جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرکان

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز سرکان


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:١٢
اذان ظهر: ١٢:٠١:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٤١
نیمه شب: ٢٣:١٨:٢٤

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرکان (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ شهر سرکان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سرکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
هر كاری كه تصمیم آن را بگیرید، نصفش را انجام داده اید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرکان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣١:١٧١٣:١٣:٥٨١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٨:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٣٠:١٠١٣:١٣:٤٨١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٨:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٩:٠٤١٣:١٣:٤٠١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٣:٣١١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٣:١٧٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٧:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٦:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٣:٥١١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٦:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٦:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢١:٥٤١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٦:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٥:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٠:٠١١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٥:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٩:٠٦١٣:١٢:٤١٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٨:١٣١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٥:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٧:٢١١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٥:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٦:٣١١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٤:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٥:٤١١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٤:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٤:٥٣١٣:١٢:٣٣٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٤:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٤:٠٧١٣:١٢:٣٣٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٤:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٣:٢٢١٣:١٢:٣٤٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٤:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٢:٣٨١٣:١٢:٣٥٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٤:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١١:٥٦١٣:١٢:٣٧٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٣:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١١:١٥١٣:١٢:٣٩٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٣:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٠:٣٦١٣:١٢:٤٢٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٢:٤٦٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٣:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٢:٥٠٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٣:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٨:٤٧١٣:١٢:٥٤٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٣:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٨:١٤١٣:١٢:٥٩٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٣:٠٥٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرکان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سرکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سرکان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرکان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٨:٠٠١٢:٠٠:٣٤١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٠:٥١٢٣:١٩:١٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٨:٥٣١٢:٠٠:٢٥١٧:٣١:٣٠١٧:٤٩:٤٥٢٣:١٩:٠٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٩:٤٥١٢:٠٠:١٨١٧:٣٠:٢٣١٧:٤٨:٣٩٢٣:١٨:٥٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٠:٣٨١٢:٠٠:١١١٧:٢٩:١٧١٧:٤٧:٣٥٢٣:١٨:٤٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣١:٣٢١٢:٠٠:٠٥١٧:٢٨:١٢١٧:٤٦:٣٢٢٣:١٨:٤٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٢:٢٥١٢:٠٠:٠٠١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٥:٣٠٢٣:١٨:٣٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٣:١٩١١:٥٩:٥٥١٧:٢٦:٠٥١٧:٤٤:٢٩٢٣:١٨:٢٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٤:١٤١١:٥٩:٥٢١٧:٢٥:٠٤١٧:٤٣:٣٠٢٣:١٨:١٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٥:٠٨١١:٥٩:٤٩١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٢:٣١٢٣:١٨:١٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٦:٠٣١١:٥٩:٤٧١٧:٢٣:٠٤١٧:٤١:٣٤٢٣:١٨:٠٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٦:٥٩١١:٥٩:٤٥١٧:٢٢:٠٧١٧:٤٠:٣٩٢٣:١٨:٠٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٧:٥٤١١:٥٩:٤٥١٧:٢١:١٠١٧:٣٩:٤٥٢٣:١٧:٥٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٨:٥٠١١:٥٩:٤٥١٧:٢٠:١٥١٧:٣٨:٥٢٢٣:١٧:٥٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٩:٤٦١١:٥٩:٤٦١٧:١٩:٢١١٧:٣٨:٠٠٢٣:١٧:٥٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٠:٤٣١١:٥٩:٤٨١٧:١٨:٢٩١٧:٣٧:١٠٢٣:١٧:٥١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤١:٣٩١١:٥٩:٥٠١٧:١٧:٣٨١٧:٣٦:٢١٢٣:١٧:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٢:٣٦١١:٥٩:٥٤١٧:١٦:٤٨١٧:٣٥:٣٤٢٣:١٧:٤٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٣:٣٣١١:٥٩:٥٨١٧:١٦:٠٠١٧:٣٤:٤٨٢٣:١٧:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٤:٣٠١٢:٠٠:٠٣١٧:١٥:١٤١٧:٣٤:٠٤٢٣:١٧:٥١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٥:٢٧١٢:٠٠:٠٩١٧:١٤:٢٩١٧:٣٣:٢٢٢٣:١٧:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٦:٢٤١٢:٠٠:١٦١٧:١٣:٤٥١٧:٣٢:٤١٢٣:١٧:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٧:٢٢١٢:٠٠:٢٣١٧:١٣:٠٤١٧:٣٢:٠١٢٣:١٨:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٨:١٩١٢:٠٠:٣٢١٧:١٢:٢٣١٧:٣١:٢٤٢٣:١٨:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٩:١٧١٢:٠٠:٤١١٧:١١:٤٥١٧:٣٠:٤٨٢٣:١٨:١١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥٠:١٥١٢:٠٠:٥٢١٧:١١:٠٨١٧:٣٠:١٣٢٣:١٨:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥١:١٢١٢:٠١:٠٣١٧:١٠:٣٣١٧:٢٩:٤١٢٣:١٨:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٢:١٠١٢:٠١:١٥١٧:١٠:٠٠١٧:٢٩:١٠٢٣:١٨:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٥٣:٠٧١٢:٠١:٢٧١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٨:٤٠٢٣:١٨:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٤:٠٥١٢:٠١:٤١١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٨:١٣٢٣:١٨:٥١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٥:٠٢١٢:٠١:٥٥١٧:٠٨:٣١١٧:٢٧:٤٧٢٣:١٩:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرکان شهر سرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرکان شهر سرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرکان

سرکان یکی از شهرهای استان همدان در ایران است. این شهر در شهرستان تویسرکان و در جنوب دامنه‌های رشته کوه الوند واقع شده‌است. مختصات جغرافیایی سرکان ۴۸ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی است

شهر سرکان در ویکیپدیا

شهر سرکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرکان بر روی نقشه

شهر سرکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرکان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سرکان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سرکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرکان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سرکان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سرکان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرکان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرکان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرکان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سرکان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سرکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو