جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرکان

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز سرکان


اذان صبح: ٠٤:٢٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٦
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٣:١٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٦

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرکان (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ شهر سرکان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سرکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لین یوتانك
آرامش حقیقی زمانی به دست می آید كه بتوانیم بدترین حادثه و نتیجه را بپذیریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرکان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرکان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرکان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرکان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرکان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٦:٢٨١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٣٢:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٤:٤٦١٣:١٦:١٣١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٣٢:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٥:٥٩١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٣١:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٢:١٥١٣:١٥:٤٥١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:١٦٠٠:٣١:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤١:٠٠١٣:١٥:٣٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٣١:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٩:٤٦١٣:١٥:١٩١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٣٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٥:٠٦١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٤٦٠٠:٣٠:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٧:٢١١٣:١٤:٥٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٣٦٠٠:٣٠:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٦:١٠١٣:١٤:٤٢١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٩:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٤:٣١١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٩:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٤:٢٠١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٩:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٤:٠٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٨:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣١:٣٢١٣:١٣:٥٩١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٨:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٣:٥٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٨:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٩:١٩١٣:١٣:٤١١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٨:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٨:١٤١٣:١٣:٣٢١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٧:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٧:١٠١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٣:١٧٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٧:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٦:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٤:٠٥١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٦:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٦:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢١:٠٩١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٥:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:١٣١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٥:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٩:١٩١٣:١٢:٤١٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٨:٢٥١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٥:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٧:٣٣١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٦:٤٢١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٥:٥٣١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرکان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سرکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سرکان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرکان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٢:٥٠٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٣:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٨:٤٧١٣:١٢:٥٤٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٣:٢٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٨:١٤١٣:١٢:٥٩٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢٣:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٣:٠٥٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢٣:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٧:١٢١٣:١٣:١١٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٢٣:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٦:٤٤١٣:١٣:١٨٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٢٣:١٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٦:١٧١٣:١٣:٢٥٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٠٩٠٠:٢٣:١٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٣:٣٢٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٥١٠٠:٢٣:١٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٣:٤٠٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٢:٣٢٠٠:٢٣:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٣:٤٩٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:١٣٠٠:٢٣:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٣:٥٧٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٥٢٠٠:٢٣:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٤:٢٧١٣:١٤:٠٦٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٣١٠٠:٢٣:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٤:١٦٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٢٣:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٦:٠٣:٥٤١٣:١٤:٢٦٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٢٣:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٣:٤٠١٣:١٤:٣٦٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٢٣:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٣:٢٧١٣:١٤:٤٦٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٢٣:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٦:٠٣:١٦١٣:١٤:٥٧٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٢٣:٤٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٦:٠٣:٠٧١٣:١٥:٠٨٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢٣:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٦:٠٣:٠٠١٣:١٥:٢٠٢٠:٢٧:٥١٢٠:٤٨:٣١٠٠:٢٣:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠٢:٥٤١٣:١٥:٣١٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٩:٠٠٠٠:٢٤:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٢:٥٠١٣:١٥:٤٣٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٢٤:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٦:٠٢:٤٧١٣:١٥:٥٦٢٠:٢٩:١٢٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٢٤:١٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٦:٠٨٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٥٠:٢٢٠٠:٢٤:٢٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٦:٢٠٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٢٤:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٦:٠٢:٤٨١٣:١٦:٣٣٢٠:٣٠:٢٣٢٠:٥١:١٠٠٠:٢٤:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٢:٥٢١٣:١٦:٤٦٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٣٢٠٠:٢٤:٥٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٢:٥٧١٣:١٦:٥٩٢٠:٣١:٠٤٢٠:٥١:٥٢٠٠:٢٥:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٦:٠٣:٠٤١٣:١٧:١٢٢٠:٣١:٢٣٢٠:٥٢:١١٠٠:٢٥:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٦:٠٣:١٢١٣:١٧:٢٥٢٠:٣١:٤٠٢٠:٥٢:٢٨٠٠:٢٥:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٦:٠٣:٢٢١٣:١٧:٣٨٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٢:٤٤٠٠:٢٥:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٦:٠٣:٣٣١٣:١٧:٥١٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٢:٥٨٠٠:٢٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرکان شهر سرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرکان شهر سرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرکان

سرکان یکی از شهرهای استان همدان در ایران است. این شهر در شهرستان تویسرکان و در جنوب دامنه‌های رشته کوه الوند واقع شده‌است. مختصات جغرافیایی سرکان ۴۸ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی است

شهر سرکان در ویکیپدیا

شهر سرکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرکان بر روی نقشه

شهر سرکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرکان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سرکان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سرکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرکان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سرکان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرکان
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرکان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرکان
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرکان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرکان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرکان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو