جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید

چین | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سروزگ دره بید

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٣٥

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای سروزگ دره بید)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سروزگ دره بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سروزگ دره بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

جیم رآن
شادمانی، چیزی نیست كه بتوان از حساب بانكی برداشت كرد. شادمانی را از زندگی و محیط پیرامون‌مان می‌توانیم برداشت كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سروزگ دره بید

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سروزگ دره بید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سروزگ دره بید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سروزگ دره بید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سروزگ دره بید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٩:٣٥١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:١٧٠٠:٢٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٨:٢٧١٣:٠٦:١١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥١:٥٨٠٠:٢٤:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٧:١٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢٤:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٥:٤٣١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٠٣٠٠:٢٣:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٤:٠٠١٣:٠٥:١٦١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤٤٠٠:٢٣:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٥:٠٣١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٢٦٠٠:٢٢:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٤:٥١١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٠٨٠٠:٢٢:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٥٠٠٠:٢٢:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢١:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٤:١٧١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:١٤٠٠:٢١:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٤:٠٧١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢١:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٣:٥٧١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢١:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٠:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٠:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٠:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٩:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٣:١٤١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٩:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٩:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٣:٠١١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٩:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٩:١٢١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٨:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:٢١١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٨:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٧:٣١١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٨:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٦:٤١١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٨:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٨:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٨:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٤:٢١١٣:٠٢:٣٣١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٧:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٢:٣٢١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٧:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٢:٣١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٠٨٠٠:١٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سروزگ دره بید

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سروزگ دره بید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سروزگ دره بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سروزگ دره بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سروزگ دره بید

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سروزگ دره بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سروزگ دره بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سروزگ دره بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سروزگ دره بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سروزگ دره بید

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سروزگ دره بید روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سروزگ دره بید روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سروزگ دره بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سروزگ دره بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سروزگ دره بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سروزگ دره بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سروزگ دره بید

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٩:٥٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٨:١٥٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٠:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٨:٤١٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢٠:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٠:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢١:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٩:١٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢١:٢٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٩:٣١٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢١:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢١:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٢:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٦:٢١١٣:١٠:٠٦٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٢:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٦:٤٥١٣:١٠:١٨٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٢:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:١٠١٣:١٠:٢٩٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٢:٥٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٠:٣٩٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢٣:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٠:٤٩٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٣:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٨:٣١١٣:١٠:٥٩٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٣:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:٥٩١٣:١١:٠٩٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٣:٤٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٩:٢٩١٣:١١:١٨٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٤:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٩:٥٩١٣:١١:٢٧٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٤:١٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٠:٢٩١٣:١١:٣٥٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٤:٣٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١١:٠٠١٣:١١:٤٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٤:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١١:٣٢١٣:١١:٥١٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٥:٠٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٢:٠٥١٣:١١:٥٨٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٥:١٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٢:٣٨١٣:١٢:٠٤٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٥:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٣:١١١٣:١٢:١٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٥:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٣:٤٥١٣:١٢:١٦٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٥:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٣٠٦:١٤:٢٠١٣:١٢:٢١٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٦:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٤:٥٤١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٦:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٥:٣٠١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٦:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٦:٠٥١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٦:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٦:٤١١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سروزگ دره بید روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سروزگ دره بید روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سروزگ دره بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سروزگ دره بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سروزگ دره بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سروزگ دره بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سروزگ دره بید

روستای سروزگ دره بید بر روی نقشه

روستای سروزگ دره بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سروزگ دره بید
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سروزگ دره بید + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سروزگ دره بید + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سروزگ دره بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سروزگ دره بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سروزگ دره بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سروزگ دره بید
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سروزگ دره بید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سروزگ دره بید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سروزگ دره بید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سروزگ دره بید
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سروزگ دره بید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سروزگ دره بید
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سروزگ دره بید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو