جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرچاه

پیرحاجات | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز سرچاه


اذان صبح: ٠٥:١٣:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٦
اذان ظهر: ١١:٣٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٥:٤٧
اذان مغرب: ١٦:٥٥:٣٤
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٥٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرچاه (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای سرچاه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سرچاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرچاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
شتاب در یاد گرفتن مثل این است كه از پی كسی بدوی و به او نرسی و بترسی كه او را گم كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرچاه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرچاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرچاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرچاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠١:٥٨١٢:٤١:٥٦١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٧:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٠:٥١١٢:٤١:٤٦١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٥٣٢٣:٥٦:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤١:٣٦١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤١:٢٧١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:٣٢٢٣:٥٦:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٧:٣٤١٢:٤١:١٨١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٢١٢٣:٥٦:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٦:٣١١٢:٤١:١٠١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:١١٢٣:٥٥:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٥:٢٨١٢:٤١:٠٢١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٥:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٥٠٢٣:٥٥:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٣:٢٦١٢:٤٠:٤٩١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٤٠٢٣:٥٤:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:١١٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٠:٤٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٤:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥١:٢٨١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:١٩٢٣:٥٤:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٠:٣١١٢:٤٠:٣٢١٩:٣١:٠١١٩:٥٠:٠٨٢٣:٥٤:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٩:٣٥١٢:٤٠:٢٧١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٣:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤٠:٢٣١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:٤٧٢٣:٥٣:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٣:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٦:٥٥١٢:٤٠:١٧١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٣:٢٥٢٣:٥٣:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٦:٠٤١٢:٤٠:١٥١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٤:١٤٢٣:٥٣:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٠:١٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٢:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٠:١٢١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٥٢٢٣:٥٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٠:١١١٩:٣٧:١٠١٩:٥٦:٤٠٢٣:٥٢:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٠:١١١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٠:١٢١٩:٣٨:٤١١٩:٥٨:١٦٢٣:٥٢:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٠:١٣١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:٠٤٢٣:٥٢:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٠:٤٥١٢:٤٠:١٥١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٥١٢٣:٥٢:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٤٠:٠٥١٢:٤٠:١٨١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٣٨٢٣:٥١:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٩:٢٦١٢:٤٠:٢١١٩:٤١:٣٨٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥١:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٨:٥٠١٢:٤٠:٢٤١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٢:١١٢٣:٥١:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٠٩٠٥:٣٨:١٤١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٥١:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٧:٤٠١٢:٤٠:٣٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٥١:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٣٧:٠٨١٢:٤٠:٣٨١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٥١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرچاه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرچاه

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرچاه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٨:٠١١١:٣١:٣٧١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٤:٢٣٢٢:٤٨:٣٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٥٥١١:٣١:٥٨١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٤:١٢٢٢:٤٨:٥٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٩:٤٨١١:٣٢:١٩١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٤:٠٤٢٢:٤٩:١٠
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣٠:٤١١١:٣٢:٤١١٦:٣٤:٢٨١٦:٥٣:٥٧٢٢:٤٩:٢٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣١:٣٣١١:٣٣:٠٣١٦:٣٤:٢١١٦:٥٣:٥٢٢٢:٤٩:٤٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٢:٢٥١١:٣٣:٢٧١٦:٣٤:١٧١٦:٥٣:٤٩٢٢:٥٠:٠٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:١٦١١:٣٣:٥٠١٦:٣٤:١٤١٦:٥٣:٤٨٢٢:٥٠:٢٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٠٦١١:٣٤:١٥١٦:٣٤:١٣١٦:٥٣:٤٩٢٢:٥٠:٥٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٤:٥٥١١:٣٤:٤٠١٦:٣٤:١٤١٦:٥٣:٥١٢٢:٥١:١٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٥:٤٤١١:٣٥:٠٥١٦:٣٤:١٧١٦:٥٣:٥٦٢٢:٥١:٣٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٦:٣٢١١:٣٥:٣١١٦:٣٤:٢٢١٦:٥٤:٠٢٢٢:٥١:٥٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٧:١٨١١:٣٥:٥٧١٦:٣٤:٢٨١٦:٥٤:١٠٢٢:٥٢:٢٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٨:٠٤١١:٣٦:٢٤١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٤:١٩٢٢:٥٢:٤٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٨:٤٩١١:٣٦:٥١١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٤:٣١٢٢:٥٣:١٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٩:٣٢١١:٣٧:١٩١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٤:٤٤٢٢:٥٣:٣٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٠:١٥١١:٣٧:٤٧١٦:٣٥:١٣١٦:٥٤:٥٩٢٢:٥٤:٠٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٠:٥٦١١:٣٨:١٥١٦:٣٥:٢٩١٦:٥٥:١٦٢٢:٥٤:٣١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤١:٣٦١١:٣٨:٤٤١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٥:٣٤٢٢:٥٤:٥٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:١٥١١:٣٩:١٣١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٥:٥٤٢٢:٥٥:٢٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٢:٥٣١١:٣٩:٤٢١٦:٣٦:٢٧١٦:٥٦:١٦٢٢:٥٥:٥٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٢٩١١:٤٠:١١١٦:٣٦:٥٠١٦:٥٦:٣٩٢٢:٥٦:٢٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٤:٠٤١١:٤٠:٤١١٦:٣٧:١٥١٦:٥٧:٠٤٢٢:٥٦:٥١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٤:٣٨١١:٤١:١٠١٦:٣٧:٤١١٦:٥٧:٣١٢٢:٥٧:٢٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٥:١٠١١:٤١:٤٠١٦:٣٨:٠٩١٦:٥٧:٥٩٢٢:٥٧:٥٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٥:٤١١١:٤٢:١٠١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٨:٢٩٢٢:٥٨:١٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٦:١٠١١:٤٢:٤٠١٦:٣٩:١٠١٦:٥٩:٠٠٢٢:٥٨:٤٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٦:٣٨١١:٤٣:١٠١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٩:٣٣٢٢:٥٩:١٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٧:٠٤١١:٤٣:٤٠١٦:٤٠:١٨١٧:٠٠:٠٧٢٢:٥٩:٤٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٧:٢٨١١:٤٤:١٠١٦:٤٠:٥٤١٧:٠٠:٤٢٢٣:٠٠:١٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٧:٥١١١:٤٤:٣٩١٦:٤١:٣١١٧:٠١:١٩٢٣:٠٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرچاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچاه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٢:٢٨١١:٢٩:٤٩١٦:٣٦:٥٢١٦:٥٦:٠٣٢٢:٤٧:٠٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٣:٢٤١١:٣٠:٠٥١٦:٣٦:٢٩١٦:٥٥:٤٢٢٢:٤٧:٢٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٤:٢٠١١:٣٠:٢٢١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤٧:٣٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٥:١٦١١:٣٠:٤٠١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٥:٠٥٢٢:٤٧:٤٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:١١١١:٣٠:٥٨١٦:٣٥:٢٩١٦:٥٤:٤٩٢٢:٤٨:٠٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٧:٠٦١١:٣١:١٧١٦:٣٥:١٣١٦:٥٤:٣٥٢٢:٤٨:١٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٨:٠١١١:٣١:٣٧١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٤:٢٣٢٢:٤٨:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٥٥١١:٣١:٥٨١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٤:١٢٢٢:٤٨:٥٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٩:٤٨١١:٣٢:١٩١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٤:٠٤٢٢:٤٩:١٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣٠:٤١١١:٣٢:٤١١٦:٣٤:٢٨١٦:٥٣:٥٧٢٢:٤٩:٢٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣١:٣٣١١:٣٣:٠٣١٦:٣٤:٢١١٦:٥٣:٥٢٢٢:٤٩:٤٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٢:٢٥١١:٣٣:٢٧١٦:٣٤:١٧١٦:٥٣:٤٩٢٢:٥٠:٠٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:١٦١١:٣٣:٥٠١٦:٣٤:١٤١٦:٥٣:٤٨٢٢:٥٠:٢٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٠٦١١:٣٤:١٥١٦:٣٤:١٣١٦:٥٣:٤٩٢٢:٥٠:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٤:٥٥١١:٣٤:٤٠١٦:٣٤:١٤١٦:٥٣:٥١٢٢:٥١:١٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٥:٤٤١١:٣٥:٠٥١٦:٣٤:١٧١٦:٥٣:٥٦٢٢:٥١:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٦:٣٢١١:٣٥:٣١١٦:٣٤:٢٢١٦:٥٤:٠٢٢٢:٥١:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٧:١٨١١:٣٥:٥٧١٦:٣٤:٢٨١٦:٥٤:١٠٢٢:٥٢:٢٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٨:٠٤١١:٣٦:٢٤١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٤:١٩٢٢:٥٢:٤٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٨:٤٩١١:٣٦:٥١١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٤:٣١٢٢:٥٣:١٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٩:٣٢١١:٣٧:١٩١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٤:٤٤٢٢:٥٣:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٠:١٥١١:٣٧:٤٧١٦:٣٥:١٣١٦:٥٤:٥٩٢٢:٥٤:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٠:٥٦١١:٣٨:١٥١٦:٣٥:٢٩١٦:٥٥:١٦٢٢:٥٤:٣١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤١:٣٦١١:٣٨:٤٤١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٥:٣٤٢٢:٥٤:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:١٥١١:٣٩:١٣١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٥:٥٤٢٢:٥٥:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٢:٥٣١١:٣٩:٤٢١٦:٣٦:٢٧١٦:٥٦:١٦٢٢:٥٥:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٢٩١١:٤٠:١١١٦:٣٦:٥٠١٦:٥٦:٣٩٢٢:٥٦:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٤:٠٤١١:٤٠:٤١١٦:٣٧:١٥١٦:٥٧:٠٤٢٢:٥٦:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٤:٣٨١١:٤١:١٠١٦:٣٧:٤١١٦:٥٧:٣١٢٢:٥٧:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٥:١٠١١:٤١:٤٠١٦:٣٨:٠٩١٦:٥٧:٥٩٢٢:٥٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرچاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچاه روستای سرچاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچاه روستای سرچاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرچاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرچاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرچاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرچاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرچاه

روستای سرچاه بر روی نقشه

روستای سرچاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرچاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرچاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرچاه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سرچاه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سرچاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرچاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرچاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرچاه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرچاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرچاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرچاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سرچاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرچاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرچاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرچاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرچاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرچاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو