جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرکهریز

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز سرکهریز


اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٥١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٢٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٦

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرکهریز (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای سرکهریز)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سرکهریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرکهریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
كسی كه اطاعت نمی‌شود، رأیی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرکهریز

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرکهریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرکهریز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرکهریز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرکهریز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرکهریز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٢:١٢١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥١:٥٤١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٥:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥١:٤٦١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٣:١٣١٢:٥١:٣٨١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٤:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥١:٣١١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠١:٠٤١٢:٥١:٢٥١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٠:٠١١٢:٥١:١٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٠٣:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥١:١٣١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٣:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥١:٠٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٣:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥١:٠٣١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٥:١٧٠٠:٠٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٦:١٠٠٠:٠٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٢:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٠٢:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٣:١٤١٢:٥٠:٥١١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٠٢:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٢:٢١١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٢:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:١٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:٠١:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٠:٣٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٥١:٢٤٢٠:١١:٢٥٠٠:٠١:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٥١٠٥:٤٩:٥١١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٢:١٢٢٠:١٢:١٦٠٠:٠١:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٩:٠٣١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠١:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٨:١٧١٢:٥٠:٤٩١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٥٨٠٠:٠١:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٧:٣٣١٢:٥٠:٥١١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٤:٤٩٠٠:٠١:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٦:٥٠١٢:٥٠:٥٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٣٩٠٠:٠٠:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٦:٠٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٦:١٠٢٠:١٦:٢٩٠٠:٠٠:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤٥:٢٩١٢:٥١:٠٠١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٧:١٨٠٠:٠٠:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٤:٥١١٢:٥١:٠٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٠:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٤٤:١٤١٢:٥١:٠٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٨:٥٤٠٠:٠٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٤٣:٣٩١٢:٥١:١٤١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:٤٢٠٠:٠٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکهریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکهریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکهریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرکهریز

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سرکهریز

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکهریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرکهریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سرکهریز

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٩:١٤١٣:٠٠:٠٢١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٧:١٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٧:٤٨١٢:٥٩:٤٣١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٢٤٠٠:١٦:٥٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٦:٢٣١٢:٥٩:٢٥١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:١٥٠٠:١٦:٣٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٤:٥٧١٢:٥٩:٠٧١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٠٦٠٠:١٦:١١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٣:٣١١٢:٥٨:٤٩١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٥٧٠٠:١٥:٤٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٢:٠٦١٢:٥٨:٣٢١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٥:٢٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٠:٤٠١٢:٥٨:١٤١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:٣٩٠٠:١٥:٠٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٩:١٥١٢:٥٧:٥٦١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٢٩٠٠:١٤:٣٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٧:٥١١٢:٥٧:٣٨١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٢٠٠٠:١٤:١٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٦:٢٦١٢:٥٧:٢١١٩:١٨:٥١١٩:٣٧:١٢٠٠:١٣:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٥:٠٢١٢:٥٧:٠٤١٩:١٩:٤١١٩:٣٨:٠٣٠٠:١٣:٣٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٣:٣٨١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٥٤٠٠:١٣:٠٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٢:١٥١٢:٥٦:٣٠١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٢:٤٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٠:٥٢١٢:٥٦:١٣١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٢:٢١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:٢٨٠٠:١١:٥٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٢٠٠٠:١١:٣٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٥:٢٥١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:١١٠٠:١١:١٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٥:٠٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٠:٤٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٠٤١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٠:٢٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٠:٠٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢١:٢٥١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٤٠٠٠:٠٩:٤٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٤:١٠١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٩:٢٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٨:٤٩١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٨:٥٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٣:٤٣١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٨:٣٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٦:١٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٣١:٢٠١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٨:١٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٣:١٨١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٧:٥٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٥٦٠٠:٠٧:٣٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٢:٣١١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٧:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١١:١٨١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٦:٥٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرکهریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سرکهریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سرکهریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرکهریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرکهریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرکهریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکهریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرکهریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرکهریز

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٧:٥١١٢:٠١:٤٩١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٤:٢٨٢٣:٤٩:٢٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٦:٢٥١٣:٠١:٣١١٩:٠٧:١٢١٩:٢٥:١٩٠٠:١٩:٠٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٤:٥٩١٣:٠١:١٤١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٦:١٠٠٠:١٨:٤٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٣:٣٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٧:٠١٠٠:١٨:٢٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٢:٠٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٧:٥٢٠٠:١٨:٠١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٠:٤١١٣:٠٠:٢٠١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٤٢٠٠:١٧:٤٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٩:١٤١٣:٠٠:٠٢١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٧:١٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٧:٤٨١٢:٥٩:٤٣١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٢٤٠٠:١٦:٥٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٦:٢٣١٢:٥٩:٢٥١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:١٥٠٠:١٦:٣٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٤:٥٧١٢:٥٩:٠٧١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٠٦٠٠:١٦:١١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٣:٣١١٢:٥٨:٤٩١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٥٧٠٠:١٥:٤٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٢:٠٦١٢:٥٨:٣٢١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٥:٢٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٠:٤٠١٢:٥٨:١٤١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:٣٩٠٠:١٥:٠٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٩:١٥١٢:٥٧:٥٦١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٢٩٠٠:١٤:٣٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٧:٥١١٢:٥٧:٣٨١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٢٠٠٠:١٤:١٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٦:٢٦١٢:٥٧:٢١١٩:١٨:٥١١٩:٣٧:١٢٠٠:١٣:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٥:٠٢١٢:٥٧:٠٤١٩:١٩:٤١١٩:٣٨:٠٣٠٠:١٣:٣٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٣:٣٨١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٥٤٠٠:١٣:٠٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٢:١٥١٢:٥٦:٣٠١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٢:٤٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٠:٥٢١٢:٥٦:١٣١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٢:٢١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:٢٨٠٠:١١:٥٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٢٠٠٠:١١:٣٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٥:٢٥١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:١١٠٠:١١:١٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٥:٠٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٠:٤٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٠٤١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٠:٢٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٠:٠٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢١:٢٥١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٤٠٠٠:٠٩:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٤:١٠١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٩:٢٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٨:٤٩١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٨:٥٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٣:٤٣١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٨:٣٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٦:١٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٣١:٢٠١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٨:١٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرکهریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرکهریز روستای سرکهریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرکهریز روستای سرکهریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرکهریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرکهریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرکهریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرکهریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرکهریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرکهریز

روستای سرکهریز بر روی نقشه

روستای سرکهریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرکهریز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرکهریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرکهریز
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سرکهریز + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای سرکهریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرکهریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرکهریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرکهریز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سرکهریز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرکهریز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرکهریز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرکهریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرکهریز
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سرکهریز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرکهریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرکهریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرکهریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو