جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب

سر پل ذهاب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز سرپل ذهاب

اذان صبح: ٠٥:٢١:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٠٦
اذان ظهر: ١٢:١٠:١١
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٥١
اذان مغرب: ١٧:٥٣:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٣٩

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب (شهرستان سر پل ذهاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر سرپل ذهاب)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرپل ذهاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرپل ذهاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرپل ذهاب

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرپل ذهاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرپل ذهاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرپل ذهاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرپل ذهاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٦:٣٢١٣:٢٦:٤٩١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٩٠٠:٤٣:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٥:١٦١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:٤٢:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٤:٠٠١٣:٢٦:٢٠١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٣٧٠٠:٤٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٢:٤٥١٣:٢٦:٠٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٢٦٠٠:٤٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥١:٣١١٣:٢٥:٥٣٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٤١:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٥٠:١٨١٣:٢٥:٤٠٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٤١:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:١١٠٦:٤٩:٠٥١٣:٢٥:٢٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٤١:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٧:٥٣١٣:٢٥:١٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢١:٤٥٠٠:٤٠:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٦:٤٢١٣:٢٥:٠٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٤٠:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٥:٣٢١٣:٢٤:٥٢٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٤٠:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٤:٢٢١٣:٢٤:٤١٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٩:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٤:٣١٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٩:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٢:٠٦١٣:٢٤:٢١٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣٩:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٠٤٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٤:١١٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٨:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٤:٠٢٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٨:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٨:٤٩١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٣٨:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٧:٤٥١٣:٢٣:٤٦٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:١٦٠٠:٣٧:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٣:٣٨٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣٧:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٥:٤١١٣:٢٣:٣٢٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٣٧:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٣:٢٥٢٠:١٢:٤١٢٠:٣١:٤٧٠٠:٣٧:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٣:٢٠٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٣٦:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢٣:١٤٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٣٦:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٣١:٤٦١٣:٢٣:١٠٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:١٩٠٠:٣٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٣:٠٦٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٣٦:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٩:٥٦١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٥:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٩:٠٣١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٥:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٨:١١١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٢:٥٦٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٥:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٦:٣١١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:١٩٠٠:٣٥:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرپل ذهاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرپل ذهاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرپل ذهاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرپل ذهاب

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرپل ذهاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرپل ذهاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرپل ذهاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرپل ذهاب

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سرپل ذهاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرپل ذهاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرپل ذهاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرپل ذهاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرپل ذهاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سرپل ذهاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرپل ذهاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرپل ذهاب

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرپل ذهاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرپل ذهاب شهر سرپل ذهاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرپل ذهاب شهر سرپل ذهاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرپل ذهاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرپل ذهاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرپل ذهاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرپل ذهاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرپل ذهاب

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٨:٠٢١٢:١٠:٥٩١٧:٤٣:٢٧١٨:٠١:٣٧٢٣:٢٩:٤٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٨:٥٤١٢:١٠:٥٠١٧:٤٢:١٩١٨:٠٠:٣١٢٣:٢٩:٣٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٩:٤٦١٢:١٠:٤٢١٧:٤١:١٢١٧:٥٩:٢٥٢٣:٢٩:٢٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٠:٣٨١٢:١٠:٣٥١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٢١٢٣:٢٩:١٨
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤١:٣١١٢:١٠:٢٩١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٧:١٨٢٣:٢٩:٠٩
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٢:٢٤١٢:١٠:٢٤١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٦:١٦٢٣:٢٩:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٣:١٨١٢:١٠:١٩١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٥:١٥٢٣:٢٨:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٤:١٢١٢:١٠:١٥١٧:٣٥:٥٢١٧:٥٤:١٥٢٣:٢٨:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٥:٠٦١٢:١٠:١١١٧:٣٤:٥١١٧:٥٣:١٧٢٣:٢٨:٣٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٦:٠٠١٢:١٠:٠٩١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٢:٢٠٢٣:٢٨:٣٤
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٦:٥٥١٢:١٠:٠٧١٧:٣٢:٥٤١٧:٥١:٢٤٢٣:٢٨:٢٩
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٧:٥٠١٢:١٠:٠٦١٧:٣١:٥٨١٧:٥٠:٣٠٢٣:٢٨:٢٥
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٨:٤٥١٢:١٠:٠٦١٧:٣١:٠٢١٧:٤٩:٣٧٢٣:٢٨:٢١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٩:٤١١٢:١٠:٠٧١٧:٣٠:٠٩١٧:٤٨:٤٥٢٣:٢٨:١٩
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٠:٣٧١٢:١٠:٠٩١٧:٢٩:١٦١٧:٤٧:٥٥٢٣:٢٨:١٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥١:٣٣١٢:١٠:١١١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٧:٠٦٢٣:٢٨:١٦
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٢:٣٠١٢:١٠:١٤١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٦:١٩٢٣:٢٨:١٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٣:٢٦١٢:١٠:١٨١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٥:٣٣٢٣:٢٨:١٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٤:٢٣١٢:١٠:٢٣١٧:٢٦:٠١١٧:٤٤:٤٩٢٣:٢٨:١٧
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٥:٢٠١٢:١٠:٢٩١٧:٢٥:١٦١٧:٤٤:٠٦٢٣:٢٨:١٩
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٦:١٧١٢:١٠:٣٦١٧:٢٤:٣٣١٧:٤٣:٢٥٢٣:٢٨:٢٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٧:١٥١٢:١٠:٤٤١٧:٢٣:٥١١٧:٤٢:٤٦٢٣:٢٨:٢٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٨:١٢١٢:١٠:٥٢١٧:٢٣:١١١٧:٤٢:٠٨٢٣:٢٨:٣٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٩:١٠١٢:١١:٠١١٧:٢٢:٣٢١٧:٤١:٣٢٢٣:٢٨:٣٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٠:٠٧١٢:١١:١٢١٧:٢١:٥٦١٧:٤٠:٥٨٢٣:٢٨:٤٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠١:٠٥١٢:١١:٢٣١٧:٢١:٢١١٧:٤٠:٢٥٢٣:٢٨:٤٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٢:٠٢١٢:١١:٣٤١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٩:٥٤٢٣:٢٨:٥٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٣:٠٠١٢:١١:٤٧١٧:٢٠:١٦١٧:٣٩:٢٥٢٣:٢٩:٠٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٣:٥٧١٢:١٢:٠١١٧:١٩:٤٦١٧:٣٨:٥٧٢٣:٢٩:١٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٤:٥٤١٢:١٢:١٥١٧:١٩:١٨١٧:٣٨:٣٢٢٣:٢٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرپل ذهاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرپل ذهاب شهر سرپل ذهاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرپل ذهاب شهر سرپل ذهاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرپل ذهاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرپل ذهاب

سرپل ذهاب یکی از شهرهای استان کرمانشاه ایران و مرکز شهرستان سرپل ذهاب است. مردم این شهر کرد هستند و به زبان کردی حرف می‌زنند. در شهرستان سرپل ذهاب پیروان شیعه، سنی و یارسان در کنار هم زندگی می‌کنند

شهر سرپل ذهاب در ویکیپدیا

شهر سرپل ذهاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرپل ذهاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرپل ذهاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرپل ذهاب بر روی نقشه

شهر سرپل ذهاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرپل ذهاب
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرپل ذهاب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سرپل ذهاب + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرپل ذهاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرپل ذهاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرپل ذهاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرپل ذهاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سرپل ذهاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرپل ذهاب
زمان پخش اذان زنده به افق سرپل ذهاب
افق شرعی امروز فردا سرپل ذهاب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرپل ذهاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سرپل ذهاب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرپل ذهاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرپل ذهاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو