جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سریش آباد

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سریش آباد


اذان صبح: ٠٤:١٨:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٩:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٤٠
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٠٤

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سریش آباد (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر سریش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر سریش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سریش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
زندگی، همین است و قرار نیست چیزی جز این باشد؛ زنجیره ای از نبردها و آسودگی ها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سریش آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سریش آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سریش آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سریش آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سریش آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سریش آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٠٠٠٠:٣١:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٢:٥٨١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٥٢٠٠:٣٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣١:٥٠١٣:١٦:٢٩٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٧٠٠:٣٠:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٦:١٢٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٨:٣٢١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٥:٥٧٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٩:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٥:٥١٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٩:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٨:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٨:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٨:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٨:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢١:٢٧١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٢٧:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٠:٣١١٣:١٥:٢٢٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٧:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٩:٣٧١٣:١٥:١٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٨:٤٣١٣:١٥:١٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٧:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٧:٥٢١٣:١٥:١٥٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٦:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٧:٠١١٣:١٥:١٤٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٦:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٦:١٢١٣:١٥:١٤٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٥:٢٤١٣:١٥:١٤٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٦:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٤:٣٨١٣:١٥:١٤٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٦:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١١٠٦:١٣:٥٣١٣:١٥:١٦٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٣:١٠١٣:١٥:١٧٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٢:٢٨١٣:١٥:٢٠٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٢٥:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١١:٤٧١٣:١٥:٢٣٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٢٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١١:٠٩١٣:١٥:٢٦٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٢٥:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٦٠٦:١٠:٣١١٣:١٥:٣٠٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:٠٨٠٠:٢٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٥:٣٥٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٥٥٠٠:٢٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٩:٢١١٣:١٥:٤٠٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٤١٠٠:٢٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سریش آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سریش آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سریش آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سریش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سریش آباد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١٠:٢٣١٣:١٥:٣٢٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤١:١٩٠٠:٢٥:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٩:٤٧١٣:١٥:٣٦٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٢٥:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٩:١٣١٣:١٥:٤١٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٢٥:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٨:٤١١٣:١٥:٤٧٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٢٥:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٨:١٠١٣:١٥:٥٣٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٢٥:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٧:٤١١٣:١٦:٠٠٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٢٥:١٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٧:١٤١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٥:٢٠٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٢٥:١٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٦:٤٨١٣:١٦:١٤٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٢٥:١٢
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٦:٢٤١٣:١٦:٢٣٢٠:٢٦:٤٠٢٠:٤٧:١٥٠٠:٢٥:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٦:٣١٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٢٥:١٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٥:٤١١٣:١٦:٤٠٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٢٥:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٦:٤٩٢٠:٢٨:٣٣٢٠:٤٩:١٥٠٠:٢٥:١٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٦:٥٩٢٠:٢٩:١٠٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٢٥:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٤:٤٩١٣:١٧:٠٩٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٣١٠٠:٢٥:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٧:٢٠٢٠:٣٠:١٩٢٠:٥١:٠٧٠٠:٢٥:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠٤:٢٢١٣:١٧:٣٠٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٤٢٠٠:٢٥:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١١٠٦:٠٤:١١١٣:١٧:٤٢٢٠:٣١:٢٤٢٠:٥٢:١٦٠٠:٢٥:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٦:٠٤:٠٢١٣:١٧:٥٣٢٠:٣١:٥٥٢٠:٥٢:٤٨٠٠:٢٥:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣١٠٦:٠٣:٥٥١٣:١٨:٠٤٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٣:١٩٠٠:٢٥:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٤٠٦:٠٣:٤٩١٣:١٨:١٦٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٣:٤٩٠٠:٢٥:٥٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٠٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٨:٢٨٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٤:١٨٠٠:٢٦:٠٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٩٠٦:٠٣:٤٢١٣:١٨:٤١٢٠:٣٣:٤٧٢٠:٥٤:٤٥٠٠:٢٦:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠٣:٤١١٣:١٨:٥٣٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٥:١١٠٠:٢٦:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٣٠٦:٠٣:٤١١٣:١٩:٠٥٢٠:٣٤:٣٦٢٠:٥٥:٣٦٠٠:٢٦:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٨٠٦:٠٣:٤٤١٣:١٩:١٨٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٢٦:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:١٩:٣١٢٠:٣٥:١٩٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٢٦:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٦:٠٣:٥٣١٣:١٩:٤٤٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٦:٤٠٠٠:٢٧:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٠٠٦:٠٣:٥٩١٣:١٩:٥٧٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٦:٥٩٠٠:٢٧:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٥٠٦:٠٤:٠٨١٣:٢٠:١٠٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٧:١٦٠٠:٢٧:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٣٠٦:٠٤:١٨١٣:٢٠:٢٣٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٧:٣١٠٠:٢٧:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٣٠٦:٠٤:٢٩١٣:٢٠:٣٦٢٠:٣٦:٤٢٢٠:٥٧:٤٥٠٠:٢٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سریش آباد شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سریش آباد شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سریش آباد

سِریش آباد شهری در استان کردستان در غرب ایران است. این شهر در بخش سریش‌آباد شهرستان قروه و در شرق استان در ۷ کیلومتری شمال قُروه و حاشیه رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌است. مردم شهر سریش آباد پیرو مذهب تشیع بوده و به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می‌نمایند

شهر سریش آباد در ویکیپدیا

شهر سریش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سریش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سریش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سریش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سریش آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سریش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سریش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سریش آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سریش آباد
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سریش آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سریش آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سریش آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سریش آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سریش آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سریش آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو