٤١٦:٣٣:٣٣١٦:٥٢:٥٦٢٢:٤٦:٣١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٦:١٥١١:٢٩:٥٣١٦:٣٣:١٧١٦:٥٢:٤٢٢٢:٤٦:٤٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٧:١٠١١:٣٠:١٣١٦:٣٣:٠٢١٦:٥٢:٣٠٢٢:٤٧:٠٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٨:٠٤١١:٣٠:٣٤١٦:٣٢:٥٠١٦:٥٢:١٩٢٢:٤٧:٢٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٨:٥٨١١:٣٠:٥٥١٦:٣٢:٣٩١٦:٥٢:١٠٢٢:٤٧:٣٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٩:٥١١١:٣١:١٧١٦:٣٢:٣٠١٦:٥٢:٠٣٢٢:٤٧:٥٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٠:٤٤١١:٣١:٤٠١٦:٣٢:٢٣١٦:٥١:٥٨٢٢:٤٨:١٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣١:٣٦١١:٣٢:٠٣١٦:٣٢:١٨١٦:٥١:٥٥٢٢:٤٨:٣٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٢:٢٧١١:٣٢:٢٧١٦:٣٢:١٥١٦:٥١:٥٤٢٢:٤٨:٥٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٣:١٧١١:٣٢:٥١١٦:٣٢:١٤١٦:٥١:٥٤٢٢:٤٩:١٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٤:٠٧١١:٣٣:١٦١٦:٣٢:١٥١٦:٥١:٥٦٢٢:٤٩:٤١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٤:٥٦١١:٣٣:٤١١٦:٣٢:١٧١٦:٥٢:٠٠٢٢:٥٠:٠٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٥:٤٤١١:٣٤:٠٧١٦:٣٢:٢٢١٦:٥٢:٠٦٢٢:٥٠:٢٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٦:٣١١١:٣٤:٣٤١٦:٣٢:٢٨١٦:٥٢:١٤٢٢:٥٠:٥١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٧:١٧١١:٣٥:٠٠١٦:٣٢:٣٧١٦:٥٢:٢٣٢٢:٥١:١٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٨:٠١١١:٣٥:٢٨١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٢:٣٥٢٢:٥١:٤١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٨:٤٥١١:٣٥:٥٥١٦:٣٢:٥٩١٦:٥٢:٤٨٢٢:٥٢:٠٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٩:٢٨١١:٣٦:٢٣١٦:٣٣:١٣١٦:٥٣:٠٣٢٢:٥٢:٣٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٠:٠٩١١:٣٦:٥١١٦:٣٣:٢٨١٦:٥٣:١٩٢٢:٥٢:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٤٠:٥٠١١:٣٧:٢٠١٦:٣٣:٤٦١٦:٥٣:٣٧٢٢:٥٣:٢٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤١:٢٩١١:٣٧:٤٩١٦:٣٤:٠٥١٦:٥٣:٥٧٢٢:٥٣:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٢:٠٦١١:٣٨:١٨١٦:٣٤:٢٦١٦:٥٤:١٩٢٢:٥٤:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٢:٤٣١١:٣٨:٤٧١٦:٣٤:٤٩١٦:٥٤:٤٢٢٢:٥٤:٥١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٣:١٨١١:٣٩:١٧١٦:٣٥:١٤١٦:٥٥:٠٧٢٢:٥٥:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٣:٥٢١١:٣٩:٤٧١٦:٣٥:٤٠١٦:٥٥:٣٤٢٢:٥٥:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٤:٢٤١١:٤٠:١٦١٦:٣٦:٠٨١٦:٥٦:٠٢٢٢:٥٦:١٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سریک روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سریک روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سریک

روستای سریک بر روی نقشه

روستای سریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سریک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سریک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سریک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سریک رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سریک
زمان پخش اذان آنلاین به افق سریک
زمان پخش اذان زنده به افق سریک
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سریک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سریک
زمان پخش اذان مستقیم به افق سریک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سریک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سریک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو