جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سروستان بوانات

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سروستان بوانات

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:١٩:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:٢٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر سروستان بوانات)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سروستان بوانات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سروستان بوانات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
گفتن حرف‌های دیگران و حرف‌های خود و زیاد پرسیدن (درباره‌ی هر چیزی) و از بین بردن ثروت خود (با حالت اسراف) را رها كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سروستان بوانات

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سروستان بوانات در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروستان بوانات ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سروستان بوانات (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروستان بوانات ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سروستان بوانات
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٤:٥٧١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٠٥٠٠:١٣:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٢٢:١٧١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٣:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٦:٢٩١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٠:٢٥٠٠:١٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥٤:١٤١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٠٥٠٠:١٢:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٤:١٨١٢:٥٤:٠١١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٤٥٠٠:١٢:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٣:١٣١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٢٥٠٠:١١:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٢:١٠١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٠٦٠٠:١١:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٤٦٠٠:١١:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٣:١١١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٢٧٠٠:١١:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٠:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٤٩٠٠:١٠:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٠:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:١١٠٠:٠٩:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٢:١٩١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٩:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٢:١٠١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٩:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٣:١١١٢:٥٢:٠١١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٩:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٢:١٥١٢:٥١:٥٣١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٨:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١١:٢١١٢:٥١:٤٦١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٨:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٠:٢٨١٢:٥١:٣٩١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٢١٠٠:٠٨:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥١:٣٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٨:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥١:٢٧١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٧:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥١:٢٢١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥١:١٧١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٧:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٦:١٧١٢:٥١:١٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٧:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥١:١٠١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥١:٠٧١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥١:٠٥١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٦:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٣:١٧١٢:٥١:٠٣١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٦:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥١:٠٢١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٢١٠٠:٠٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سروستان بوانات

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سروستان بوانات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سروستان بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروستان بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سروستان بوانات

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سروستان بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سروستان بوانات

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سروستان بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروستان بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سروستان بوانات

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سروستان بوانات شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سروستان بوانات شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سروستان بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سروستان بوانات

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروستان بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروستان بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سروستان بوانات

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٣:١٦١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٢٠٠٠:٠٨:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٣:٣٠١٢:٥٦:٤٦٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٣١٠٠:٠٩:١٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٦:٥٩٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٤١٠٠:٠٩:٢٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٧:١٢٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٥٠٠٠:٠٩:٤١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٧:٢٥٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٥٧٠٠:٠٩:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٧:٣٨٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٠:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٤:٥٦١٢:٥٧:٥٠٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٠:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٥:١٦١٢:٥٨:٠٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٠:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٨:١٤٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١١٠٠:١٠:٥٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٨:٢٦٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١١٠٠:١١:٠٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٨:٣٨٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٠٠٠:١١:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٨:٤٩٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١١:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٧:١١١٢:٥٩:٠٠٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٠١٠٠:١١:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٩:١١٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٢:٠٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٩:٢١٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٢:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٩:٣١٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٢:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٩:٤٠٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٢:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٩:٤٩٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:١٤٠٠:١٣:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٣:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٣:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٠:١٥١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٣:٤٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٤:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٤:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٤:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٠٥٠٠:١٤:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٤:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:١٤٠٠:١٥:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٥:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٥:٢١١٣:٠١:٠١١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:١٧٠٠:١٥:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠١:٠٥١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٥:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٦:٣١١٣:٠١:٠٨١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:١٥٠٠:١٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سروستان بوانات شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سروستان بوانات شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سروستان بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سروستان بوانات

سروستان یکی از شهرهای استان فارس در جنوب ایران است. این شهر مرکز شهرستان سروستان می‌باشد. بخش مرکزی این شهرستان در ۸۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع است.

شهر سروستان بوانات در ویکیپدیا

شهر سروستان بوانات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سروستان بوانات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سروستان بوانات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سروستان بوانات بر روی نقشه

شهر سروستان بوانات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سروستان بوانات
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سروستان بوانات + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سروستان بوانات + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سروستان بوانات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سروستان بوانات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سروستان بوانات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سروستان بوانات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سروستان بوانات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سروستان بوانات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سروستان بوانات
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سروستان بوانات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سروستان بوانات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سروستان بوانات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سروستان بوانات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سروستان بوانات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو