جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرچم

زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سرچم


اذان صبح: ٠٥:٥٨:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٥٨

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرچم (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر سرچم)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سرچم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرچم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
به راستی همان عشق به تنهایی كافی است كه موجد اتحاد و توانایی افراد جامعه باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرچم

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرچم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرچم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرچم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرچم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرچم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٢:٠٧١٣:١٦:٣٧٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٩:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٩:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٦:١٧٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٨:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٨:٢٧١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٧:١٥١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٥:٥١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٧:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٧:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢١:٣٤١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٦:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٥:١٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٦:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٩:٢٦١٣:١٥:١٢٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٨:٢٣١٣:١٥:٠٨٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٥:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٧:٢٢١٣:١٥:٠٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٦:٢٣١٣:١٥:٠٠٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٥:٢٤١٣:١٤:٥٧٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٤:٢٧١٣:١٤:٥٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٤:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٣:٣١١٣:١٤:٥٣٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٢:٣٧١٣:١٤:٥٢٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٤:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٢٠٠٦:١١:٤٤١٣:١٤:٥٢٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٠:٥٣١٣:١٤:٥٢٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٤:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٠:٠٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٢٣:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٩:١٥١٣:١٤:٥٤٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٤٠٠٠:٢٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٤:٥٦٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٢٣:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٤:٥٨٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٢٣:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٥:٠١٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:١٨٠٠:٢٣:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٦:١٧١٣:١٥:٠٥٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٣:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:٠١٠٠:٢٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٤:٥٧١٣:١٥:١٣٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٥١٠٠:٢٢:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠٤:٢٠١٣:١٥:١٩٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٧:٤١٠٠:٢٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرچم

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سرچم

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سرچم

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٩:١٥٠٧:٣١:٠٣١٢:١٩:٥٠١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٩:٢٧٢٣:٣٤:٠٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٩:٣٦٠٧:٣١:٢١١٢:٢٠:٢٠١٧:٠٩:٢٤١٧:٣٠:٠٨٢٣:٣٤:٣٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٩:٥٥٠٧:٣١:٣٧١٢:٢٠:٤٩١٧:١٠:٠٧١٧:٣٠:٥٠٢٣:٣٥:١٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٠:١٣٠٧:٣١:٥١١٢:٢١:١٨١٧:١٠:٥١١٧:٣١:٣٣٢٣:٣٥:٤٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٠:٢٩٠٧:٣٢:٠٣١٢:٢١:٤٧١٧:١١:٣٧١٧:٣٢:١٨٢٣:٣٦:١٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٠:٤٣٠٧:٣٢:١٤١٢:٢٢:١٥١٧:١٢:٢٤١٧:٣٣:٠٤٢٣:٣٦:٤٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٠:٥٦٠٧:٣٢:٢٢١٢:٢٢:٤٣١٧:١٣:١٣١٧:٣٣:٥١٢٣:٣٧:١٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠١:٠٧٠٧:٣٢:٢٨١٢:٢٣:١١١٧:١٤:٠٢١٧:٣٤:٣٩٢٣:٣٧:٣٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠١:١٦٠٧:٣٢:٣٢١٢:٢٣:٣٨١٧:١٤:٥٣١٧:٣٥:٢٩٢٣:٣٨:٠٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠١:٢٤٠٧:٣٢:٣٤١٢:٢٤:٠٤١٧:١٥:٤٥١٧:٣٦:١٩٢٣:٣٨:٣٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠١:٢٩٠٧:٣٢:٣٤١٢:٢٤:٣١١٧:١٦:٣٨١٧:٣٧:١١٢٣:٣٩:٠٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠١:٣٤٠٧:٣٢:٣٢١٢:٢٤:٥٧١٧:١٧:٣٣١٧:٣٨:٠٣٢٣:٣٩:٣٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠١:٣٦٠٧:٣٢:٢٨١٢:٢٥:٢٢١٧:١٨:٢٨١٧:٣٨:٥٧٢٣:٤٠:٠٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠١:٣٦٠٧:٣٢:٢٢١٢:٢٥:٤٦١٧:١٩:٢٤١٧:٣٩:٥١٢٣:٤٠:٣٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠١:٣٥٠٧:٣٢:١٤١٢:٢٦:١١١٧:٢٠:٢١١٧:٤٠:٤٦٢٣:٤٠:٥٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠١:٣٢٠٧:٣٢:٠٤١٢:٢٦:٣٤١٧:٢١:١٩١٧:٤١:٤٢٢٣:٤١:٢٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠١:٢٧٠٧:٣١:٥١١٢:٢٦:٥٧١٧:٢٢:١٨١٧:٤٢:٣٨٢٣:٤١:٤٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠١:٢١٠٧:٣١:٣٧١٢:٢٧:٢٠١٧:٢٣:١٨١٧:٤٣:٣٦٢٣:٤٢:١٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠١:١٢٠٧:٣١:٢١١٢:٢٧:٤١١٧:٢٤:١٨١٧:٤٤:٣٤٢٣:٤٢:٤٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠١:٠٢٠٧:٣١:٠٣١٢:٢٨:٠٢١٧:٢٥:١٩١٧:٤٥:٣٣٢٣:٤٣:٠٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٠:٥٠٠٧:٣٠:٤٣١٢:٢٨:٢٣١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٦:٣٢٢٣:٤٣:٢٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٠:٣٧٠٧:٣٠:٢٠١٢:٢٨:٤٣١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٧:٣٢٢٣:٤٣:٥٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٠:٢١٠٧:٢٩:٥٦١٢:٢٩:٠٢١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٨:٣٢٢٣:٤٤:١٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٠:٠٤٠٧:٢٩:٣٠١٢:٢٩:٢٠١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٩:٣٣٢٣:٤٤:٣٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٩:٤٤٠٧:٢٩:٠٣١٢:٢٩:٣٨١٧:٣٠:٣٢١٧:٥٠:٣٤٢٣:٤٤:٥٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٩:٢٣٠٧:٢٨:٣٣١٢:٢٩:٥٥١٧:٣١:٣٧١٧:٥١:٣٥٢٣:٤٥:١٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٩:٠١٠٧:٢٨:٠١١٢:٣٠:١١١٧:٣٢:٤١١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤٥:٣٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٧:٢٨١٢:٣٠:٢٦١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٣:٣٩٢٣:٤٥:٥٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٦:٥٢١٢:٣٠:٤١١٧:٣٤:٥١١٧:٥٤:٤٢٢٣:٤٦:١٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٦:١٥١٢:٣٠:٥٥١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٥:٤٥٢٣:٤٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرچم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سرچم

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سرچم

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٤٠٧:٢٩:٠٣١٢:٢٩:٣٨١٧:٣٠:٣٢١٧:٥٠:٣٤٢٣:٤٤:٥٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٣٠٧:٢٨:٣٣١٢:٢٩:٥٥١٧:٣١:٣٧١٧:٥١:٣٥٢٣:٤٥:١٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠١٠٧:٢٨:٠١١٢:٣٠:١١١٧:٣٢:٤١١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤٥:٣٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٧:٢٨١٢:٣٠:٢٦١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٣:٣٩٢٣:٤٥:٥٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٦:٥٢١٢:٣٠:٤١١٧:٣٤:٥١١٧:٥٤:٤٢٢٣:٤٦:١٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٦:١٥١٢:٣٠:٥٥١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٥:٤٥٢٣:٤٦:٣٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٥:٣٦١٢:٣١:٠٨١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٦:٤٧٢٣:٤٦:٥١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٠٠٧:٢٤:٥٥١٢:٣١:٢٠١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٧:٥٠٢٣:٤٧:٠٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٤:١٣١٢:٣١:٣١١٧:٣٩:١٣١٧:٥٨:٥٣٢٣:٤٧:٢٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢٣:٢٩١٢:٣١:٤٢١٧:٤٠:١٩١٧:٥٩:٥٦٢٣:٤٧:٣٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٢:٤٣١٢:٣١:٥١١٧:٤١:٢٤١٨:٠٠:٥٩٢٣:٤٧:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢١:٥٥١٢:٣٢:٠٠١٧:٤٢:٣٠١٨:٠٢:٠٢٢٣:٤٨:٠٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٥٠٧:٢١:٠٦١٢:٣٢:٠٨١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٣:٠٥٢٣:٤٨:١٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٢٠٧:٢٠:١٥١٢:٣٢:١٥١٧:٤٤:٤١١٨:٠٤:٠٨٢٣:٤٨:٢٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٩٠٧:١٩:٢٣١٢:٣٢:٢٢١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٥:١١٢٣:٤٨:٣٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٣٠٧:١٨:٢٩١٢:٣٢:٢٧١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٦:١٤٢٣:٤٨:٤٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٧:٣٣١٢:٣٢:٣٢١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٧:١٧٢٣:٤٨:٥٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٦:٣٦١٢:٣٢:٣٦١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٨:١٩٢٣:٤٩:٠٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١٥:٣٨١٢:٣٢:٣٩١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٩:٢٢٢٣:٤٩:٠٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٤:٣٨١٢:٣٢:٤١١٧:٥١:١٢١٨:١٠:٢٤٢٣:٤٩:١٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:١٣:٣٧١٢:٣٢:٤٣١٧:٥٢:١٧١٨:١١:٢٦٢٣:٤٩:١٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٢:٣٥١٢:٣٢:٤٤١٧:٥٣:٢١١٨:١٢:٢٨٢٣:٤٩:٢٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٩٠٧:١١:٣١١٢:٣٢:٤٤١٧:٥٤:٢٥١٨:١٣:٣٠٢٣:٤٩:٢٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:١٠:٢٦١٢:٣٢:٤٣١٧:٥٥:٢٩١٨:١٤:٣٢٢٣:٤٩:٢٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٩:١٩١٢:٣٢:٤١١٧:٥٦:٣٢١٨:١٥:٣٣٢٣:٤٩:٢٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٨:١٢١٢:٣٢:٣٩١٧:٥٧:٣٦١٨:١٦:٣٤٢٣:٤٩:٢٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٧:٠٣١٢:٣٢:٣٦١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:٣٥٢٣:٤٩:٢٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٥:٥٤١٢:٣٢:٣٢١٧:٥٩:٤٢١٨:١٨:٣٦٢٣:٤٩:٢٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٠٠٧:٠٤:٤٣١٢:٣٢:٢٨١٨:٠٠:٤٤١٨:١٩:٣٦٢٣:٤٩:٢٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٣:٣١١٢:٣٢:٢٣١٨:٠١:٤٦١٨:٢٠:٣٧٢٣:٤٩:٢١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سرچم شهر سرچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سرچم شهر سرچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرچم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرچم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرچم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرچم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرچم

شهر سرچم بر روی نقشه

شهر سرچم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرچم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرچم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرچم
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سرچم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سرچم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرچم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرچم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرچم رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سرچم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرچم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرچم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرچم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سرچم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرچم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرچم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرچم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرچم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو