جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان

کفش کنان | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سرکمربرزیان


اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠٣

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای سرکمربرزیان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرکمربرزیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرکمربرزیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرکمربرزیان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرکمربرزیان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرکمربرزیان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرکمربرزیان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرکمربرزیان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٢:٠٨١٣:٠٨:٤٣١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٧:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤١:٠٠١٣:٠٨:٢٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٣:٥٨٠٠:٢٦:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٩:٥٣١٣:٠٨:١٤١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٦:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٨:٤٦١٣:٠٨:٠٠١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:١٩٠٠:٢٦:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٧:٤٠١٣:٠٧:٤٧١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢٥:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٧:٣٤١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٥:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٧:٢١١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٢٣٠٠:٢٥:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٤:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٤٥٠٠:٢٤:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٦:٤٦١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٤:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢٤:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٣:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٦:١٤١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٣:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢٣:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٢:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٢:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٢:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٢٢:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٥:٢٥١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢١:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٥:١٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢١:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٥:١٣١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢١:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢١:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢١:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٤:٥٦١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٠:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٤:٥١١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٠:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١١٠٠:٢٠:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٥:٤١١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرکمربرزیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرکمربرزیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرکمربرزیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرکمربرزیان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرکمربرزیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرکمربرزیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرکمربرزیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرکمربرزیان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرکمربرزیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرکمربرزیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرکمربرزیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرکمربرزیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرکمربرزیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرکمربرزیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرکمربرزیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرکمربرزیان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:١٧٠٠:١٩:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٩:٠٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٥:١٥٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٩:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٦٠٠:١٩:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٩:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٣٢٠٠:١٩:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٩:٠٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٩:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٢٣٠٠:١٩:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٩:١٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٩:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٩:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٩:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٩:٢٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٥٠٠:١٩:٣٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٩:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٩:٤٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٥٠٠:١٩:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٠:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٠:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٧:٥٩٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٠:١٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٨:١١٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٠:٢٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٨:٢٣٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٠:٣٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٨:٣٦٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٠:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٠:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:١١١٣:٠٩:٠١٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢١:١٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٩:١٤٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢١:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢١:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢١:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢١:٥٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٥:٥٦١٣:١٠:٠٧٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٢:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرکمربرزیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرکمربرزیان روستای سرکمربرزیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرکمربرزیان روستای سرکمربرزیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرکمربرزیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرکمربرزیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرکمربرزیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرکمربرزیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرکمربرزیان

روستای سرکمربرزیان بر روی نقشه

روستای سرکمربرزیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرکمربرزیان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرکمربرزیان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سرکمربرزیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرکمربرزیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سرکمربرزیان
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرکمربرزیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرکمربرزیان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرکمربرزیان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرکمربرزیان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرکمربرزیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرکمربرزیان
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرکمربرزیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرکمربرزیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو