جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرو

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سرو


اذان صبح: ٠٦:١٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٤١:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٣٣

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرو (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر سرو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فرانسوی
كسی كه وجدانش پاك باشد، زود خوابش می برد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٤٤:٠٩١٣:٢٩:٣٤٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٣٠٠:٤١:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٤٢:٥٣١٣:٢٩:٢٤٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٢٠٠:٤١:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٤١:٣٩١٣:٢٩:١٤٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:١٠٠٠:٤١:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٤٠:٢٥١٣:٢٩:٠٥٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٤٠:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٩:١٢١٣:٢٨:٥٦٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٤٠:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٨:٠٠١٣:٢٨:٤٨٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٤٠:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢٨:٤٠٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠٣٠٠:٤٠:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣٥:٤٠١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٠١٠٠:٣٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٤:٣١١٣:٢٨:٢٧٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣٩:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢٨:٢٠٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٣:٥٨٠٠:٣٩:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٣٢:١٨١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣٨:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥١٠٦:٣١:١٣١٣:٢٨:١٠٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣٨:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٣٠٦:٣٠:٠٩١٣:٢٨:٠٥٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٦:٥١٠٠:٣٨:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٩:٠٧١٣:٢٨:٠١٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٧:٤٩٠٠:٣٧:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٨:٠٦١٣:٢٧:٥٨٢٠:٢٨:٢٣٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٣٧:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢٧:٥٥٢٠:٢٩:١٧٢٠:٤٩:٤٣٠٠:٣٧:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢٦:٠٨١٣:٢٧:٥٣٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٢٥:١١١٣:٢٧:٥١٢٠:٣١:٠٣٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣٧:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٢٤:١٥١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٠٠٦:٢٣:٢١١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣٢:٤٩٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٣٦:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٢١:٣٨١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٥:٢٠٠٠:٣٦:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥١٠٦:٢٠:٤٨١٣:٢٧:٥٢٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٦:١٥٠٠:٣٦:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢٧:٥٣٢٠:٣٦:١٦٢٠:٥٧:٠٩٠٠:٣٥:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٩:١٤١٣:٢٧:٥٦٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٨:٠٣٠٠:٣٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٨:٢٩١٣:٢٧:٥٩٢٠:٣٧:٥٧٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٣٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١٧:٤٦١٣:٢٨:٠٢٢٠:٣٨:٤٦٢٠:٥٩:٥٠٠٠:٣٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٧:٠٤١٣:٢٨:٠٦٢٠:٣٩:٣٥٢١:٠٠:٤٢٠٠:٣٥:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٩٠٦:١٦:٢٥١٣:٢٨:١١٢٠:٤٠:٢٤٢١:٠١:٣٣٠٠:٣٥:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٧٠٦:١٥:٤٦١٣:٢٨:١٦٢٠:٤١:١١٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرو

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سرو

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سرو

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٣:٠٤٠٧:٤٥:٤٠١٢:٣٢:٤٨١٧:٢٠:٠١١٧:٤٠:٥٨٢٣:٤٦:٤٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٣:٢٥٠٧:٤٥:٥٨١٢:٣٣:١٨١٧:٢٠:٤٣١٧:٤١:٣٩٢٣:٤٧:١٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٣:٤٤٠٧:٤٦:١٤١٢:٣٣:٤٧١٧:٢١:٢٦١٧:٤٢:٢١٢٣:٤٧:٤٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٤:٠١٠٧:٤٦:٢٧١٢:٣٤:١٦١٧:٢٢:١١١٧:٤٣:٠٥٢٣:٤٨:١٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٤:١٧٠٧:٤٦:٣٩١٢:٣٤:٤٤١٧:٢٢:٥٧١٧:٤٣:٥٠٢٣:٤٨:٤٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٤:٣١٠٧:٤٦:٤٩١٢:٣٥:١٣١٧:٢٣:٤٥١٧:٤٤:٣٦٢٣:٤٩:١٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٤:٤٣٠٧:٤٦:٥٧١٢:٣٥:٤١١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٥:٢٤٢٣:٤٩:٤٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٤:٥٤٠٧:٤٧:٠٢١٢:٣٦:٠٨١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٦:١٣٢٣:٥٠:١٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٥:٠٣٠٧:٤٧:٠٦١٢:٣٦:٣٦١٧:٢٦:١٥١٧:٤٧:٠٣٢٣:٥٠:٤٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٥:١٠٠٧:٤٧:٠٧١٢:٣٧:٠٢١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٧:٥٤٢٣:٥١:١٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٥:١٥٠٧:٤٧:٠٧١٢:٣٧:٢٩١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٨:٤٦٢٣:٥١:٤٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٥:١٩٠٧:٤٧:٠٤١٢:٣٧:٥٤١٧:٢٨:٥٧١٧:٤٩:٣٩٢٣:٥٢:٠٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٥:٢٠٠٧:٤٦:٥٩١٢:٣٨:٢٠١٧:٢٩:٥٣١٧:٥٠:٣٣٢٣:٥٢:٣٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٥:٢٠٠٧:٤٦:٥٢١٢:٣٨:٤٤١٧:٣٠:٥٠١٧:٥١:٢٨٢٣:٥٣:٠٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٥:١٩٠٧:٤٦:٤٣١٢:٣٩:٠٨١٧:٣١:٤٨١٧:٥٢:٢٤٢٣:٥٣:٣١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٥:١٥٠٧:٤٦:٣٢١٢:٣٩:٣٢١٧:٣٢:٤٦١٧:٥٣:٢١٢٣:٥٣:٥٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٥:٠٩٠٧:٤٦:١٩١٢:٣٩:٥٥١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٤:١٨٢٣:٥٤:٢٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٥:٠٢٠٧:٤٦:٠٤١٢:٤٠:١٧١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٥:١٦٢٣:٥٤:٥٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٤:٥٣٠٧:٤٥:٤٧١٢:٤٠:٣٩١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٦:١٥٢٣:٥٥:١٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٤:٤٢٠٧:٤٥:٢٨١٢:٤١:٠٠١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٧:١٥٢٣:٥٥:٣٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٤:٢٩٠٧:٤٥:٠٧١٢:٤١:٢١١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٨:١٥٢٣:٥٦:٠٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٤:١٥٠٧:٤٤:٤٣١٢:٤١:٤٠١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٩:١٦٢٣:٥٦:٢٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٣:٥٨٠٧:٤٤:١٨١٢:٤٢:٠٠١٧:٣٩:٥٩١٨:٠٠:١٧٢٣:٥٦:٥٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٣:٤٠٠٧:٤٣:٥١١٢:٤٢:١٨١٧:٤١:٠٤١٨:٠١:١٩٢٣:٥٧:١٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٣:٢٠٠٧:٤٣:٢٢١٢:٤٢:٣٦١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٢:٢١٢٣:٥٧:٣٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٢:٥٨٠٧:٤٢:٥١١٢:٤٢:٥٢١٧:٤٣:١٤١٨:٠٣:٢٣٢٣:٥٧:٥٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٢:٣٤٠٧:٤٢:١٩١٢:٤٣:٠٩١٧:٤٤:١٩١٨:٠٤:٢٦٢٣:٥٨:١٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٢:٠٩٠٧:٤١:٤٤١٢:٤٣:٢٤١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٥:٣٠٢٣:٥٨:٣٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١١:٤١٠٧:٤١:٠٨١٢:٤٣:٣٩١٧:٤٦:٣١١٨:٠٦:٣٣٢٣:٥٨:٥٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١١:١٢٠٧:٤٠:٢٩١٢:٤٣:٥٢١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٧:٣٧٢٣:٥٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سرو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٢٠٠٧:٤٣:٢٢١٢:٤٢:٣٦١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٢:٢١٢٣:٥٧:٣٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٥٨٠٧:٤٢:٥١١٢:٤٢:٥٢١٧:٤٣:١٤١٨:٠٣:٢٣٢٣:٥٧:٥٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٣٤٠٧:٤٢:١٩١٢:٤٣:٠٩١٧:٤٤:١٩١٨:٠٤:٢٦٢٣:٥٨:١٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٠٩٠٧:٤١:٤٤١٢:٤٣:٢٤١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٥:٣٠٢٣:٥٨:٣٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٤١٠٧:٤١:٠٨١٢:٤٣:٣٩١٧:٤٦:٣١١٨:٠٦:٣٣٢٣:٥٨:٥٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:١٢٠٧:٤٠:٢٩١٢:٤٣:٥٢١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٧:٣٧٢٣:٥٩:٠٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٤١٠٧:٣٩:٤٩١٢:٤٤:٠٥١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٨:٤١٢٣:٥٩:٢٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٠٨٠٧:٣٩:٠٧١٢:٤٤:١٨١٧:٤٩:٥١١٨:٠٩:٤٥٢٣:٥٩:٤٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٤٠٧:٣٨:٢٣١٢:٤٤:٢٩١٧:٥٠:٥٨١٨:١٠:٤٩٢٣:٥٩:٥٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٥٧٠٧:٣٧:٣٨١٢:٤٤:٣٩١٧:٥٢:٠٥١٨:١١:٥٣٠٠:٠٠:١٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٩٠٧:٣٦:٥١١٢:٤٤:٤٩١٧:٥٣:١٢١٨:١٢:٥٨٠٠:٠٠:٢٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٩٠٧:٣٦:٠٢١٢:٤٤:٥٨١٧:٥٤:١٩١٨:١٤:٠٢٠٠:٠٠:٣٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٧٠٧:٣٥:١١١٢:٤٥:٠٦١٧:٥٥:٢٦١٨:١٥:٠٦٠٠:٠٠:٥٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٤٠٧:٣٤:١٩١٢:٤٥:١٣١٧:٥٦:٣٣١٨:١٦:١١٠٠:٠١:٠١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٩٠٧:٣٣:٢٥١٢:٤٥:٢٠١٧:٥٧:٤٠١٨:١٧:١٥٠٠:٠١:١١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٢٠٧:٣٢:٣٠١٢:٤٥:٢٥١٧:٥٨:٤٧١٨:١٨:١٩٠٠:٠١:٢٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٤٠٧:٣١:٣٣١٢:٤٥:٣٠١٧:٥٩:٥٣١٨:١٩:٢٣٠٠:٠١:٢٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٣٠:٣٥١٢:٤٥:٣٤١٨:٠١:٠٠١٨:٢٠:٢٧٠٠:٠١:٣٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٢٠٧:٢٩:٣٥١٢:٤٥:٣٧١٨:٠٢:٠٦١٨:٢١:٣١٠٠:٠١:٤٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٩٠٧:٢٨:٣٤١٢:٤٥:٣٩١٨:٠٣:١٢١٨:٢٢:٣٤٠٠:٠١:٤٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٤٠٧:٢٧:٣١١٢:٤٥:٤٠١٨:٠٤:١٨١٨:٢٣:٣٨٠٠:٠١:٥٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٨٠٧:٢٦:٢٧١٢:٤٥:٤١١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٤:٤١٠٠:٠١:٥٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٥:٢٢١٢:٤٥:٤١١٨:٠٦:٢٩١٨:٢٥:٤٤٠٠:٠٢:٠٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٠٠٧:٢٤:١٦١٢:٤٥:٤٠١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٦:٤٧٠٠:٠٢:٠٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٣:٠٨١٢:٤٥:٣٩١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٧:٥٠٠٠:٠٢:٠٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢١:٥٩١٢:٤٥:٣٧١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٨:٥٢٠٠:٠٢:٠٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٣٠٧:٢٠:٤٩١٢:٤٥:٣٤١٨:١٠:٤٩١٨:٢٩:٥٥٠٠:٠٢:٠٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٨٠٧:١٩:٣٧١٢:٤٥:٣٠١٨:١١:٥٣١٨:٣٠:٥٧٠٠:٠٢:٠٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٢٠٧:١٨:٢٥١٢:٤٥:٢٦١٨:١٢:٥٨١٨:٣١:٥٩٠٠:٠٢:٠١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٤٠٧:١٧:١٢١٢:٤٥:٢١١٨:١٤:٠١١٨:٣٣:٠١٠٠:٠١:٥٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سرو شهر سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سرو شهر سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرو

سِرُو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه جای دارد. مراکز خرید پوشاک ترک باعث شده که هرروزه مسافران زیادی از اقصی نقاط کشور برای خرید کالاهای موردنیاز خود به این شهر مرزی مسافرت کنند

شهر سرو در ویکیپدیا

شهر سرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرو بر روی نقشه

شهر سرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سرو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرو
افق شرعی امروز فردا سرو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرو
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو