جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سروآباد

سروآباد | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سروآباد

اذان صبح: ٠٥:١٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١٢
اذان ظهر: ١٢:٠٩:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٣٨

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سروآباد (شهرستان سروآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر سروآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سروآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سروآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لاروشفوکو
فقط یک چیز از رسوایی سیاسی بدتر است! گمنامی سیاسی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سروآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سروآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سروآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سروآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سروآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٣:٤٣١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:١١٠٠:٤٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥٢:٢٥١٣:٢٤:٣٩١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٢٠٠:٤٠:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٤:٢٥١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:٣٩:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٤:١١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٤٥٠٠:٣٩:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٨:٣٤١٣:٢٣:٥٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٣٧٠٠:٣٩:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٧:١٩١٣:٢٣:٤٥٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٨٠٠:٣٨:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٦:٠٤١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٨:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٤:٥٠١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٨:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٣:٣٧١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٣٧:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤٢:٢٥١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٣٧:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤١:١٣١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٣٧:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٤٠:٠٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٦:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٨:٥٣١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٦:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٦:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٦:٣٧١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٥:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٣٥:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢١:٥١٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٠١٠٠:٣٥:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢١:٤٣٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣٢:١٧١٣:٢١:٣٦٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٣٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٣١:١٤١٣:٢١:٣٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٣٨٠٠:٣٤:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٣٠:١٣١٣:٢١:٢٤٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٣١٠٠:٣٤:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٩:١٣١٣:٢١:١٩٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٨:١٥١٣:٢١:١٥٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٧:١٧١٣:٢١:١١٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٣٣:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:٢١١٣:٢١:٠٧٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٣:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٥:٢٦١٣:٢١:٠٥٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢١:٠٢٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢١:٠١٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢١:٠٠٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سروآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سروآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سروآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سروآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سروآباد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سروآباد شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سروآباد شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سروآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سروآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٢:٤٤١٢:١٧:١٤١٨:٢١:١٠١٨:٣٩:٠٨٢٣:٣٥:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٣:٢٩١٢:١٦:٥٣١٨:١٩:٤٣١٨:٣٧:٤١٢٣:٣٥:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٤:١٥١٢:١٦:٣٢١٨:١٨:١٦١٨:٣٦:١٤٢٣:٣٥:٠٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:٠٠١٢:١٦:١١١٨:١٦:٤٩١٨:٣٤:٤٧٢٣:٣٤:٤١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٥:٤٦١٢:١٥:٥١١٨:١٥:٢٢١٨:٣٣:٢٠٢٣:٣٤:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:٣١١٢:١٥:٣٠١٨:١٣:٥٦١٨:٣١:٥٣٢٣:٣٤:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٧:١٧١٢:١٥:١٠١٨:١٢:٣٠١٨:٣٠:٢٧٢٣:٣٣:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٨:٠٣١٢:١٤:٥٠١٨:١١:٠٤١٨:٢٩:٠٢٢٣:٣٣:٢٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٨:٥٠١٢:١٤:٣٠١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٣٦٢٣:٣٣:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٩:٣٦١٢:١٤:١١١٨:٠٨:١٣١٨:٢٦:١١٢٣:٣٢:٥٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٠:٢٣١٢:١٣:٥٢١٨:٠٦:٤٨١٨:٢٤:٤٧٢٣:٣٢:٣١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢١:١٠١٢:١٣:٣٣١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:٢٣٢٣:٣٢:١٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢١:٥٧١٢:١٣:١٤١٨:٠٣:٥٩١٨:٢١:٥٩٢٣:٣١:٥٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٢:٤٥١٢:١٢:٥٦١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:٣٦٢٣:٣١:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٣:٣٣١٢:١٢:٣٨١٨:٠١:١٢١٨:١٩:١٣٢٣:٣١:٢٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٤:٢١١٢:١٢:٢١١٧:٥٩:٤٩١٨:١٧:٥٢٢٣:٣١:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٥:١٠١٢:١٢:٠٤١٧:٥٨:٢٧١٨:١٦:٣٠٢٣:٣٠:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٥:٥٨١٢:١١:٤٨١٧:٥٧:٠٦١٨:١٥:١٠٢٣:٣٠:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٦:٤٨١٢:١١:٣٢١٧:٥٥:٤٥١٨:١٣:٥٠٢٣:٣٠:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٧:٣٧١٢:١١:١٦١٧:٥٤:٢٥١٨:١٢:٣١٢٣:٢٩:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٨:٢٧١٢:١١:٠١١٧:٥٣:٠٥١٨:١١:١٢٢٣:٢٩:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٩:١٧١٢:١٠:٤٧١٧:٥١:٤٦١٨:٠٩:٥٤٢٣:٢٩:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٠:٠٨١٢:١٠:٣٣١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٨:٣٧٢٣:٢٩:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٠:٥٩١٢:١٠:٢٠١٧:٤٩:١١١٨:٠٧:٢١٢٣:٢٨:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣١:٥٠١٢:١٠:٠٧١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٦:٠٦٢٣:٢٨:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٢:٤٢١٢:٠٩:٥٥١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٤:٥٢٢٣:٢٨:٢٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٣:٣٤١٢:٠٩:٤٣١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٣:٣٨٢٣:٢٨:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٤:٢٦١٢:٠٩:٣٢١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٢:٢٦٢٣:٢٨:٠٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٥:١٩١٢:٠٩:٢٢١٧:٤٢:٥٦١٨:٠١:١٥٢٣:٢٧:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٦:١٢١٢:٠٩:١٢١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٠٤٢٣:٢٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سروآباد شهر سروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سروآباد شهر سروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سروآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سروآباد

سَروآباد یکی از شهرهای استان کردستان ایران است. شهر سروآباد مرکز شهرستان سروآباد است. این شهر تقریباً در ۸۰ کیلومتری سنندج مرکز استان کردستان قرار دارد. همچنین سروآباد دارای طبیعتی بسیار بکر ودیدنی می‌باشد

شهر سروآباد در ویکیپدیا

شهر سروآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سروآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سروآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سروآباد بر روی نقشه

شهر سروآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سروآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سروآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سروآباد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سروآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سروآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سروآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سروآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سروآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سروآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سروآباد
افق شرعی امروز فردا سروآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سروآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سروآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سروآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سروآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سروآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو