جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سریش آباد

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سریش آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٧
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:١٩
اذان مغرب: ١٨:٢٣:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٤٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سریش آباد (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر سریش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سریش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سریش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

استیو چندلر
برای خودتان، آیین و تشریفاتی به وجود آورید كه تنها از آن خودتان باشد و با یك راه "میان‌بر"، شما را به دگرگونی برساند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سریش آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سریش آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سریش آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سریش آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سریش آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سریش آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٦:٤٤١٣:١٨:٥٤١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:١١٠٠:٣٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٨:٤٠١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٢٠٠:٣٤:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٤:١٠١٣:١٨:٢٦١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٥٣٠٠:٣٣:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٢:٥٤١٣:١٨:١٢١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٣٣:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤١:٣٩١٣:١٧:٥٩١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:٣٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢٥٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٧:٤٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٢٨٠٠:٣٢:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٩:١٠١٣:١٧:٣٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:١٩٠٠:٣٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٧:٢٣١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:١١٠٠:٣٢:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٦:٤٥١٣:١٧:١١١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٠٣٠٠:٣١:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٧:٠٠١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣١:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٦:٥٠١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣١:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٣:١٤١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٣٠:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٦:٣٠٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٣١٠٠:٣٠:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٦:٢١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٠:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٦:١٣٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٩:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٩:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٩:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٥:٥١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٩:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٥:٤٥٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٨:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:١١٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٨:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٨:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢١:٤٠١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٧:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٥:٢٢٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٧:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٩:٤٩١٣:١٥:١٩٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٧:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٨:٥٦١٣:١٥:١٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٧:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٨:٠٤١٣:١٥:١٥٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٦:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠١٠٦:١٧:١٣١٣:١٥:١٤٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٦:٢٣١٣:١٥:١٤٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سریش آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سریش آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سریش آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سریش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سریش آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سریش آباد شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سریش آباد شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سریش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سریش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سریش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سریش آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٦:٥٩١٢:١١:٢٨١٨:١٥:٢٥١٨:٣٣:٢٢٢٣:٢٩:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٧:٤٤١٢:١١:٠٧١٨:١٣:٥٨١٨:٣١:٥٥٢٣:٢٩:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٨:٢٩١٢:١٠:٤٦١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٢٨٢٣:٢٩:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٩:١٤١٢:١٠:٢٦١٨:١١:٠٤١٨:٢٩:٠١٢٣:٢٨:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٠:٠٠١٢:١٠:٠٥١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٣٤٢٣:٢٨:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٠:٤٥١٢:٠٩:٤٥١٨:٠٨:١١١٨:٢٦:٠٨٢٣:٢٨:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١١:٣١١٢:٠٩:٢٤١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٤:٤٢٢٣:٢٨:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٢:١٧١٢:٠٩:٠٤١٨:٠٥:١٩١٨:٢٣:١٦٢٣:٢٧:٤٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٣:٠٣١٢:٠٨:٤٥١٨:٠٣:٥٤١٨:٢١:٥١٢٣:٢٧:٢٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٣:٤٩١٢:٠٨:٢٥١٨:٠٢:٢٩١٨:٢٠:٢٦٢٣:٢٧:٠٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٤:٣٦١٢:٠٨:٠٦١٨:٠١:٠٤١٨:١٩:٠٢٢٣:٢٦:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٥:٢٣١٢:٠٧:٤٧١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:٣٨٢٣:٢٦:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٦:١٠١٢:٠٧:٢٩١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:١٥٢٣:٢٦:١٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٦:٥٧١٢:٠٧:١١١٧:٥٦:٥٢١٨:١٤:٥٢٢٣:٢٥:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:٤٥١٢:٠٦:٥٣١٧:٥٥:٢٩١٨:١٣:٢٩٢٣:٢٥:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٨:٣٣١٢:٠٦:٣٦١٧:٥٤:٠٧١٨:١٢:٠٨٢٣:٢٥:١٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٩:٢١١٢:٠٦:١٩١٧:٥٢:٤٥١٨:١٠:٤٧٢٣:٢٥:٠٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٠:١٠١٢:٠٦:٠٢١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٢٦٢٣:٢٤:٤٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٠:٥٩١٢:٠٥:٤٦١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٨:٠٦٢٣:٢٤:٢٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢١:٤٨١٢:٠٥:٣١١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٦:٤٧٢٣:٢٤:١٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٢:٣٨١٢:٠٥:١٦١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٢٩٢٣:٢٣:٥٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٣:٢٨١٢:٠٥:٠١١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:١١٢٣:٢٣:٤٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٤:١٨١٢:٠٤:٤٧١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٢:٥٥٢٣:٢٣:٢٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٥:٠٩١٢:٠٤:٣٤١٧:٤٣:٢٩١٨:٠١:٣٩٢٣:٢٣:١٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٦:٠٠١٢:٠٤:٢١١٧:٤٢:١٣١٨:٠٠:٢٤٢٣:٢٢:٥٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٦:٥٢١٢:٠٤:٠٩١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٩:١٠٢٣:٢٢:٤٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٧:٤٤١٢:٠٣:٥٨١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٧:٥٦٢٣:٢٢:٣٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٨:٣٦١٢:٠٣:٤٧١٧:٣٨:٢٨١٧:٥٦:٤٤٢٣:٢٢:١٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٩:٢٩١٢:٠٣:٣٦١٧:٣٧:١٥١٧:٥٥:٣٣٢٣:٢٢:٠٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٠:٢١١٢:٠٣:٢٧١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٤:٢٢٢٣:٢١:٥٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سریش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سریش آباد شهر سریش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سریش آباد شهر سریش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سریش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سریش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سریش آباد

سِریش آباد شهری در استان کردستان در غرب ایران است. این شهر در بخش سریش‌آباد شهرستان قروه و در شرق استان در ۷ کیلومتری شمال قُروه و حاشیه رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌است. مردم شهر سریش آباد پیرو مذهب تشیع بوده و به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می‌نمایند

شهر سریش آباد در ویکیپدیا

شهر سریش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سریش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سریش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سریش آباد بر روی نقشه

شهر سریش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سریش آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سریش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سریش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سریش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سریش آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سریش آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سریش آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سریش آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سریش آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سریش آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق سریش آباد
افق شرعی امروز فردا سریش آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سریش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو