جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سریش آباد

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سریش آباد


اذان صبح: ٠٥:١٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٢١:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:١٧:١٠
نیمه شب: ٠٠:٣٧:١٥

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سریش آباد (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر سریش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سریش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سریش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

وین دایر
تو جدا از دیگران نیستی؛ قضاوت در مورد كارهای خوب دیگران هم دست كمی از قضاوت در مورد كارهای بدشان ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سریش آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سریش آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سریش آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سریش آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سریش آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سریش آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٠٠٠٠:٣١:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٢:٥٨١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٥٢٠٠:٣٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣١:٥٠١٣:١٦:٢٩٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٧٠٠:٣٠:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٦:١٢٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٨:٣٢١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٥:٥٧٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٩:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٥:٥١٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٩:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٨:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٨:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٨:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٨:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢١:٢٧١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٢٧:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٠:٣١١٣:١٥:٢٢٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٧:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٩:٣٧١٣:١٥:١٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٨:٤٣١٣:١٥:١٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٧:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٧:٥٢١٣:١٥:١٥٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٦:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٧:٠١١٣:١٥:١٤٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٦:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٦:١٢١٣:١٥:١٤٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٥:٢٤١٣:١٥:١٤٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٦:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٤:٣٨١٣:١٥:١٤٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٦:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١١٠٦:١٣:٥٣١٣:١٥:١٦٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٣:١٠١٣:١٥:١٧٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٢:٢٨١٣:١٥:٢٠٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٢٥:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١١:٤٧١٣:١٥:٢٣٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٢٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١١:٠٩١٣:١٥:٢٦٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٢٥:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٦٠٦:١٠:٣١١٣:١٥:٣٠٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:٠٨٠٠:٢٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٥:٣٥٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٥٥٠٠:٢٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٩:٢١١٣:١٥:٤٠٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٤١٠٠:٢٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سریش آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر سریش آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر سریش آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سریش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سریش آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤٤:٠٩١٣:٢١:٣٦١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:١٠٠٠:٣٧:١٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٤:٥٤١٣:٢١:٢٠١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٥٠٠٠:٣٧:٠٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٥:٤٠١٣:٢١:٠٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٣٠٠٠:٣٦:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٦:٢٥١٣:٢٠:٤٨١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١٠٠٠:٣٦:٥٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٧:١٠١٣:٢٠:٣١١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٤٨٠٠:٣٦:٤١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢٠:١٣١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٢٦٠٠:٣٦:٣١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٨:٤٠١٣:١٩:٥٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٣٦:٢٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٩:٢٥١٣:١٩:٣٧١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤١٠٠:٣٦:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٥٠:٠٩١٣:١٩:١٩١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:١٧٠٠:٣٥:٥٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥٠:٥٤١٣:١٩:٠٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٣٥:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥١:٣٨١٣:١٨:٤١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٣٥:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٢:٢٣١٣:١٨:٢٢١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٣٥:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٣:٠٧١٣:١٨:٠٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٣٥:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:٥٢١٣:١٧:٤٢١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١٣٠٠:٣٤:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٤:٣٦١٣:١٧:٢٢١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٤٧٠٠:٣٤:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٥:٢٠١٣:١٧:٠٢١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢٠٠٠:٣٤:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٦:٠٤١٣:١٦:٤١١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٥٤٠٠:٣٤:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٦:٤٨١٣:١٦:٢١١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٢٧٠٠:٣٣:٥٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٧:٣٢١٣:١٦:٠٠١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٠٠٠٠:٣٣:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٨:١٦١٣:١٥:٣٨١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٣٢٠٠:٣٣:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٩:٠٠١٣:١٥:١٧١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٠٥٠٠:٣٣:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٩:٤٤١٣:١٤:٥٦١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٣٧٠٠:٣٢:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٠:٢٨١٣:١٤:٣٥١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٠٩٠٠:٣٢:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠١:١٢١٣:١٤:١٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٤١٠٠:٣٢:١٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠١:٥٧١٣:١٣:٥٢١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:١٤٠٠:٣١:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٢:٤١١٣:١٣:٣٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٤٦٠٠:٣١:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٣:٢٥١٣:١٣:٠٩١٩:٢٢:١٨١٩:٤٠:١٨٠٠:٣١:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٤:٠٩١٣:١٢:٤٧١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٥٠٠٠:٣١:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٤:٥٤١٣:١٢:٢٦١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٢٢٠٠:٣٠:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٥:٣٨١٣:١٢:٠٤١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٥٥٠٠:٠٠:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٦:٢٣١٢:١١:٤٣١٨:١٦:٣٠١٨:٣٤:٢٧٢٣:٣٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سریش آباد شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سریش آباد شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سریش آباد

سِریش آباد شهری در استان کردستان در غرب ایران است. این شهر در بخش سریش‌آباد شهرستان قروه و در شرق استان در ۷ کیلومتری شمال قُروه و حاشیه رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌است. مردم شهر سریش آباد پیرو مذهب تشیع بوده و به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می‌نمایند

شهر سریش آباد در ویکیپدیا

شهر سریش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سریش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سریش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سریش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سریش آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سریش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سریش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سریش آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سریش آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سریش آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سریش آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سریش آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سریش آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سریش آباد
افق شرعی امروز فردا سریش آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو