جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرگل

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سرگل


اذان صبح: ٠٥:٠٠:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٢٨
اذان ظهر: ١١:٣٤:٢١
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٠٤:٢٨
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٣٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرگل (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای سرگل)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سرگل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرگل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
همرزمان هوشیار برگزین و اگر خصم بر تو تیز گردید از او برمتاب. اما چون یقین كردی كه در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مكوش و با خصم پر توان میاشوب.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرگل

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرگل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرگل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرگل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرگل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرگل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٥:٥٩١٢:٣٨:٤٨١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:٢٤٢٣:٥٧:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٥:٠٥١٢:٣٨:٣٩١٩:١٢:٣٧١٩:٣٠:٠١٢٣:٥٧:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٤:١٢١٢:٣٨:٣٠١٩:١٣:١١١٩:٣٠:٣٨٢٣:٥٧:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٣:١٩١٢:٣٨:٢١١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:١٥٢٣:٥٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٢:٢٧١٢:٣٨:١٣١٩:١٤:٢١١٩:٣١:٥٢٢٣:٥٦:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠١:٣٧١٢:٣٨:٠٥١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٢٩٢٣:٥٦:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٠:٤٧١٢:٣٧:٥٨١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٠٧٢٣:٥٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٩:٥٨١٢:٣٧:٥١١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٤٤٢٣:٥٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٧:٤٥١٩:١٦:٤٢١٩:٣٤:٢٢٢٣:٥٥:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٧:٣٩١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٥٩٢٣:٥٥:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٧:٣٧١٢:٣٧:٣٤١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٣٧٢٣:٥٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٦:٥٣١٢:٣٧:٢٩١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:١٥٢٣:٥٥:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٦:٠٩١٢:٣٧:٢٥١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٥٢٢٣:٥٤:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٥:٢٦١٢:٣٧:٢٢١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥٤:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٧:١٩١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:٠٨٢٣:٥٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٤:٠٤١٢:٣٧:١٧١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٤٦٢٣:٥٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٣:٢٥١٢:٣٧:١٥١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٢٤٢٣:٥٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٧:١٤١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٤:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٢:١٠١٢:٣٧:١٤١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٤:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥١:٣٥١٢:٣٧:١٤١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:١٧٢٣:٥٣:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥١:٠٠١٢:٣٧:١٤١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:٥٤٢٣:٥٣:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٧:١٦١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٣:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٧:١٧١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٠٩٢٣:٥٣:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥٣:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٧:٢٣١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٣:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٠٠٢٣:٥٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٨:٠١١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٣٦٢٣:٥٣:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:١٣٢٣:٥٣:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٧:١١١٢:٣٧:٤٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٤٩٢٣:٥٣:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرگل

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرگل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرگل

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرگل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرگل

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٧:٣٣١١:٢٦:٥١١٦:٤٥:٥٥١٧:٠٣:٤٧٢٢:٤٦:٥٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٨:٢٠١١:٢٧:٠٧١٦:٤٥:٤١١٧:٠٣:٣٤٢٢:٤٧:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٩:٠٧١١:٢٧:٢٤١٦:٤٥:٢٨١٧:٠٣:٢٣٢٢:٤٧:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٩:٥٥١١:٢٧:٤٢١٦:٤٥:١٦١٧:٠٣:١٣٢٢:٤٧:٣١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٠:٤٢١١:٢٨:٠٠١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٣:٠٥٢٢:٤٧:٤٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١١:٢٨١١:٢٨:١٩١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٢:٥٨٢٢:٤٨:٠٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٢:١٥١١:٢٨:٣٩١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٢:٥٤٢٢:٤٨:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٣:٠٢١١:٢٩:٠٠١٦:٤٤:٤٧١٧:٠٢:٥٠٢٢:٤٨:٣٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٣:٤٨١١:٢٩:٢١١٦:٤٤:٤٤١٧:٠٢:٤٨٢٢:٤٨:٥٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٤:٣٤١١:٢٩:٤٣١٦:٤٤:٤٢١٧:٠٢:٤٨٢٢:٤٩:١٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٥:٢٠١١:٣٠:٠٦١٦:٤٤:٤٢١٧:٠٢:٥٠٢٢:٤٩:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٦:٠٥١١:٣٠:٢٩١٦:٤٤:٤٣١٧:٠٢:٥٣٢٢:٤٩:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٦:٥٠١١:٣٠:٥٣١٦:٤٤:٤٧١٧:٠٢:٥٧٢٢:٥٠:١٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٧:٣٤١١:٣١:١٧١٦:٤٤:٥١١٧:٠٣:٠٣٢٢:٥٠:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٨:١٨١١:٣١:٤٢١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٣:١١٢٢:٥١:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٩:٠١١١:٣٢:٠٧١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٣:٢٠٢٢:٥١:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٩:٤٤١١:٣٢:٣٣١٦:٤٥:١٥١٧:٠٣:٣١٢٢:٥١:٤٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٢٦١١:٣٢:٥٩١٦:٤٥:٢٦١٧:٠٣:٤٣٢٢:٥٢:١٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢١:٠٨١١:٣٣:٢٦١٦:٤٥:٣٩١٧:٠٣:٥٦٢٢:٥٢:٣٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢١:٤٨١١:٣٣:٥٣١٦:٤٥:٥٣١٧:٠٤:١١٢٢:٥٣:٠٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٢:٢٨١١:٣٤:٢١١٦:٤٦:٠٩١٧:٠٤:٢٨٢٢:٥٣:٣٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٣:٠٨١١:٣٤:٤٩١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٤:٤٦٢٢:٥٣:٥٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٣:٤٦١١:٣٥:١٧١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٥:٠٥٢٢:٥٤:٢٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٤:٢٤١١:٣٥:٤٦١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٥:٢٦٢٢:٥٤:٥١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٥:٠٠١١:٣٦:١٥١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٥:٤٨٢٢:٥٥:١٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٥:٣٦١١:٣٦:٤٤١٦:٤٧:٤٩١٧:٠٦:١١٢٢:٥٥:٤٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٦:١١١١:٣٧:١٣١٦:٤٨:١٤١٧:٠٦:٣٦٢٢:٥٦:١٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٦:٤٥١١:٣٧:٤٣١٦:٤٨:٤٠١٧:٠٧:٠٢٢٢:٥٦:٤٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٧:١٧١١:٣٨:١٢١٦:٤٩:٠٧١٧:٠٧:٣٠٢٢:٥٧:١٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٧:٤٩١١:٣٨:٤٢١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٧:٥٨٢٢:٥٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرگل روستای سرگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرگل روستای سرگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرگل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرگل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرگل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرگل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرگل

روستای سرگل بر روی نقشه

روستای سرگل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرگل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرگل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرگل
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سرگل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سرگل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرگل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرگل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرگل رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرگل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سرگل
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرگل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرگل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرگل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرگل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرگل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو