جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرگنبه

امجز | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سرگنبه


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٥١
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٠١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرگنبه (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای سرگنبه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرگنبه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرگنبه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
(‌سرنوشت) انسان بدبخت و خوشبخت به قلم رفته است. (یعنی نوشته شده است.)‌

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرگنبه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرگنبه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرگنبه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرگنبه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرگنبه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرگنبه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٢:١٦١٢:٣٥:٤٤١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٠٥٢٣:٥٤:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠١:٢١١٢:٣٥:٣٤١٩:١٠:١٣١٩:٢٧:٤٣٢٣:٥٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٥:٢٥١٩:١٠:٤٩١٩:٢٨:٢١٢٣:٥٣:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٥:١٧١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٥٩٢٣:٥٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٨:٤٠١٢:٣٥:٠٨١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:٣٧٢٣:٥٣:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٧:٤٨١٢:٣٥:٠١١٩:١٢:٣٧١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٢:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٤:٥٣١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٢:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٤:٤٧١٩:١٣:٤٩١٩:٣١:٣٢٢٣:٥٢:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٥:١٩١٢:٣٤:٤٠١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:١١٢٣:٥٢:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٤:٣٥١٩:١٥:٠١١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٢:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٣:٤٥١٢:٣٤:٣٠١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٢٨٢٣:٥١:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٤:٢٥١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٠٦٢٣:٥١:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٤:٢١١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٤٥٢٣:٥١:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥١:٣١١٢:٣٤:١٨١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٢٤٢٣:٥١:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٤:١٥١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥١:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٤:١٣١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٤١٢٣:٥١:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٤:١١١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٠:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٨:٤٨١٢:٣٤:١٠١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥٠:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٨:١١١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٠:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٤:٠٩١٩:٢١:٠٥١٩:٣٩:١٦٢٣:٥٠:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٦:٥٩١٢:٣٤:١٠١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٥٤٢٣:٥٠:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣٤:١١١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٣٢٢٣:٥٠:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٥:٥٢١٢:٣٤:١٣١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:١٠٢٣:٥٠:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٤:١٦١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٤٨٢٣:٥٠:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٤:٥١١٢:٣٤:١٩١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:٢٦٢٣:٥٠:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٠٤٢٣:٥٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٣:٥٥١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٥:١٥١٩:٤٣:٤١٢٣:٥٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٤:٣١١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:١٨٢٣:٥٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١١٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٥٤٢٣:٤٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرگنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرگنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرگنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرگنبه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سرگنبه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرگنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سرگنبه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سرگنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرگنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرگنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرگنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگنبه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرگنبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرگنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرگنبه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١١:٠٣١٢:٤٠:٣٣١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٦:٥١٠٠:٠٠:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١١:٣٤١٢:٤٠:١٧١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٥:٤٦٢٣:٥٩:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٢:٠٥١٢:٤٠:٠١١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٤:٤١٢٣:٥٩:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٢:٣٦١٢:٣٩:٤٤١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٣:٣٥٢٣:٥٩:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٣:٠٧١٢:٣٩:٢٧١٩:٠٥:٢١١٩:٢٢:٢٩٢٣:٥٩:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٣:٣٧١٢:٣٩:١٠١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:٢٢٢٣:٥٩:٠٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٤:٠٨١٢:٣٨:٥٢١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:١٤٢٣:٥٨:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٤:٣٨١٢:٣٨:٣٤١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٠٦٢٣:٥٨:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٥:٠٨١٢:٣٨:١٥١٩:٠٠:٥٦١٩:١٧:٥٨٢٣:٥٨:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٥:٣٨١٢:٣٧:٥٧١٨:٥٩:٤٩١٩:١٦:٤٩٢٣:٥٨:١٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٦:٠٨١٢:٣٧:٣٨١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٣٩٢٣:٥٧:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٦:٣٨١٢:٣٧:١٨١٨:٥٧:٣٢١٩:١٤:٢٩٢٣:٥٧:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٧:٠٨١٢:٣٦:٥٩١٨:٥٦:٢٤١٩:١٣:١٩٢٣:٥٧:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٧:٣٧١٢:٣٦:٣٩١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٠٩٢٣:٥٧:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:١٨:٠٧١٢:٣٦:١٩١٨:٥٤:٠٥١٩:١٠:٥٨٢٣:٥٦:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:١٨:٣٦١٢:٣٥:٥٨١٨:٥٢:٥٤١٩:٠٩:٤٦٢٣:٥٦:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:١٩:٠٥١٢:٣٥:٣٨١٨:٥١:٤٤١٩:٠٨:٣٥٢٣:٥٦:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:١٩:٣٤١٢:٣٥:١٧١٨:٥٠:٣٣١٩:٠٧:٢٣٢٣:٥٦:٠٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٠:٠٤١٢:٣٤:٥٦١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٦:١١٢٣:٥٥:٤٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٠:٣٣١٢:٣٤:٣٥١٨:٤٨:١١١٩:٠٤:٥٩٢٣:٥٥:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢١:٠٢١٢:٣٤:١٤١٨:٤٧:٠٠١٩:٠٣:٤٧٢٣:٥٥:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢١:٣١١٢:٣٣:٥٢١٨:٤٥:٤٨١٩:٠٢:٣٤٢٣:٥٤:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٢:٠٠١٢:٣٣:٣١١٨:٤٤:٣٦١٩:٠١:٢٢٢٣:٥٤:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٢:٢٩١٢:٣٣:٠٩١٨:٤٣:٢٤١٩:٠٠:٠٩٢٣:٥٤:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٢:٥٨١٢:٣٢:٤٨١٨:٤٢:١٢١٨:٥٨:٥٧٢٣:٥٣:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٣:٢٧١٢:٣٢:٢٦١٨:٤١:٠٠١٨:٥٧:٤٤٢٣:٥٣:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٣:٥٦١٢:٣٢:٠٥١٨:٣٩:٤٨١٨:٥٦:٣١٢٣:٥٣:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٤:٢٥١٢:٣١:٤٤١٨:٣٨:٣٦١٨:٥٥:١٩٢٣:٥٣:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٤:٥٥١٢:٣١:٢٢١٨:٣٧:٢٤١٨:٥٤:٠٦٢٣:٥٢:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٢٥:٢٤١٢:٣١:٠١١٨:٣٦:١٢١٨:٥٢:٥٤٢٣:٢٢:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٢٥:٥٤١١:٣٠:٤٠١٧:٣٥:٠٠١٧:٥١:٤١٢٢:٥٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرگنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرگنبه روستای سرگنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرگنبه روستای سرگنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرگنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگنبه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرگنبه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرگنبه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرگنبه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرگنبه

روستای سرگنبه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرگنبه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرگنبه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرگنبه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرگنبه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای سرگنبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرگنبه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرگنبه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرگنبه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرگنبه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرگنبه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرگنبه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرگنبه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرگنبه
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرگنبه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرگنبه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرگنبه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرگنبه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو