جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید

چین | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سروزگ دره بید


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٣١:١٩
نیمه شب: ٠٠:١٨:٥٤

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای سروزگ دره بید)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای سروزگ دره بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سروزگ دره بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
تو جدا از دیگران نیستی؛ قضاوت در مورد كارهای خوب دیگران هم دست كمی از قضاوت در مورد كارهای بدشان ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سروزگ دره بید

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سروزگ دره بید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سروزگ دره بید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سروزگ دره بید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سروزگ دره بید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٤:٠٥١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٠٨٠٠:٢١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٣:٥٥١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٥٠٠٠:٢٠:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٣:٣٧١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٣:٢١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٩:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٣:١٤١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٣:٠١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٩:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:٠١١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٨:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٨:١٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٨:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٨:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٦:٣١١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٨:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٧:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٤:١١١٣:٠٢:٣٣١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٧:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٧:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٢:٣١١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:١٩٠٠:١٧:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٧:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٢٣٠٦:١١:٢٢١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٧:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٢:٣١١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٧:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٧:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٥١٠٠:١٦:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:١٤٠٠:١٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:١٦٠٠:١٦:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سروزگ دره بید

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سروزگ دره بید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سروزگ دره بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سروزگ دره بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سروزگ دره بید

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سروزگ دره بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سروزگ دره بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سروزگ دره بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سروزگ دره بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سروزگ دره بید

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٧:١١١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٦:٣٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٦:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٦:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٦:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٣:١٠٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٦:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٣:١٦٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٠١٠٠:١٦:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٣:٢٣٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٦:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٦:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٣:٣٩٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٦:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٦:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٦:٤٣
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٣:١١١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٦:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٤:١٦٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:١١٠٠:١٦:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٦:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:١٦٠٠:١٧:٠٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٤٧٠٠:١٧:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:١٧٠٠:١٧:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٧:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٧:٣٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٧:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٧:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٧:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٨:٠٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٨:٢٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٦:٣٤٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٨:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٦:٤٧٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٠٠٠٠:١٨:٤٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٧:٠٠٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:١٩٠٠:١٨:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٧:١٣٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٩:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٧:٢٦٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٩:١٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٩:٣١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سروزگ دره بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سروزگ دره بید روستای سروزگ دره بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سروزگ دره بید روستای سروزگ دره بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سروزگ دره بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سروزگ دره بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سروزگ دره بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سروزگ دره بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سروزگ دره بید

روستای سروزگ دره بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سروزگ دره بید
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای سروزگ دره بید + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای سروزگ دره بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سروزگ دره بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سروزگ دره بید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سروزگ دره بید دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سروزگ دره بید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سروزگ دره بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سروزگ دره بید دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سروزگ دره بید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سروزگ دره بید
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سروزگ دره بید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سروزگ دره بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو