جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید

چین | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سروزگ دره بید


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٠٨

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای سروزگ دره بید)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سروزگ دره بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سروزگ دره بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

الیزابت استون
اراده برای بچه‌دار شدن، هدفی بسیار مهم و حیاتی است. با این هدف، قلب‌تان را از سینه بیرون می‌كشید و قلب شما تا ابد، از آنِ فرزندتان بوده و پیوسته دل نگران او خواهید بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سروزگ دره بید

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سروزگ دره بید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سروزگ دره بید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سروزگ دره بید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سروزگ دره بید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٤:٠٥١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٠٨٠٠:٢١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٣:٥٥١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٥٠٠٠:٢٠:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٣:٣٧١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٣:٢١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٩:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٣:١٤١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٣:٠١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٩:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:٠١١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٨:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٨:١٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٨:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٨:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٦:٣١١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٨:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٧:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٤:١١١٣:٠٢:٣٣١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٧:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٧:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٢:٣١١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:١٩٠٠:١٧:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٧:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٢٣٠٦:١١:٢٢١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٧:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٢:٣١١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٧:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٧:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٥١٠٠:١٦:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:١٤٠٠:١٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:١٦٠٠:١٦:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سروزگ دره بید

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سروزگ دره بید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سروزگ دره بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سروزگ دره بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سروزگ دره بید

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سروزگ دره بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سروزگ دره بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سروزگ دره بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سروزگ دره بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سروزگ دره بید

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٦:٤٠١٣:٠٨:٥٣١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٢٠٠٠:٢٧:٠٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٧:١٦١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:١٠٠٠:٢٦:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٧:٥٢١٣:٠٨:٢١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢٦:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٨:٢٨١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٦:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٩:٠٣١٣:٠٧:٤٧١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٣٧٠٠:٢٦:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٩:٣٩١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٦:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٠:١٤١٣:٠٧:١٢١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:١٢٠٠:٢٦:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٦:٥٤١٩:٣٢:٣٠١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢٥:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤١:٢٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٤٦٠٠:٢٥:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٢:٠٠١٣:٠٦:١٧١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٣١٠٠:٢٥:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٢:٣٥١٣:٠٥:٥٨١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:١٧٠٠:٢٥:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٣:٠٩١٣:٠٥:٣٩١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٠٢٠٠:٢٤:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٥:١٩١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٤٦٠٠:٢٤:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٤:١٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٣١٠٠:٢٤:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٤:٥٣١٣:٠٤:٣٩١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:١٤٠٠:٢٤:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٥:٢٨١٣:٠٤:١٩١٩:٢٢:٤١١٩:٣٩:٥٨٠٠:٢٣:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٤٦:٠٢١٣:٠٣:٥٨١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٤١٠٠:٢٣:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٤٦:٣٦١٣:٠٣:٣٧١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٢٤٠٠:٢٣:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٤٧:١١١٣:٠٣:١٦١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٠٧٠٠:٢٣:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٤٧:٤٥١٣:٠٢:٥٥١٩:١٧:٣٧١٩:٣٤:٥٠٠٠:٢٢:٤٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٤٨:١٩١٣:٠٢:٣٤١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:٣٢٠٠:٢٢:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٤٨:٥٣١٣:٠٢:١٣١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:١٥٠٠:٢٢:١٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٤٩:٢٧١٣:٠١:٥١١٩:١٣:٤٦١٩:٣٠:٥٧٠٠:٢١:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٠:٠٢١٣:٠١:٣٠١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٣٩٠٠:٢١:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٠:٣٦١٣:٠١:٠٨١٩:١١:١٢١٩:٢٨:٢١٠٠:٢١:١٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥١:١٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٠٣٠٠:٢١:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥١:٤٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٥:٤٥٠٠:٢٠:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٢:١٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٤:٢٧٠٠:٢٠:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٢:٥٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٣:١٠٠٠:٢٠:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٣:٢٨١٢:٥٩:٢١١٩:٠٤:٤٥١٩:٢١:٥٢٢٣:٤٩:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٤٠٥:٥٤:٠٣١١:٥٩:٠٠١٨:٠٣:٢٨١٨:٢٠:٣٤٢٣:١٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سروزگ دره بید روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سروزگ دره بید روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سروزگ دره بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سروزگ دره بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سروزگ دره بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سروزگ دره بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سروزگ دره بید

روستای سروزگ دره بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سروزگ دره بید
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سروزگ دره بید + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای سروزگ دره بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سروزگ دره بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سروزگ دره بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سروزگ دره بید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سروزگ دره بید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سروزگ دره بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سروزگ دره بید
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سروزگ دره بید دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سروزگ دره بید
زمان پخش اذان آنلاین به افق سروزگ دره بید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو