جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سرچشمه ده موردقدیم


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٥
اذان ظهر: ١١:٥٤:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٥١:١٩
نیمه شب: ٢٣:١٤:٥٠

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای سرچشمه ده موردقدیم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرچشمه ده موردقدیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرچشمه ده موردقدیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرچشمه ده موردقدیم

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچشمه ده موردقدیم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرچشمه ده موردقدیم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچشمه ده موردقدیم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرچشمه ده موردقدیم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٧:١٧١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٤:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٤:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٣:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٦:٤١١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٣:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٢٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٦:١٤١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٢:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٢:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢١:١٦١٣:٠٦:٠٣١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٥:٥٨١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٢١٠٠:٢١:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٤٠٠:٢١:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٥:٥١١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٧٠٠:٢١:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢١:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٧:١٧١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٠:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٠:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٠:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٠:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٠:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٣:١١١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٣٠٠٠:٢٠:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤١٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٠:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٠:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠١٠٦:١١:٢٦١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٨٠٠:١٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:١٨٠٠:١٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرچشمه ده موردقدیم

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سرچشمه ده موردقدیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچشمه ده موردقدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سرچشمه ده موردقدیم

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرچشمه ده موردقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سرچشمه ده موردقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سرچشمه ده موردقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرچشمه ده موردقدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرچشمه ده موردقدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچشمه ده موردقدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٥:٥٧:٥١١٢:٠١:٥١١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٢:٣٠٢٣:٢٢:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٥:٥٨:٢٦١٢:٠١:٣٠١٨:٠٤:٠٧١٨:٢١:١٣٢٣:٢١:٥٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٥:٥٩:٠١١٢:٠١:١٠١٨:٠٢:٥٠١٨:١٩:٥٦٢٣:٢١:٣٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٥:٥٩:٣٧١٢:٠٠:٤٩١٨:٠١:٣٣١٨:١٨:٣٩٢٣:٢١:٢٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٠:١٣١٢:٠٠:٢٨١٨:٠٠:١٦١٨:١٧:٢٢٢٣:٢١:٠١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٠:٤٩١٢:٠٠:٠٨١٧:٥٩:٠٠١٨:١٦:٠٦٢٣:٢٠:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠١:٢٥١١:٥٩:٤٨١٧:٥٧:٤٤١٨:١٤:٥٠٢٣:٢٠:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٢:٠١١١:٥٩:٢٨١٧:٥٦:٢٨١٨:١٣:٣٥٢٣:٢٠:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٢:٣٨١١:٥٩:٠٩١٧:٥٥:١٢١٨:١٢:١٩٢٣:١٩:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٣:١٥١١:٥٨:٥٠١٧:٥٣:٥٧١٨:١١:٠٤٢٣:١٩:٢٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٣:٥٢١١:٥٨:٣١١٧:٥٢:٤٢١٨:٠٩:٥٠٢٣:١٩:٠٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٤:٢٩١١:٥٨:١٢١٧:٥١:٢٨١٨:٠٨:٣٦٢٣:١٨:٥٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٥:٠٦١١:٥٧:٥٤١٧:٥٠:١٣١٨:٠٧:٢٢٢٣:١٨:٣٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٥:٤٤١١:٥٧:٣٦١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٦:٠٩٢٣:١٨:١٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٦:٢٢١١:٥٧:١٨١٧:٤٧:٤٧١٨:٠٤:٥٧٢٣:١٧:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٧:٠١١١:٥٧:٠١١٧:٤٦:٣٤١٨:٠٣:٤٥٢٣:١٧:٣٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٠٧:٣٩١١:٥٦:٤٤١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٢:٣٣٢٣:١٧:٢٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٠٨:١٨١١:٥٦:٢٨١٧:٤٤:١٠١٨:٠١:٢٣٢٣:١٧:٠٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٠٨:٥٨١١:٥٦:١٢١٧:٤٢:٥٩١٨:٠٠:١٣٢٣:١٦:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٩:٣٧١١:٥٥:٥٦١٧:٤١:٤٩١٧:٥٩:٠٣٢٣:١٦:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٠:١٧١١:٥٥:٤١١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٧:٥٤٢٣:١٦:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٠:٥٧١١:٥٥:٢٧١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٦:٤٦٢٣:١٦:٠١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١١:٣٨١١:٥٥:١٣١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٥:٣٩٢٣:١٥:٤٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٢:١٩١١:٥٥:٠٠١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:٣٣٢٣:١٥:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٣:٠١١١:٥٤:٤٧١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٣:٢٧٢٣:١٥:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٣:٤٢١١:٥٤:٣٥١٧:٣٥:٠١١٧:٥٢:٢٣٢٣:١٥:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٤:٢٥١١:٥٤:٢٣١٧:٣٣:٥٦١٧:٥١:١٩٢٣:١٤:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٥:٠٧١١:٥٤:١٢١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٠:١٦٢٣:١٤:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٥:٥٠١١:٥٤:٠٢١٧:٣١:٤٨١٧:٤٩:١٤٢٣:١٤:٢٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٦:٣٤١١:٥٣:٥٢١٧:٣٠:٤٦١٧:٤٨:١٣٢٣:١٤:١٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرچشمه ده موردقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم روستای سرچشمه ده موردقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم روستای سرچشمه ده موردقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرچشمه ده موردقدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرچشمه ده موردقدیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرچشمه ده موردقدیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرچشمه ده موردقدیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرچشمه ده موردقدیم

روستای سرچشمه ده موردقدیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرچشمه ده موردقدیم
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرچشمه ده موردقدیم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای سرچشمه ده موردقدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرچشمه ده موردقدیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سرچشمه ده موردقدیم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرچشمه ده موردقدیم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرچشمه ده موردقدیم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرچشمه ده موردقدیم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرچشمه ده موردقدیم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سرچشمه ده موردقدیم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرچشمه ده موردقدیم دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سرچشمه ده موردقدیم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرچشمه ده موردقدیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو