جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرچات

طیبی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سرچات


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١١
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٥٦

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرچات (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای سرچات)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سرچات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرچات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه چیزی را دوست داشته باشد، زیاد از او یاد می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرچات

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرچات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرچات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرچات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرچات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٣:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٢:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٢:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢١:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٥:١٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢١:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢١:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢١:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٠:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٠:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٠:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠١٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٠:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٨:١١١٣:٠٤:٣٦١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٠:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٩:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٢٢٠٠:١٩:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٩:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٩:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٣١٠٠:١٩:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٣:٤١١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:١٤٠٠:١٩:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٣:٠١١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٩:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠٠٠٦:١١:٤٤١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٨:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١١:٠٧١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٤:٣١١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٨:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٨:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٤:٤٦٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٨:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:١١٠٠:١٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرچات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرچات

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سرچات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرچات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سرچات

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سرچات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرچات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرچات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرچات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچات

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرچات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرچات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچات

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢١:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٥:٠٣١٣:١٠:١٢٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢١:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٥:١٨١٣:١٠:٢٥٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٢:١٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٣٨٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٢:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٢:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٦:١١١٣:١١:٠٣٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٢:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٦:٣١١٣:١١:١٦٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٣:١١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٦:٥٢١٣:١١:٢٨٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٣:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٧:١٤١٣:١١:٤٠٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٣:٤١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٧:٣٧١٣:١١:٥٢٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٣:٥٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٨:٠١١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٤:١١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٢:١٥٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٤:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٨:٥١١٣:١٢:٢٦٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٤:٤١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٩:١٨١٣:١٢:٣٧٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٤:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٢:٤٧٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٥:١٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٠:١٣١٣:١٢:٥٧٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٥:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٠:٤٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٥:٤١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١١:١٢١٣:١٣:١٦٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٥:٥٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١١:٤٢١٣:١٣:٢٥٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٦:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٢:١٣١٣:١٣:٣٣٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٦:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٢:٤٤١٣:١٣:٤١٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٦:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:١٦١٣:١٣:٤٨٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٦:٥٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٣:٤٩١٣:١٣:٥٥٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢٧:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٤:٢٢١٣:١٤:٠١٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٧:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:١٤:٥٦١٣:١٤:٠٧٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٧:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٣٠١٣:١٤:١٢٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٧:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٦:٠٥١٣:١٤:١٧٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٢١٠٠:٢٧:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٦:٤٠١٣:١٤:٢٢٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٨:٠٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٧:١٥١٣:١٤:٢٥٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٨:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٧:٥١١٣:١٤:٢٨٢٠:١٠:٤٧٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٨:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٨:٢٧١٣:١٤:٣١٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرچات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچات روستای سرچات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرچات روستای سرچات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرچات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرچات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سرچات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرچات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرچات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرچات

روستای سرچات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرچات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرچات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرچات
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سرچات + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای سرچات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرچات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرچات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرچات رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سرچات
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرچات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرچات
افق شرعی امروز فردا سرچات دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرچات دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سرچات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرچات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرچات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرچات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو