جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرچم

زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سرچم


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٥٦:١٤
نیمه شب: ٠٠:٣٩:٤٧

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرچم (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر سرچم)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سرچم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرچم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام جعفر صادق (ع)
سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبی بودند که خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشید

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرچم

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرچم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرچم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرچم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرچم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرچم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٢:٠٧١٣:١٦:٣٧٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٩:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٩:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٦:١٧٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٨:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٨:٢٧١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٧:١٥١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٥:٥١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٧:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٧:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢١:٣٤١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٦:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٥:١٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٦:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٩:٢٦١٣:١٥:١٢٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٨:٢٣١٣:١٥:٠٨٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٥:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٧:٢٢١٣:١٥:٠٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٦:٢٣١٣:١٥:٠٠٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٥:٢٤١٣:١٤:٥٧٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٤:٢٧١٣:١٤:٥٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٤:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٣:٣١١٣:١٤:٥٣٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٢:٣٧١٣:١٤:٥٢٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٤:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٢٠٠٦:١١:٤٤١٣:١٤:٥٢٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٠:٥٣١٣:١٤:٥٢٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٤:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٠:٠٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٢٣:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٩:١٥١٣:١٤:٥٤٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٤٠٠٠:٢٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٤:٥٦٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٢٣:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٤:٥٨٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٢٣:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٥:٠١٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:١٨٠٠:٢٣:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٦:١٧١٣:١٥:٠٥٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٣:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:٠١٠٠:٢٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٤:٥٧١٣:١٥:١٣٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٥١٠٠:٢٢:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠٤:٢٠١٣:١٥:١٩٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٧:٤١٠٠:٢٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرچم

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سرچم

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سرچم

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٤:٢٢١٣:٢٤:٢٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٣١٠٠:٤٠:٥٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٦:٤٧٠٧:١٢:٥٣١٣:٢٤:٠٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٢٥٠٠:٤٠:٣٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١١:٢٣١٣:٢٣:٤٨١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:١٩٠٠:٤٠:١٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٩:٥٤١٣:٢٣:٣٠١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٦:١٤٠٠:٣٩:٤٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٨:٢٥١٣:٢٣:١٢١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٠٨٠٠:٣٩:٢٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٦:٥٥١٣:٢٢:٥٤١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٠٣٠٠:٣٩:٠١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٥:٢٧١٣:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٥٧٠٠:٣٨:٣٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٣:٥٨١٣:٢٢:١٨١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٥١٠٠:٣٨:١٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٢:٢٩١٣:٢٢:٠٠١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٣٧:٥١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠١:٠١١٣:٢١:٤٣١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٤٠٠٠:٣٧:٢٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٩:٣٣١٣:٢١:٢٥١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٣٧:٠٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٨:٠٦١٣:٢١:٠٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٣٦:٤١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٦:٣٩١٣:٢٠:٥١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٦:١٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٥:١٢١٣:٢٠:٣٤١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:١٩٠٠:٣٥:٥٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٣:٤٥١٣:٢٠:١٧١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:١٤٠٠:٣٥:٣٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٠:٠١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣٥:٠٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢١:٥٣٠٦:٥٠:٥٤١٣:١٩:٤٥١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٣٤:٤٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٩:٢٩١٣:١٩:٢٩١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٣٤:١٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٨:٠٥١٣:١٩:١٣١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٣٣:٥٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٦:٤١١٣:١٨:٥٨١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٥٠٠٠:٣٣:٣٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٥:١٨١٣:١٨:٤٣١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٤٦٠٠:٣٣:١٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٣:٥٦١٣:١٨:٢٩١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:٣٢:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٤٢:٣٤١٣:١٨:١٥١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٣٨٠٠:٣٢:٢٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٤١:١٣١٣:١٨:٠١١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٢:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٩:٥٢١٣:١٧:٤٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٣٠٠٠:٣١:٤٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٧:٣٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣١:١٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٧:١٤١٣:١٧:٢٢١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٢٠٠:٣٠:٥٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٥:٥٦١٣:١٧:١٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:١٩٠٠:٣٠:٣٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٦:٥٩١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:١٥٠٠:٣٠:١٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سرچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سرچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرچم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سرچم

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سرچم

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢١:٥٠١٢:٢٥:٥٣١٨:٣٠:٣٣١٨:٤٨:٥٩٠٠:١٢:٤٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥١٠٧:٢٠:٢١١٣:٢٥:٣٦١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٥٣٠٠:٤٢:٢١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٥٠٧:١٨:٥١١٣:٢٥:١٨١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٤٨٠٠:٤٢:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٧:٢١١٣:٢٥:٠٠١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٤٢٠٠:٤١:٣٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٥:٥٢١٣:٢٤:٤٢١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٣٦٠٠:٤١:١٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٤:٢٢١٣:٢٤:٢٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٣١٠٠:٤٠:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٧٠٧:١٢:٥٣١٣:٢٤:٠٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٢٥٠٠:٤٠:٣٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١١:٢٣١٣:٢٣:٤٨١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:١٩٠٠:٤٠:١٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٩:٥٤١٣:٢٣:٣٠١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٦:١٤٠٠:٣٩:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٨:٢٥١٣:٢٣:١٢١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٠٨٠٠:٣٩:٢٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٦:٥٥١٣:٢٢:٥٤١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٠٣٠٠:٣٩:٠١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٥:٢٧١٣:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٥٧٠٠:٣٨:٣٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٣:٥٨١٣:٢٢:١٨١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٥١٠٠:٣٨:١٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٢:٢٩١٣:٢٢:٠٠١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٣٧:٥١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠١:٠١١٣:٢١:٤٣١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٤٠٠٠:٣٧:٢٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٩:٣٣١٣:٢١:٢٥١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٣٧:٠٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٨:٠٦١٣:٢١:٠٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٣٦:٤١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٦:٣٩١٣:٢٠:٥١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٦:١٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٥:١٢١٣:٢٠:٣٤١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:١٩٠٠:٣٥:٥٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٣:٤٥١٣:٢٠:١٧١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:١٤٠٠:٣٥:٣٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٠:٠١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣٥:٠٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٣٠٦:٥٠:٥٤١٣:١٩:٤٥١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٣٤:٤٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٩:٢٩١٣:١٩:٢٩١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٣٤:١٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٨:٠٥١٣:١٩:١٣١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٣٣:٥٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٦:٤١١٣:١٨:٥٨١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٥٠٠٠:٣٣:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٥:١٨١٣:١٨:٤٣١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٤٦٠٠:٣٣:١٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٣:٥٦١٣:١٨:٢٩١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:٣٢:٤٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٥٠٦:٤٢:٣٤١٣:١٨:١٥١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٣٨٠٠:٣٢:٢٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٤١:١٣١٣:١٨:٠١١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٢:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٩:٥٢١٣:١٧:٤٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٣٠٠٠:٣١:٤٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٧:٣٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣١:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سرچم شهر سرچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سرچم شهر سرچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرچم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرچم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرچم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرچم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرچم

شهر سرچم بر روی نقشه

شهر سرچم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرچم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرچم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرچم
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سرچم + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سرچم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرچم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرچم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرچم رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سرچم
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سرچم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرچم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرچم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرچم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرچم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرچم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سرچم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرچم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو