جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سریک

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز سریک

اذان صبح: ٠٤:٢١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٥١
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٠١:١٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٢:٠٣

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سریک (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای سریک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اگوست كنت
هیچ قدرت دنیوی نیست كه بدون پشتیبانی یك قدرت معنوی دوام بیاورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سریک

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سریک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سریک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سریک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سریک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سریک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٢:٣٧١٢:٤٢:٤٣١٩:١٣:٢٢١٩:٣١:٣٩٢٣:٥٩:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١١:٢١١٢:٤٢:٢٨١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٨:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٠:٠٦١٢:٤٢:١٤١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:١٧٢٣:٥٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٨:٥١١٢:٤٢:٠٠١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٠٦٢٣:٥٨:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٤١:٤٧١٩:١٦:٢٩١٩:٣٤:٥٥٢٣:٥٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٦:٢٤١٢:٤١:٣٤١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥٧:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٥:١٢١٢:٤١:٢١١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٧:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤١:٠٩١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥٦:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٢:٤٩١٢:٤٠:٥٧١٩:١٩:٣٧١٩:٣٨:١٢٢٣:٥٦:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠١:٣٩١٢:٤٠:٤٦١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:٠٢٢٣:٥٦:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٠:٣٥١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٥١٢٣:٥٥:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٠:٢٤١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:٤١٢٣:٥٥:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٨:١٥١٢:٤٠:١٤١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:٣١٢٣:٥٥:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٢١٢٣:٥٤:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٩:٥٦١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:١١٢٣:٥٤:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٤:٥٨١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٠١٢٣:٥٤:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٥١٢٣:٥٣:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٢:٥٣١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:٤١٢٣:٥٣:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥١:٥١١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:٣١٢٣:٥٣:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٩:١٩١٩:٢٨:١٧١٩:٤٧:٢١٢٣:٥٣:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٩:٥٢١٢:٣٩:١٣١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:١١٢٣:٥٢:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٠١٢٣:٥٢:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٢:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:١١٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٨:٥٩١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٤٢٢٣:٥٢:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٨:٥٦١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٣١٢٣:٥١:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٢:٢١٢٣:٥١:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٨:٥١١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٣:١١٢٣:٥١:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٠١٢٣:٥١:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٥٠٢٣:٥١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سریک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سریک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سریک

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای سریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سریک

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سریک روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سریک روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سریک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سریک

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٦:١٦١٢:٤٨:٥٦١٩:٥١:١٣٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٠:٢٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٨:٥٨١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٠:٣٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٧:٤٠١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٠:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٩:٠٠١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٠٠:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٩:٠٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:١٠٠٠:٠١:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠١:١٧
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠١:٢٥
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٥١:١٣١٢:٤٨:٥٦١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠١:٣٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥١:٥٦١٢:٤٨:٥٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠١:٤٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٢:٤٠١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠١:٤٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٣:٢٣١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٠١:٥٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٠١:٥٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٤:٥١١٢:٤٨:٣٧١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:١٢٠٠:٠٢:٠٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٥:٣٥١٢:٤٨:٣١١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٢:٠٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٦:١٩١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٢:١٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٧:٠٣١٢:٤٨:١٨١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٨:١٣٠٠:٠٢:١٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٧:٤٧١٢:٤٨:١١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٧:١١٠٠:٠٢:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٨:٣١١٢:٤٨:٠٣١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٢:١٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٩:١٥١٢:٤٧:٥٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٢:١٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٩:٥٩١٢:٤٧:٤٥١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠٢:١٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٠:٤٣١٢:٤٧:٣٦١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠٢:١٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٧:٢٦١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٢:١٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٢:١١١٢:٤٧:١٥١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٢:١٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٢:٥٥١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٢:١٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٦:٥٢١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٢:٠٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٤:٢٣١٢:٤٦:٤٠١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٠٦٠٠:٠٢:٠٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٦:٢٧١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٢:٠١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٥:٥١١٢:٤٦:١٤١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٤١٠٠:٠١:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٦:٣٥١٢:٤٦:٠٠١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠١:٥١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:١٢٠٠:٠١:٤٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٨:٠٢١٢:٤٥:٣١١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٥٧٠٠:٠١:٣٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سریک روستای سریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سریک روستای سریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سریک

روستای سریک بر روی نقشه

روستای سریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سریک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سریک
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سریک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای سریک + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سریک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سریک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سریک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سریک
زمان پخش اذان زنده به افق سریک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سریک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سریک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سریک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سریک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو