جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرو

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سرو

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٤٧
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٢١
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:١٢

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرو (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر سرو)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كنیزان خود را به خاطر شكستن ظرف‌هایتان نزنید زیرا ظروف مانند مرگ مردم،‌ زمان دارد. (‌كه وقتی زمانش به سر آمد،‌ می‌شكند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرو

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٧:٥٥١٣:٣١:٤٤٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٢١٠٠:٤٥:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٦:٣١١٣:٣١:٣٠٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:٤٥:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥٥:٠٨١٣:٣١:١٦٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:١٦٠٠:٤٥:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٥٣:٤٥١٣:٣١:٠٢٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:١٣٠٠:٤٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٨٠٦:٥٢:٢٣١٣:٣٠:٤٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١١٠٠:٤٤:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٨٠٦:٥١:٠٢١٣:٣٠:٣٥٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٤٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٩:٤١١٣:٣٠:٢٣٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٠٧٠٠:٤٣:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٨:٢١١٣:٣٠:١٠٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٤٣:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٧:٠٣١٣:٢٩:٥٩٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٤٢:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠١٠٦:٤٥:٤٥١٣:٢٩:٤٧٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٤٢:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٢٣٠٦:٤٤:٢٧١٣:٢٩:٣٦٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٤٢:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٤٣:١١١٣:٢٩:٢٦٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٤١:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٤١:٥٦١٣:٢٩:١٦٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٤١:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٤٠:٤٢١٣:٢٩:٠٦٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٤١:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٩:٢٩١٣:٢٨:٥٧٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٥١٠٠:٤٠:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٨:٤٩٢٠:١٩:٥٧٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٤٠:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٣٧:٠٥١٣:٢٨:٤١٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٤٠:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٥٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٨:٣٤٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٤٦٠٠:٣٩:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣٤:٤٧١٣:٢٨:٢٧٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٣٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١١٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢٨:٢٠٢٠:٢٣:٣٧٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٣٩:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤١٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣٨:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١١٠٦:٣١:٢٧١٣:٢٨:١٠٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣٨:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٣٠٦:٣٠:٢٣١٣:٢٨:٠٥٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٣٨:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٨:٠١٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٣٨:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢٧:٥٨٢٠:٢٨:٠٩٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٧:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٧:٥٥٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٦:٢١١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٧:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٥:٢٤١٣:٢٧:٥١٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣٧:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢٤:٢٨١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:١٩٠٠:٣٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرو

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرو شهر سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرو شهر سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرو

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٦:٤٦١٢:١٥:٥٤١٧:٤٤:٣٠١٨:٠٣:٢٨٢٣:٣٣:٠٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٧:٤٦١٢:١٥:٤٥١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:١٤٢٣:٣٢:٤٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٨:٤٦١٢:١٥:٣٨١٧:٤١:٥٩١٨:٠١:٠١٢٣:٣٢:٣٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٩:٤٦١٢:١٥:٣١١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٩:٤٩٢٣:٣٢:٢٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٣٠٦:٥٠:٤٦١٢:١٥:٢٤١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٨:٣٨٢٣:٣٢:٢٠
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥١:٤٧١٢:١٥:١٩١٧:٣٨:٢١١٧:٥٧:٢٩٢٣:٣٢:١٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٢:٤٨١٢:١٥:١٤١٧:٣٧:١٠١٧:٥٦:٢١٢٣:٣٢:٠٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٣:٥٠١٢:١٥:١٠١٧:٣٦:٠١١٧:٥٥:١٤٢٣:٣١:٥٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٤:٥١١٢:١٥:٠٧١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٤:٠٨٢٣:٣١:٥٠
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٥:٥٣١٢:١٥:٠٤١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٣:٠٤٢٣:٣١:٤٤
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٦:٥٦١٢:١٥:٠٢١٧:٣٢:٤١١٧:٥٢:٠١٢٣:٣١:٣٩
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٧:٥٨١٢:١٥:٠٢١٧:٣١:٣٧١٧:٥١:٠٠٢٣:٣١:٣٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٩:٠١١٢:١٥:٠١١٧:٣٠:٣٥١٧:٥٠:٠٠٢٣:٣١:٣١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٦٠٧:٠٠:٠٤١٢:١٥:٠٢١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٩:٠١٢٣:٣١:٢٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢١٠٧:٠١:٠٧١٢:١٥:٠٤١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٨:٠٤٢٣:٣١:٢٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٢:١٠١٢:١٥:٠٦١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٧:٠٨٢٣:٣١:٢٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٣:١٤١٢:١٥:٠٩١٧:٢٦:٣٩١٧:٤٦:١٤٢٣:٣١:٢٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٤:١٨١٢:١٥:١٤١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٥:٢٢٢٣:٣١:٢٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٥:٢١١٢:١٥:١٩١٧:٢٤:٥١١٧:٤٤:٣١٢٣:٣١:٢٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٦:٢٥١٢:١٥:٢٤١٧:٢٣:٥٩١٧:٤٣:٤٢٢٣:٣١:٢٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٧:٢٩١٢:١٥:٣١١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٢:٥٥٢٣:٣١:٢٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٨:٣٣١٢:١٥:٣٩١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٢:٠٩٢٣:٣١:٣٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٩:٣٨١٢:١٥:٤٧١٧:٢١:٣٤١٧:٤١:٢٥٢٣:٣١:٣٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٨٠٧:١٠:٤٢١٢:١٥:٥٧١٧:٢٠:٤٩١٧:٤٠:٤٣٢٣:٣١:٤١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٣٠٧:١١:٤٦١٢:١٦:٠٧١٧:٢٠:٠٦١٧:٤٠:٠٢٢٣:٣١:٤٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٨٠٧:١٢:٤٩١٢:١٦:١٨١٧:١٩:٢٤١٧:٣٩:٢٤٢٣:٣١:٥٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٣٠٧:١٣:٥٣١٢:١٦:٣٠١٧:١٨:٤٥١٧:٣٨:٤٧٢٣:٣٢:٠١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٤:٥٧١٢:١٦:٤٢١٧:١٨:٠٧١٧:٣٨:١٢٢٣:٣٢:٠٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٢٠٧:١٦:٠٠١٢:١٦:٥٦١٧:١٧:٣١١٧:٣٧:٣٩٢٣:٣٢:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٧:٠٣١٢:١٧:١٠١٧:١٦:٥٧١٧:٣٧:٠٧٢٣:٣٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرو شهر سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرو شهر سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرو

سِرُو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه جای دارد. مراکز خرید پوشاک ترک باعث شده که هرروزه مسافران زیادی از اقصی نقاط کشور برای خرید کالاهای موردنیاز خود به این شهر مرزی مسافرت کنند

شهر سرو در ویکیپدیا

شهر سرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرو بر روی نقشه

شهر سرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرو
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سرو + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سرو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو