جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرگنبه

امجز | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سرگنبه

اذان صبح: ٠٤:١٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٥٨:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٠٨

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرگنبه (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای سرگنبه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سرگنبه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرگنبه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
تردیدهای ما خائنانی هستند كه با ایجاد ترس در درونمان، ما را از تلاش باز می دارند و در نتیجه، سبب می شوند كه نتایج دلخواه را به دست نیاوریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرگنبه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرگنبه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرگنبه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرگنبه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرگنبه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرگنبه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٣:٣٠١٢:٣٨:٠٥١٩:٠٣:٠٥١٩:٢٠:١٢٢٣:٥٧:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٢:١١٠٦:١٢:٢٧١٢:٣٧:٥٠١٩:٠٣:٤٠١٩:٢٠:٤٨٢٣:٥٧:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١١:٢٤١٢:٣٧:٣٦١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٢٤٢٣:٥٦:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٠:٢٢١٢:٣٧:٢٢١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٠٠٢٣:٥٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٩:٢٠١٢:٣٧:٠٩١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٣٧٢٣:٥٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٨:١٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٣:١٣٢٣:٥٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٧:١٩١٢:٣٦:٤٣١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٣:٥٠٢٣:٥٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٦:٢٠١٢:٣٦:٣١١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:٢٧٢٣:٥٥:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٥:٢١١٢:٣٦:١٩١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٠٤٢٣:٥٥:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٤:٢٣١٢:٣٦:٠٧١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٤١٢٣:٥٤:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٣:٢٥١٢:٣٥:٥٦١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٦:١٨٢٣:٥٤:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٣٥:٤٦١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٦:٥٥٢٣:٥٤:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠١:٣٣١٢:٣٥:٣٦١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٣٣٢٣:٥٤:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٠:٣٩١٢:٣٥:٢٦١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:١١٢٣:٥٣:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٩٠٥:٥٩:٤٥١٢:٣٥:١٧١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٤٨٢٣:٥٣:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٨:٥٢١٢:٣٥:٠٩١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٢٦٢٣:٥٣:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٥:٠١١٩:١٢:٢٦١٩:٣٠:٠٥٢٣:٥٢:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٤:٥٤١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٤٣٢٣:٥٢:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٤:٤٧١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٢١٢٣:٥٢:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٤:٤١١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:٠٠٢٣:٥٢:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٤:٣٥١٩:١٤:٥١١٩:٣٢:٣٨٢٣:٥٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٤:٣٠١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:١٧٢٣:٥١:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٤:٢٥١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٥٦٢٣:٥١:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٤:٢١١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٣٥٢٣:٥١:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٤:١٨١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:١٤٢٣:٥١:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٠:٥٨١٢:٣٤:١٥١٩:١٧:٥٤١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥١:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٤:١٣١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٣١٢٣:٥١:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٤:١١١٩:١٩:٠٧١٩:٣٧:١٠٢٣:٥٠:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣٤:١٠١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرگنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرگنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرگنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرگنبه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سرگنبه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرگنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سرگنبه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرگنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سرگنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سرگنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرگنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگنبه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرگنبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سرگنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرگنبه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سرگنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرگنبه روستای سرگنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرگنبه روستای سرگنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سرگنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگنبه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرگنبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرگنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرگنبه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٩:٤١١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٣:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٩:٥٤١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٣:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤١:١١١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠٢٢٣:٥٤:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤١:٢٧١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:١١٢٣:٥٤:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٤١:٤٤١٢:٤٠:٣٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:١٩٢٣:٥٤:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٢:٠٢١٢:٤٠:٤٥١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥٤:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٢:٢١١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٩:٣١١٩:٥٨:٣٠٢٣:٥٤:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٤٢:٤١١٢:٤١:١٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٣٤٢٣:٥٥:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٣:٠١١٢:٤١:٢٢١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣٦٢٣:٥٥:٢٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٧٠٥:٤٣:٢٣١٢:٤١:٣٤١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٣٧٢٣:٥٥:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٣:٤٥١٢:٤١:٤٥١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٣٦٢٣:٥٥:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٤:٠٨١٢:٤١:٥٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣٤٢٣:٥٦:١١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٤:٣٢١٢:٤٢:٠٨١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٣٠٢٣:٥٦:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٢:١٨١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥٦:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:١٨٢٣:٥٦:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤٢:٣٨١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:١١٢٣:٥٧:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٦:١٤١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٠١٢٣:٥٧:٢٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٦:٤١١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٥٠٢٣:٥٧:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٧:٠٩١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٣٨٢٣:٥٧:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٧:٣٨١٢:٤٣:١٤١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٨:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٠٩٢٣:٥٨:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٥٢٢٣:٥٨:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٣٤٢٣:٥٨:٤١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٣:٤٣١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:١٥٢٣:٥٨:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٩:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٣١٢٣:٥٩:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥١:١٠١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٠٨٢٣:٥٩:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٤٢٢٣:٥٩:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٢:١٤١٢:٤٤:٠٩١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:١٦٢٣:٥٩:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٢:٤٧١٢:٤٤:١٣١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٤٨٢٣:٥٩:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٤:١٥١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:١٨٠٠:٠٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرگنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرگنبه روستای سرگنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرگنبه روستای سرگنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرگنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگنبه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرگنبه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرگنبه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرگنبه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرگنبه

روستای سرگنبه بر روی نقشه

روستای سرگنبه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرگنبه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرگنبه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرگنبه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سرگنبه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سرگنبه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سرگنبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرگنبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سرگنبه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرگنبه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرگنبه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرگنبه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرگنبه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سرگنبه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرگنبه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرگنبه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرگنبه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرگنبه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سرگنبه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرگنبه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو