جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرچم

زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سرچم


اذان صبح: ٠٤:٣١:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:١٨
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٢٢

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرچم (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر سرچم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سرچم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرچم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرلد جامپولسكی
اراده كنید كه در پی عشق باشید، نه كاستی‌.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرچم

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرچم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرچم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرچم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرچم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرچم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٩:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٦:١٧٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٨:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٨:٢٧١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٨:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٧:١٥١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٥:٥١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٧:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٧:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٧:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢١:٣٤١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٦:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٥:١٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٩:٢٦١٣:١٥:١٢٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٨:٢٣١٣:١٥:٠٨٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٥:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٧:٢٢١٣:١٥:٠٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٥:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٦:٢٣١٣:١٥:٠٠٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٥:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٥:٢٤١٣:١٤:٥٧٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٥:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٤:٢٧١٣:١٤:٥٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٤:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٣:٣١١٣:١٤:٥٣٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٤:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٢:٣٧١٣:١٤:٥٢٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٤:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٢٠٠٦:١١:٤٤١٣:١٤:٥٢٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٤:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٠:٥٣١٣:١٤:٥٢٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٤:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٠:٠٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٢٣:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٩:١٥١٣:١٤:٥٤٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٤٠٠٠:٢٣:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٤:٥٦٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٢٣:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٤:٥٨٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٢٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٥:٠١٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:١٨٠٠:٢٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٦:١٧١٣:١٥:٠٥٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:٠١٠٠:٢٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٤:٥٧١٣:١٥:١٣٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٥١٠٠:٢٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠٤:٢٠١٣:١٥:١٩٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٧:٤١٠٠:٢٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرچم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سرچم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سرچم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سرچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سرچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سرچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرچم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سرچم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سرچم

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٥٨:٥٤١٣:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٥٩٢١:٠٣:٤٦٠٠:٢٥:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٥٩:٠٩١٣:٢٠:٤٠٢٠:٤٢:٠٩٢١:٠٣:٥٦٠٠:٢٥:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤١٠٥:٥٩:٢٥١٣:٢٠:٥٣٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٤:٠٤٠٠:٢٥:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠١٠٥:٥٩:٤٢١٣:٢١:٠٦٢٠:٤٢:٢٥٢١:٠٤:١١٠٠:٢٥:٥٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٤٠٦:٠٠:٠١١٣:٢١:١٨٢٠:٤٢:٣١٢١:٠٤:١٦٠٠:٢٦:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٠٠٦:٠٠:٢٢١٣:٢١:٣١٢٠:٤٢:٣٥٢١:٠٤:١٩٠٠:٢٦:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٨٠٦:٠٠:٤٣١٣:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٣٧٢١:٠٤:٢٠٠٠:٢٦:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٨٠٦:٠١:٠٧١٣:٢١:٥٦٢٠:٤٢:٣٧٢١:٠٤:١٩٠٠:٢٦:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢١٠٦:٠١:٣١١٣:٢٢:٠٨٢٠:٤٢:٣٥٢١:٠٤:١٧٠٠:٢٧:١٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٦٠٦:٠١:٥٧١٣:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٤:١٢٠٠:٢٧:٣٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٣٠٦:٠٢:٢٥١٣:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٢٧٢١:٠٤:٠٦٠٠:٢٧:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٢٠٦:٠٢:٥٣١٣:٢٢:٤٢٢٠:٤٢:٢٠٢١:٠٣:٥٧٠٠:٢٨:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٤٠٦:٠٣:٢٣١٣:٢٢:٥٣٢٠:٤٢:١٢٢١:٠٣:٤٧٠٠:٢٨:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٨٠٦:٠٣:٥٤١٣:٢٣:٠٤٢٠:٤٢:٠١٢١:٠٣:٣٥٠٠:٢٨:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٣٠٦:٠٤:٢٦١٣:٢٣:١٥٢٠:٤١:٤٩٢١:٠٣:٢١٠٠:٢٩:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٦:٠٤:٥٩١٣:٢٣:٢٥٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٣:٠٥٠٠:٢٩:١٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠١٠٦:٠٥:٣٤١٣:٢٣:٣٤٢٠:٤١:١٩٢١:٠٢:٤٧٠٠:٢٩:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٢٠٦:٠٦:٠٩١٣:٢٣:٤٣٢٠:٤١:٠١٢١:٠٢:٢٧٠٠:٢٩:٥٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٥٠٦:٠٦:٤٥١٣:٢٣:٥٢٢٠:٤٠:٤٢٢١:٠٢:٠٥٠٠:٣٠:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٦:٠٧:٢٢١٣:٢٤:٠٠٢٠:٤٠:٢٠٢١:٠١:٤١٠٠:٣٠:٢٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠٨:٠٠١٣:٢٤:٠٨٢٠:٣٩:٥٧٢١:٠١:١٥٠٠:٣٠:٤٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٨:٣٩١٣:٢٤:١٥٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠٠:٤٨٠٠:٣١:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٩:١٩١٣:٢٤:٢٢٢٠:٣٩:٠٥٢١:٠٠:١٨٠٠:٣١:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٩:٥٩١٣:٢٤:٢٩٢٠:٣٨:٣٧٢٠:٥٩:٤٧٠٠:٣١:٣٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:١٠:٤١١٣:٢٤:٣٤٢٠:٣٨:٠٦٢٠:٥٩:١٤٠٠:٣١:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٦:١١:٢٣١٣:٢٤:٤٠٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٨:٣٩٠٠:٣٢:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٤:٤٥٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:٠٣٠٠:٣٢:٢٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٤:٤٩٢٠:٣٦:٢٥٢٠:٥٧:٢٤٠٠:٣٢:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٣:٣٣١٣:٢٤:٥٣٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٣٢:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٤:١٧١٣:٢٤:٥٦٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٦:٠٢٠٠:٣٣:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:١٥:٠٣١٣:٢٤:٥٨٢٠:٣٤:٢٨٢٠:٥٥:١٨٠٠:٣٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سرچم شهر سرچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سرچم شهر سرچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرچم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سرچم

سرچم سفلی، روستایی از توابع بخش زنجانرود شهرستان زنجان در استان زنجان ایران است

شهر سرچم در ویکیپدیا

شهر سرچم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرچم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرچم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرچم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرچم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرچم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرچم
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سرچم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر سرچم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرچم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرچم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرچم رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرچم
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرچم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرچم
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سرچم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرچم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرچم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرچم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرچم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرچم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو