جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرچات

طیبی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سرچات


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٣١
نیمه شب: ٢٣:٢١:١٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرچات (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای سرچات)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرچات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرچات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

استیو چندلر
تا خودتان نخواهید، هیچ رویدادی پیش نخواهد آمد و هیچ‌كس به انجام كاری كه دوست ندارید، ناچارتان نخواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرچات

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرچات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرچات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرچات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٢:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢١:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٥:١٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢١:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢١:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢١:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٠:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٠:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٠:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠١٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٠:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٨:١١١٣:٠٤:٣٦١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٠:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٩:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٢٢٠٠:١٩:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٩:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٩:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٣١٠٠:١٩:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٣:٤١١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:١٤٠٠:١٩:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٣:٠١١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٩:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٨:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠٠٠٦:١١:٤٤١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٨:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١١:٠٧١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٤:٣١١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٤:٤٦٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:١١٠٠:١٨:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٨:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرچات

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرچات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرچات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرچات

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرچات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرچات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرچات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرچات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرچات

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرچات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرچات

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٨:٢٥١٣:١٠:٤٧١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٨:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٩:٠١١٣:١٠:٣٢١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:١٥٠٠:٢٨:٤٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٩:٣٧١٣:١٠:١٥١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٠٥٠٠:٢٨:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٠:١٣١٣:٠٩:٥٩١٩:٣٩:١٦١٩:٥٦:٥٤٠٠:٢٨:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٩:٤٢١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٤٢٠٠:٢٨:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤١:٢٥١٣:٠٩:٢٤١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٨:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٢:٠١١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:١٦٠٠:٢٧:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٢:٣٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٠٣٠٠:٢٧:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٣:١٢١٣:٠٨:٣٠١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢٧:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٣:٤٧١٣:٠٨:١١١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٣٤٠٠:٢٧:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٤:٢٢١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٢٠٠٠:٢٧:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠٧:٣٣١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٠٤٠٠:٢٦:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٥:٣٣١٣:٠٧:١٣١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٤٨٠٠:٢٦:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٦:٠٧١٣:٠٦:٥٤١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٢٠٠:٢٦:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٦:٤٢١٣:٠٦:٣٣١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:١٦٠٠:٢٦:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٧:١٧١٣:٠٦:١٣١٩:٢٤:٤٠١٩:٤١:٥٩٠٠:٢٥:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٧:٥٢١٣:٠٥:٥٣١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٤٢٠٠:٢٥:٣٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٤٨:٢٦١٣:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:٢٥٠٠:٢٥:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٤٩:٠١١٣:٠٥:١١١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٨:٠٧٠٠:٢٤:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٤٩:٣٥١٣:٠٤:٥٠١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٥٠٠٠:٢٤:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٠:١٠١٣:٠٤:٢٨١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:٣٢٠٠:٢٤:٢٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٠:٤٤١٣:٠٤:٠٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:١٤٠٠:٢٤:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥١:١٩١٣:٠٣:٤٦١٩:١٥:٤٤١٩:٣٢:٥٦٠٠:٢٣:٤٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥١:٥٣١٣:٠٣:٢٤١٩:١٤:٢٦١٩:٣١:٣٨٠٠:٢٣:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٢:٢٨١٣:٠٣:٠٣١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:١٩٠٠:٢٣:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٣:٠٣١٣:٠٢:٤١١٩:١١:٥١١٩:٢٩:٠١٠٠:٢٢:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٣:٣٧١٣:٠٢:٢٠١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٤٣٠٠:٢٢:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣١٠٦:٥٤:١٢١٣:٠١:٥٨١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٢٥٠٠:٢٢:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٤:٤٧١٣:٠١:٣٧١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:٠٧٢٣:٥١:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٥:٥٥:٢٢١٢:٠١:١٦١٨:٠٦:٤١١٨:٢٣:٤٩٢٣:٢١:٣٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٥:٥٧١٢:٠٠:٥٤١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٢:٣١٢٣:٢١:١٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرچات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرچات روستای سرچات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرچات روستای سرچات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرچات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرچات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرچات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرچات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرچات

روستای سرچات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرچات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرچات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرچات
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرچات + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سرچات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرچات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرچات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرچات رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرچات
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرچات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرچات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سرچات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرچات
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرچات
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سرچات دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرچات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرچات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو