جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سروآباد

سروآباد | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سروآباد


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٩:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٠١
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٣٨

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سروآباد (شهرستان سروآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر سروآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سروآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سروآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
هر كه حاجت برادر مؤمن خود را برآورد حق تعالی صد حاجت او را برآورد كه یكی بهشت باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سروآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سروآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سروآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سروآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٨:٣٧١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٣٦:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣٦:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٦:٢٢١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٣١٠٠:٣٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٥:١٥١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٣٥:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٤:١٠١٣:٢١:٥٠٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:١٦٠٠:٣٥:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٣:٠٦١٣:٢١:٤٣٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٣٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢١:٣٦٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٣١:٠١١٣:٢١:٣٠٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٤:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٣٠:٠٠١٣:٢١:٢٤٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٤:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٩:٠٠١٣:٢١:١٩٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٣٣:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٨:٠٢١٣:٢١:١٥٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٣:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٧:٠٤١٣:٢١:١١٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٣:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٦:٠٨١٣:٢١:٠٧٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:١٣٠٠:٣٣:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٥:١٤١٣:٢١:٠٥٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٣٣:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٤:٢٠١٣:٢١:٠٢٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٣٢:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٣:٢٨١٣:٢١:٠١٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٣٢:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢١:٠٠٢٠:١٩:٥٠٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٢:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢١:٤٨١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٢:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:٢١٠٠:٣٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢٠:١٤١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:١١٠٠:٣١:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٩:٢٩١٣:٢١:٠١٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٣:٠١٠٠:٣١:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٨:٤٦١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣١:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٨:٠٤١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣١:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٧:٢٣١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٢٩٠٠:٣١:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٦:٤٤١٣:٢١:١٢٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٦:١٧٠٠:٣١:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٦:٠٧١٣:٢١:١٦٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣١:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٥:٣١١٣:٢١:٢١٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٣١:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٤:٥٧١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٨:٣٩٠٠:٣١:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٤:٢٤١٣:٢١:٣١٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٢٥٠٠:٣١:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سروآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سروآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سروآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سروآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سروآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٩:٤٩١٣:٢٧:٢٢٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٤٢:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٥٠:٣٥١٣:٢٧:٠٦٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٤٢٠٠:٤٢:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٦:٥٠٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٤٢:٤٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٢:٠٦١٣:٢٦:٣٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٠١٠٠:٤٢:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥٢:٥١١٣:٢٦:١٦١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٣٩٠٠:٤٢:٢٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٣:٣٦١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:١٧٠٠:٤٢:١٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٤:٢١١٣:٢٥:٤١١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤٢:٠٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٥:٠٦١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٣١٠٠:٤١:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٥:٥١١٣:٢٥:٠٥١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٠٨٠٠:٤١:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٦:٣٦١٣:٢٤:٤٦١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٤٣٠٠:٤١:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٧:٢٠١٣:٢٤:٢٧١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:١٩٠٠:٤١:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٨:٠٥١٣:٢٤:٠٧١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٤١:٠٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٨:٥٠١٣:٢٣:٤٨١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٤٠:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٩:٣٤١٣:٢٣:٢٨١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٤٠:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٠:١٩١٣:٢٣:٠٨١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٤٠:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٠٠٧:٠١:٠٣١٣:٢٢:٤٧١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٤٠:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠١:٤٧١٣:٢٢:٢٧١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٣٩:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٢:٣١١٣:٢٢:٠٦١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٦٠٠:٣٩:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٣:١٦١٣:٢١:٤٥١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٨٠٠:٣٩:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٤:٠٠١٣:٢١:٢٤١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٢١٠٠:٣٩:٠٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٤:٤٤١٣:٢١:٠٣١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٥٣٠٠:٣٨:٤٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٥:٢٨١٣:٢٠:٤١١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٢٥٠٠:٣٨:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٠٠٧:٠٦:١٢١٣:٢٠:٢٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٥٧٠٠:٣٨:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٦:٥٧١٣:١٩:٥٩١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٧:٥٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٧:٤١١٣:١٩:٣٧١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٠١٠٠:٣٧:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٧٠٧:٠٨:٢٥١٣:١٩:١٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٧:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:٠٩:١٠١٣:١٨:٥٤١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٠٥٠٠:٣٧:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:٠٩:٥٤١٣:١٨:٣٣١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٣٧٠٠:٣٦:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٠:٣٩١٣:١٨:١١١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٠٩٠٠:٣٦:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١١:٢٤١٣:١٧:٥٠١٩:٢٣:٤٣١٩:٤١:٤١٠٠:٠٦:٠٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٢:٠٨١٢:١٧:٢٩١٨:٢٢:١٥١٨:٤٠:١٤٢٣:٣٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سروآباد شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سروآباد شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سروآباد

سَروآباد یکی از شهرهای استان کردستان ایران است. شهر سروآباد مرکز شهرستان سروآباد است. این شهر تقریباً در ۸۰ کیلومتری سنندج مرکز استان کردستان قرار دارد. همچنین سروآباد دارای طبیعتی بسیار بکر ودیدنی می‌باشد

شهر سروآباد در ویکیپدیا

شهر سروآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سروآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سروآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سروآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سروآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سروآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سروآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سروآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سروآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سروآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سروآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سروآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سروآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سروآباد دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سروآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سروآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سروآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو