جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سره ویان

زردلان | چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سره ویان

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:١٩
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٥١:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٣٠

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سره ویان (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای سره ویان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سره ویان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سره ویان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

ارد بزرگ
زندگی، میدان ادامه ی راه اشتباه نیست؛ هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم باید به ریشه و بن پاكی خویش باز گردیم، نه آنكه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم كه برآیند آن، از دست دادن همه عمر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سره ویان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سره ویان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سره ویان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سره ویان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سره ویان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سره ویان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٠:٥٦١٣:٢٠:٣٤١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٣٧:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٩:٤١١٣:٢٠:١٩١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٣٦:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٨:٢٧١٣:٢٠:٠٥١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٣٠٠٠:٣٦:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٧:١٤١٣:١٩:٥١١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:١٨٠٠:٣٦:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٦:٠١١٣:١٩:٣٨١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٠٦٠٠:٣٥:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٩:٢٥١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٥٤٠٠:٣٥:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٣:٣٨١٣:١٩:١٢١٩:٥٥:١٩٢٠:١٣:٤٢٠٠:٣٥:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٢:٢٧١٣:١٩:٠٠١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٣٠٠٠:٣٤:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٤١٠٦:٤١:١٨١٣:١٨:٤٨١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:١٩٠٠:٣٤:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٨:٣٧١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٤:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٩:٠١١٣:١٨:٢٦١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٦:٥٥٠٠:٣٣:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٨:١٥١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٤٤٠٠:٣٣:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٨:٠٥١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٣٣٠٠:٣٣:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٧:٥٦٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٣:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٧:٤٧٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١٠٠٠:٣٢:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٢:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٧:٣١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٤٨٠٠:٣٢:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:١٧٠٦:٣١:٣٠١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٣١:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٧:١٦٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٣١:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٩:٣١١٣:١٧:١٠٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣١:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣١:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٣٠:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٦:٤٠١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٣٠:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٦:٥١٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٣٠:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٠:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٤:٠١١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:١٠٠٠:٣٠:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٣:١٠١٣:١٦:٤٢٢٠:١٠:٤٢٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٩:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢٢:٢١١٣:١٦:٤١٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٩:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢١:٣٣١٣:١٦:٤٠٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سره ویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سره ویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سره ویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سره ویان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سره ویان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سره ویان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سره ویان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سره ویان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سره ویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سره ویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سره ویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سره ویان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سره ویان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سره ویان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سره ویان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سره ویان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سره ویان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سره ویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سره ویان روستای سره ویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سره ویان روستای سره ویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سره ویان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سره ویان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سره ویان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سره ویان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سره ویان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سره ویان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٩:٥٩١٣:٢٢:١١٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٤:٥٥٠٠:٣١:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١٠:١٣١٣:٢٢:٢٤٢٠:٣٤:٣٤٢٠:٥٥:٠٧٠٠:٣١:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٦:١٠:٢٨١٣:٢٢:٣٧٢٠:٣٤:٤٤٢٠:٥٥:١٦٠٠:٣١:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:١٠:٤٥١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣٤:٥٢٢٠:٥٥:٢٤٠٠:٣١:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:١١:٠٣١٣:٢٣:٠٣٢٠:٣٤:٥٩٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٣٢:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:١١:٢٢١٣:٢٣:١٥٢٠:٣٥:٠٤٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٣٢:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١١:٤٢١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣٥:٠٨٢٠:٥٥:٣٨٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:١٢:٠٤١٣:٢٣:٤٠٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣٢:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٢:٢٧١٣:٢٣:٥٢٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣٣:١٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:١٢:٥٠١٣:٢٤:٠٤٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٥:٣٧٠٠:٣٣:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٣:١٥١٣:٢٤:١٦٢٠:٣٥:٠٧٢٠:٥٥:٣٣٠٠:٣٣:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٣:٤١١٣:٢٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٥:٢٧٠٠:٣٣:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٤:٠٨١٣:٢٤:٣٨٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٥:٢٠٠٠:٣٤:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٤:٤٨٢٠:٣٤:٤٩٢٠:٥٥:١١٠٠:٣٤:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١٥:٠٥١٣:٢٤:٥٩٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٥:٠٠٠٠:٣٤:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٥:٠٨٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٣٥:٠١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٥:١٨٢٠:٣٤:١٧٢٠:٥٤:٣٤٠٠:٣٥:١٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٦:٣٨١٣:٢٥:٢٧٢٠:٣٤:٠٣٢٠:٥٤:١٨٠٠:٣٥:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٧:١٠١٣:٢٥:٣٦٢٠:٣٣:٤٧٢٠:٥٤:٠٠٠٠:٣٥:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٧:٤٤١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٣:٣٠٢٠:٥٣:٤١٠٠:٣٦:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٨:١٨١٣:٢٥:٥٢٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٣:٢٠٠٠:٣٦:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٨:٥٣١٣:٢٦:٠٠٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٢:٥٧٠٠:٣٦:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٩:٢٨١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٦:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٠٧٠٠:٣٧:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٢٠:٤١١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥١:٣٩٠٠:٣٧:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٢١:١٩١٣:٢٦:٢٥٢٠:٣١:١٢٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٧:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢١:٥٧١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥٠:٣٩٠٠:٣٧:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٢:٣٦١٣:٢٦:٣٥٢٠:٣٠:١٤٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٣٧:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٩:٤٢٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٣٨:٠٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٨:٥٧٠٠:٣٨:٢٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٤:٣٤١٣:٢٦:٤٥٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٨:١٩٠٠:٣٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سره ویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سره ویان روستای سره ویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سره ویان روستای سره ویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سره ویان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سره ویان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سره ویان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سره ویان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سره ویان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سره ویان

روستای سره ویان بر روی نقشه

روستای سره ویان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سره ویان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سره ویان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سره ویان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سره ویان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سره ویان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سره ویان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سره ویان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سره ویان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سره ویان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سره ویان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سره ویان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سره ویان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سره ویان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سره ویان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سره ویان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سره ویان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سره ویان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سره ویان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سره ویان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو