جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سریک

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز سریک


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:١٨
اذان ظهر: ١١:٥٣:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٥٢
نیمه شب: ٢٣:١٠:٥٢

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سریک (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای سریک)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
هر نقاش فقط چیزهایی را می بیند كه می خواهد ببیند و فقط چیزهایی را می خواهد ببیند كه دوست می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سریک

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سریک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سریک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سریک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سریک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سریک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٠:٣٣١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٥٤٢٣:٥٥:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٧:٥٩١٢:٤٠:١٣١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٤٤٢٣:٥٥:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٣٤٢٣:٥٤:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٤:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:١٤٢٣:٥٤:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٣:٤١١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٤٥٢٣:٥٣:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٩:١٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٣٥٢٣:٥٣:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٩:١٣١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٢٥٢٣:٥٢:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:١٥٢٣:٥٢:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٠:٥١١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٢:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٨:٥٩١٩:٣١:٣٨١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٢:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٨:٥٦١٩:٣٢:٢٥١٩:٥١:٤٤٢٣:٥١:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥١:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٨:٥١١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٢٣٢٣:٥١:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:١٣٢٣:٥١:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٥:٣١١٩:٥٥:٠٢٢٣:٥١:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤١:٤٥١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:٥١٢٣:٥١:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٣٩٢٣:٥٠:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٤٠:١٥١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٠:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٩:٣١١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٨:١٦٢٣:٥٠:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٨:٥١١٩:٣٩:١٨١٩:٥٩:٠٤٢٣:٥٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٨:٠٩١٢:٣٨:٥٤١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:٥١٢٣:٥٠:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٨:٥٧١٩:٤٠:٤٧٢٠:٠٠:٣٨٢٣:٥٠:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٣٦:٥٣١٢:٣٩:٠٠١٩:٤١:٣١٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٠:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٩:٠٤١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٢:١١٢٣:٥٠:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٩:٠٩١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٤٩:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٠١٠٥:٣٥:١٠١٢:٣٩:١٤١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سریک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سریک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سریک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٧:٢٦١١:٤٣:٤٥١٦:٤٠:٠٩١٧:٠٠:٠١٢٢:٥٩:٤٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٧:٤٥١١:٤٤:١٥١٦:٤٠:٤٩١٧:٠٠:٤٠٢٣:٠٠:١٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٨:٠٣١١:٤٤:٤٤١٦:٤١:٣٠١٧:٠١:٢١٢٣:٠٠:٤٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٨:١٩١١:٤٥:١٣١٦:٤٢:١٣١٧:٠٢:٠٣٢٣:٠١:١٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٨:٣٣١١:٤٥:٤٢١٦:٤٢:٥٧١٧:٠٢:٤٦٢٣:٠١:٤٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٨:٤٥١١:٤٦:١٠١٦:٤٣:٤٢١٧:٠٣:٣٠٢٣:٠٢:١٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٨:٥٥١١:٤٦:٣٨١٦:٤٤:٢٨١٧:٠٤:١٥٢٣:٠٢:٤٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٩:٠٤١١:٤٧:٠٦١٦:٤٥:١٦١٧:٠٥:٠١٢٣:٠٣:١٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٩:١١١١:٤٧:٣٣١٦:٤٦:٠٤١٧:٠٥:٤٨٢٣:٠٣:٤٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٩:١٥١١:٤٨:٠٠١٦:٤٦:٥٣١٧:٠٦:٣٦٢٣:٠٤:١٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٩:١٨١١:٤٨:٢٦١٦:٤٧:٤٤١٧:٠٧:٢٥٢٣:٠٤:٤٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٩:١٩١١:٤٨:٥٢١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٨:١٤٢٣:٠٥:١١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٩:١٨١١:٤٩:١٧١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٩:٠٤٢٣:٠٥:٣٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٩:١٦١١:٤٩:٤٢١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٩:٥٦٢٣:٠٦:٠٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٩:١١١١:٥٠:٠٦١٦:٥١:١٣١٧:١٠:٤٧٢٣:٠٦:٣٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٩:٠٤١١:٥٠:٢٩١٦:٥٢:٠٧١٧:١١:٤٠٢٣:٠٦:٥٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٨:٥٦١١:٥٠:٥٢١٦:٥٣:٠٢١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٧:٢٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٨:٤٦١١:٥١:١٥١٦:٥٣:٥٨١٧:١٣:٢٦٢٣:٠٧:٥١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٨:٣٤١١:٥١:٣٧١٦:٥٤:٥٤١٧:١٤:٢١٢٣:٠٨:١٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٨:٢٠١١:٥١:٥٨١٦:٥٥:٥١١٧:١٥:١٥٢٣:٠٨:٤٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٨:٠٤١١:٥٢:١٨١٦:٥٦:٤٨١٧:١٦:١٠٢٣:٠٩:٠٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٧:٤٦١١:٥٢:٣٨١٦:٥٧:٤٦١٧:١٧:٠٦٢٣:٠٩:٢٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٧:٢٧١١:٥٢:٥٧١٦:٥٨:٤٤١٧:١٨:٠٢٢٣:٠٩:٤٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٧:٠٦١١:٥٣:١٥١٦:٥٩:٤٢١٧:١٨:٥٨٢٣:١٠:١٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٦:٤٣١١:٥٣:٣٣١٧:٠٠:٤١١٧:١٩:٥٥٢٣:١٠:٣١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٦:١٨١١:٥٣:٥٠١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٠:٥٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٥:٥١١١:٥٤:٠٦١٧:٠٢:٤٠١٧:٢١:٤٩٢٣:١١:١١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٥:٢٣١١:٥٤:٢٢١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:٤٦٢٣:١١:٣٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٤:٥٣١١:٥٤:٣٦١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٣:٤٣٢٣:١١:٤٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٤:٢١١١:٥٤:٥٠١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٤١٢٣:١٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سریک

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٦:٤٣١١:٥٣:٣٣١٧:٠٠:٤١١٧:١٩:٥٥٢٣:١٠:٣١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٦:١٨١١:٥٣:٥٠١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٠:٥٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٥:٥١١١:٥٤:٠٦١٧:٠٢:٤٠١٧:٢١:٤٩٢٣:١١:١١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٥:٢٣١١:٥٤:٢٢١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:٤٦٢٣:١١:٣٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٤:٥٣١١:٥٤:٣٦١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٣:٤٣٢٣:١١:٤٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٤:٢١١١:٥٤:٥٠١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٤١٢٣:١٢:٠٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٣:٤٨١١:٥٥:٠٣١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٥:٣٨٢٣:١٢:٢٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٣:١٣١١:٥٥:١٥١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٦:٣٦٢٣:١٢:٣٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٢:٣٦١١:٥٥:٢٧١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٧:٣٤٢٣:١٢:٥٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤١:٥٧١١:٥٥:٣٧١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٨:٣١٢٣:١٣:٠٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤١:١٧١١:٥٥:٤٧١٧:١٠:٣٩١٧:٢٩:٢٩٢٣:١٣:٢٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٠:٣٥١١:٥٥:٥٦١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:٢٦٢٣:١٣:٣٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٩:٥٢١١:٥٦:٠٤١٧:١٢:٣٨١٧:٣١:٢٤٢٣:١٣:٤٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٩:٠٧١١:٥٦:١١١٧:١٣:٣٨١٧:٣٢:٢١٢٣:١٣:٥٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٣٨:٢١١١:٥٦:١٧١٧:١٤:٣٧١٧:٣٣:١٨٢٣:١٤:٠٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٧:٣٣١١:٥٦:٢٣١٧:١٥:٣٦١٧:٣٤:١٥٢٣:١٤:١٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٦:٤٤١١:٥٦:٢٨١٧:١٦:٣٥١٧:٣٥:١٢٢٣:١٤:٢١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٥:٥٤١١:٥٦:٣٢١٧:١٧:٣٤١٧:٣٦:٠٨٢٣:١٤:٢٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٥:٠٢١١:٥٦:٣٥١٧:١٨:٣٣١٧:٣٧:٠٤٢٣:١٤:٣٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٤:٠٨١١:٥٦:٣٧١٧:١٩:٣١١٧:٣٨:٠١٢٣:١٤:٤٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٣:١٣١١:٥٦:٣٩١٧:٢٠:٢٩١٧:٣٨:٥٦٢٣:١٤:٤٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٢:١٧١١:٥٦:٣٩١٧:٢١:٢٧١٧:٣٩:٥٢٢٣:١٤:٤٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣١:٢٠١١:٥٦:٣٩١٧:٢٢:٢٥١٧:٤٠:٤٨٢٣:١٤:٥١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٠:٢٢١١:٥٦:٣٩١٧:٢٣:٢٢١٧:٤١:٤٣٢٣:١٤:٥٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٢٩:٢٢١١:٥٦:٣٧١٧:٢٤:١٩١٧:٤٢:٣٨٢٣:١٤:٥٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٨:٢١١١:٥٦:٣٥١٧:٢٥:١٦١٧:٤٣:٣٣٢٣:١٤:٥٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٧:١٩١١:٥٦:٣٢١٧:٢٦:١٢١٧:٤٤:٢٧٢٣:١٤:٥٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٦:١٦١١:٥٦:٢٨١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٥:٢١٢٣:١٤:٥٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٥:١٢١١:٥٦:٢٤١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٦:١٥٢٣:١٤:٥٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٤:٠٧١١:٥٦:١٩١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٧:٠٩٢٣:١٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سریک روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سریک روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سریک

روستای سریک بر روی نقشه

روستای سریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سریک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سریک
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سریک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای سریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سریک رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سریک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سریک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سریک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سریک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سریک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سریک
زمان پخش اذان زنده به افق سریک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سریک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو