جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرورآباد

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سرورآباد

اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:٠٦

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرورآباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای سرورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سرورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرورآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرورآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرورآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرورآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرورآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرورآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥١:٤٧١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٢١٠٠:٣٧:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٣٤١٣:٢٠:٣٣١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٣٧:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٢١١٣:٢٠:١٨١٩:٥١:٤٧٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٣٧:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:٠٩١٣:٢٠:٠٥١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣٦:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٦:٥٨١٣:١٩:٥١١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٢٦٠٠:٣٦:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٥:٤٧١٣:١٩:٣٨١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:١٣٠٠:٣٦:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٩:٢٥١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٢:٥٩٠٠:٣٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٣:٢٨١٣:١٩:١٣١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٤٦٠٠:٣٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٩:٠١١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٣٣٠٠:٣٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤١:١٢١٣:١٨:٥٠١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٢٠٠٠:٣٤:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٨:٣٩١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٤:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٩:٠٠١٣:١٨:٢٩١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:٣٤:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٨:١٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٤٢٠٠:٣٣:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٦:٥١١٣:١٨:٠٩١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٢٩٠٠:٣٣:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٨:٠٠٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:١٦٠٠:٣٣:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٧:٥٢٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٣٣:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٣٢:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٢:٤٤١٣:١٧:٣٦٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٢:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣١:٤٥١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٢:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٢:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:٥١١٣:١٧:١٧٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣١:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٧:١٢٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣١:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٨:٠١١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٣١:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣١:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٦:١٦١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٠:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٠:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٣٠:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٦:٥٤٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٠:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٦:٥٣٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرورآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سرورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سرورآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سرورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سرورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سرورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای سرورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سرورآباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سرورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سرورآباد روستای سرورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سرورآباد روستای سرورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سرورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرورآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرورآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٣٩:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٧:٣٢١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٥:٤٠٠٠:٣٩:٤٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٩:٥٢
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٨:٥٢١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:١٧٠٠:٤٠:٠٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٩:٣٣١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٤٠:١١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٣٠:١٤١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٤٠:١٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٣٠:٥٥١٣:٢٧:٠٢٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٠١٠٠:٤٠:٢٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٧:٠٠٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤١:١٣٠٠:٤٠:٣٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٢:١٧١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٤٠:٤٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣٢:٥٩١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٤٠:٤٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣٣:٤٠١٣:٢٦:٥١٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٤٠:٥١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٤:٢٢١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٤٠:٥٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢٦:٤١٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٦:٥١٠٠:٤١:٠٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٥:٤٥١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٤١:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢٦:٣٠٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٤١:٠٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٦:٢٣٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٤١:٠٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٦:١٥٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٤١:١٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٨:٣٣١٣:٢٦:٠٧٢٠:١٣:١٣٢٠:٣١:٥٩٠٠:٤١:١١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٩:١٥١٣:٢٥:٥٩٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٤١:١١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢٥:٥٠٢٠:١١:١٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٤١:١١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٠٧٠٦:٤٠:٣٨١٣:٢٥:٤٠٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٤١:٠٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٥:٣٠٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٤١:٠٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢٥:١٩٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٤١:٠٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٢:٤٤١٣:٢٥:٠٨٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٤١:٠٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٣:٢٥١٣:٢٤:٥٦٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٤٠:٥٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٤:٠٧١٣:٢٤:٤٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:١٦٠٠:٤٠:٥٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٤٨١٣:٢٤:٣١٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٤٠:٥٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٥:٣٠١٣:٢٤:١٨٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٤٠:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٦:١١١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠١:٢٦٢٠:١٩:٤٤٠٠:٤٠:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٦:٥٢١٣:٢٣:٥٠٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:٤٠:٣٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٧:٣٣١٣:٢٣:٣٥١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:١٩٠٠:٤٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرورآباد روستای سرورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرورآباد روستای سرورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرورآباد

روستای سرورآباد بر روی نقشه

روستای سرورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرورآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سرورآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای سرورآباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سرورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سرورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرورآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرورآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرورآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرورآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرورآباد
افق شرعی امروز فردا سرورآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سرورآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو