جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سریش آباد

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سریش آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٣٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٥٩

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سریش آباد (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر سریش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سریش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سریش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ادوارد گوردن كرگ
من صحنه ی نمایشنامه ها را صرفاً بر اساس متن طراحی نمی كنم، بلكه متن را می خوانم و می گذارم صحنه ی آن در ذهن و اندیشه ام شكل گیرد، آنگاه آن را ترسیم می كنم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سریش آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سریش آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سریش آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سریش آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سریش آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سریش آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٨:٠٢١٣:١٩:٠٨١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٤:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٦:٤٤١٣:١٨:٥٤١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:١١٠٠:٣٤:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٨:٤٠١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٢٠٠:٣٤:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٤:١٠١٣:١٨:٢٦١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٥٣٠٠:٣٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٢:٥٤١٣:١٨:١٢١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٣٣:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤١:٣٩١٣:١٧:٥٩١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:٣٣:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢٥٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٧:٤٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٢٨٠٠:٣٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٩:١٠١٣:١٧:٣٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:١٩٠٠:٣٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٧:٢٣١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:١١٠٠:٣٢:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٦:٤٥١٣:١٧:١١١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٠٣٠٠:٣١:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٧:٠٠١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣١:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٦:٥٠١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣١:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٣:١٤١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٣٠:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٦:٣٠٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٣١٠٠:٣٠:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٦:٢١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٠:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٦:١٣٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٩:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٩:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٩:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٥:٥١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٩:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٥:٤٥٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٨:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:١١٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٨:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٨:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢١:٤٠١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٥:٢٢٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٧:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٩:٤٩١٣:١٥:١٩٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٧:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٨:٥٦١٣:١٥:١٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٧:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٨:٠٤١٣:١٥:١٥٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٦:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠١٠٦:١٧:١٣١٣:١٥:١٤٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سریش آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سریش آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سریش آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سریش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سریش آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سریش آباد شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سریش آباد شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سریش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سریش آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٦:٠٤:٣٨١٣:٢٠:٤٥٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٢٨:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٤:٥٣١٣:٢٠:٥٨٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٨:٠٦٠٠:٢٨:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٦:٠٥:٠٨١٣:٢١:١٢٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٨:١٥٠٠:٢٨:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٦:٠٥:٢٥١٣:٢١:٢٤٢٠:٣٧:٢١٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٢٨:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٦:٠٥:٤٣١٣:٢١:٣٧٢٠:٣٧:٢٧٢٠:٥٨:٢٨٠٠:٢٩:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٦:٠٦:٠٣١٣:٢١:٥٠٢٠:٣٧:٣٢٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٢٩:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٦:٠٦:٢٤١٣:٢٢:٠٢٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٨:٣٥٠٠:٢٩:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٦:٤٦١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٧:٣٧٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٢٩:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٧:٠٩١٣:٢٢:٢٧٢٠:٣٧:٣٧٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٠:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٧:٣٤١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٨:٣١٠٠:٣٠:٢١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٧:٥٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣٧:٣١٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٣٠:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٨:٢٦١٣:٢٣:٠١٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٣٠:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٨:٥٤١٣:٢٣:١٢٢٠:٣٧:١٩٢٠:٥٨:١٢٠٠:٣١:١٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٩:٢٣١٣:٢٣:٢٣٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٨:٠١٠٠:٣١:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٩:٥٣١٣:٢٣:٣٣٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٧:٤٩٠٠:٣١:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:١٠:٢٤١٣:٢٣:٤٣٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٧:٣٦٠٠:٣١:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٦:١٠:٥٧١٣:٢٣:٥٢٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٧:٢٠٠٠:٣٢:١٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:١١:٣٠١٣:٢٤:٠٢٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٧:٠٣٠٠:٣٢:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:١٢:٠٣١٣:٢٤:١٠٢٠:٣٦:٠٢٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٣٢:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٢:٣٨١٣:٢٤:١٩٢٠:٣٥:٤٣٢٠:٥٦:٢٣٠٠:٣٣:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١٣:١٤١٣:٢٤:٢٧٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٣٣:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:١٣:٥٠١٣:٢٤:٣٤٢٠:٣٥:٠٠٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٣٣:٣٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٤:٤١٢٠:٣٤:٣٦٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٣٣:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٤:٤٨٢٠:٣٤:١١٢٠:٥٤:٤١٠٠:٣٤:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٥:٤٤١٣:٢٤:٥٤٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٤:١٢٠٠:٣٤:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٦:٢٤١٣:٢٥:٠٠٢٠:٣٣:١٥٢٠:٥٣:٤٠٠٠:٣٤:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٧:٠٤١٣:٢٥:٠٥٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٠٧٠٠:٣٤:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٧:٤٤١٣:٢٥:٠٩٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٥:٠٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٨:٢٦١٣:٢٥:١٣٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣٥:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٩:٠٧١٣:٢٥:١٧٢٠:٣١:٠٣٢٠:٥١:١٨٠٠:٣٥:٣٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٩:٥٠١٣:٢٥:٢٠٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥٠:٣٨٠٠:٣٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سریش آباد شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سریش آباد شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سریش آباد

سِریش آباد شهری در استان کردستان در غرب ایران است. این شهر در بخش سریش‌آباد شهرستان قروه و در شرق استان در ۷ کیلومتری شمال قُروه و حاشیه رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌است. مردم شهر سریش آباد پیرو مذهب تشیع بوده و به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می‌نمایند

شهر سریش آباد در ویکیپدیا

شهر سریش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سریش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سریش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سریش آباد بر روی نقشه

شهر سریش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سریش آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سریش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سریش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سریش آباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سریش آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سریش آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سریش آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سریش آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سریش آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق سریش آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سریش آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو