جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرگل

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سرگل

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٢:٤٢

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرگل (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای سرگل)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سرگل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرگل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

اُرد بزرگ
آن كه پندپذیر نیست، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرگل

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرگل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرگل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرگل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرگل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرگل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٧:٠٢١٢:٤١:٠٩١٩:٠٥:٤١١٩:٢٢:٤٣٠٠:٠٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:١١٠٦:١٦:٠٠١٢:٤٠:٥٤١٩:٠٦:١٥١٩:٢٣:١٨٠٠:٠٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٤:٥٨١٢:٤٠:٤٠١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٣:٥٣٠٠:٠٠:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٣:٥٧١٢:٤٠:٢٦١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٢٨٢٣:٥٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٢:٥٦١٢:٤٠:١٣١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٠٣٢٣:٥٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٢٤٠٦:١١:٥٦١٢:٤٠:٠٠١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٥:٣٩٢٣:٥٩:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٠:٥٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:١٤٢٣:٥٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٠٩:٥٩١٢:٣٩:٣٥١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٦:٥٠٢٣:٥٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٩:٠١١٢:٣٩:٢٣١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٢٦٢٣:٥٨:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٨:٠٤١٢:٣٩:١٢١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٨:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٧:٠٨١٢:٣٩:٠١١٩:١١:١٨١٩:٢٨:٣٨٢٣:٥٧:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٦:١٢١٢:٣٨:٥٠١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:١٥٢٣:٥٧:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٥:١٨١٢:٣٨:٤٠١٩:١٢:٢٧١٩:٢٩:٥١٢٣:٥٧:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٤:٢٤١٢:٣٨:٣١١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٢٨٢٣:٥٧:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٣٨:٢٢١٩:١٣:٣٧١٩:٣١:٠٥٢٣:٥٦:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٢:٣٩١٢:٣٨:١٣١٩:١٤:١١١٩:٣١:٤٢٢٣:٥٦:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠١:٤٨١٢:٣٨:٠٥١٩:١٤:٤٦١٩:٣٢:١٩٢٣:٥٦:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٠:٥٨١٢:٣٧:٥٨١٩:١٥:٢١١٩:٣٢:٥٦٢٣:٥٦:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٧:٥١١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٣٣٢٣:٥٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٧:٤٥١٩:١٦:٣٢١٩:٣٤:١١٢٣:٥٥:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٧:٣٩١٩:١٧:٠٧١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣٧:٣٤١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٢٦٢٣:٥٥:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٧:٢٩١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٠٤٢٣:٥٥:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٧:٢٥١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٤٢٢٣:٥٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٧:٢٢١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٥٤١٢:٣٧:١٩١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٤:١٣١٢:٣٧:١٧١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٣٦٢٣:٥٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٧:١٥١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:١٤٢٣:٥٤:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣٧:١٤١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٥٢٢٣:٥٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرگل

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سرگل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سرگل

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سرگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سرگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرگل

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سرگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرگل

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سرگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرگل روستای سرگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرگل روستای سرگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سرگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرگل

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرگل

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٤٢:٤٥١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٢٥٢٣:٥٧:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٥:١٣١٢:٤٢:٥٨١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٣٦٢٣:٥٧:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤٣:١١١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٧:٢٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٥:٤٤١٢:٤٣:٢٤١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٥٦٢٣:٥٧:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٣:٣٧١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٥٧:٥٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٦:١٩١٢:٤٣:٥٠١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٨:١١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٦:٣٧١٢:٤٤:٠٢١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:١٥٢٣:٥٨:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤٤:١٤١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٨:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٤:٢٦١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٢١٢٣:٥٨:٥٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٤:٣٨١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٥٩:٠٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٤:٥٠١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٥٩:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٨:٢٤١٢:٤٥:٠١١٩:٤١:٣١٢٠:٠٠:٢٠٢٣:٥٩:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤٥:١٢١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:١٦٢٣:٥٩:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٩:١١١٢:٤٥:٢٣١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٠:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٥:٣٣١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٠:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٠:٠٢١٢:٤٥:٤٣١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٠:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤٥:٥٢١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٠:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٠:٥٥١٢:٤٦:٠١١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠١:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٦:١٠١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٢٧٠٠:٠١:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥١:٥٠١٢:٤٦:١٩١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:١٣٠٠:٠١:٢٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٢:١٩١٢:٤٦:٢٧١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠١:٤١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠١:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٣:١٧١٢:٤٦:٤١١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٢:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٦:٤٨١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٢:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٢:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٢٤٠٠:٠٢:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٢:٥٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٥:٥٠١٢:٤٧:٠٩١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٣٦٠٠:٠٣:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٦:٢٢١٢:٤٧:١٣١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:١٠٠٠:٠٣:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤٧:١٧١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٣:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٧:٢٦١٢:٤٧:٢٠١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرگل روستای سرگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرگل روستای سرگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرگل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرگل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرگل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرگل

روستای سرگل بر روی نقشه

روستای سرگل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرگل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرگل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرگل
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سرگل + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سرگل + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سرگل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرگل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سرگل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرگل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرگل رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سرگل
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرگل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرگل
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرگل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سرگل
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرگل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرگل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سرگل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرگل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو