جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سروستان بوانات

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سروستان بوانات


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٣٧
اذان ظهر: ١١:٤٧:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٠٨:١٣

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر سروستان بوانات)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سروستان بوانات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سروستان بوانات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جان ماكسول
هر كسی كه عادت دارد آدمها را به دور خود جمع كرده و از آنها تنها برای منافع خودش بهره گیرد، سازنده ی یك تیم نیست، بلكه یك دیكتاتور است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سروستان بوانات

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سروستان بوانات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروستان بوانات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سروستان بوانات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروستان بوانات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سروستان بوانات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢١٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٢٢٠٠:٠٩:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٤:٥١١٢:٥٢:١٧١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٠٤٠٠:٠٩:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٩:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٢:٥٨١٢:٥٢:٠٠١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٢:٠٣١٢:٥١:٥٣١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١١:٠٩١٢:٥١:٤٥١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٥٠٠٠:٠٨:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٠:١٦١٢:٥١:٣٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٨:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥١:٣٣١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٨:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥١:٢٧١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٧:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥١:٢٢١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٧:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٧:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥١:١٣١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٧:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥١:١٠١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٧:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥١:٠٧١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٦:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥١:٠٥١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٦:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥١:٠٣١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٦:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥١:٠٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٦:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠١:٤٥١٢:٥١:٠٢١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٦:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠١:٠٥١٢:٥١:٠٢١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٦:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥١:٠٢١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٩:٥١١٢:٥١:٠٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٩:١٥١٢:٥١:٠٥١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٥٨٠٠:٠٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥١:٠٨١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٥:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥١:١١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:١٩٠٠:٠٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥١:١٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥١:١٨١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥١:٢٣١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٥:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٦:١٢١٢:٥١:٢٨١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٠٥:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥١:٣٤١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سروستان بوانات

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سروستان بوانات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سروستان بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروستان بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سروستان بوانات

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سروستان بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سروستان بوانات

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سروستان بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروستان بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سروستان بوانات

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٦:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٦:٢٩١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٥:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٧:٠٤١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٥:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٦:٣٦١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٣٥٠٠:١٥:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٨:١٢١٢:٥٦:١٩١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٢٥٠٠:١٥:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:١٤٠٠:١٥:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٩:٢١١٢:٥٥:٤٤١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٠٣٠٠:١٤:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٩:٥٥١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٥١٠٠:١٤:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٠:٢٩١٢:٥٥:٠٧١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٤:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٤:٤٩١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٢٦٠٠:١٤:١٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣١:٣٦١٢:٥٤:٣٠١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:١٢٠٠:١٤:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٢:٠٩١٢:٥٤:١٠١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٥٩٠٠:١٣:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٣:٥١١٩:١٤:٣٠١٩:٣١:٤٥٠٠:١٣:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٣:١٦١٢:٥٣:٣١١٩:١٣:١٧١٩:٣٠:٣٠٠٠:١٣:١٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٣:٤٩١٢:٥٣:١١١٩:١٢:٠٤١٩:٢٩:١٦٠٠:١٣:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٤:٢٢١٢:٥٢:٥٠١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:٠١٠٠:١٢:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٤:٥٥١٢:٥٢:٣٠١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٦:٤٥٠٠:١٢:٢٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٥:٢٨١٢:٥٢:٠٩١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٣٠٠٠:١٢:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٦:٠١١٢:٥١:٤٨١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:١٤٠٠:١١:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٦:٣٤١٢:٥١:٢٧١٩:٠٥:٥١١٩:٢٢:٥٨٠٠:١١:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٧:٠٧١٢:٥١:٠٦١٩:٠٤:٣٦١٩:٢١:٤٢٠٠:١١:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٣٧:٤٠١٢:٥٠:٤٤١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٢٥٠٠:١١:٠١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٣٨:١٣١٢:٥٠:٢٣١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:٠٩٠٠:١٠:٤٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٣٨:٤٦١٢:٥٠:٠١١٩:٠٠:٤٩١٩:١٧:٥٢٠٠:١٠:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٣٩:١٨١٢:٤٩:٤٠١٨:٥٩:٣٣١٩:١٦:٣٦٠٠:١٠:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٣٩:٥١١٢:٤٩:١٨١٨:٥٨:١٨١٩:١٥:١٩٠٠:٠٩:٤٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٠:٢٤١٢:٤٨:٥٧١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٠٣٠٠:٠٩:٢٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٠:٥٧١٢:٤٨:٣٥١٨:٥٥:٤٦١٩:١٢:٤٦٠٠:٠٩:١٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤١:٣١١٢:٤٨:١٤١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٣٠٠٠:٠٨:٥١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٢:٠٤١٢:٤٧:٥٣١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:١٤٢٣:٣٨:٣٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٢:٣٧١١:٤٧:٣١١٧:٥١:٥٨١٨:٠٨:٥٧٢٣:٠٨:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سروستان بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سروستان بوانات شهر سروستان بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سروستان بوانات شهر سروستان بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سروستان بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروستان بوانات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سروستان بوانات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سروستان بوانات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سروستان بوانات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سروستان بوانات

شهر سروستان بوانات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سروستان بوانات
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سروستان بوانات + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سروستان بوانات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سروستان بوانات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سروستان بوانات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سروستان بوانات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سروستان بوانات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سروستان بوانات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سروستان بوانات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سروستان بوانات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سروستان بوانات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سروستان بوانات
زمان پخش اذان آنلاین به افق سروستان بوانات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سروستان بوانات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو