جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سرچشمه ده موردقدیم


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٣١
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١١

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای سرچشمه ده موردقدیم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرچشمه ده موردقدیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرچشمه ده موردقدیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

جان اشتاین بك
یك كتاب، مثل یك انسان است: باهوش و كودن، دلیر و ترسو، زیبا و زشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرچشمه ده موردقدیم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچشمه ده موردقدیم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرچشمه ده موردقدیم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچشمه ده موردقدیم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرچشمه ده موردقدیم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٢:٤٤١٣:٠٩:٣٨١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٣٥٠٠:٢٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤١:٣٦١٣:٠٩:٢٣١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:١٦٠٠:٢٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٠:٢٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٣٨:١٩١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٣٩:٢١١٣:٠٨:٥٥١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٣٩٠٠:٢٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٨:١٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٢٠٠٠:٢٦:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٧:٠٨١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٦:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٦:٠٣١٣:٠٨:١٦١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٥:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٥٨١٣:٠٨:٠٤١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٣:٥٥١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٥:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٧:٤١١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٥:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٣٣٠٠:٢٤:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٧:١٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٤:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٤:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٣:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٦:٥١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٣:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٣:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٣:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٢:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٣:١١١٣:٠٦:١٤١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٢:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٢:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٦:٠٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢١:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٥:٥٨١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢١:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢١:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٥:٥١١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٦٠٠:٢١:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٨:١٣١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٩٠٠:٢١:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢١:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٠:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرچشمه ده موردقدیم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرچشمه ده موردقدیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچشمه ده موردقدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرچشمه ده موردقدیم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرچشمه ده موردقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرچشمه ده موردقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرچشمه ده موردقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرچشمه ده موردقدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچشمه ده موردقدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٩:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٨٠٠:١٩:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:١٨٠٠:١٩:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٩:٤٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١٩:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٩:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٩:٤٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٠٠٠:١٩:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٩:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٩:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:١٨٠٠:١٩:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٩:٥٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢٠:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٠:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٠:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٠:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٨:٠٧٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٠:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٨:١٨٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٠:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٨:٣٠٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢٠:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٨:٤١٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٠:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢١:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٩:١٨٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢١:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢١:٢٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢١:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢١:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٢٤١٣:١٠:٠٩٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢١:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٠:٢٢٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٢:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٤١١٣:١٠:٣٥٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٢:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:٥١١٣:١٠:٤٨٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٢:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٦:٠٣١٣:١١:٠١٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرچشمه ده موردقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم روستای سرچشمه ده موردقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم روستای سرچشمه ده موردقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرچشمه ده موردقدیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرچشمه ده موردقدیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرچشمه ده موردقدیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرچشمه ده موردقدیم

روستای سرچشمه ده موردقدیم بر روی نقشه

روستای سرچشمه ده موردقدیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرچشمه ده موردقدیم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرچشمه ده موردقدیم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سرچشمه ده موردقدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرچشمه ده موردقدیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرچشمه ده موردقدیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرچشمه ده موردقدیم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرچشمه ده موردقدیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سرچشمه ده موردقدیم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سرچشمه ده موردقدیم
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرچشمه ده موردقدیم دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرچشمه ده موردقدیم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرچشمه ده موردقدیم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو