جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سره ویان

زردلان | چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سره ویان


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:٢٥
اذان ظهر: ١٢:١٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣١:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٣٠:١٥

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سره ویان (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای سره ویان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سره ویان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سره ویان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل
هر جا شاگردی آماده باشد، آموزگار، پیدا می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سره ویان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سره ویان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سره ویان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سره ویان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سره ویان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سره ویان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٨:١٤١٩:٥٩:٢١٢٠:١٧:٥٧٠٠:٣٣:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٦:٣٢١٣:١٨:٠٤٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٤٦٠٠:٣٣:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٧:٥٥٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٧:٤٦٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٣٢:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:١٣٠٠:٣٢:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٢:١٨١٣:١٧:٣٠٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٢:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣١:١٧١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣١:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٠:١٧١٣:١٧:١٦٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣١:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٩:١٨١٣:١٧:١٠٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٣١:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:١٨٠٠:٣١:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٧:٢٤١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٠:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٣٠:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٦:٥١٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٠:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٤:٤١١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٣٠:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٦:٤٥٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٩:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٦:٤٢٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٩:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٦:٤١٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٩:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢١:٢٢١٣:١٦:٤٠٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٩:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٦:٣٩٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٩:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٩:٥٠١٣:١٦:٣٩٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٩:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٩:٠٦١٣:١٦:٤٠٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٨:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٨:٢٤١٣:١٦:٤١٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٨:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٧:٤٣١٣:١٦:٤٣٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٢١٠٦:١٧:٠٤١٣:١٦:٤٥٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٨:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٢٦١٣:١٦:٤٨٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٥:٤٩١٣:١٦:٥٢٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٥:١٤١٣:١٦:٥٦٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٢٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٤:٤١١٣:١٧:٠١٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٢٨:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٤:٠٩١٣:١٧:٠٦٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:١٧٠٠:٢٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سره ویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سره ویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سره ویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سره ویان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سره ویان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سره ویان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سره ویان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سره ویان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سره ویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سره ویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سره ویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سره ویان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سره ویان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سره ویان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سره ویان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سره ویان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سره ویان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٨:٢٧١٢:٠٦:١٧١٧:١٣:٥٠١٧:٣٢:٥٧٢٣:٢٣:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٩:٢٢١٢:٠٦:٣٣١٧:١٣:٢٧١٧:٣٢:٣٦٢٣:٢٣:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٠:١٨١٢:٠٦:٥٠١٧:١٣:٠٦١٧:٣٢:١٧٢٣:٢٤:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠١:١٣١٢:٠٧:٠٨١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٠٠٢٣:٢٤:٢٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٢:٠٨١٢:٠٧:٢٦١٧:١٢:٢٩١٧:٣١:٤٥٢٣:٢٤:٣٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٣:٠٢١٢:٠٧:٤٥١٧:١٢:١٤١٧:٣١:٣١٢٣:٢٤:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٣:٥٧١٢:٠٨:٠٥١٧:١٢:٠٠١٧:٣١:١٩٢٣:٢٥:١٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٤:٥٠١٢:٠٨:٢٦١٧:١١:٤٨١٧:٣١:٠٩٢٣:٢٥:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٥:٤٣١٢:٠٨:٤٧١٧:١١:٣٨١٧:٣١:٠١٢٣:٢٥:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٦:٣٦١٢:٠٩:٠٩١٧:١١:٣٠١٧:٣٠:٥٥٢٣:٢٦:٠٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٧:٢٨١٢:٠٩:٣٢١٧:١١:٢٣١٧:٣٠:٥١٢٣:٢٦:٢٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٨:١٩١٢:٠٩:٥٥١٧:١١:١٩١٧:٣٠:٤٨٢٣:٢٦:٤٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٩:١٠١٢:١٠:١٩١٧:١١:١٧١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٧:٠٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:١٠:٠٠١٢:١٠:٤٣١٧:١١:١٦١٧:٣٠:٤٨٢٣:٢٧:٢٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٧٠٧:١٠:٤٩١٢:١١:٠٨١٧:١١:١٧١٧:٣٠:٥١٢٣:٢٧:٤٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٠٠٧:١١:٣٧١٢:١١:٣٣١٧:١١:٢٠١٧:٣٠:٥٥٢٣:٢٨:١٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٣٠٧:١٢:٢٥١٢:١١:٥٩١٧:١١:٢٥١٧:٣١:٠٢٢٣:٢٨:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٣:١١١٢:١٢:٢٦١٧:١١:٣٢١٧:٣١:١٠٢٣:٢٨:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٦٠٧:١٣:٥٧١٢:١٢:٥٢١٧:١١:٤١١٧:٣١:٢٠٢٣:٢٩:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٤:٤١١٢:١٣:٢٠١٧:١١:٥١١٧:٣١:٣١٢٣:٢٩:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٥:٢٥١٢:١٣:٤٧١٧:١٢:٠٤١٧:٣١:٤٥٢٣:٣٠:١٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٦:٠٧١٢:١٤:١٥١٧:١٢:١٨١٧:٣٢:٠٠٢٣:٣٠:٤١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٤٠٧:١٦:٤٨١٢:١٤:٤٤١٧:١٢:٣٤١٧:٣٢:١٦٢٣:٣١:٠٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤١٠٧:١٧:٢٨١٢:١٥:١٢١٧:١٢:٥٢١٧:٣٢:٣٥٢٣:٣١:٣٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٨:٠٧١٢:١٥:٤١١٧:١٣:١١١٧:٣٢:٥٥٢٣:٣٢:٠٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٤٠٧:١٨:٤٥١٢:١٦:١٠١٧:١٣:٣٣١٧:٣٣:١٧٢٣:٣٢:٣١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٨٠٧:١٩:٢١١٢:١٦:٣٩١٧:١٣:٥٦١٧:٣٣:٤١٢٣:٣٢:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٢٠٧:١٩:٥٦١٢:١٧:٠٩١٧:١٤:٢١١٧:٣٤:٠٦٢٣:٣٣:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٥٠٧:٢٠:٢٩١٢:١٧:٣٩١٧:١٤:٤٧١٧:٣٤:٣٢٢٣:٣٣:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٦٠٧:٢١:٠١١٢:١٨:٠٩١٧:١٥:١٥١٧:٣٥:٠١٢٣:٣٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سره ویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سره ویان روستای سره ویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سره ویان روستای سره ویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سره ویان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سره ویان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سره ویان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سره ویان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سره ویان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سره ویان

روستای سره ویان بر روی نقشه

روستای سره ویان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سره ویان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سره ویان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سره ویان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سره ویان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سره ویان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سره ویان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سره ویان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سره ویان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سره ویان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سره ویان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سره ویان
افق شرعی امروز فردا سره ویان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سره ویان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سره ویان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سره ویان
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سره ویان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سره ویان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو