جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرکم

گور | جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سرکم


اذان صبح: ٠٤:١٠:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٠٦
اذان ظهر: ١١:٣٢:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٥٢:١٨
نیمه شب: ٢٢:٥٣:١٧

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرکم (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای سرکم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرکم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرکم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگموند فروید
تسلط بر طبیعت تنها شرط نیك بختی انسان نیست، چنان كه تنها هدف كوشش های تمدن هم نیست، اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرکم

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرکم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرکم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرکم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرکم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرکم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٢:٢٩١٢:٣٧:١٨١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٠٧٢٣:٥٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٧:٠٩١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:٤٦٢٣:٥٥:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٠:٣٩١٢:٣٧:٠٠١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٤:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٩:٤٦١٢:٣٦:٥٢١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٠٤٢٣:٥٤:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٨:٥٣١٢:٣٦:٤٤١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٤٣٢٣:٥٤:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٦:٣٧١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٤:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٧:١١١٢:٣٦:٣٠١٩:١٦:١٣١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٣:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٦:٢١١٢:٣٦:٢٤١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٣:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٦:١٨١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٣:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٦:١٣١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٠٠٢٣:٥٣:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٣:٥٩١٢:٣٦:٠٨١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥٣:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٦:٠٤١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٢:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٦:٠١١٩:١٩:٥٦١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥٢:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥١:٤٦١٢:٣٥:٥٨١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٢:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٥:٥٦١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٢:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٥:٥٤١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٢:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٢:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٣:٠١١٩:٤١:١٥٢٣:٥٢:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٥٥٢٣:٥١:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٣٤٢٣:٥١:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:١٣٢٣:٥١:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٥:٥٦١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٥١٢٣:٥١:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٦:١٢١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥١:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٦:٠٢١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:٠٨٢٣:٥١:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥١:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣٦:٠٩١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥١:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٦:١٤١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥١:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٦:١٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٣٩٢٣:٥١:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٣:٢٨١٢:٣٦:٢٥١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:١٦٢٣:٥١:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرکم

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرکم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرکم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرکم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرکم

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرکم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرکم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرکم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرکم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرکم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرکم

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٢٨:٠٦١١:٣٢:٠٢١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٢:١٨٢٢:٥٣:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٢٨:٣٦١١:٣١:٤١١٧:٣٤:١٩١٧:٥١:٠٥٢٢:٥٢:٥٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٧٠٥:٢٩:٠٧١١:٣١:٢٠١٧:٣٣:٠٦١٧:٤٩:٥٢٢٢:٥٢:٣٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٠٠٥:٢٩:٣٩١١:٣٠:٥٩١٧:٣١:٥٤١٧:٤٨:٣٩٢٢:٥٢:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٤٠٥:٣٠:١٠١١:٣٠:٣٩١٧:٣٠:٤٢١٧:٤٧:٢٧٢٢:٥٢:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٠:٤١١١:٣٠:١٨١٧:٢٩:٣٠١٧:٤٦:١٥٢٢:٥١:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٢٠٥:٣١:١٣١١:٢٩:٥٨١٧:٢٨:١٨١٧:٤٥:٠٤٢٢:٥١:٢٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٥:٣١:٤٥١١:٢٩:٣٩١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٣:٥٣٢٢:٥١:٠٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٩٠٥:٣٢:١٧١١:٢٩:١٩١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٢:٤٢٢٢:٥٠:٤٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٢٠٥:٣٢:٥٠١١:٢٩:٠٠١٧:٢٤:٤٤١٧:٤١:٣١٢٢:٥٠:٢٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٥٠٥:٣٣:٢٢١١:٢٨:٤١١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٠:٢١٢٢:٥٠:٠٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٣٣:٥٥١١:٢٨:٢٢١٧:٢٢:٢٤١٧:٣٩:١١٢٢:٤٩:٤٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٣٤:٢٨١١:٢٨:٠٤١٧:٢١:١٤١٧:٣٨:٠٢٢٢:٤٩:٣٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٥٠٥:٣٥:٠٢١١:٢٧:٤٦١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٦:٥٣٢٢:٤٩:١٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٨٠٥:٣٥:٣٦١١:٢٧:٢٨١٧:١٨:٥٦١٧:٣٥:٤٥٢٢:٤٨:٥٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٣٦:١٠١١:٢٧:١١١٧:١٧:٤٨١٧:٣٤:٣٨٢٢:٤٨:٣٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٥٠٥:٣٦:٤٤١١:٢٦:٥٤١٧:١٦:٤٠١٧:٣٣:٣١٢٢:٤٨:١٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٣٧:١٨١١:٢٦:٣٨١٧:١٥:٣٣١٧:٣٢:٢٤٢٢:٤٨:٠٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٣٧:٥٣١١:٢٦:٢٢١٧:١٤:٢٦١٧:٣١:١٨٢٢:٤٧:٤٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٥٠٥:٣٨:٢٩١١:٢٦:٠٦١٧:١٣:٢٠١٧:٣٠:١٣٢٢:٤٧:٢٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٩٠٥:٣٩:٠٤١١:٢٥:٥١١٧:١٢:١٤١٧:٢٩:٠٩٢٢:٤٧:١٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٥:٣٩:٤٠١١:٢٥:٣٧١٧:١١:١٠١٧:٢٨:٠٥٢٢:٤٦:٥٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٤٠:١٧١١:٢٥:٢٣١٧:١٠:٠٦١٧:٢٧:٠٢٢٢:٤٦:٤٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٠:٥٣١١:٢٥:١٠١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٦:٠٠٢٢:٤٦:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٤١:٣٠١١:٢٤:٥٧١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٤:٥٨٢٢:٤٦:١٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٤٢:٠٨١١:٢٤:٤٥١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٣:٥٨٢٢:٤٦:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤٢:٤٦١١:٢٤:٣٣١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٢:٥٨٢٢:٤٥:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٤٣:٢٤١١:٢٤:٢٢١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٢:٠٠٢٢:٤٥:٣٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٤٤:٠٣١١:٢٤:١٢١٧:٠٣:٥٨١٧:٢١:٠٢٢٢:٤٥:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٤٤:٤٣١١:٢٤:٠٣١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٠:٠٥٢٢:٤٥:١١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرکم روستای سرکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرکم روستای سرکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرکم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرکم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرکم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرکم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرکم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرکم

روستای سرکم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرکم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرکم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرکم
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرکم + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سرکم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرکم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرکم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرکم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سرکم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرکم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرکم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرکم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرکم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرکم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرکم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سرکم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرکم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو