جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سروستان بوانات

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سروستان بوانات


اذان صبح: ٠٥:١٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٠٤
اذان ظهر: ١١:٥٠:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٥٩
اذان مغرب: ١٧:١٤:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٠٨

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر سروستان بوانات)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سروستان بوانات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سروستان بوانات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

بایرون
به آنها كه مرا دوست دارند لبخند می زنم و برای آنها كه از من متنفرند آه می كشم، آسمان هر جور كه بالای سر من قرار دارد بی تفاوت است، زیرا در درون من قلبی است كه برای مواجهه با هر سرنوشت و تقدیری آماده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سروستان بوانات

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سروستان بوانات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروستان بوانات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سروستان بوانات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروستان بوانات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سروستان بوانات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٠:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٤١٠٠:١٠:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢١٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٢٢٠٠:٠٩:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٤:٥١١٢:٥٢:١٧١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٠٤٠٠:٠٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٩:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٢:٥٨١٢:٥٢:٠٠١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٢:٠٣١٢:٥١:٥٣١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١١:٠٩١٢:٥١:٤٥١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٥٠٠٠:٠٨:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٠:١٦١٢:٥١:٣٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٨:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥١:٣٣١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٨:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥١:٢٧١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٧:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥١:٢٢١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٧:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٧:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥١:١٣١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٧:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥١:١٠١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٧:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥١:٠٧١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٦:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥١:٠٥١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٦:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥١:٠٣١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٦:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥١:٠٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٦:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠١:٤٥١٢:٥١:٠٢١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٦:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠١:٠٥١٢:٥١:٠٢١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٦:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥١:٠٢١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٩:٥١١٢:٥١:٠٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٥:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٩:١٥١٢:٥١:٠٥١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٥٨٠٠:٠٥:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥١:٠٨١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥١:١١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:١٩٠٠:٠٥:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥١:١٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٥:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥١:١٨١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٥:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥١:٢٣١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٥:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٦:١٢١٢:٥١:٢٨١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٠٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سروستان بوانات

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سروستان بوانات

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر سروستان بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروستان بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سروستان بوانات

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٠:٤٦١١:٤٢:٢٧١٦:٥٣:٥٦١٧:١٢:٢٦٢٣:٠١:١٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣١:٣٥١١:٤٢:٤٨١٦:٥٣:٤٩١٧:١٢:٢٠٢٣:٠١:٢٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٢:٢٤١١:٤٣:٠٩١٦:٥٣:٤٣١٧:١٢:١٦٢٣:٠١:٤٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٣:١٣١١:٤٣:٣١١٦:٥٣:٣٩١٧:١٢:١٣٢٣:٠٢:٠٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٤:٠١١١:٤٣:٥٤١٦:٥٣:٣٦١٧:١٢:١٣٢٣:٠٢:٢٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١١:١٧٠٦:٣٤:٤٨١١:٤٤:١٧١٦:٥٣:٣٥١٧:١٢:١٣٢٣:٠٢:٤٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٥:٣٥١١:٤٤:٤١١٦:٥٣:٣٦١٧:١٢:١٦٢٣:٠٣:٠٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:٢٢١١:٤٥:٠٥١٦:٥٣:٣٩١٧:١٢:٢٠٢٣:٠٣:٣٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٥:٣٠١٦:٥٣:٤٣١٧:١٢:٢٦٢٣:٠٣:٥٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٥٣١١:٤٥:٥٥١٦:٥٣:٥٠١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٤:١٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٨:٣٨١١:٤٦:٢١١٦:٥٣:٥٧١٧:١٢:٤٢٢٣:٠٤:٣٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٩:٢١١١:٤٦:٤٨١٦:٥٤:٠٧١٧:١٢:٥٣٢٣:٠٥:٠٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٠:٠٤١١:٤٧:١٤١٦:٥٤:١٨١٧:١٣:٠٥٢٣:٠٥:٢٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٠:٤٦١١:٤٧:٤٢١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:١٨٢٣:٠٥:٥٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٧:١٧٠٦:٤١:٢٨١١:٤٨:٠٩١٦:٥٤:٤٥١٧:١٣:٣٤٢٣:٠٦:٢٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٨:٣٧١٦:٥٥:٠١١٧:١٣:٥١٢٣:٠٦:٤٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٢:٤٨١١:٤٩:٠٥١٦:٥٥:١٩١٧:١٤:٠٩٢٣:٠٧:١٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٣:٢٦١١:٤٩:٣٤١٦:٥٥:٣٨١٧:١٤:٢٩٢٣:٠٧:٤١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٤:٠٤١١:٥٠:٠٣١٦:٥٥:٥٩١٧:١٤:٥٠٢٣:٠٨:٠٨
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٤:٤٠١١:٥٠:٣٢١٦:٥٦:٢١١٧:١٥:١٣٢٣:٠٨:٣٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٥:١٥١١:٥١:٠١١٦:٥٦:٤٥١٧:١٥:٣٧٢٣:٠٩:٠٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٥:٥٠١١:٥١:٣١١٦:٥٧:١١١٧:١٦:٠٣٢٣:٠٩:٣٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:٢٣١١:٥٢:٠١١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٣٠٢٣:١٠:٠٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٦:٥٥١١:٥٢:٣١١٦:٥٨:٠٦١٧:١٦:٥٩٢٣:١٠:٣٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٧:٢٥١١:٥٣:٠٠١٦:٥٨:٣٦١٧:١٧:٢٩٢٣:١١:٠٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٧:٥٥١١:٥٣:٣٠١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:٠٠٢٣:١١:٣٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٨:٢٣١١:٥٤:٠٠١٦:٥٩:٣٩١٧:١٨:٣٢٢٣:١٢:٠٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٨:٤٩١١:٥٤:٣٠١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:٠٥٢٣:١٢:٣٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٩:١٥١١:٥٥:٠٠١٧:٠٠:٤٨١٧:١٩:٤٠٢٣:١٣:٠٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٩:٣٨١١:٥٥:٣٠١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:١٦٢٣:١٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سروستان بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سروستان بوانات

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سروستان بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروستان بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سروستان بوانات

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٥:٤٦١١:٤٠:٣٩١٦:٥٥:١٨١٧:١٣:٣٦٢٢:٥٩:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٦:٣٦١١:٤٠:٥٥١٦:٥٥:٠٠١٧:١٣:٢٠٢٢:٥٩:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٧:٢٦١١:٤١:١٢١٦:٥٤:٤٤١٧:١٣:٠٦٢٣:٠٠:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٨:١٧١١:٤١:٣٠١٦:٥٤:٢٩١٧:١٢:٥٤٢٣:٠٠:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٩:٠٧١١:٤١:٤٨١٦:٥٤:١٦١٧:١٢:٤٣٢٣:٠٠:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٢٩:٥٧١١:٤٢:٠٧١٦:٥٤:٠٥١٧:١٢:٣٤٢٣:٠٠:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٠:٤٦١١:٤٢:٢٧١٦:٥٣:٥٦١٧:١٢:٢٦٢٣:٠١:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣١:٣٥١١:٤٢:٤٨١٦:٥٣:٤٩١٧:١٢:٢٠٢٣:٠١:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٢:٢٤١١:٤٣:٠٩١٦:٥٣:٤٣١٧:١٢:١٦٢٣:٠١:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٣:١٣١١:٤٣:٣١١٦:٥٣:٣٩١٧:١٢:١٣٢٣:٠٢:٠٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٤:٠١١١:٤٣:٥٤١٦:٥٣:٣٦١٧:١٢:١٣٢٣:٠٢:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٤:٤٨١١:٤٤:١٧١٦:٥٣:٣٥١٧:١٢:١٣٢٣:٠٢:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٥:٣٥١١:٤٤:٤١١٦:٥٣:٣٦١٧:١٢:١٦٢٣:٠٣:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:٢٢١١:٤٥:٠٥١٦:٥٣:٣٩١٧:١٢:٢٠٢٣:٠٣:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٥:٣٠١٦:٥٣:٤٣١٧:١٢:٢٦٢٣:٠٣:٥٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٥٣١١:٤٥:٥٥١٦:٥٣:٥٠١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٤:١٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٨:٣٨١١:٤٦:٢١١٦:٥٣:٥٧١٧:١٢:٤٢٢٣:٠٤:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٩:٢١١١:٤٦:٤٨١٦:٥٤:٠٧١٧:١٢:٥٣٢٣:٠٥:٠٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٠:٠٤١١:٤٧:١٤١٦:٥٤:١٨١٧:١٣:٠٥٢٣:٠٥:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٠:٤٦١١:٤٧:٤٢١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:١٨٢٣:٠٥:٥٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤١:٢٨١١:٤٨:٠٩١٦:٥٤:٤٥١٧:١٣:٣٤٢٣:٠٦:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٨:٣٧١٦:٥٥:٠١١٧:١٣:٥١٢٣:٠٦:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٢:٤٨١١:٤٩:٠٥١٦:٥٥:١٩١٧:١٤:٠٩٢٣:٠٧:١٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٣:٢٦١١:٤٩:٣٤١٦:٥٥:٣٨١٧:١٤:٢٩٢٣:٠٧:٤١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٤:٠٤١١:٥٠:٠٣١٦:٥٥:٥٩١٧:١٤:٥٠٢٣:٠٨:٠٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٤:٤٠١١:٥٠:٣٢١٦:٥٦:٢١١٧:١٥:١٣٢٣:٠٨:٣٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٥:١٥١١:٥١:٠١١٦:٥٦:٤٥١٧:١٥:٣٧٢٣:٠٩:٠٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٥:٥٠١١:٥١:٣١١٦:٥٧:١١١٧:١٦:٠٣٢٣:٠٩:٣٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:٢٣١١:٥٢:٠١١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٣٠٢٣:١٠:٠٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٦:٥٥١١:٥٢:٣١١٦:٥٨:٠٦١٧:١٦:٥٩٢٣:١٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سروستان بوانات شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سروستان بوانات شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سروستان بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سروستان بوانات

سروستان یکی از شهرهای استان فارس در جنوب ایران است. این شهر مرکز شهرستان سروستان می‌باشد. بخش مرکزی این شهرستان در ۸۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع است.

شهر سروستان بوانات در ویکیپدیا

شهر سروستان بوانات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سروستان بوانات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سروستان بوانات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سروستان بوانات بر روی نقشه

شهر سروستان بوانات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سروستان بوانات
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سروستان بوانات + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر سروستان بوانات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سروستان بوانات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سروستان بوانات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سروستان بوانات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سروستان بوانات
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سروستان بوانات دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سروستان بوانات
جدول اوقات شرعی امروز فردا سروستان بوانات دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سروستان بوانات
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سروستان بوانات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سروستان بوانات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو