جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرکم

گور | جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سرکم


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٠١:١٩
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٠٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرکم (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای سرکم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سرکم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرکم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
مردم، بسیار از نشانه حرف می زنند، اما نمی دانند كه به راستی درباره ی چه چیز حرف می زنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرکم

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرکم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرکم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرکم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرکم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرکم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٣:٢٥١٢:٣٧:٢٨١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٢٩٢٣:٥٥:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٢:٢٩١٢:٣٧:١٨١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٠٧٢٣:٥٥:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٧:٠٩١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:٤٦٢٣:٥٥:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٠:٣٩١٢:٣٧:٠٠١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٩:٤٦١٢:٣٦:٥٢١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٠٤٢٣:٥٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٨:٥٣١٢:٣٦:٤٤١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٤٣٢٣:٥٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٦:٣٧١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٤:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٧:١١١٢:٣٦:٣٠١٩:١٦:١٣١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٣:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٦:٢١١٢:٣٦:٢٤١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٣:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٦:١٨١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٣:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٦:١٣١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٠٠٢٣:٥٣:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٣:٥٩١٢:٣٦:٠٨١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥٣:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٦:٠٤١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٢:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٦:٠١١٩:١٩:٥٦١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥٢:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥١:٤٦١٢:٣٥:٥٨١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٢:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٥:٥٦١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٢:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٥:٥٤١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٢:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٢:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٣:٠١١٩:٤١:١٥٢٣:٥٢:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٥٥٢٣:٥١:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٣٤٢٣:٥١:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:١٣٢٣:٥١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٥:٥٦١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٥١٢٣:٥١:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٦:١٢١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥١:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٦:٠٢١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:٠٨٢٣:٥١:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥١:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣٦:٠٩١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥١:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٦:١٤١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥١:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٦:١٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٣٩٢٣:٥١:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرکم

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سرکم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرکم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرکم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سرکم

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سرکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرکم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرکم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرکم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرکم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرکم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرکم

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤١:٢٦١٢:٤١:٢٧١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٤:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤١:٣٩١٢:٤١:٤٠١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٥٥:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤١:٥٥١٢:٤١:٥٣١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٥٨٢٣:٥٥:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٢:١١١٢:٤٢:٠٦١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٠٦٢٣:٥٥:٤١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٢:٢٨١٢:٤٢:١٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٥:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤٢:٣١١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:١٩٢٣:٥٦:٠٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٦٠٥:٤٣:٠٥١٢:٤٢:٤٤١٩:٤٢:١٨٢٠:٠١:٢٤٢٣:٥٦:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٣:٢٥١٢:٤٢:٥٦١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:٢٧٢٣:٥٦:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٣:٠٨١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٢٩٢٣:٥٦:٥٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٤:٠٨١٢:٤٣:٢٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٢٩٢٣:٥٧:٠٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥١٠٥:٤٤:٣١١٢:٤٣:٣٢١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٢٨٢٣:٥٧:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٤:٥٥١٢:٤٣:٤٣١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٧:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٣:٥٤١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠١:٢١٢٣:٥٧:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٥:٤٤١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:١٥٢٣:٥٨:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٨٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٤:١٥١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٠٨٢٣:٥٨:٢١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٦:٣٧١٢:٤٤:٢٥١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥٨:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤٤:٣٥١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٥٠٢٣:٥٨:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٧:٣٢١٢:٤٤:٤٤١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٣٨٢٣:٥٩:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٨:٠٠١٢:٤٤:٥٢١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:٢٥٢٣:٥٩:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٥:٠١١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:١١٢٣:٥٩:٣١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٨:٥٩١٢:٤٥:٠٩١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٥٥٢٣:٥٩:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٩:٢٩١٢:٤٥:١٦١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٣٧٢٣:٥٩:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٥:٢٣١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٠:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٥:٢٩١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٥٨٠٠:٠٠:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥١:٠٢١٢:٤٥:٣٥١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٠:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٣٠٥:٥١:٣٣١٢:٤٥:٤٠١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٠:٤٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤٥:٤٥١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٠:٥٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٥:٤٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٢١٠٠:٠١:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٣:١٠١٢:٤٥:٥٣١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠١:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٣:٤٣١٢:٤٥:٥٦١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٢٤٠٠:٠١:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٥:٥٩١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠١:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرکم روستای سرکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرکم روستای سرکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرکم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرکم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سرکم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرکم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرکم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرکم

روستای سرکم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرکم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرکم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرکم
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سرکم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای سرکم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرکم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرکم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرکم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سرکم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرکم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرکم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرکم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرکم
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سرکم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرکم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرکم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرکم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو