جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سروآباد

سروآباد | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سروآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥٣

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سروآباد (شهرستان سروآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر سروآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سروآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سروآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هر هنر و فلسفه ای می تواند دارویی شفابخش برای زندگی، یاور و نیرویی برای رشد آن و مرهمی برای مبارزه ها باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سروآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سروآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سروآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سروآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٣:٤٣١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:١١٠٠:٤٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥٢:٢٥١٣:٢٤:٣٩١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٢٠٠:٤٠:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٤:٢٥١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:٣٩:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٤:١١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٤٥٠٠:٣٩:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٨:٣٤١٣:٢٣:٥٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٣٧٠٠:٣٩:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٧:١٩١٣:٢٣:٤٥٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٨٠٠:٣٨:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٦:٠٤١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٨:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٤:٥٠١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٨:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٣:٣٧١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٣٧:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤٢:٢٥١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٣٧:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤١:١٣١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٣٧:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٤٠:٠٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٦:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٨:٥٣١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٦:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٦:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٦:٣٧١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٥:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٣٥:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢١:٥١٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٠١٠٠:٣٥:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢١:٤٣٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣٢:١٧١٣:٢١:٣٦٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٣٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٣١:١٤١٣:٢١:٣٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٣٨٠٠:٣٤:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٣٠:١٣١٣:٢١:٢٤٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٣١٠٠:٣٤:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٩:١٣١٣:٢١:١٩٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٨:١٥١٣:٢١:١٥٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٧:١٧١٣:٢١:١١٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٣٣:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:٢١١٣:٢١:٠٧٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٣:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٥:٢٦١٣:٢١:٠٥٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢١:٠٢٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢١:٠١٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢١:٠٠٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سروآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سروآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سروآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سروآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سروآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٦:٠٧١٣:٢١:١٦٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣١:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٥:٣١١٣:٢١:٢١٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٣١:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٤:٥٧١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٨:٣٩٠٠:٣١:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٤:٢٤١٣:٢١:٣١٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٢٥٠٠:٣١:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١٣:٥٣١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:١٠٠٠:٣٠:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٣:٢٤١٣:٢١:٤٤٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٣٠:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٢:٥٦١٣:٢١:٥١٢٠:٣١:٠٧٢٠:٥١:٣٨٠٠:٣٠:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:١٢:٢٩١٣:٢١:٥٩٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٢٢٠٠:٣٠:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٢:٠٧٢٠:٣٢:٢٧٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٣٠:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:١١:٤٢١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٣:٠٦٢٠:٥٣:٤٥٠٠:٣٠:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:١١:٢١١٣:٢٢:٢٤٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣٠:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٦:١١:٠١١٣:٢٢:٣٣٢٠:٣٤:٢٢٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٣٠:٥٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:١٠:٤٣١٣:٢٢:٤٢٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٣٠:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٢٢:٥٢٢٠:٣٥:٣٣٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٣١:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:١٠:١٢١٣:٢٣:٠٢٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٦:٥٦٠٠:٣١:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٩:٥٩١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٦:٤١٢٠:٥٧:٣١٠٠:٣١:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٩:٤٧١٣:٢٣:٢٤٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٨:٠٥٠٠:٣١:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:٢٣:٣٥٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٨:٣٨٠٠:٣١:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:٢٣:٤٦٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٩:١٠٠٠:٣١:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٩:٢٣١٣:٢٣:٥٨٢٠:٣٨:٤٣٢٠:٥٩:٤٠٠٠:٣١:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٩:١٨١٣:٢٤:١٠٢٠:٣٩:١١٢١:٠٠:٠٩٠٠:٣١:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٩:١٥١٣:٢٤:٢٢٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠٠:٣٧٠٠:٣١:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠٩:١٤١٣:٢٤:٣٤٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠١:٠٣٠٠:٣١:٥٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٩:١٤١٣:٢٤:٤٧٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠١:٢٨٠٠:٣٢:٠٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠٩:١٦١٣:٢٥:٠٠٢٠:٤٠:٤٩٢١:٠١:٥١٠٠:٣٢:١٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠٩:١٩١٣:٢٥:١٢٢٠:٤١:١١٢١:٠٢:١٣٠٠:٣٢:٣٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠٩:٢٤١٣:٢٥:٢٥٢٠:٤١:٣١٢١:٠٢:٣٤٠٠:٣٢:٤١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠٩:٣١١٣:٢٥:٣٨٢٠:٤١:٤٩٢١:٠٢:٥٣٠٠:٣٢:٥٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٩:٣٩١٣:٢٥:٥٢٢٠:٤٢:٠٧٢١:٠٣:١١٠٠:٣٣:٠٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠٩:٤٨١٣:٢٦:٠٥٢٠:٤٢:٢٢٢١:٠٣:٢٦٠٠:٣٣:١٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٦:١٠:٠٠١٣:٢٦:١٨٢٠:٤٢:٣٧٢١:٠٣:٤١٠٠:٣٣:٣١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سروآباد شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سروآباد شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سروآباد

سَروآباد یکی از شهرهای استان کردستان ایران است. شهر سروآباد مرکز شهرستان سروآباد است. این شهر تقریباً در ۸۰ کیلومتری سنندج مرکز استان کردستان قرار دارد. همچنین سروآباد دارای طبیعتی بسیار بکر ودیدنی می‌باشد

شهر سروآباد در ویکیپدیا

شهر سروآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سروآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سروآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سروآباد بر روی نقشه

شهر سروآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سروآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سروآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سروآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سروآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سروآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سروآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سروآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سروآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سروآباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سروآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سروآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سروآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سروآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو